Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
Методичний посібник. Використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини, 2002 - перейти до змісту підручника

Побудова класифікації

На відміну від міжнародної номенклатури хвороб в основу статистичної класифікації (МКБ-10) покладено ієрархічний принцип угруповання хвороб з присвоєнням кожній нозології (або порушенню) статистичного коду з літерою англійського алфавіту в якості першого знака та цифрами у другому, третьому і четвертому знаках коду.

Перші три знаки коду складають рубрику, яка в основному ідентифікує будь-яке захворювання, що має особливу значимість для охорони здоров'я або високу поширеність. Рубрики складають "серцевину" класифікації і на їх рівні ведеться подання даних у ВООЗ про причини смерті та поширеності ряду хвороб, для проведення основних міжнародних зіставлень. Четвертий знак статистичного коду слід за десятковою крапкою, деталізуючи зміст рубрики. Чотиризначний код визначається як підрубрика.

Чотиризначні підрубрики складають невід'ємну частину МКБ і на їх рівні проводиться кодування причин смерті та захворюваності для подання в органи державної статистики, проведення міжрегіональних зіставлень і поглиблених статистичних розробок у конкретних областях медицини.

МКБ-10 складається з трьох томів.

1 тому класифікації (представлений видавництвом "Медицина" в 2-х частинах) включає в себе повний перелік рубрик та підрубрик, кодові номери яких простягаються від А00.0 до Z99.9.

Включені до нього хвороби поділені на 21 клас, кожен з яких у свою чергу поділяється на "блоки" однорідних тризначних рубрик, пов'язаних між собою спільними характеристиками.
Виділені блоки рубрик дають уявлення про пріоритети окремих груп хвороб в оцінках здоров'я населення та діяльності охорони здоров'я.

Ієрархічний принцип побудови класифікації (клас, блоки, рубрики, підрубрики) дає можливість виробляти статистичну розробку на різних рівнях деталізації зібраних даних.

2 том класифікації являє собою інструктивний посібник з використання МКБ-10.

3 том включає Алфавітний покажчик до повного переліку рубрик (том 1) і є істотним до нього доповненням, тому що містить велику кількість діагнозів і менш уточнених станів, представлених в томі 1. Таким чином, Покажчик включає в себе практично всі діагностичні терміни, що використовуються в даний час в медичній практиці.

Як вже говорилося вище, серцевиною класифікації є 1 том, який у десятому перегляді включив в себе 21 клас. Перші сімнадцять з них (А00-Q99) відносяться до захворювань і інших патологічних станів. 18-й клас (R00-R99) охоплює симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, а також неточно позначені стани, щодо яких не сформульований діагноз, який можна було б віднести до якого-небудь з перших сімнадцяти класів. У цей клас включений так же блок рубрик (R95-R99), призначених для кодування неуточнених та невідомих причин смерті.

19-й клас (S00-T98) включає рубрики, що ідентифікують різні види травм, отруєнь та інших наслідків дії зовнішніх причин, у тому числі і рубрики, призначені для ідентифікації ряду ускладнень хірургічних і терапевтичних втручань.


20-й і 21-й класи, які раніше розглядалися як доповнення до основної класифікації, тепер з введенням десятого перегляду отримали рівноцінний з іншими класами статус.

20-й клас "Зовнішні причини захворюваності та смертності" (V01-Y98) переважно використовується для класифікації пригод (умов та місць їх виникнення, обставин), що стали причиною травм, отруєнь та інших несприятливих впливів, класифікованих в дев'ятнадцятому класі, і у випадках смерті від цих станів у статистичній розробці перевага повинна бути віддана рубриками двадцятого класу.

21-й клас (Z00-Z99) дає можливість врахувати і класифікувати фактори, що впливають на здоров'я і спонукають людину, яка не обов'язково є хворим, звертатися до закладу охорони здоров'я (наприклад, для профілактичної вакцинації або обстеження , отримання ради за наявною проблемі, що впливає на здоров'я і т.д.).

Правила роботи з класифікацією детально викладені у 2-му томі МКБ-10. Проте в процесі її практичного використання медичними працівниками були відзначені труднощі у застосуванні ряду її положень, умовних позначень, тлумаченні значень деяких четвертих знаків кодів, труднощі у використанні подвійної системи кодування і т.д., що вимагало додатково звернути на це увагу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Побудова класифікації "
 1. дегенеративні захворювання нервової системи
  Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 2. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  За останні роки, у зв'язку з погіршення екологічної ситуацією, поширеністю куріння, зміною реактивності організму людини, відбулося значне збільшення захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ). Термін ХНЗЛ був прийнятий в 1958 р. в Лондоні на симпозіумі, скликаному фармацевтичним концерном "Ciba". Він об'єднував такі дифузні захворювання
 3. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця. Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.
 4. Структура вірусу грипу
  П. В. ШОППІН І Р. В. КОМПАНС (PW CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВСТУП Вивчення вірусу грипу протягом тривалого часу перебувало «а передовому рубежі структурних досліджень у вірусології. Вірус грипу одним з перших був вивчений: допомогою електронної мікроскопії (Taylor et al., 1943), і при використанні саме цього об'єкта в якості моделі було "вчинено, що деякі віруси
 5. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 6. Бронхіальна астма
  бронхіальна астма (БА) - «хронічне захворювання, основою якого є запальний процес в дихальних шляхах за участю різноманітних клітинних елементів, включаючи гладкі клітини, еозинофіли і Т-лімфоцити. У схильних осіб цей процес призводить до розвитку генералізованої бронхіальної обструкції різного ступеня вираженості, повністю або частково оборотною спонтанно або під
 7. Стенокардія
  Стабільна стенокардія характеризується загрудинної болем стискає характеру, що виникає при фізичному навантаженні, емоційному стресі, виході на холод, ходьбі проти вітру, у спокої після рясного прийому їжі. Цей тип стенокардії називається «стабільною стенокардією напруги». 251 Поширеність стенокардії залежить від віку і статі. Так, у віковій групі населення 45-54
 8. Загальна характеристика існуючих класифікацій
  Класифікація інфекційних хвороб має мету об'єднати їх у групи на основі якого-небудь загального значимого ознаки. Це роблять для того, щоб краще знаходити спільне, для цих хвороб в питаннях діагностики, профілактики, з'ясування причин їх виникнення, характеру поширення та ін До того ж, потрібно така угруповання інфекційних хвороб, яка дозволила б
 9. Пропонована раціональна епізоотологічне класифікація інфекційних хвороб тварин
  Раціональна епізоотологічне класифікація інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин повинна сприяти розумінню особливостей, властивих групам епізоотичних процесів таких хвороб. Сформовані такою класифікацією групи інфекційних хвороб мають багато спільного в особливостях прояву і контролю їх епізоотичних процесів. Це дає можливість використовувати
 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
  Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека