ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Порядок проведення перевірки морально-психологічного стану під час бойового чергування

Перевірка несення бойового чергування проводиться на основі Інструкцій про проведення перевірок бойового чергування по протиповітряній обороні у видах Збройних сил України, що затверджуються наказами відповідних командувачів їх видів.

Перевірки проводяться раптово з встановленою періодичністю в ході повсякденної діяльності військ, під час інспектування, часткових, контрольних і підсумкових перевірок військ (сил) переведенням їх у готовність № 1 та відповідною оцінкою дій з метою визначення здатності чергових сил виконати поставлені завдання.

Перелік посадових осіб для здійснення перевірок бойового чергування по протиповітряній обороні військ (сил), а також їх періодичність визначаються керівними документами Міністерства оборони України, наказами відповідних командувачів видів Збройних сил України, оперативних командувань, корпусів, з'єднань та частин.

Перевірка бойового чергування включає:

перевірку стану організації та несення бойового чергування;

перевірку рівня підготовленості особового складу і злагодженості бойових обслуг;

перевірку готовності озброєння та техніки, бойового управління та зв'язку до бойового застосування;

перевірку дій чергових сил по контрольних або імітованих цілях;

перевірку МПС-у особового складу чергових сил.

Під час перевірки МПС-у особового складу чергових сил оцінюється:

ставлення військовослужбовців до виконання службових обов'язків;

рівень морально-психічної готовності особового складу чергових сил виконати бойові завдання за призначенням;

ступінь виконавчої дисципліни;

стан організації МПЗ дій чергових сил.


МПС особового складу чергових сил оцінюється:

"задовільно", якщо МПС та військова дисципліна особового складу, який призначений до бойового чергування забезпечують підтримання встановленого рівня бойової готовності, якісне несення бойового чергування, дотримується встановлений розпорядок дня та внутрішній порядок;

"незадовільно", якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядок проведення перевірки морально-психологічного стану під час бойового чергування"
 1. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
  Значне місце в системі роботи щодо покращення МПС-у та зміцнення військової дисципліни у військових підрозділах і частинах займає аналіз та підведення підсумків стану військової дисципліни. Ця робота спрямована на виявлення реального стану справ у підлеглих підрозділах, їх об'єктивної оцінки, визначення кращих та гірших підрозділів за станом військової дисципліни, з'ясування причин і умов, що
 2. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
  Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил
 3. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
  З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, визначення напрямів і засад її перебудови відповідно до сучасних вимог Президент України затвердив Концепцію виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Згідно цього Указу Міністрові оборони, Командувачу Національної гвардії, Голові Державного комітету у справах охорони
 4. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  Основними напрямками виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України є: МПЗ бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань; МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень; інформаційно-пропагандистське
 5. Особливості морально-психологічного забезпечення виконання завдань бойового чергування в авіаційних частинах і підрозділах
  З льотним складом на: формування у льотного складу відчуття впевненості в авіаційній техніці та озброєнні, в своїй майстерності та спроможності виконати поставлені завдання за будь-яких обставин, в умовах фізичних та моральних перевантажень; вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок і вмінь умілого володіння авіаційною технікою та озброєнням, здатності повного використання їх
 6. Обладнання будинку чергових сил, майданчика для проведення ритуалу заступлення на бойове чергування
  Обладнання будинку чергових сил. В будинках чергових сил, приміщеннях чергових розрахунків командних пунктів, чергових змін військ зв'язку для проведення виховної роботи з особовим складом має бути: кімната морально-психологічного розвантаження; табло з оцінками за бойове чергування; стенд "Ми захищаємо Батьківщину"; карта України з задачами чергових сил, описом випадків порушення
 7. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 8. Загальна характеристика морально-психологіч-ного забезпечення маршу
  Марш - це організоване пересування підрозділів з одного району в інший з метою своєчасного зосередження їх у зазначеному районі в зазначений строк і в повній готовності до виконання бойових задач. Досвід сучасних збройних конфліктів свідчить про підвищення ролі маршу, вимог до нього. Це обумовлено тим, що: по-перше, при здійсненні маршу підрозділи повинні бути завжди готовими до ведення
 9. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
 10. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 11. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 12. Зміст аналізу стану військової дисципліни
  Цей аналіз провадять особисто командири підрозділів (частин). У процесі аналізу стану військової дисципліни командир (начальник) визначає: -реальний стан справ з морально-психологічним кліматом та станом військової дисципліни в підрозділах (частині); - провідні тенденції у МГТС та військовій дисципліні; - характер порушень військової дисципліни особового складу; - категорії
 13. Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
  Ця робота мусить мати комплексний, системний, послідовний і науковий характер. До неї мають залучатися всі категорії командирів (начальників) та їхніх заступників. Безперечно, особлива роль тут належить військовим психологам, які мають виступати координаторами психологічних заходів щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями. Ефективність цієї роботи залежить
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека