Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Нинішній рівень умов праці та побуту спричинив зменшення частки фізичного навантаження й, відповідно, енерговитрат організму. Тому з'явилась потреба зниження калорійності харчового раціону. В свою чергу, зниження вживання продуктів з додатковою кількістю білків, жирів та вуглеводів призводить до одночасного зменшення надходження в організм вітамінів, макро- і мікроелементів, інших біологічно активних сполук. А це вже прямий шлях від здоров'я до "третього стану", а від "третього стану" до хвороби.

Отже, з проблемою харчування, його енергетичного та інформаційного регулювання пов'язується не менш актуальна в сучасних умовах проблема - недостатність рухової активності.

Величезна роль руху у формуванні та розвитку адаптаційних можливостей живого організму загальновідома. Людині потрібна активність не лише мозку, а й м'язів. Протягом тривалого еволюційного періоду відлагоджувались оптимальні варіанти кількісних співвідношень між отриманою з їжею енергією і її витратою при фізичній активності. Окрім того, інформаційний та керуючий центр організму - мозок - звик отримувати від м'язів сигнали і відповідно розшифровувати їх. Якщо ж інформація не надходить при зниженні навантаження каналу зв'язку "м'язи - мозок", знижується і мозкова активність.

Організм, що не працює з повною руховою віддачею, згасає, втрачає сили. Порушення зв'язків, що регулюють життєзабезпечення^ організму, зумовлюють небезпеку виникнення "третього стану".

Тому, щоб зберегти здоров'я, зміцнити його й підтримувати на належному рівні, кожна людина повинна вирішити для себе проблему вибору рухової активності та оптимального, найбільш сприятливого, індивідуалізованого харчування. Це завдання дуже складне навіть для фахівців. Адже наука про харчування зовсім молода - їй близько 100 років. То що ж тоді говорити про звичайних споживачів?

Вирішувати питання здорового харчування нелегко, та ще й в умовах нинішньої економічної нестабільності, невпевненості у завтрашньому дні та матеріальної скрути - Верховна Рада, наприклад, затвердила прожитковий мінімум однієї людини на 2001 рік у розмірі 311,3 грн.
Треба, щоб питання здорового харчування набрало державної ваги, і, відповідно потрібні висококваліфіковані фахівці харчової промисловості із знанням харчової хімії, харчових технологій, гігієни харчування, фізіології, екології та медичних аспектів впливу основних компонентів їжі на функціонування живого організму.

ВИСНОВКИ

1. Здоров'я та хвороба - основні категорії наукового пізнання у медицині. Не існує абсолютного здоров'я і абсолютної хвороби - між ними є різні зв'язки і взаємні переходи. Найпростіший серед них - так званий «третій стан», тобто пограничний стан між здоров'ям і хворобою.

2. Вивчення особливостей цього стану і можливостей виходу з нього є одним із основних завдань валеологїї. Проблеми "третього стану" цікавлять фахівців багатьох професій, оскільки в нинішніх умовах у такому стані перебуває більш, ніж половина усіх людей. Він має ряд істотних відмінностей як від здоров'я, так і від хвороб. Якщо останні тривають дні чи місяці, то "третій стан" зберігається десятиліттями, а то й усе життя.

3. Основна ознака "третього стану" (передхвороби) - можливість розвитку патологічного процесу без зміни сили дійового чинника внаслідок зниження резервів здоров'я.

4. У "третьому стані" знаходяться люди з гіпотонією, гіпоглікемією, ожирінням, хронічною втомою,всі ті, хто мають шкідливі звички. Цей стан реально повернути в бік здоров'я при своєчасному його розпізнаванні і вживанні відповідних заходів.

5. Ідеальним варіантом первинної профілактики є виявлення на основі валеологічних методів досліджень осіб із низьким рівнем здоров'я і виведення їх за межі "третього стану" відомими дійовими способами оздоровлення.

6. Велика кількість здорових людей або тих, хто перебуває у "третьому стані", вкрай легковажно ставляться до харчування попри те, що саме харчові продукти здебільшого визначають стан здоров'я людини.
Результатом неправильного харчування (консерви, штучні приправи, велика кількість жирів, рафіновані продукти тощо) в наш час стає поширення таких хвороб, як ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз, подагра, онкологічні захворювання.

7. У виборі оздоровчих продуктів харчування,які дають змогу повернутись із "третього стану" до здоров'я, є загальні закономірності, але найбільшу користь приносять продукти, які відповідають індивідуальним потребам організму. Головне - це аутентичність харчування своїй індивідуальності.

8. За останнє десятиліття з'явилось дуже багато оригінальних ідей та концепцій, котрі не вписуються в рамки традиційних уявлень щодо їжі, зате всі вони обіцяють оздоровчий ефект. Завдяки підвищеному інтересу до нових методів харчування, вони активно поширюються і пропонуються серед населення.На жаль, критичний аналіз нових уявлень про оздоровче харчування в літературі трапляється дуже рідко.

9. В основі передхворобних станів лежить зменшення рухової активності, зниження опірності організму під впливом несприятливих екологічних чинників. Для її підвищення, для оздоровлення населення країни природними методами, для грамотного вибору оптимального кожному індивідові раціону харчування необхідно покращити матеріальні умови життя населення, розвивати, пропагувати й підносити на рівень державної ваги культуру харчування українського народу, потреби у здоровому способі життя, розумне ставлення до фізичної культури, забезпечити Україну висококваліфікованими кадрами, розвивати відповідні галузі народного господарства і створити вітчизняну індустрію оздоровчого харчування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ"
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4
  Чи існує абсолютне здоров'я і абсолютна хвороба? 2. Який стан самопочуття називають "третім станом"? 3. Які причини викликають третій стан? 4. Чому гіпотонію, надмірну вагу та гіпоглікемію вважають ризиками передхвороби? 5. Як з позицій інформаційних принципів описується "третій стан"? 6. Які групи людей потрапляють до перехідного стану? 7. В чому полягає закон саморегулювання
 2. "ОПТИМІСТИЧНА БІОЛОГІЯ" АКАДЕМІКА В. ФРОЛЬКІСА
  Ось деякі фрагменти мудрості академіка, яка назавжди залишилася надбанням людства. Фрагмент перший. Ще видатні медики епохи Відродження наполягали на тому, що жодні таблетки, еліксири, настоянки не замінять активного раціонального способу життя. Важливо примножити те, що дано, і не розтратити передчасно те, що асигновано. Фрагмент другий. Активний руховий режим із обов'язковою умовою -
 3. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Еустрес (грец. еи - добре, правильно; англ, stress - напруження) - "хороший стрес", позитивні форми стресу (наприклад, сильна радість). Г. Сельє розглядав еустрес як синдром, що сприяє збереженню здоров'я. Психологія здоров'я (син.: валеопсихологія, валеологічна психологія) - один із розділів валеології, націлений на вдосконалення механізмів психосаморегуляції для підвищення психоемоційної
 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ДІЄТОЛОГІЇ
  В сучасній дієтології можна виділити два основні напрями. Один представлено вишуканою європейською кухнею, для якої основа харчування - м'ясо й різноманітні м'ясні вироби. Другий - вегетаріанством, що передбачає вживання в їжу головним чином сирих рослинних продуктів. Основне питання, що викликає суперечки між представниками цих двох напрямів, - це питання про добову норму споживання людиною
 6. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні
 7. Давні холістичні системи
  Цілісний (холістичний) підхід до здоров'я людини складався у світовій філософії та медицині здавна. Його пізнання розширює та поглиблює наукову концепцію про Всесвіт і людину, сприяє її розвитку, доповнює системне уявлення про людину. Стародавня індійська система Вона вбачає в людині голограму Космосу (людина як мікрокосм щодо макрокосму, тобто навколишнього світу). "ї структура складається
 8. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ
  Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою і закріплені в процесі фізичної праці. Це призводить до розладу регуляції діяльності
 9. Їжа та характер харчування
  Від якості їжі, характеру харчування, дотримання режиму харчування залежить фізичне, психічне та сексуальне здоров'я людини. До складу їжі входять нутрієнти, тобто власне поживні речовини, які всмоктуються, та баластні, які виводяться. До складу продуктів харчування входять білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни, мінеральні речовини й вода. Велике значення в харчетравленні мають кишкові
 10. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  Вплив антропогенних факторів на екологію вірусів. На екологію вірусів великий вплив мають антропогенні фактори, а саме: забруднення довкілля промисловими відходами; тотальне застосування пестицидів, антибіотиків, вакцин та інших біопрепаратів, урбанізація з величезною концентрацією населення в мегаполісах; розвиток сучасних транспортних засобів, господарське освоєння нових територій, створення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека