Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Чому система TQM не "приживається» в ЛПУ регіону?

Відповідь на це питання криється в принципах підготовки керівників для галузі охорони здоров'я регіону, які сповідуються багато десятиліть і сягають корінням у систему підготовки чиновників різного рівня для галузі охорони здоров'я колишнього СРСР. Для адміністративно-командного управління вони були адекватні і дозволяли домагатися вражаючих успіхів ще двадцять років тому. З приходом в діяльність галузі ринкових механізмів, навіть з високим рівнем державного регулювання, нових підходів у розподілі повноважень та предметів відання між рівнями влади, значною децентралізації управління знадобилася нова ідеологія менеджменту та фахівці, що проповідують цю ідеологію.

Оскільки протягом останнього десятиліття рівень якості та безпеки медичних послуг в регіоні значно знизився, то і рівень значущості модернізації управління якістю в галузі відповідно підвищився. Сьогодні мова не йде про автоматичним перенесення ідеології TQM зі сфери промислового виробництва у сферу виробництва медичних послуг. Йдеться про адаптацію деяких принципів зі сфери товарного виробництва в сферу виробництва медичних послуг, де багато років обговорюється питання про те, чого більше в медицині мистецтва окремого спеціаліста або роботи системи в цілому.

Зрештою TQM і в промисловому виробництві і в медицині підтверджує і координує процеси планування, забезпечення інформацією, контролю за виконанням моделей кінцевих результатів.
Відсутність у регіональній медицині ефективної системи управління інноваційними процесами, а систему TQM слід віднести саме до останніх, є однією з основних причин відсталості галузі охорони здоров'я. Крім того, досить часто процес нововведень в ЛПУ, який, як правило, супроводжується значним обсягом інвестицій, збільшує рівень ризиків (технічних, тимчасових і фінансових).

Технічні ризики, що означають ймовірність того, що в процесі реалізації впровадження TQM не буде досягнутий заданий рівень характеристик моделей кінцевих результатів щодо забезпечення належного рівня якості та безпеки медичних послуг.

Тимчасові ризики, обумовлені несвоєчасної реалізацією TQM, що супроводжується втратою конкурентоспроможності вироблених медичних послуг або їх непотрібність для сучасних умов і вимог, а найголовніше для споживачів.

Фінансові ризики, що виникають в результаті перевищення фактичних витрат над плановими, коли певну частину послуг доводиться переробляти через недостатній рівень їх якісних характеристик.

При реалізації TQM як інноваційного проекту в ЛПУ слід використовувати одну з відпрацьованих організаційних форм управління. У тих випадках, коли питання про впровадження інновацій стосується невеликого ЛПУ - головний лікар самостійно виконує всі функції генерального менеджера.
У їх число входить і функції інтеграції окремих програм, етапів і фаз проекту з впровадження системи управління якістю. У більш великих ЛПУ (багатопрофільні лікарні, великі поліклініки, реабілітаційні центри тощо) належить створювати спеціальні відділи, що відповідають за реалізацію інноваційних проектів (нововведень). У цій ситуації виділяється спеціальний помічник головного лікаря - керуючий проектом, якому підпорядковується одна або декілька груп з впровадження ідеології TQM, де зосереджуються матеріальні, кадрові та фінансові ресурси. По суті справи створюється відносно автономна лінійно-функціональна організація, фахівці якої спільно з персоналом ЛПУ вирішують конкретні завдання з реалізації TQM. Зокрема, проектування і розробку моделей кінцевих результатів при виробництві медичних послуг в підрозділах ЛПУ; організація та виробництво послуг належної якості; управління персоналом і регулювання відносин з постачальниками і споживачами; координація підрозділів ЛПУ і т.п.

Особливе завдання проекту реалізації TQM полягає у нагляді за ходом реалізації, у контролі та інформаційній підтримці ефективного управління проектом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чому система TQM не "приживається» в ЛПУ регіону? "
 1. ХВОРОБИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
  Сідней Г. Інгбар (Sidney H. Ingbar) Нормальна функція щитовидної залози спрямована на секрецію L-тироксину (Т4) і 3,5,3 '-трійод-L-тіроніна (Т3) - йодованих амінокислот, які представляють собою активні тиреоїдні гормони і впливають на різноманітні метаболічні процеси (рис. 324-1). Захворювання щитовидної залози проявляються якісними або кількісними змінами секреції
 2. аліментарний ТА МЕТАБОЛІЧНІ ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  М. Віктор, Дж. Б. Мартін (М. Victor, J. В . Martin) Дана глава присвячена широкому колу різноманітних набутих і вроджених неврологічних захворювань. Особливу увагу тут буде приділено придбаним захворювань, оскільки вони становлять істотну групу патологічних станів дорослих осіб та становлять великий інтерес як для терапевтів, так і для неврологів.
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 4. ІНФЕКЦІЙНІ ЕНЦЕФАЛІТИ (енцефаломієліту) КОНЕЙ
  Інфекційні енцефаліти коней (лат. - Encephalitis virali equorum, ІЕЛ, ІЕМЛ) - група гостро протікають природно- вогнищевих хвороб однокопитних (табл. 5.15), рідше тварин інших видів і людини, що характеризуються лихоманкою, порушеннями функції головного і спинного мозку, шлунково-кишкового тракту, жовтяницею і високою летальністю (див. кол. вклейку). 5.15. Систематика нозологічних форм і
 5. АКУПУНКТУРА - АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД НЕТРАДИЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
  Е.В.ТРАПЕЗОВ Методи традиційної терапії як в гуманітарній, так і ветеринарній медицині не завжди вирішують проблему лікування деяких захворювань тварини і людини. Тому в якості альтернативи використовують методи нетрадиційної медицини, одним з яких є акупунктура (голкорефлексотерапія, акупунктура, чжень-цзю). Голкорефлексотерапія, що відноситься до нетрадиційної
 6. Використана література
  Авакаянц Б., Треськунов К. Фітотерапія стафілококової і грибкової інфекції. Ветеринарна газета, 1998, N 6-7. Акбаєв М.Ш. Паразитарні та інвазійні хвороби тварин. М. Колос, 1998, 612 с. Амбергер С., Ломбард С.В. Кардіоміопатія кішок. Ветеринар, 2000, N2. Амбергер С., Ломбард С.В. Рідкісні кардіоміопатії у кішок. Ветеринар, 2002, N1, с.28-30. Аржаєв А.М., Ожерелков С.В., Данилов
 7. Знезараження питної води
  Знезараження питної води служить для створення надійного бар'єру на шляху передачі водним шляхом збудників інфекційних хвороб . Методи знезараження води спрямовані на знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, чим забезпечується епідемічна безпека води. Воду знезаражують на кінцевому етапі очищення після освітлення і знебарвлення перед надходженням в
 8. Гігієнічне значення атмосферного повітря
  Атмосфера - це газова оболонка Землі масою майже 5,157 х 1015 т, а маса нашої планети становить 5,98 х 1021 т. В атмосфері розрізняють кілька шарів: тропосферу і стратосферу, розділені перехідним шаром - тропопаузою, а також мезосферу (від стратосфери відділяється стратопаузой), іоносферу та термосферу. Зовнішня частина термосфери називається магнітосферою. У ній частинки газів (іони) утримуються
 9. Закономірності поширення в атмосферному повітрі забруднюючих речовин
  В управлінні якістю повітряного басейну велике значення має знання закономірностей поширення шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Дані про умови перенесення і розподілу домішок в атмосферному повітрі необхідні для: 1) державного планування заходів у галузі охорони атмосферного повітря; 2) проектування і будівництва населених пунктів; 3)
 10. Соціально-гігієнічне значення житла
  Житлова проблема - одна з найбільш гострих проблем. Потреба в житлі є природною для людини. Це одна з трьох матеріальних передумов, що забезпечують не тільки нормальні умови існування людини, але і його активну участь у виробничій, суспільного і культурного життя суспільства. У всі періоди розвитку людського суспільства житло в залежності від соціального
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека