Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕРВИННА І ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ССЗ З УРАХУВАННЯМ ВИЯВЛЕННЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ

Первинна профілактика спрямована на зниження найближчого (<10 років) і віддаленого ( > 10 років) ризику виникнення ІХС та передбачає зміну способу життя: зменшення споживання жирів тваринного походження і ХС, підвищення фізичної активності, контроль маси тіла, зниження рівня холестерину в плазмі крові. Цільові рівні ХС ЛПНЩ при проведенні первинної профілактики залежать від абсолютного ризику, чим вище ризик=тим нижче цільовий рівень ХС ЛПНЩ.

Основою первинної профілактики є зміна рівня життя, однак високі рівні загального ХС (> 8ммоль / л (320мг/дл) або наявність множинних факторів ризику є показанням до призначення ліпідознижуючої терапії.

Кожному пацієнту з високим рівнем ХС ЛПНЩ або іншою формою гіперліпідемії слід провести клініко-лабораторне обстеження для виключення вторинних дисліпідемій ще до початку ліпідознижуючої терапії.

Причинами вторинних дисліпідемій можуть бути:

=цукровий діабет

=гіпотиреоз

=обструкція жовчовивідних шляхів

=ХНН

=препарати, що підвищують рівень ХС ЛПНГ. ТГ і зменшують ХС ЛПВЩ (прогестерон, анаболічні стероїди, ГКС).

При виключення вторинної дисліпідемії цільові рівні ХС для ліпідознижуючої терапії при первинній профілактиці визначаються відповідно до категорії ризику.

Вторинна профілактика

Останні проведені клінічні дослідження продемонстрували зменшення загальної та коронарної смертності, основних коронарних подій, необхідності в проведенні інвазивних процедур на коронарних артеріях і інсультів у осіб з встановленою ІХС під впливом ліпідознижуючої терапії. Як встановлено, рівень загального ХС <4,5 ммоль / л (175 мг / дл), при можливості <4,0 ммоль / л (155 мг / дл) і ХС ЛПНГ <2,5 ммоль / л (100 мг / дл), при можливості <2,0 ммоль / л (80мг/дл) є оптимальним, тому він визначений як цільовий рівень терапії при вторинній профілактиці.
Це підтверджується результатами клінічних досліджень з оцінки клінічних та ангіографічних кінцевих точок і результатами проспективних епідеміологічних досліджень. Ті ж цільові рівні слід використовувати і у пацієнтів з еквівалентами ризику ІХС. Якщо хворі госпіталізовані в разі розвитку гострого коронарного синдрому або з метою проведення інвазивних процедур на коронарних артеріях, визначення ліпідів необхідно зробити відразу при госпіталізації або протягом 24 ч. Цільові рівні повинні орієнтувати лікаря на початок ліпідознижуючої терапії до або відразу після проведення процедур. Корекція терапії може бути проведена через 12 тижнів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРВИННА І ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ССЗ З УРАХУВАННЯМ ВИЯВЛЕННЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ "
 1. Вторинні дисліпідемії.
  Перелік захворювань, синдромів і факторів, піводящіх до розвитку вторинних гиперлипидемий, а також характер отмечающихся при цьому порушень обміну ліпідів [11], представлені в таблиці 3. Таблиця 3. Вторинні
 2. Первинні і вторинні дисліпідемії.
  При дислипидемии концентрація ліпідів і ліпопротеїнів крові виходить за межі норми внаслідок спадкових чи набутих станів, при яких порушується їх освіту, руйнування або видалення з циркуляції. дисліпідемії класифікуються залежно від того, рівень яких саме ліпідів і ліпопротеїнів виходить за межі норми. Одна з перших класифікацій гиперлипидемий
 3. Додаток
  ДОДАТОК 1 Стандарти лікування хворих з дисліпідемією: Лікувальна програма Перелік і обсяг обов'язкових медичних заходів асортименту Хворі з дисліпідеміями повинні отримувати комплексне лікування: 1. Немедикаментозні терапія (дієта, корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення куріння) для досягнення оптимальних характеристик ліпідного профілю. 2.
 4. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ З ДИСЛІПІДЕМІЇ
  Зовнішні прояви дисліпідемії У більшості хворих з помірною дислипидемией зовнішні ознаки порушень ліпідного обміну відсутні. Поява зовнішніх ознак порушення ліпідного обміну у вигляді ксантелазм на століттях (рис. 2.8), ліпоїдному дуги рогівки, туберозний і сухожильних ксантом на ділянках шкіри кистей рук, ліктьових і колінних суглобів (рис. 2.9), ахіллове сухожилля частіше відзначають у
 5. Концепція факторів ризику серцево-судинних захворювань. Цільові рівні ліпідів.
  Принципово новим підходом в корекції дисліпідемій як одного з основних факторів ризику ІХС є оцінка не тільки ступеня вираженості і типу дисліпідемії, але і сумарного (загального, тотального, абсолютного, глобального) ризику ІХС. Величина сумарного ризику ІХС визначається наявністю і ступенем виражено-сти всіх наявних у конкретної людини факторів ризику, що обумовлено
 6. Термінологія по МКБ-10
  Порушення ліпідного спектра крові займають провідне місце в переліку факторів ризику основних захворювань серцево-судинної системи і відповідно до існуючої МКБ 10-го перегляду вони були віднесені до IV класу захворювань, а саме «Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин», позначені рубрикою Е78. E78 Порушення обміну ліпопротеїнів та інші липидемии.
 7. Питання 47. Профілактичні заходи
  - найважливіша складова системи охорони здоров'я, спрямована на формування у населення медико-соціальної активності та мотивації на здоровий спосіб життя . Залежно від стану здоров'я, наявності факторів ризику захворювання або вираженої патології можна розглянути три види профілактики. Первинна профілактика - система заходів попередження виникнення і впливи факторів ризику
 8. Термінологія згідно МКБ-10
  Метаболічний синдром являє собою кластер чотирьох кардіометаболіческого факторів ризику, які згідно МКБ-10 визначені так: 1. ожиріння - Е 65-Е 68; 2. дисліпідемія - Е 78; 3. АГ - I 10-1
 9. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ВАГІТНИХ
  Всі порушення гемостазу під час вагітності можна розділити на 2 форми: первинні та вторинні. Первинні форми характеризуються переважно спадковим ізольованим дефектом одного з гемостатичних факторів. В акушерстві частіше доводиться мати справу з вторинними набутими дефектами коагуляції (див.
 10. аддісоніческій криз
  Визначення аддісоніческій кризом називається абсолютна або відносна недостатність адренокортикотропного гормону, що веде до гемодинамічним або інших порушень. Етіологія Первинна адреналовая недостатність. Вторинна адреналовая недостатність. Недостатність гормонального синтезу: етомідат пригнічує синтез адренокортікостероідов, але немає даних про його здатність
 11. Тема «СНІД - медико-гігієнічні та соціально-психологічні аспекти»
  СНІД. Збудник, шляхи передачі. 2. Основні симптоми СНІДу. 3. Первинна, вторинна і третинна профілактика
 12. А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А . Чередникова, О.В. Камерер. Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом, 2003
  Методичні рекомендації призначені для лікарів-терапевтів, кардіологів, клінічних фармакологів, ендокринологів, дієтологів, лікарів загальної практики, студентів старших курсів медичних
 13. ПРОФІЛАКТИКА оніхомікоз
  Профілактику онихомикозов ділять на громадську та особисту. Громадська профілактика включає гігієнічне утримання місць загального користування: лазень, саун, басейнів, душових, їх регулярну прибирання і дезінфекцію. Профілактичні огляди обслуговуючого персоналу, а також осіб, часто відвідують басейни, що входять до групи ризику (спортсмени, робітники деяких професій, військовослужбовці), повинні
 14. ВІЛ-інфекція
  Організація діагностики, лікування, диспансерного спостереження та змісту ВІЛ-інфікованих здійснюється на підставі вимог законодавства відносно цієї інфекції. Усі виявлені ВІЛ-інфіковані особи беруться на диспансерний облік. Диспансерне спостереження повинне забезпечити виконання наступних завдань: - виявлення і лікування наявних у хворого або знову виникають
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека