ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник . Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Поняття ризику в психології

У психології під ризиком розуміється дія (рішення), спрямоване на цілком певну мету , досягнення якої пов'язане з небезпекою, загрозою поразки, невдачі. Відповідно неріскованнимі дію (рішення) - більш спокійне, не пов'язане з загрозою невдачі, поразки, позірна більш надійним і безпечним.

Ризик пов'язаний з особливостями діяльності фахівця, а умовах очікуваного неблагополуччя, при можливому неуспіху в діяльності. Ризик являє собою ситуацію вибору між двома допустимими варіантами дій: менш привабливим, але більш надійним і більш привабливим, але менш надійним, тобто результат, якого проблематичний і пов'язаний з можливими несприятливими наслідками, де неуспіх тягне за собою покарання (фізична загроза, болючий вплив , соціальні санкції).

Ризик може бути пов'язаний з вибором такого варіанта дій (рішення), який йде врозріз з інструкціями, приписами, жорсткими правилами. Причому, якщо відступ від приписів призведе до позитивного результату, (успіху) діяльності, то оцінка може бути не просто позитивною, але і вельми висока. При цьому говорять, що військовослужбовець діяв творчо. Але якщо спіткала невдача - то буде пред'явлено звинувачення, в порушенні нормативних документів, в першу чергу в порушенні вимог бойового статуту. І до цього буде все зведено, хоча причинами невдач можуть бути іншими. Цим же буде пояснюватися і невдалий результат усієї діяльності. Хоча справжні причини невдач може розкрити лише повноцінний аналіз ситуації діяльності та рівня професійної та психологічної підготовленості до діяльності фахівця в подібних ситуаціях.

У психологічному словнику дається таке його визначення: «Ризик - ситуативна характеристика діяльності, що складається в невизначеності її результату і можливих неблагополучних наслідки у разі неуспіху». Згідно з цим визначенням термін «ризик» може мати такі взаємозалежні значення:

а) ризик як міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху в діяльності, що визначається поєднанням ймовірності неуспіху та ступеня несприятливих наслідків у цьому випадку,

б) ризик як дія, в тому чи іншому відношенні загрожує суб'єкту втратою (програшем, травної, шкодою).

Таким чином, ризик можна розглядати як ситуацію вибору між можливими варіантами дій, в яких:

а) успіх і неуспіх оцінюються за певною шкалою досягнення, що відповідають або не відповідають рівню домагань особи, що приймає рішення;

б) неуспіх тягне за собою покарання.

Прийнято також розрізняти і ситуації, пов'язані з ризиком, які можуть бути пов'язані зі здібностями суб'єкта або їх результат залежить від випадку - шансовий ситуації. Дослідження психологів дозволили встановити, що люди виявляють більш високий рівень ризику в ситуаціях, пов'язаних ні з шансом, а не з навиком, коли людина вважає, що саме від нього залежить досягнення результату.

У зв'язку зі сказаним розрізняють:

- ризик мотивований, який розрахований на ситуативні переваги, наприклад в техніці і озброєнь, в чисельному складі своїх сил, в рівні його професійної та психологічної підготовленості; на вигідність бойових позиції; на несподіванка вибору даного рішення для противника і т.д.;

- ризик невмотивований, який проявляється в процесі творчості, інтелектуальної активності - «безкорисливий» ризик, наприклад художній ризик режисера або актора.

Проблема ризику специфічним чином пов'язана з соціально-психологічними факторами при прийнятті групових рішень. Психологами встановлено, що при цьому зазвичай відбувається зсув у бік більшого чи меншого рівня ризику в умовах групового обговорення діяльності. Виявлено три типи процедур зсуву до ризику:

а) порівняння первинних індивідуальних рішень з узгодженим груповим;

б) порівняння первинних індивідуальних рішень після узгодженого групового рішення з вторинними індивідуальними;

в) порівняння первинних індивідуальних рішень після проведення групової дискусії без обов'язкового погодження з вторинними індивідуальними.

У ході дискусії кожен член групи передбачає своє рішення, щоб наблизити його до ціннісному стандарту групи.

У вмінні ризикувати слід відрізняти виправданість ризику від його результативності.

Виходячи зі співвідношення очікуваного виграшу чи програшу при реалізації відповідної дії (рішення), виділяють виправданий і невиправданий ризик.

Виправданість ризику - це ступінь ефективності, прогнозована в момент прийняття рішення. Ризик виправданий, коли очікується не тільки висока ефективність, але і впевненість у правильності оцінки, передбаченні розвитку ситуації.

А.В.Петровский розробив концепцію неадаптівной активності особистості. Її суть виявляється в тому, що в ситуаціях пов'язаних з можливою або безпосередньою небезпекою виникали своеобрахний феномен гострого потяги людини до небезпеки. Це потяг саме по собі є тенденцією неадаптивного поведінки, так як виходячи з "постулату сообразности" адаптивна активність повинна бути спрямована на уникнення небезпеки і збереження гомеостазу. Такий ризик є "бескорисний", "спонтанним". Виділяють три групи спонукання активності даного типу:

1. Вроджена орієнтовна реакція як прагнення до побудови образу об'єкта, міра небезпеки якого невідома, саме з боку тих його властивостей, які якраз і є предметом побоювань. Характер цього спонукання обумовлений передбаченням ефекту емоційного дозволу, пережитої як "очищення" від несприятливих афективних фіксацій.

2. "Жага гострих відчуттів" як спонукання, обумовлене досвідом подолання небезпеки. Суть в тому, що досягти стану катарсису можна тільки тоді, коли ймовірність його здобутки не Надто велика, а точніше, зрівнюється з можливістю недосягнення бажаного стану, тобто виникнення протилежної результату досвіду - фрустрації.

3. Ціннісно-обумовлене прагнення до небезпеки у вигляді "соціальних установок, які диктують перевагу ризикованих дій на противагу обережним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття ризику в психології"
 1. Спостереження за вагітною у жіночій консультації. Профілактика гестозу
  Завдання жіночої консультації Основною метою спостереження за вагітними в жіночій консультації є збереження фізіологічного перебігу вагітності та проведення профілактичних заходів щодо попередження ускладнень і в першу чергу плацентарної недостатності та гестозу. У зв'язку з цим перед жіночою консультацією поставлені такі завдання. 1. Визначити наявність вагітності
 2. Психологічний статус пацієнта
  Внутрішня картина хвороби - поняття, введене в ужиток російської медицини Р.А. Лурія в 1935 р. (див. Лурія Р.А. Внутрішня картина хвороби і ятрогенні захворювання (5-е изд.). - М.: Медицина, 1977. - 112 с). За визначенням Р.А. Лурія, внутрішня картина хвороби - все те, що відчуває і переживає хворий, вся маса його відчуттів, не тільки місцевих болючих, але і загальне самопочуття,
 3. Вік і здоров'я. Поняття про неінфекційних захворювання та методи оздоровлення
  Дитинство людини характеризується нерівномірним і різношвидкісної розвитком органів і систем. Це ви вивчали в курсі вікової фізіології. Повторювати не будемо - освіжіть знання. Молодий вік, у межах від 12 до 30 років, можна умовно назвати самим аутоагресивною часом. Дійсно, саме в цьому віці по наростаючій підуть небезпечні для здоров'я і життя, тобто аутоагресивні
 4. Методика проведення занять з формування стилю здорового життя у учнів перших класів
  Як ми вже домовилися, шановний молодий колега, мета цього підручника не тільки познайомити вас з основами здорового способу життя, допомогти вам сформувати свій власний стиль здорового життя, дати відомості про найбільш типових формах відхилень від вікової норми здоров'я, але і допомогти вам виробити навички викладання здравосберегающіх дисциплін в курсі молодшої школи. Деякі рекомендації
 5. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 6. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини , - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії », то можна сказати, що вищим« предметом »держави має бути добробут людини. В ряду
 7. Умови і спосіб життя
  Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
 8. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів, що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
 9. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології
  Основні завдання валеології: 1. Розробка і реалізація уявлень про сутність індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, методів оцінки і прогнозування. 2. На основі кількісної оцінки здоров'я індивіда розробка систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я населення. 3. Формування "психології здоров'я". 4. Розробка методології і методів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека