ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Підведення підсумків: узагальнення знань

Запитання для обговорення в групі.

1. У чому саме полягає роль дитячої художньої літератури в процесі особистісного розвитку дитини з позицій гендерної соціалізації?

2. Обгрунтуйте необхідність гендерного просвітництва педагогів і батьків, які проводять ознайомлення дітей з творами художньої літератури.

3. Наведіть приклади явного і прихованого сексизму в дитячій художній літературі.

4. З чим пов'язана актуальність проблеми складання несексістскіх збірників та хрестоматій для дитячого читання? З якого роду змістом твору доцільно в них включити?

5. Яким чином можна використовувати в роботі з детьмігендерно-стереотипні твори класичної літератури?

6.
Визначте основні можливості дитячої художньої літератури в процесі психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку дітей з позицій альтернативної (нетрадиційної) гендерної соціалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підведення підсумків: узагальнення знань "
 1. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 2. Види психологічних знань (по В.Н. Карандашева)
  Види психологічних знань Основні поняття: Життєва психологія - конкретні знання про людей, отримані, накопичені і використовуються людиною в повсякденному житті в ході історичного розвитку для здійснення впливу на певних людей. Буденна психологія - різновид життєвих знань; узагальнені знання про людей, отримані у відносно замкнутій групі
 3. Вимоги до підсумкової державної атестації випускника
  Загальні вимоги Підсумкова атестація випускника містить державний іспит, захист дипломної роботи (проекту), що дозволяють визначити теоретичну і практичну готовність випускника до виконання соціально-професійних завдань. Атестаційні випробування, які входять до складу підсумкової державної атестації випускника, проводяться відповідно до освітньою програмою перших
 4. Практична психологія
  Четвертий джерело психологічних знань - практична психологія. У її завдання входять пошук шляхів і розробка методів психологічної допомоги людям. Практична психологія вивчає не загальні закономірності психічних явищ, а індивідуальність, конкретні обставини життя людини і способи взаємодії з ним. Критерієм достовірності знань при цьому вважається практичний досвід і
 5. Особливості організації та проведення занять методом самостійної роботи під керівництвом викладача
  Самостійну роботу під керівництвом викладача доцільно будувати з трьох основних частин: вступної (настановної); власне самостійної роботи курсантів і слухачів з виконання запропонованого завдання (виконавської) і підбиття підсумків. Заняття починається коротким вступним словом викладача. Вступна (установча) частина повинна орієнтувати курсантів і слухачів на
 6. Особен-ти Наук. життєвої психології
  Наукова психологія спирається на емпіричні наукові факти, тобто факти, одержувані дослідним шляхом. Науково-психологічні факти характеризуються об'єктивністю, тобто незалежні від суб'єктивної думки вченого. Наукові психологічні знання раціональні і усвідомлені. Використання емпіричного і логічного способів доведення істинності науково-психологічних знань надає їм особливу
 7. РОЗДІЛ IV. Підсумковий тест (по лекційному матеріалу).
  РОЗДІЛ IV. Підсумковий тест (по лекційному
 8. Методика підбиття підсумків правопорядку і військової дисципліни
  З особовим складом роти (їй рівний) підсумки підбиваються в кінці кожного тижня за категоріями: з офіцерами і прапорщиками (мічманами), сержантами (старшинами), з усім особовим складом. З доповіддю «Про стан військової дисципліни в роті (їй рівний) за минулий тиждень і підсумки роботи щодо її зміцнення» виступає, як правило, командир роти (їй рівний) або його заступник з виховної роботи. В
 9. Наукова психологія
  Третім джерелом психологічних знань є наука. Протягом багатьох століть науково-психологічні знання розвивалися в рамках філософії, медицини, педагогіки та інших наук. У другій половині XIX століття психологія стала самостійною наукою і протягом XX століття накопичила величезну кількість знань. Наукова психологія спрямована на пошук закономірностей психічних явищ, користується
 10. Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Організацію впровадження системи роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни доцільно почати з вивчення наказу та додатка до нього з усіма категоріями посадових осіб. До цього заняття кожен з командирів дол-дружин мати посадові обов'язки та виписки з плану в робочих зошитах з тим, щоб враховувати проведення заходів при розподілі роботи на день,
 11. Життєва психологія
  У нашій повсякденному житті ми нерідко використовуємо слова "психологія", "психолог", "психологічний", не завжди замислюючись над їх змістом. "Ця людина - хороший психолог", - говоримо ми про когось, котрий уміє налагодити контакт з людьми. "Така вже у нього психологія", - говоримо ми іноді, намагаючись пояснити інтереси, схильності і вчинки людини, характеризуючи особливості його особистості. Іноді можна
 12. Функціональні обов'язки (система роботи) старшини курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - стежити за точним виконанням обов'язків черговим і днювальним по курсу, зовнішнім виглядом курсантів і сержантів; - вимагати від курсантів і сержантів курсу дотримання військової дисципліни, розпорядку дня; негайно доповідати началь-нику курсу про порушення військової дисципліни, а також про застосовані заохочення і накладених стягнення; - керувати проведенням ранкового
 13. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців
  ВОЛЯ - це процес свідомого дії відповідно до поставленої метою її досягнення при подоланні труднощів різного порядку. Саме за допомогою волі людина організовує діяльність і управляє своєю поведінкою. Воля постійно проявляється в повсякденному житті людини, але особливо яскраво вона проявляється в складних і відповідальних ситуаціях. Як і вся психіка людини, воля - функція
 14. Емпірична база дослідження
  Вибіркову сукупність дослідження склали аспіранти, слухачі системи підвищення кваліфікації, викладачі вищих навчальних закладів м. Ставрополя (Північно-Кавказького державного технічного університету; Фінансово-економічного інституту ; Північно-Кавказького соціального інституту, Ставропольського державного педагогічного інституту). В пилотажном дослідженні взяли
 15. Н. А. Мельникова, тобто А. Шамрова, н. В. Громова. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2007
  Навчальний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління, покликане восполь-нить недостатній обсяг інформації і дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя ». У другій частині роботи представлені розділи, що стосуються
 16. Основні етапи роботи посадових осіб з підготовки підбиття підсумків виховної роботи в частині
  Ефективність керівництва вихованням в частині нерозривно пов'язана з вивченням, аналізом та оцінкою самого виховного процесу та досягнутих результатів. Тільки на строго науковій основі, об'єктивно оцінюючи процес і результати виховної роботи, можна правильно будувати систему педагогічних впливів на воїна і колектив загалом, заздалегідь прогнозуючи той чи інший результат , своєчасно
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека