ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Планування психологічної роботи у військовій частині

Вихідним, напрямних елементом технологічного циклу психологічної роботи у військовій частині є визначення її цілей і завдань, тобто формулювання кінцевого підсумку, результату, до досягнення якого прагнуть суб'єкти психологічної роботи. Мета спрямовує діяльність, змушує в процесі роботи узгоджувати отримані результати з поставленими завданнями і вносити необхідні корективи.

Целеполагание залежить від багатьох факторів: від професійної компетентності та узгодженості дій посадових осіб психологічної роботи, її матеріально-технічного забезпечення, специфіки завдань, що стоять перед особовим складом підрозділів, вихідного рівня психологічної готовності і стійкості військовослужбовців, відповідності їх психологічних якостей вимогам військової діяльності і професії і т. п.

Цілі і завдання психологічної роботи можуть бути: кінцевими і проміжними; найближчими і перспективними; короткостроковими і довгостроковими; тимчасовими і постійними; приватними та загальними і ін Вони визначаються на різний період: на навчальний рік; на період навчання (зимовий, літній); на час виконання певної навчальної чи службового завдання (стрільби, пуски ракет, водіння бойових машин, парашутні стрибки, навчання, польоти, морські походи, прийом молодого поповнення та ін.)

Формулюються цілі і завдання психологічної роботи стосовно до різних категорій військовослужбовців:

- офіцери,

- прапорщики і мічмани,

- сержанти і старшини,

- солдати і матроси,

- військовослужбовці, які проходять службу за контрактом і за призовом,

- службовці,

- цивільний персонал,

- члени сімей.


Важливо визначати цілі і завдання таким чином, щоб вони були реально досяжними, враховували результати психологічної роботи попереднього етапу.

Невід'ємною складовою частиною технології психологічної роботи є планування. Конкретне, цілеспрямоване планування дозволяє визначити головні напрями в роботі, забезпечити послідовність і спадкоємність дій всіх суб'єктів і посадових осіб психологічної роботи.

Планування психологічної роботи здійснюється на основі вказівок і розпоряджень командира військової частини, вищестоящих органів виховної роботи, виходячи з конкретної обстановки. Заходи психологічної роботи розробляються психологом і є складовою частиною (розділом) загального плану виховної роботи (морально-психологічного забезпечення). План підписується заступником командира полку (бригади) з виховної роботи і затверджується командиром військової частини.

У планах обов'язково повинні відображатися цілі і завдання психологічної роботи, порядок їх реалізації посадовими особами, основні заходи психологічної роботи та відповідальні за них, а також строки і відмітка про їх виконання. При плануванні необхідно враховувати найбільш відповідальні періоди в життєдіяльності військових колективів:

- прибуття у військову частину поповнення;

- звільнення військовослужбовців у запас;

- прибуття в полк випускників окружних навчальних центрів (ОУЦ);

- планові навчання та марші;

- заступлення особового складу на бойове чергування, у варту;

- отримання та освоєння нової бойової техніки і озброєння;

- передислокацію полку, організаційно-штатні зміни тощо
д.

Крім плануючих документів, психолог з метою упорядкування своєї діяльності повинен вести відповідну документацію, в якій відбиваються різноманітні аспекти його діяльності з різними категоріями військовослужбовців та членами їх сімей. Основні документи по психологічної роботі, що розробляються у військовій частині, представлені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Документи по психологічної роботі, що розробляються у військовій частині=*>

Продовження табл. 1,4Матеріали вивчення особового складу, військових колективів, сформовані у справи (папки, журнали) за категоріями і підрозділам, зберігаються відповідно до вимог, що пред'являються до зберігання службової документації. Відповідальність за дотримання вимог до ведення документів по психологічної роботи несе психолог військової частини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Планування психологічної роботи у військовій частині "
 1. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 2. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 4. Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
  У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти , методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 5. Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
  Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи. Керівництво психологічною роботою
 6. Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
  Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 7. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, застосовуваних їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 8. Матеріальне забезпечення психологічної роботи у військовій частині
  Матеріально-технічне забезпечення психологічної роботи проводиться з метою задоволення потреб суб'єктів та посадових осіб психологічної роботи в об'єктах і засобах, необхідних для психологічного вивчення військовослужбовців, формування і розвитку у них необхідних професійних якостей, організації та проведення роботи з збереженню їх психічного здоров'я, для підвищення
 9. Діяльність психолога військової частини та посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойового чергування і караульної служби
  Психологічне забезпечення завдань, пов'язаних з несенням бойового чергування і вартової служби, є важливою передумовою і умовою ефективного функціонування психіки воїнів у процесі їх виконання, попередження негативних психічних явищ і процесів. Психологічне забезпечення як вид діяльності характеризується комплексом заходів щодо формування, зміцнення і розвитку у
 10. Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
  Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека