Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Підходи до вивчення життєвого шляху людини

Перший (і найбільш ранній) (идиографический підхід до життя як долю, незалежної від людини, підкреслював неповторність особистості).

Другий - (біографічний), близький до першого за своїм феноменологическому описовому характером також виявляв неповторний ансамбль життєвих обставин.

Третій (онтогенетический) - склався у віковій психології як вікова періодизація життя особистості, спільна для всіх людей .

Четвертий - акцентував визначальну роль дитинства (і сексуальних відносин з батьками) (З. Фрейд та ін) або роль вродженої потреби самоактуалізації (Ш.Бюлер, А.Маслоу та ін), що детермінує особистість і її життєвий шлях. При цьому Бюлер робить спробу представити життєвий шлях як закономірний процес - "індивідуальну історію" і виділяє як його одиниць зовнішні і внутрішні події. Але, минаючи особистість, їй не вдалося їх зв'язати.

П'ятий - найбільш яскраво представлений епігенетичної концепцією Е. Еріксона, - розкрив особливості розвитку та новоутворення особистості, що виникають в кожному віковому періоді через дозвіл пов'язаних з ним восьми криз. Однак Еріксон визнає і роль психосоціальних, культурно-історичних і соціальних умов, а розвиток особистості визначає через способи інтеракції з усе більш ширшим колом людей і контекстом життя.

Шостий підхід пов'язаний з розробкою Б. Г. Ананьєва, категорії "життєвого циклу", цінний прагненням поєднати вікову і соціальну періодизацію ( зрілий вік представлений ролями, статусом, професійною кар'єрою) життя особистості. Включивши останню в історичний контекст і події, способи виховання і т. д., Б.Г.Ананьев досліджував закономірні комплексні зв'язку розвитку різних психічних функцій, розглядав особистість як систему, вписану в соціальну систему та системи соціальних груп.
Його підхід відрізняється своїм емпіричним характером і введенням в поле зору психології і психологів проблем дорослої особистості (оскільки більшість конкретних досліджень особистості мали своїм об'єктом особистість дитини), її зрілості, досягнення її вершин свого життя - акме, розкриттям індивідуальності як вищого рівня розвитку і, нарешті, включенням (визнанням) проблеми старості як закономірного етапу життя людини, що вимагає свого вивчення й осмислення (оскільки поняття геронтології у вітчизняній науці практично було відсутнє). Він виділив цікаві в особистісному плані стадії юнацького "старту" і "фінішу", що досягається в старості.

Ідеї Б.Г.Ананьева про особистості дорослого, про зрілість як особливому її якості, про акме як вищих її життєвих досягненнях відкрили перспективу виникнення сучасної комплексної наукової дисципліни - акмеології. Вона інтегрує всі поняття індивідуального рівня буття людини - "індивід", "особистість", "індивідуальність", "суб'єкт", - ставлячи своїм завданням оптимізацію розвитку людини у всіх якостях. Істотну роль у подальшому зіграло виділення ним як спеціальних форм активності людини, понять "суб'єкта діяльності", "суб'єкта пізнання", "суб'єкта життєвого шляху". Приділивши увагу розвитку людини як індивіда, він провів принципову відмінність між біологією людини і тварин, закономірності вищої нервової діяльності яких були перенесені І . П.Павлова і його послідовниками прямо на людину (наприклад, друга сигнальна система).

Сьомий підхід якісно відрізняється від попередніх, оскільки, по-перше, сама особистість визначається не як відокремлена, готівкова, дана субстанционально, а континуально, тобто в просторі-часі життєвого шляху, його суперечностей і способів їх вирішення; самовираження і самоактуалізація - дві найважливіші характеристики особистісної сутності.
Це спосіб об'єктивації особистості у формах і обставин , протиріччях життя. Інакше кажучи особистість є те, що вона зуміла зробити з себе за даних життєвих умовах, а життя є те, що зуміла зробити з неї особистість своїми зусиллями, волею і свідомістю, всупереч життєвим обставинам. Особистості як розвивається системі притаманні два способи детермінації та організації - об'єктивний, незалежний від неї і суб'єктивний, притаманний їй як суб'єкту.

Сам життєвий шлях розглядається небезлічно (згідно тієї чи іншої теоретичної моделі того чи іншого психолога), а в залежності від особистості, рівня її активності, свідомості, її особистісної зрілості, відповідальності, здатності приймати рішення і організовувати час. Особистість вибирає напрямок (сферу) життєвого шляху, змінює його напрямок, організовує і координує його події і ситуації.

З . Л. Рубінштейн розробляє поняття "суб'єкт життєвого шляху", в якості якого (тільки за певних умов) виступає особистість. Якщо життєвий шлях традиційно ділиться на минуле, сьогодення і майбутнє, то особистість як суб'єкта має здатність зв'язувати їх певним чином своєю свідомістю, досвідом і вчинками. Критеріями особистості як суб'єкта життєвого шляху є:

1) здатність до узгодження внутрішньої організації та умов, вимог, обставин життя. Це і є спосіб життя, що виробляється і здійснюваний суб'єктом відповідно зі своїми індивідуально-типологічними особливостями;

2) здатність до оптимального розв'язання життєвих суперечностей і розвитку як особистісному результату цих рішень;

3) здатність до руху по життєвому шляху "по висхідній ", тобто до розвитку як вдосконалення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підходи до вивчення життєвого шляху людини "
 1. " Акме "в контексті життєвого шляху людини
  План 1. Підходи до вивчення життєвого шляху людини. 2. Структура життєвого шляху. 3. Особистість як суб'єкт життєвого шляху. 4. Вищі досягнення ("акме") в життєвому шляху особистості. Ключові слова: життєвий шлях, життєва позиція, життєва лінія, життєва перспектива, сенс життя, особистість як суб'єкт життєвого шляху, стратегія життя, "акме". - Життєвий шлях - поняття,
 2. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 3. III триместр вагітності (пізній плодовий пери-од)
  6.4.1. Загальні дані Завершальна третина вагітності характеризується подальшим зростанням плоду, інтенсивним дозріванням його органів і систем, функціональним становленням єдиної регуляторної системи, яка дозволяє плоду пристосовуватися до несприятливих факторів і компенсувати виниклі порушення. Регуляторна система включає перш за все нервову систему і вищі структури головного
 4. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 5. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ФАГОЦИТАРНОЇ СИСТЕМИ
  Джон І. Геллін (John J. Gallin) До лейкоцитам, цим основним клітинним компонентам запалення та імунної реакції, відносяться нейтрофіли, лімфоцити, моноцити, еозинофіли і базофіли. Кров служить найбільш доступним джерелом лейкоцитів і засобом транспортування клітин з кісткового мозку, де вони генерують, в різні тканини. У нормі кількість лейкоцитів в крові дорослих осіб становить
 6. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена . Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 7. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т . De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 8. ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
  Роберт Г. Петерсдорф, Річард К. Рут (Robert G. Petersdorf, Richard К. Root) Спектр інфекційних хвороб. Переважна більшість мають встановлену етіологію інфекційних хвороб людини і тварин викликаються біологічними агентами: вірусами, рикетсіями, бактеріями, мікоплазмами, хламідіями, грибами, найпростішими або нематодами. Велике значення інфекційних хвороб у медичній
 9. Серцева недостатність
  Євген Браунвальд (Eugene Braunwald) Серцеву недостатність можна визначити як патофізіологічний стан, при якому порушення функції серця призводить до нездатності міокарда перекачувати кров зі швидкістю, необхідної для задоволення метаболічних потреб тканин, або ж ці потреби забезпечуються тільки за, рахунок патологічного підвищення тиску наповнення
 10. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища. Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека