ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т.Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Поняття про нервово-психічної стійкості (НПУ) і нестійкості (НПН)

Винятково важлива роль в практичній роботі військових психологів і фахівців з професійного психологічного відбору відводиться оцінці рівня нервово-психічної стійкості громадян, що надходять на військову службу, і військовослужбовців. Особливої ??важливості набуває вона при розподілі їх на ті військово-облікові спеціальності, які вимагають максимальної напруги психофізіологічних резервів організму або (і) пов'язані з діяльністю в екстремальних, небезпечних для життя умовах.

У цьому аспекті, під нервово-психологічною стійкістю (НПУ) розуміється інтегральна сукупність вроджених (біологічно обумовлених) і придбаних особистісних якостей, мобілізаційних ресурсів і резервних психофізіологічних можливостей організму, що забезпечують оптимальне функціонування індивіда в несприятливих умовах професійної середовища1 [15; 24]. Крім НПУ широко поширене й інше поняття, протилежне за змістом, але характеризує також адаптаційні здатності особистості до діяльності в несприятливих умовах професійного середовища - "нервово-психічна нестійкість" (НПН) (рис. 1). Обидва ці феномени найбільш яскраво проявляються в нестандартних ситуаціях або діяльності в незвичних для індивіда умовах. Співвідношення між ними можна спрощено уявити як назад протилежні, за формулою НПУ=1/НПН, і навпаки. Так як НПУ і НПН різні сторони одного і того ж явища, що обумовлює ступінь адаптації індивіда у професійній діяльності, вивчати і діагностувати окремо їх можна тільки з певною часткою умовності. Враховуючи, що девіантні (отклоняющиеся) ознаки значно легше виявляються і більше піддаються контролю і корекції, ніж "ознаки норми", в практиці доцільніше будувати психодиагностическую роботу з виявлення можливих ознак НПН, тобто з пошуку негативних критеріїв, і лише потім оцінювати рівень НПУ.

Для виявлення НПН Співак Л. І. в 1978 р. запропонував визначення, в якому НПН розглядають як'' схильність до зривів у діяльності нервової системи при значному психічному та фізичному напруженні''. Поняття'' нервово-психічної нестійкості'' об'єднує явні чи приховані порушення емоційної, вольової, інтелектуальної регуляції.


1Под поняттям "Професійне середовище" тут і далі мається на увазі вся сукупність зовнішніх умов, що впливають на індивіда в процесі його професійної діяльності, в т. ч. і харак-тер його взаємин з навколишнім мікросоціумом.

У методичних розробках з профвідбору зустрічаються й інші модифікації цього визначення:

- схильність індивіда до зривів у діяльності нервової системи при значних психічних і фізичних напругах;

- ряд особливостей особистості, які привертають до зривів психічної діяльності навіть при незначних психічних і фізичних навантаженнях;

- такі стани психічної діяльності, які характеризуються схильністю до зривів оптимального функціонування та

- адекватного (правильного) реагування в умовах емоційної напруги та ін

Виходячи із зазначених визначень, слід особливо підкреслити, що НПН - поняття збірне. Воно відображає наявність тільки донозологических форм девіантної поведінки, невиражених, компенсованих порушень психічної діяльності, неоднорідних як за симптоматикою, так і по динаміці, не є клінічним психіатричним діагнозом і зумовлює потенційні можливості розвитку у індивіда дезадаптивних порушень у процесі професійної діяльності.Рис. 1.

Структура нервово-психічної нестійкостіПроте з цих визначень не ясна сама структура цього явища і неможливе проведення кордону між ознаками НПН, як властивості особистості, і ознаками НПН, як прояви ситуаційної реакції на несприятливі зовнішні впливи. Крім того, далеко не кожна професійна діяльність призводить до зривів адаптаційних механізмів у конкретного індивіда, а тільки та, яка пред'являє йому непосильні для нього вимоги або здійснюється в незвичних і навіть екстремальних умовах, тобто відбувається при несприятливих впливах професійного середовища.

Виходячи з вищевикладеного співробітники 178 Науково-практичного центру Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації розглядають НПН як інтегральну сукупність вроджених (біологічно обумовлених) і придбаних властивостей особистості, які можуть зумовлювати ймовірність неоптимального типу реагування на несприятливі дії професійної середовища.


Не будучи клінічним діагнозом, НПН не абсолютно стабільне, раз і назавжди дане якомусь індивіду, якість чи властивість. У певних умовах її прояви можуть або посилюватися аж до розвитку психосоматичного і психічного захворювання (при несприятливих впливах професійного середовища, хвороби, гострому і хронічному стресі, соціальної ізоляції в колективі і т. д.), або зменшуватися (при раціональному розподіл по військовим посадам з урахуванням особистісних якостей і їх "сильних" сторін, інтересів, мотивації, схильностей; сприятливих умов середовища; своєчасному та адекватному проведенні психокорекційних заходів і т. д.). Зазначена особливість позначається як "динамічний компонент" і характеризує коливання дихотомічної системи НПН? НПУ в ту чи іншу сторону. Однак ці коливання у конкретного суб'єкта виявляються тільки в певних межах. Для кожного індивіда характерні специфічні, типові тільки для нього типи реагування на несприятливі умови професійної (в тому числі і соціальної) середовища, захисні і резервні можливості організму.

Вони визначаються біологічно обумовленим компонентом особистості, позначеному в рис. 1 як "стабільний компонент" (або "ядро" особистості). Передбачається, що в основі стабільного компонента лежать основні первинні (сила, лабільність, рухливість, динамічність) і вторинні властивості (баланси властивостей щодо процесів збудження і гальмування) нервової системи ". Невідповідність їх, а також "динамічного компонента" (рис. 1) вимогам, що пред'являються індивіду характером професійної діяльності, що посилюється в умовах несприятливого впливу середовища, здатне привести до виснаження адаптаційних можливостей організму, наростанню НПН.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про нервово-психічної стійкості (НПУ) і нестійкості (НПН) "
 1. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 2. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 3. Додаток № 6 Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх
 4. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика « Прогноз-2 »
 5. ВСТУП
  В даний час виходячи з аналізу демографічної обстановки в Російській Федерації особливе значення у Збройних Силах набуває якісне вивчення поповнення прибуває для укомплектування військових частин. Це перший етап, що забезпечує боєготовність, впевненість командирів усіх рівнів у можливості виконання завдань за призначенням, грамотно організувати роботу по зміцненню
 6. Поняття про психічному і соціальному здоров'я
  Основні питання: 1 . Поняття про психічне здоров'я, його складових. 2. Шляхи формування психічного здоров'я. 1. Поняття про соціальне здоров'я. Стрес як фактор ризику для
 7. Що ж таке психіка?
  Психіка - це властивість високоорганізованої матерії (мозку) складається у відображенні об'єктивної реальності. Психіка властива людині і тваринам. Поняття психіки ширше, ніж поняття свідомість, тому що психіка включає в себе сферу підсвідомості, передсвідомості,, надсвідомості ("Над-Я "). А Свідомість - це вищий прояв психіки. Що входить в поняття свідомість?" Свідомість-Я "складається з
 8. У період прибуття поповнення.
  З прибуттям поповнення у військову частину психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує,
 9. Методичні вказівки. Нервово-психічні розлади, 2011
  У справжніх рекомендаціях викладаються наступні навчальні питання: Поняття про неврозах, види, причини, ознаки, долікарська допомога »Неврастенія. Істерія. Психастенія (невроз нав'язливих станів). Поняття про психічні захворювання, причини, ознаки, долікарська допомога. Реактивні психози. Травматичні психози. Інтоксикаційні психози. Епілепсія, причини, ознаки, долікарська допомога та
 10. Поняття "нервово-психічна нестійкість" (НПН)
  Визначення об'єднує цілий комплекс предпатологіческіх (крайні варіанти психічної норми) і частково патологічних особливостей особистості, які обумовлюють схильність нервової системи та психічної діяльності людини до зривів при незначних психічних або фізичних навантаженнях. Найбільш часто НПН проявляється при акцентуація характеру, алкоголізмі, наркоманії та деяких
 11. Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  {foto6 } * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх необхідності) організаційного або психологічного плану, спрямовані на надання допомоги даній особі. При звільненні зі Збройних Сил за станом здоров'я або переведення в іншу частина - в графі робиться відповідна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека