ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

Поняття "психологія колективу"

По своїй суті психологія колективу представляє собою ті безпосередні психологічні реакції, які формуються в результаті міжособистісних взаємодій військовослужбовців з іншими членами колективу і закріпилися як загальновизнані. Іншими словами, це виникає в процесі спілкування, спільного життя, службової, вахтової, бойової та всякої іншої діяльності комплекс психологічних зв'язків між людьми, завдяки яким вони набувають здатність діяти як єдине ціле. Окремі, не пов'язані в логічну схему подання, достатні для підтримки нормальних буденних взаємин, але вони не дозволяють глибоко орієнтуватися і, належним чином, реагувати на що відбуваються суспільні події, передбачати і враховувати слідства вчинених дій і вчинків. Тут, безсумнівно, повинно з'являтися психологічне явище нового типу, що відбиває ставлення до подій і явищ всього колективу.

Якщо ж говорити про структуру психології колективу, тобто про тих психологічних компонентах, в яких укладено її зміст, то її можна представити двома групами.

1. Група особистісних соціально-психологічних явищ, що виникають з безпосереднього взаємодії військовослужбовців один з одним. До них відносяться домагання, самоствердження особистості, лідерство, авторитет, психічне зараження, взаємні вимоги та навіювання, наслідування, конформізм, психологічна сумісність, ідентифікація, емпатія, симпатія або антипатія і ін Нерідко в психологічній літературі перелічені явища колективної психології використовують при розкритті змісту міжособистісних відносин.

2. Група колективних соціально-психологічних явищ серед яких, насамперед, виділяються колективна думка, колективний настрій, колективні потреби та колективні традиції. Окремі вітчизняні психологи в їх число включають також колективні звички, запити, цінності (інтереси, погляди, переконання), психологічну готовність і стійкість, моральний клімат колективу і ряд інших компонентів.

Перша група соціально-психологічних явищ колективу відображає характер і особливості взаємовідносин між військовослужбовцями, що дозволяє їй відігравати досить важливу роль у його функціонуванні та розглядається в якості самостійної навчальної теми. Зараз же будуть розглянуті основні структурні елементи другої групи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття "психологія колективу" "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 3. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 4. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 5. Введення
  Безліч проблем існує сьогодні в нашій країні і в Збройних Силах. Деякі з армійських проблем можливо вирішити тільки на Державному рівні, інші на рівні Міністерства Оборони, треті можливо вирішити силами командирів і особового складу. Проблема взаємодії особистості і колективу відноситься до того типу, які повинні вирішуватися на всіх згаданих рівнях. Процеси розвитку
 6. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 7. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття« професія психолог ». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Анашкин О., Лебедєв О. Конфлікти у військових колективах / / Орієнтир. 2004. № 2 червень. Арзамаскін Ю.Н. , Бублик Л.А. «Морально-психологічне забезпечення у збройних силах Росії» - М.: ВУ, 2002. 3. Бодалева А.А., Столина В.В. Oбщая психодіагностика - М.: Просвещение, 1987р. 4. Військова психологія і педагогіка: Учеб. посібник-М.: Досконалість, 1998р. 5. Гуревич К.М. Психологічна
 9. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології . Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії та природознавства. Антична і
 10. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук .. Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. донаучной психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 11. Список використаних джерел
  Амелін В.Я. Психологія і педагогіка професійної діяльності: Курс лекцій. / В.Я. Амелін. - М.: МПІ ФСБ РФ, 2003. -312 с. 2. Григорович Л.А. Педагогіка і психологія: навчальний посібник для вузів / Л.А.. Григорович, Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардіка, 2004 .. 3. Калюжний А.С. Психологія колективу військового підрозділу: навч. пос. / А.С . Калюжний. - Н. Новгород: НГТУ, 2004. - 42 с. 4. Нємов
 12. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «психолог - це не людина, а професія». - «психолог - це насамперед людина» . - синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
 13. Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011
  Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога
 14. Як ставали психологами перші з знаменитих
  Історія психології завжди була досить важка для вивчення студентам-психологам. Нелегко увійти в коло понять і теорій, які в даний час вважаються вже несучасними і представляють тільки історичний інтерес. Сучасна психологія зазвичай ближче і зрозуміліше. Що таке професія психолога, яка психологія психолога? Це стає ясніше , коли вивчаєш біографії, життєвий шлях
 15. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу
  Головною метою роботи психолога у військових колективах (підрозділах, заставах, караулах, бойових розрахунках, екіпажах) є оптимізація спільної діяльності військовослужбовців, міжособистісних взаємин у військовому колективі на основі глибокого вивчення морально-психологічного стану окремих військовослужбовців і соціально-психологічних явищ, що виникають у військових колективах.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека