ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота . Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008 - перейти до змісту підручника

Підготовка до космічних польотів

Професійна діяльність космонавтів, починаючи з відбору кандидатів у космонавти і включає всі наступні етапи космічної підготовки, має ряд особливостей, що роблять певний вплив на динаміку зміни психофізіологічних, психологічних і особистісних властивостей і якостей. Серед цих специфічних особливостей найбільш важливе значення мають:

- високий рівень індивідуальної, сформованої мотивації на ділянки в космічному польоті;

- необхідність засвоєння великої програми загальнокосмічної підготовки;

- значні інтелектуальні та емоційно-вольові навантаження;

- необхідність постійного фізичного, морального і культурного самовдосконалення;

- збереження та формування прогресивних переконань та професійної захопленості.

Обширний досвід динамічного вивчення психологічних властивостей і особистісних якостей космонавтів, накопичений у процесі їх космічної підготовки, виявив достовірно благотворний вплив усіх етапів підготовки на психологічні властивості та якості. Водночас аналіз окремих випадків невисокою результативності професійної підготовки вказав на істотне значення психологічного контролю за системою особистісної самооцінки і свідомої саморегуляції, за тими глибоко індивідуальними, характерними рисами особистості, визначальними моральну атмосферу, сферу прогресивного світогляду, переконань, інтересів та сталого оптимізму.


Ці дані закономірно визначили актуальність відповідних методів психологічного відбору кандидатів у космонавти і цілеспрямованої психологічної корекції в системі медико-психологічної підготовки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підготовка до космічних польотів "
 1. Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
  Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 2. Етапи медико-психологічної підготовки
  Медико-психологічна підготовка являє собою єдиний динамічний процес, що охоплює всі етапи загальнокосмічної підготовки кандидатів у космонавти; підготовки космонавтів до космічних польотів в групах і екіпажах. Медико-психологічна підготовка на етапі загальнокосмічної підготовки починається з первинного відбору і закінчується після включення космонавтів до складу груп підготовки
 3. Оцінка результатів медико-психологічної підготовки
  Медико-психологічна підготовка контролюється за результатами періодичних психологічних обстежень та даними, отриманими в ході динамічного спостереження за успіхами професійної підготовки, з урахуванням результатів інших видів підготовки космонавтів. Комплексна оцінка підготовленості з видачею експертного висновку про придатність до переходу на черговий етап підготовки або до космічного
 4. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 5. Основні принципи виходу з критичних ситуацій в анестезіології
  «Годинник нудьги і миті жаху». Для більшості лікарів ця формула відображає суть роботи, виконуваної Анестезист. Нашу роль в операційній і менталітет, необхідний для успішного виконання нашого боргу, визначають саме ці миті жаху, напруги, а не годинник нудною рутини. Це - один аспект анестезії, завдяки якому поле нашої діяльності (як і область інтенсивної терапії або
 6. Навичка управління ресурсами життєво важливий для Анестезист
  Успішне проведення анестезії залежить від чого- то більшого, ніж тільки обов'язкові медичні знання і технічні навички. Вони повинні бути перетворені в ефективне управління ситуаціями за допомогою знань і навичок в когнітивної області, що обговорювалися в розділі 1. У розділі 2 ми надаємо цим абстрактним концепціям форму практичних принципів, здатних вказати вірний шлях до поліпшення або освіження
 7. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 8. Загальне уявлення про прикладної психології та психологічної практиці
  Психологічні проблеми пронизують все наше життя, тобто психолог може знайти собі застосування практично у всіх сферах життєдіяльності людини і не тільки людини (як відомо, психологи вивчають життя тварин, птахів, риб, мікроорганізмів, цілісних екологічних систем і т. п .). Але тут відразу ж виникають питання: хто визначає, якими проблемами повинен займатися психолог, а якими
 9. Введення в проблему
  В даний час відзначається зростання загибелі військовослужбовців у Внаслідок таких проявів дезадаптації до умов військової служби як гетеро-і аутоагресії. Дані реакції особистості в структурі причин загибелі військовослужбовців стійко займають провідні позиції. Загальновизнано, що військова служба, навіть у мирний час, є жорсткою психологічної середовищем, що вимагає від військовослужбовця великого
 10. Додаток
  СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис .... канд. пед. наук. Л., 1942 . 1946 Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис .... канд. пед. наук. Л., 1946. 1947 м. Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 11. Критичний аналіз ОСНОВ І ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВМФ КРАЇН НАТО
  Події наших днів свідчать про все зростаючою мілітаризації імперіалістичних держав . Імперіалісти наполегливо готують третю світову війну. Вони нарощують зусилля по сколачіванію агресивних блоків, ведуть інтенсивну підготовку особового складу збройних сил країн, що входять в агресивні блоки. Імперіалісти наполегливо готують до війни і військово-морський флот, який є протягом століть
 12. Введення
  На сучасному етапі розвитку авіаційної та космічної медицини питання психологічної експертизи, морально-психологічної підготовки та медико-психологічних досліджень у тісній єдності з іншими медичними дослідженнями займають особливе місце в загальному комплексі медико- біологічних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і підвищення ефективності професійної праці
 13. Космічні польоти
  Незвичайні умови існування в космосі, фактори космічного польоту, багато з яких по суті є досить стресовими , і визначають ряд особливостей життєдіяльності космічних екіпажів. Особливості професійної діяльності пред'являють значні вимоги до космічних екіпажам. Крім чинників професійної підготовленості, навченості і тренованості до
 14. Мета медико-психологічної підготовки
  Метою є забезпечення психологічних умов підвищення ефективності діяльності космонавтів. Досягнення цієї мети здійснюється: - проведенням відбору кандидатів у космонавти, перспективних з психологічних властивостей і якостей, що забезпечує успішну професійну підготовку; - вдосконаленням професійно-значущих психологічних властивостей і якостей, що сприяють
 15. Загальні умови медико-психологічної підготовки
  Медико-психологічна підготовка є складовою частиною всієї системи (програми) підготовки космонавтів до космічних польотів. Основні компоненти медико-психологічної підготовки пронизують всі види професійної підготовки. Кінцевим результатом медико-психологічної підготовки космонавтів є формування сильної, активної, цілеспрямованої особистості, стійкої в моральному і
 16. Методи, методичні прийоми і заходи медико-психологічної підготовки
  Вони включають в себе: - теоретичну підготовку з основ космічної психології; - ознайомлення космонавтів з їх індивідуальними особливостями особистісної структури, емоційно-вольової сфери, пізнавально-творчими здібностями і методичними прийомами їх вдосконалення; - метод роз'яснювальної психокорекції з елементами раціональної психотерапії; - метод проблемного
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека