ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

Поняття про методи виховання

Виховання як організований процес прямого і опосередкованого впливу на особистість і військовий колектив здійснюється за допомогою різних методів.

Методи виховання - це сукупність педагогічних прийомів і засобів однорідного впливу на свідомість, почуття і волю з метою формування і розвитку високих морально-бойових і психологічних якостей. Досвід передових командирів показує, що глибоке знання і вміле застосування методів виховання дозволяє успішно вирішувати завдання з формування як окремої особистості, так і військового колективу полиця-бригади (корабля).

Методи виховання залежать від об'єктивних умов, і перш за все: а) від характеру суспільних відносин, б) закономірностей, принципів, цілей і завдань виховання, в) змісту тих політичних, духовно-моральних, правових, естетичних та інших ідей, які впроваджуються у свідомість людей.

До числа найважливіших методів виховання воїнів відносяться: переконання, вправа, заохочення, примус, приклад. У ряді навчальних посібників виділяють також метод змагання та метод критики і самокритики.

Жоден з названих методів виховання не є універсальним і не вирішує всіх виховних завдань. Тому всі методи виховання використовуються в тісній взаємодії один з одним, як єдина система засобів, прийомів, способів педагогічного впливу на особовий склад.

Складність і різнобічність процесу виховання вимагають вмілого застосування різноманітних методів педагогічного впливу на воїнів.
Здатність вихователя вибрати в даній обстановці найбільш ефективний метод, творчо застосувати його - яскравий прояв педагогічної майстерності командира.

Так, метод переконання забезпечує в першу чергу формування у військовослужбовців свідомості, переконаності. Метод прикладу чинить величезний вплив на поведінку воїнів, на формування їх морального обличчя. Метод вправи сприяє виробленню різноманітних корисних звичок поведінки, розвитку і вдосконаленню вольових якостей воїна: рішучості, сміливості, самовладання і т. д. Метод заохочення, об'єднуючи прийоми і засоби морального та матеріального стимулювання у воїнів позитивного поведінки, розвиває у них старанність у службі. У методі примусу знаходить своє відображення оцінка негативних дій і вчинків, що сприяє подоланню недисциплінованості, шкідливих звичок у поведінці військовослужбовців.

У виховному процесі застосовується система взаємопов'язаних методів, тому кожен з них, який використовується в поєднанні з іншими, може розглядатися лише як частина цієї єдиної системи.

Зміст і методи виховання обумовлюються насамперед характером суспільних відносин, тими цілями, які висуваються перед вихователями державою.

Військова педагогіка застосовує методи, що сприяють максимальному розвитку свідомості і активності військовослужбовців, виробленню у них твердих переконань, навичок і звичок поведінки.

Методи нерозривно пов'язані з принципами виховання.
Принципи зумовлюють методи виховання. Не можна, однак, вважати, що цей зв'язок носить однозначний характер; наприклад, кожному з принципів відповідає строго певний метод виховання. Зв'язок цей більш складна і багатогранна. З одного боку, в кожному методі застосовуються ті чи інші прийоми, засоби впливу і одночасно реалізуються, більшою чи меншою мірою, вимоги низки принципів виховання. З іншого - реалізація того чи іншого принципу виховання передбачає використання сукупності різних методів.

Різноманіття умов, в яких здійснюється формування особистості воїна і його якостей, вимагає вмілого застосування різних методів. У вихованні особливо неприпустимі шаблон, трафарет, якийсь єдиний рецепт. Далеко не завжди метод, вдало застосований в одному випадку, може дати позитивний результат в іншому, аналогічному випадку. В одній ситуації той чи інший метод може мати успіх, а в іншій - не дасть хороших результатів. Крім того, конкретні успіхи у виховній роботі не можна відносити на рахунок одного будь-якого методу. Потрібно враховувати сукупність всіх використаних методів, прийомів впливу.

Відзначаючи творчий характер застосування методів, А.С. Макаренко підкреслював, що ніякий засіб не можна розглядати з точки зору корисності або шкідливості, взяте усамітнено від усієї системи засобів. Він наполягав на тому, що ніяка система засобів не може бути рекомендована як система постійна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про методи виховання "
 1. Запальні захворювання зовнішніх статевих органів у дівчаток і дівчат
  Визначення поняття. Запальні захворювання геніталій у дівчаток і дівчат - це запалення зовнішніх геніталій і піхви, придатків матки і, рідше, матки різної етіології. При цьому має місце вікова специфічність форм запальних захворювань: у період дитинства - це найчастіше вульвовагиніти, а в період статевого дозрівання - запалення придатків матки і іноді матки. 3.4.1.
 2. П
  + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 3. Соціальний статус пацієнта
  Соціальним називають ефект, що виникає в результаті взаємодії індивідів. Людина живе відповідно до соціальних приписами-соціальними нормами, що визначають ставлення людини до інших членів суспільства. Основні види соціальних розпоряджень (D. Маг-kovic) 1: - право - сукупність соціальних припис ний, забезпечуваних склепінням державних законів; - звичай - спосіб
 4. Реабілітаційна терапія
  Програми профілактики, виховання. При атопічний астмі бажані консультації алерголога. По можливості перериваються контакти з алергенами, проводиться специфічна і неспецифічна гіпосенсібілізація, призначаються підтримуючі дози интала, задитена, бронхолу-тичні препаратів. При астмі, що поєднується з хронічним бронхітом, наполегливо лікується останній, санують вогнища інфекції,
 5. Основні поняття
  Середа проживання людини (Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" - частина навколишнього середовища, що включає її природні компоненти (атмосферне повітря, водойми, грунт), а також питна вода, продовольчі та промислові товари, умови праці, побуту (житло, місця відпочинку, транспортні засоби), навчання, виховання, які надають або при
 6. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  У країні застосовуються як власні технічні нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їх вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні
 7. ВСТУП
  В історично склалася сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
 8. Вік і здоров'я. Поняття про неінфекційних захворювання та методи оздоровлення
  Дитинство людини характеризується нерівномірним і різношвидкісної розвитком органів і систем. Це ви вивчали в курсі вікової фізіології. Повторювати не будемо - освіжіть знання. Молодий вік, у межах від 12 до 30 років, можна умовно назвати самим аутоагресивною часом. Дійсно, саме в цьому віці по наростаючій підуть небезпечні для здоров'я і життя, тобто аутоагресивні
 9. Перші кроки до мужності і жіночності
  У сексології, як і в будь-якій науці, є своя абетка. Важко зрозуміти і розібрати для себе її основні положення, не знаючи про дев'ять детерминантах статевої приналежності (слово «детермінанта» перекладається як «визначник»). Перша група статевих детермінант включає в себе генетичний підлогу, гонадний підлогу, гаметную підлогу, гормональний підлогу і морфологічний підлогу. Розберемо кожен з них окремо.
 10. Еротичні фантазії підлітків
  Еротика трактується як сукупність факторів, що мають відношення до статевого кохання. У більш широкому сенсі це поняття об'єднує різні психологічні аспекти сексуальності, такі, як особливості спілкування, стиль статевої поведінки, пристрасть до певної моді. Твори мистецтва з певною спрямованістю можуть визначатися як еротичні. Підліток сьогодні живе в дуже
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека