Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

ПОТРЕБА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЇ

Уявлення про людину, про її фізичний стан та духовний світ буде неповним, якщо не торкнутись питання однієї із найдавніших потреб людини - потреби в інформації. Відомо, що на людину постійно впливають три потоки інформації - сенсорний, що сприймається органами почуттів через першу сигнальну систему, вербальний (усне чи письмове слово), що сприймається через другу сигнальну систему, та структурний (компоненти їжі та повітря), що надходить через шлунково-кишковий тракт і дихальну систему. Проблему структурної інформації стосовно деяких аспектів фармакології і науки про харчування почали вивчати порівняно недавно російські вчені І. Брехман та В. Коган.

Обсяг кожного виду інформації може бути оптимальним, надмірним чи недостатнім. Інформація може бути необхідною (корисною), індиферентною чи шкідливою. Організм людини має певну, так би мовити, пропускну здатність сприйняття інформації й лімітовані адаптаційні резерви для захисту від несприятливих наслідків різких змін кількості і якості інформації.

За дослідженнями І. Брехмана, всі три потоки інформації інтегруються на певному хімічному рівні. Фізико-хімічні чинники середовища, що діють на органи почуттів, через медіатори викликають біологічні зрушення в організмі, котрі в нормі є адаптивними. Порушення інформаційного гомеостазу може бути викликане будь-яке чинником - харчовим, сенсорним, вербальним.

Загалом інформологія - наука про процеси і закони передавання, поширення, оброблення і перетворення інформації - дає можливість з'ясувати багато питань. Для людини найважливішими є питання здоров'я, запобігання хворобам, відсутності хвороб. Український вчений, кандидат медичних наук В.Чмир, користуючись основними положеннями інформології, зробив спробу дати відповідь на деякі з цих питань.

Є жорсткі системи, які за своєю будовою, суттю не здатні до змін. Вони існують на різних рівнях, аж до соціального. Вони міцніші за гнучкі. Але не можуть, не здатні змінюватися, а тільки ламатися, тобто вони неживі й нежиттєздатні.

Гнучкі системи здатні до постійного динамічного пристосування до зовнішніх умов, до самовдосконалення.

Відкриті системи характеризуються постійним обміном із зовнішнім середовищем - обміном матерією, енергією та інформацією. Припинення бодай одного виду обміну перетворює подібну систему на закриту, а у випадку живого організму це означає більш чи менш швидку загибель.

Людина є єдиною живою істотою, яка не лише пристосовується до світу, а й світ пристосовує до себе.

Начебто ми ідеально пристосовані до світу.
Але світ щосекунди, щомиті змінюється, і ми змінюємося (повинні змінюватися) разом з ним. Щось змінилося - ми дістали інформацію. Добре, якщо вчасно. А коли запізно? Це означає або взагалі не встигнути, або запізнитися з відповіддю. А це - або загибель, або ушкодження (хвороба).

Інформація може бути найрізноманітнішою. Ми сприймаємо її на рутинному, тканинному, органному і цілісному організмовому рівнях. І на соціальному - газети, телебачення тощо.

Інформація розповсюджується нервовими шляхами. Як від периферії до різних центрів - аж до кори головного мозку, так і від центрів різного рівня вниз - команди ефектора. Інформація йде за допомогою хімічних речовин - від найпростіших, таких як іони на клітинному і субклітинному рівнях, до таких складних сигналів, як дані про достатню чи недостатню кількість певного субстрату.

Будь-які порушення - неправильна, невивірена інформація, невивірена передача, запізнення, затримання на будь-яких рівнях - від клітини до головного мозку - загрожують організмові людини неприємностями.

Обмін енергією мусить бути збалансованим. Скільки отримуємо, стільки маємо і витрачати. І, навпаки. Енергію ми дістаємо у різних формах. Безпосередньо (наприклад, теплову - від Сонця), у вигляді електромагнітних коливань різної частоти і квантів - від Землі, Сонця, космічних тіл. Ми не живемо під герметичним "ковпаком". Найбільше енергії дістаємо у вигляді матерії - їжі. І тут живі організми, і людський у тому числі, блискуче демонструють загальний закон природи про перехід матерії в енергію і навпаки. Зайва енергія в організмі перетворюється на звичайний жир. Порушення рівноваги в цьому виді обміну в той чи інший бік призводить до захворювань, часто тяжких.

Закони життя неминуче пов'язані з певним співвідношенням між частиною природи і її цілісною суттю, вираженою у найрізноманітніших структурах живого. Людина виступає як еталон творчого співвідношення у природі.

Здавна умільці спостерігали дивовижні пропорції частин тіла людини і захоплюватись гармонією її форм. Вищим каноном творчості Леонардо да Вінчі стала пропорція тіла людини, вписаного у сферу. У людини дві ноги, дві руки і одна голова не тому, що так вона пристосувалась до навколишнього середовища, а тому, що в такому вираженні вона цілком самодостатня і гармонійна у світі всього сущого.

У наші дні грандіозні масштаби стандартних новобудов повністю подавили людину, породивши потужний чинник середовища буття, абсолютно не збалансований у своїй ритмічній, а відтак, і екологічній основі з біоритмами людського організму.
І якщо терапевтична, оздоровча якість властива звукорядові, музиці, то й архітектурні споруди як кристали-резонатори неминуче мають подібний ефект. Історія переконливо показала, що піднесення культури, пов'язане із високим рівнем творчості майстрів мистецтв, підіймало нації до моральних ідеалів, до духовного злету і супроводжувалося зростанням економіки.

ВИСНОВКИ

1. На сучасному етапі еволюції у Людини з Природою складаються нові стосунки, нові позитивні зрушення. Окрім уже згаданих, сюди ж відноситься факт інтенсивного розвитку екології - науки (за висловом російського еколога М. Реймерса) про шляхи виживання людства; виникнення нових наукових напрямів - екогігієни як науки про вплив навколишнього середовища на здоров'я людини, та валеологй - зовсім нової науки про здоров'я людини у сучасному світі.

2. Знання про здоров'я людство накопичувало протягом тисячоліть. Цей процес продовжується і досі.І можливо, саме сучасний етап розвитку - це необхідність об'єднати, зібрати всі знання про Людину і використати їх на благо коеволюції Людини і Природи,Прийшов час згадати слова Авіценни: "Той, хто здобуває знання про первозданне, у повній відповідності з Аристотелем здобуває заново нову натуру".

3. На шляху еволюції були різного роду етапи, що спотворили спосіб життя людини, а також змінили її первинне ставлення до природи. Тому мета сучасного етапу еволюції відновити гармонійні стосунки людини з природою.

4. Гармонійно структуроване середовище, підпорядковане біоритмам людського організму, саме буде відповідати живому організму, справляючи як біотерапевтичний ефект, так і сприяючи розширенню творчого потенціалу людини.

5. Людина, як і будь-який інший живий організм, - відкрита гнучка система. Перехід біосфери у її новий стан, вступ людства у нову еру свого розвитку, в епоху ноосфери, забезпечення коеволюції людини і біосфери неможуть відбутись автоматично. Це тривалий і складний процес вироблення нових принципів узгодження своїх дій і нової поведінки людей. Інакше кажучи, нової моралі. Перехід в епоху ноосфери вимагає докорінної перебудови всього нашого буття, перегляду стандартів та ідеалів.

6. Стереотип мислення людини не дає їй можливості адекватно сприймати гармонію живого. Однак принцип розвитку світу наполягає на такому сприйнятті, особливо на сучасному етапі еволюції.

двері у Всесвіт відкриє людина, яка пізнала принцип живого - гармонію світу!
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПОТРЕБА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЇ"
 1. ПРО СТРУКТУРУ І ФУНКЦІЮ ВІРУСНОГО ГЕНОМА
  У соматичних клітинах кожного біологічного виду в нормі є строго визначений набір хромосом. Кожна хромосома є парною. Набір хромосом подвійний (диплоїдній), а в зрілих статевих клітинах - одиничний (гаплоїдний). При мітозі відбувається подвоєння хромосом і звичайно рівний розподіл їх між клітинами. Вірусам, як і більш досконалим організмам, притаманні спадковість і мінливість. Дослідженням
 2. ВСТУП
  Порівняно з мільярдами років існування на Землі біосфери людина як вид виникла нещодавно й у тисячі разів молодша за неї. Та саме в людині природа досягла найвищої досконалості, і саме в людині вперше поєднано біологічне та соціальне, матеріальне та духовне. Для того, щоб людина могла відповідати своїй ролі вінця природи, виконати свою історичну місію на Землі й у Всесвіті, матеріально і
 3. ПАРОСТКИ НОВОГО, СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ. МОРАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСТВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  Людський мозок працює з надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії: він використовує лише 3...4 % своїх максимальних можливостей. Очевидно, решта 96...97 % містять несподівані таємниці, небачені можливості людини. Відомо також, що зона максимальної ясної свідомості і психічної діяльності порівняно невелика: на свідомому рівні переробляється 102 біт інформації за секунду, на несвідомому - 10е
 4. РОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ВИНИКНЕННІ "ТРЕТЬОГО СТАНУ" ТА ВИХОДУ З НЬОГО
  Відомо, що харчування - це процес надходження, перетравлення та засвоєння інгредієнтів, необхідних організмові для відшкодування його енерговит-рат, побудови та оновлення тканин і регуляції функцій організму. Тобто, їжа - це ресурс для виконання організмом цих трьох основних функцій життєдіяльності. Нещодавно американські вчені відкрили четверту функцію їжі - залежність імунних властивостей
 5. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ СТАРІННЯ
  Загалом, теорій старіння існує багато. На сьогодні їх понад 500. Одна з найсучасніших - теорія перекисного окиснення ліпідів і накопичення в організмі вільних радикалів, які ушкоджують мембрани білків та ферментів. Вільні радикали в організмі утворюються внаслідок дії оксидантів, тобто окисників, і в першу чергу - кисню. Вони обов'язково мають бути присутні у кожній клітині, беручи участь у
 6. . РОЛЬ СНУ І СНОВИДІНЬ У ЗАПОБІГАННІ НЕГАТИВНИМ СТРЕСАМ
  Важливим засобом запобігання й зняття стресу є повноцінний сон - необхідний відпочинок для мозку та тіла. Якщо ніч минула погано, то день буде важким. Навпаки, людина, що добре виспалася, - господар дня. Вчені довели причинний взаємозв'язок між безсонням, стресом і працездатністю. Електрофізіологічні методи досліджень, проведені російськими ученими А.Вейном (1979) та В. Ротенбергом (1982),
 7. ДОБОВІ ЗМІНИ ФУНКЦІЙ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ
  Схід і захід Сонця, день і ніч, сон і бадьорість... Це все добовий цикл, або, як його називають хронобіоло- ги, циркадний ритм. Дивне, глобальне явище, пов'язане з обертанням Землі. Відомий ленінградський геолог Б. Личков часто підкреслював, що "прогрес органічних форм повністю залежить від обертання нашої планети, оскільки зміна тваринного світу є похідною від змін структури рельєфу і
 8. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні
 9. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя
  Як уже відомо, предметом вивчення санології є здоров'я, а об'єктом - людина здорова та людина в "третьому" стані. Щоб дослідити здоров'я, потрібно знати феномен людини, принципи її організації. Дослідження останніх років на основі квантової фізики, нейрофізіології і психології (Бом, Прибрам, Пригожий, Вульф та інші) дозволили розглянути людину як мікрокосм із поняттям голограмного принципу
 10. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу
  Кожна система має зовнішні та внутрішні аспекти функціонування. Зовнішнім аспектом для людини є навколишнє середовище, в якому вона виконує свої біологічні та соціальні функції. Внутрішній стан людини можливо оцінити за ступенем гармонійності системи, тобто внутрішньосистемного порядку. Цей порядок визначається інформаційним компонентом системи, для біологічного рівня це генетичний код,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека