Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
Наступна »
Програма. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ), 2009 - перейти до змісту підручника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Незважаючи на досягнення в громадській охороні здоров'я проблема внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) залишається однією з найгостріших у сучасних умовах, набуваючи все більшої медичну і соціальну значимість. ВЛІ виникають у 6-7% хворих, що знаходяться в лікувальних установах країни.

У структурі ВЛІ провідне місце займають ранові інфекції, інфекції дихальних, сечовивідних шляхів, септичні процеси.

Зростаюча агресія інвазивних діагностичних та лікувальних процедур сприяє поширенню внутрішньолікарняних інфекцій, в епідеміології яких значну роль грає передача збудників через кров (гепатити В і С, ВІЛ). При цьому страждають не тільки пацієнти, а й медичний персонал. Ускладнення епідеміологічної обстановки в Росії з ряду інфекційних захворювань (гепатити туберкулом, ГКІ, ВІЛ-інфекція) і погіршення соціально-економічних умов збільшують ризик занесення інфекції в лікувальну установу і поширення в ньому.

Основою успішної профілактики та боротьби з ВЛІ є якісно організований і проведений інфекційний контроль (ІК) в ЛПУ. За останні роки у зв'язку зі збільшенням захворюваності, смертності та витрат на лікування, пов'язаних з ВЛІ, значення інфекційного контролю (ІК) в стаціонарах помітно зросла.

У нашій країні створення інституту госпітальних епідеміологів забезпечило реальну основу для проведення ІК в ЛПУ і раціоналізації заходів боротьби та профілактики.
Госпітальний епідеміолог відіграє важливу роль у розробці програм ІК і профілактики ВЛІ. У ЛПУ Уральського регіону практично відсутні фахівці даного профілю. Тому основну роботу з профілактики ВЛІ в лікувальних установах необхідно покласти на керівників структурних підрозділів ЛПУ, які повинні бути озброєні сучасними знаннями в області інфекційного контролю.

Фахівці ЛПУ повинні володіти ситуацією з інфекційної захворюваності в Регіоні для планування заходів щодо попередження занесення і поширення інфекції в ЛПУ. Повинні знати епідеміологію ВЛІ, основні причини зростання, економічний збиток і поширеність даної патології у стаціонарах різного профілю. В цілях профілактики ВЛІ забезпечувати епідеміологічну безпеку лікувально-діагностичних процедур і вміти організовувати інфекційний контроль, заснований на даних епідеміологічної діагностики. Для цього володіти елементами епідеміологічного аналізу захворюваності, знати етапи його проведення, визначати цілі і завдання. Використовувати напряму «Концепції з профілактики ВЛІ», сучасні нормативні документи, що регламентують роботу ЛПУ для планування профілактичних і протиепідемічних заходів.

Результати вивчення проблеми будуть сприяти більш ефективній підготовці фахівців ЛПУ з питань профілактики ВЛІ, що зробить вплив на зниження рівня захворюваності пацієнтів і персоналу, летальність, скорочення термінів перебування хворих у стаціонарі, економії фінансових і трудових витрат.
МЕТА даної програми - підготувати фахівців ЛПУ з питань профілактики ВЛІ.ЗАВДАННЯ:- надати учнем інформацію про актуальність проблеми ВЛІ і ролі фахівців різного профілю ЛПУ в системі ІК; навчити елементам епідеміологічної діагностики, методам планування та оцінки ефективності заходів;- закріпити практичні навички по:

- роботі з літературними джерелами, інструктивними матеріалами, методичними посібниками, нормативними документами з проблеми;

- роботі з документацією по ІК;

- проведення епідеміологічного аналізу захворюваності ВЛІ;

- проведення епідеміологічно безпечних лікувальних і діагностичних процедур;

- обробці рук;

- використанню засобів бар'єрної захисту (СБЗ);

- планування заходів відповідно до результатів епідеміологічної діагностики і «Концепцією»;

- оцінці якості заходів щодо забезпечення інфекційного контролю в ЛПУ.Формою контролю навчання персоналу ЛПУ з проблеми ВЛІ є комп'ютерне тестування.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА "
 1. 1. Пояснювальна записка
  При проміжної атестації оцінюється система знань, умінь і навичок у студентів. Оцінка знань, умінь і навичок проводиться на основі загальноприйнятих у вищій школі вимог з урахуванням специфіки викладання медичної мікробіології, вірусології та імунології, які навчаються за спеціальністю лікувальна справа. Студент повинен знати: 1) структуру і функції мікроорганізмів; 2)
 2. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 3. Пояснювальна записка
  При проміжної атестації оцінюється система знань, умінь і навичок у студентів. Оцінка знань, умінь і навичок проводиться на основі загальноприйнятих у вищій школі вимог з урахуванням специфіки викладання медичної мікробіології, вірусології та імунології, які навчаються за спеціальністю лікувальна справа. Студент повинен знати: 1) структуру і функції мікроорганізмів; 2)
 4. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти
  Скорочення: ЗДІ - Військово-ветеринарний інститут, КУОВС - курси удосконалення офіцерів ветеринарної служби , МЗВІ - Московський зооветеринарний інститут, ОКВС - офіцерські курси ветеринарної служби У 2007 р. вітчизняна військова ветеринарія відзначила свій 300-річний ювілей, а в 2008 р. ми будемо святкувати 200-річчя вищої ветеринарної освіти в Росії [2]. Спеціальне
 5. Гігієнічні вимоги до розгляду проектів
  Не підлягають узгодженню з органами державного санітарного нагляду технічні проекти і робочі креслення на будівництво підприємств, будівель і споруд, якщо вони виконані відповідно з діючими нормами і правилами (що має бути підтверджено головним інженером проекту у вигляді відповідного запису в матеріалах проекту). Такі проекти узгоджуються тільки в частині їх прив'язки до
 6. Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування ПОП
  Виробництво високоякісної продукції на ПОП і стан здоров'я населення, що обслуговується залежать від багатьох факторів, в тому числі від раціонального проектування підприємства. При проектуванні та реконструкції ПОП необхідно забезпечити найважливіші гігієнічні завдання: - відповідність набору приміщень і площі і потужності підприємства; - раціональну організацію праці;
 7. Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
  Відповідно до чинного законодавства забезпечити мешканців населених місць доброякісною питною водою в достатній кількості зобов'язані органи державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 18). Для вирішення проблеми раціонального водопостачання населених місць важливе
 8. Державний санітарний нагляд за санітарною охороною водойм і очищенням стічних вод
  Державний санітарний нагляд за водовідведенням населених пунктів і санітарним станом водойм населених місць передбачає: 1. Виявлення та облік об'єктів, на яких утворюються стічні води, визначення їх обсягу, необхідної ефективності очищення, місця можливого випуску у водойми або способу утилізації. 2. Складання та своєчасне доповнення санітарного паспорта очисних
 9. Державний санітарний нагляд в області санітарної охорони грунту й очищення населених місць
  Санітарна охорона грунту передбачає: проведення заходів щодо запобігання її забруднення побутовими та промисловими твердими і рідкими відходами, мінеральними добривами, пестицидами та іншими екзогенними хімічними речовинами; нагляд за правильним пристроєм, утриманням та експлуатацією споруд по знешкодженню, ліквідації та утилізації відходів; контроль за застосуванням безпечних
 10. Державний санітарний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря
  Попереджувальний державний санітарний нагляд в області санітарної охорони атмосферного повітря - це санітарний нагляд, що здійснюється органами та установами санепідслужби на етапі вибору і відведення земельної ділянки під будівництво (або реконструкцію) промислових об'єктів, санітарної експертизи проектних матеріалів, контролю за будівництвом промислових об'єктів і введенням в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека