ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія міжособистісного спілкування, 2004 - перейти до змісту підручника

Перцептивная функція спілкування

Перцептивная функція спілкування пояснює сприйняття і розуміння іншої людини і самого себе, встановлення на цій основі взаєморозуміння і взаємодії. У акт спілкування включаються і працюють всі психічні процеси. З їх допомогою сприймаються і оцінюються індивідуальні особливості психіки та поведінки військовослужбовців. Соціальна перцепція припускає не тільки розуміння і прийняття цілей, мотивів, установок партнера по спілкуванню, а й розглядає, як, яким чином він сприймається. У процес се міжособистісної перцепції ми, за словами С.Л.Рубинштейна, як би «читаємо» думки іншої людини. Це з одного боку. З іншого - чим більш повно розкривається інша людина, тим більш повним стає уявлення про самого себе. У ході пізнання іншої людини одночасно здійснюється кілька процесів: і його емоційна оцінка, і спроба зрозуміти лад його вчинків, і заснована на цьому стратегія власної поведінки.

Як механізми соціальної перцепції виділяють ідентифікацію, емпатію і рефлексію. Ідентифікація означає ототожнення, уподібнення себе іншим. Ідентифікувати себе з підлеглими - значить, по-перше, об'єднати себе з ними на основі сталої емоційного зв'язку і включити у власний світ прийнятих у них норм і цінностей, по-друге, це подання, бачення офіцером своїх підлеглих як продовження самого себе (проекція) , наділення їх своїми особливостями, рисами, почуттями, бажаннями, по-третє, постановка себе на місце підлеглого, що проявляється у вигляді занурення, перенесення себе в поле, пространст-во, обставини підлеглих і призводить до засвоєння їх личност-них смислів.

Раціональне осмислення ситуації партнера посилюється емоційним переживанням, тобто емпатією (вчувствованием). Емпатія дозволяє взяти до уваги лінію поведінки іншої людини. На основі його емоційної оцінки формується відповідне ставлення: симпатія - позитивний образ іншого, антипатія - негативний. Емпатія може проявлятися в таких формах: співпереживання - переживання тих же емоційних станів, що й інша людина, через ототожнення з ним або співчуття - переживання власних емоційних станів із приводу почуттів, іншої людини. Важливою характеристикою емпатії є замкнутість у рамках безпосереднього емоційного досвіду і слабкий розвиток рефлексивної боку.

Наступним механізмом перцепції є рефлексія. Під нею в соціальній психології розуміється усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню. Іншими словами, розуміння співрозмовника шляхом міркування за нього.
Взаємне сприйняття в процесі рефлексії передбачає наступні позиції: сам суб'єкт, яким він є в діяльності, і суб'єкт, яким він бачиться іншому. У цих позиціях перебувають обидва суб'єкта спілкування. Отже, рефлексія - це своєрідний процес подвоєного дзеркального відображення суб'єктами один одного.

Розглянуті механізми взаєморозуміння дозволяють перейти до аналізу самого процесу пізнання людьми один одного з точки зору вивчення змісту міжособистісної перцепції (аналіз її механізмів, супроводжуючих її ефектів).

Зміст міжособистісного сприйняття є взаємодія двох партнерів, що має дві сторони: оцінювання один одного і зміна якихось характеристик завдяки самому факту своєї присутності. При оцінюванні партнера люди часто будують цілу систему інтерпретацій його поведінки і причин, його викликають. В умовах дефіциту інформації починається приписування причин поведінки і виникає ціла система способів приписування (атрибуція).

Приписування залежить від вчинку. Якщо він типовий, можливості інтерпретації звужені. Якщо неординарний - можливості найширші. Це з одного боку, з іншого - приписування залежить від відповідності вчинку соціальним і культурним нормам. При їх порушенні діапазон пояснень розширюється. Нарешті, характер атрибуций залежить від того, чи є суб'єкт сприйняття сам учасником цих подій. Стає ясно, чому військовослужбовець, який не виконав завдання, звинувачує обставини, а командир, її поставив і особисто не брав участь, винить підлеглого. З цієї ж причини відповідальність за певні події приписується іншим військовослужбовцям. Важливо пам'ятати, що в міжособистісному сприйнятті атрибутивні процеси займають значне місце.

У перцепції важлива роль відводиться установці в спілкуванні, Часто формування першого враження про незнайомій людині залежить від даної йому характеристики. І тоді в ньому, залежно від сформувалася під впливом попередньої інформації установки, одні знайдуть негативні риси, інші - позитивні.

У перцепції можливі помилки сприйняття, в основі яких лежить ефекти «ореолу», «первинність», «новизни» і «стереотипу сприйняття». Ефект «ореола» - це своєрідне «клеймо» на образ людини, що заважає бачити його дійсне поведінку. Тому під час спілкування шляхом приписування формується установка на раніше існуючий образ і спотворюється сприйняття. Ефект «первинності» виникає при сприйнятті незнайомої людини і залежить від порядку і значущості подання інформації для оцінки його особистості. Раніше доведена інформація, хоча вона й діаметрально протилежна останньої, все ж відіграє вирішальну роль при сприйнятті.


При сприйнятті знайомої людини діє ефект «новизни» і остання, нова інформація, також протиставлена ??раніше висловленої, виявляється найбільш значущою. Помилкове розуміння іншої людини також може пояснюватися і ефектом «стереотипу сприйняття». Він виникає в силу недостатнього досвіду та існує у вигляді стійкого образу. В результаті виникає упро-щенний підхід і упередження до людей. Існують стереотипи сприйняття професій, етнічні стереотипи та ін

У процесі перцепції відбувається не просто сприйняття один одного, а народжується ціла гама почуттів, виникають емоційні відносини, механізми утворення пояснюються явищем «атракції».

Включення атракції в процес міжособистісного сприйняття - необхідна умова спілкування офіцерів з підлеглими. Для того щоб у військовослужбовців виник привабливий образ командира, позитивне емоційне ставлення до нього, слід дотримуватися ряду положень.

Конкретними прийомами формування атракції можуть служити наступні. Прийом «ім'я власне»: рекомендує частіше звертатися по імені-по батькові, бо ці звуки - найприємніша мелодія для людини. Ім'я, дане людині, супроводжує його все життя і нероздільно з його особистістю. Таке звернення служить показником уваги і викликає часто неусвідомлені позитивні емоції. Наступний прийом пов'язаний з обличчям людини, яке, як відомо, є «дзеркалом душі». Мімічні реакції особи рідко піддаються контролю і тому відображають дійсне ставлення до співрозмовника. Привітний вираз на обличчі, посмішка сигналізують про дружні; товариських відносинах я добрих намірах. Прийом «золоті слова» має на увазі, щоб офіцер не скупився на компліменти, похвалу і заохочення, яких потребує кожна людина. Сутність прийому «терплячий слухач» зводиться до того, щоб вміти зацікавлено вислухати військовослужбовця, не тільки дати, але і сприяти тому, щоб він висловився. Ще один прийом допоможе вплинути на людину, якщо, спілкуючись, командир (начальнику) використовуватиме знання про людей, їх насіннєве положення, хобі н інші індивідуальні особливості та характеристики особистості.

Таким чином, ефективне спілкування офіцера передбачає обмін інформацією, організацію взаємодії і взаєморозуміння. Командиру (начальнику), який є активним суб'єктом соціального управління, необхідно не тільки розвивати особисті якості як керівника, а й володіти технологією і конкретними техніками управлінського спілкування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перцептивная функція спілкування "
 1. Методи дослідження
  перцептивний тренінг, операціональні тренінг, тренінг маніпуляцій в ділових переговорах, тренінг лідерських компетенцій, тренінг брендингу організації, використана карта діагностики групи професіоналів в перцептивном і операциональном тренінгах, авторська методика «вираженості параметрів спроможності», методика «акмесредовозрастная кореляція», біполярна методика «Образ середовища»,
 2. Поділ праці в мозку
  перцептивних функцій (Kosslyn & Koenig, 1992; Zeki,
 3. Висновок
  перцептивному розпізнаванню об'єктів в кабіні і в внекабінном просторі, від точного і своєчасного реагування на ситуації, характерні для космічного польоту . Причому в тривалих польотах космонавт повинен зберігати цю здатність стабільною протягом всього польотного періоду. Він повинен без помилок виявляти і розрізняти поява і зникнення зорових, слухових та інших сигналів, а
 4. Спілкування як фактор розвитку особистості
  функцію узгодження дій, а й обміну іншою інформацією. Саме через нього стало здійснюватися вплив однієї людини на іншу. Незабаром спілкування стає життєвою потребою людини. Задовольняючи її, він отримує можливість усвідомити себе і своє становище серед собі подібних . У підсумку в спілкуванні з іншими людьми людина також знаходить соціальні якості, стає особистістю в
 5. Фактори ефективності групової діяльності як соціально-психологічного процесу
  перцептивними, розумовими операціями), ступінь її труднощі (новизна, невизначеність, екстремальність, монотонність); 1.11. Hорматівние (організаційно-штатні, статутні, табельні, інструктивні та інш.) Вимоги, що пред'являються до структури взаємодії (спільних дій і спілкування). II. Вторинні фактори: (Виступають як проміжні змінні, контролюються за допомогою
 6. ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ І МОВИ
  функції, необхідні як для соціального спілкування, так і для інтелектуального життя. Втрата мови при ураженні головного мозку перевершує по тяжкості сліпоту, глухоту і параліч. Поняття вимова і мова відносяться до складних і мало вивченим видам діяльності головного мозку. Ці терміни не синоніми. Під мовленням у вузькому сенсі слова розуміють використання в спілкуванні придбаних голосових,
 7. Сприйняття
  перцептивної системи. Постійно згадуються дві спільні завдання. Перцептивная система повинна визначати: а) що це за об'єкти (яблука, столи, кішки або ще щось) і б) де ці об'єкти знаходяться (ліворуч на відстані моєї витягнутої руки, в сотні метрів прямо переді мною чи ще десь). Ці ж два завдання стоять перед слуховим сприйняттям (що це був за звук - телефон або сирена і звідки він прийшов -
 8. Види професійної компетентності педагога
  перцептивную, управлінську компетентність. Зрілість особистості педагога зміцнює його особистісно-індивідуальну компетентність. Зміст цих видів професійної компетентності входить в предмет педагогічної акмеології. Професійна педагогічна компетентність складається з: професійних педагогічних знань і умінь, з професійних педагогічних позицій (як стійких
 9. Види професійної компетентності педагога
  перцептивную, управлінську компетентність. Зрілість особистості педагога зміцнює його особистісно-індивідуальну компетентність. Зміст цих видів професійної компетентності входить в предмет педагогічної акмеології. Професійна педагогічна компетентність складається з: професійних педагогічних знань і умінь, з професійних педагогічних позицій (як стійких
 10. Тренінг соціальної перцепції
  перцептивное Спілкування, звітність, Додержуватись принципом «суб'єкт-суб'єктної» парадигми, З якої віпліває діалогічність форми Спілкування та необхідність ухвалюваті решение про корекцію у сфере Спілкування самим суб'єктом. Тренінг має буті організованій таким чином, щоб Кожний учасник МІГ самостійно діагностуваті свои возможности та труднощі в конкретних комунікатівніх сітуаціях. Інколи, отримай
 11. Принципи спілкування з підлеглими
  функціонування психіки людини. Для цього офіцеру потрібні знання загальних закономірностей засвоєння інформації, особливостей її сприйняття під час спілкування, факторів, що впливають на продуктивність мислення, закономірностей впливу емоційно-чуттєвої сфери особистості на загальне її стан. 3. Процес спілкування з підлеглим, його елементи і технологія повинні заздалегідь продумуватися офіцером.
 12. Потреба у взаємодії та співробітництво
  перцептивно-емоційний компонент). Тільки в сукупності всі ці компоненти забезпечують взаєморозуміння людей. А це і саме взаєморозуміння визначає взаємодію. Якщо люди не розуміють один одного взаємних діях не може
 13. Групове консультування
  перцептивної сторін спілкування, зміни способів взаємодії. Найбільший ефект від психологічної консультації буде досягнутий, якщо в групі вдасться створити особливу психологічну атмосферу
 14. Технологія спілкування
  спілкування керівника. Оволодіння такими моделлю, алгоритмом і технологією спілкування у військовому колективі представляється можливим, якщо буде забезпечено виконання офіцером статутних обов'язків не маніпулятивно в авторитарному стилі керівництва, а на основі врахування психологічних особливостей військовослужбовців. Принципове підставу вирішення даної проблеми базується на здатності командира
 15. Тести та Завдання для самоконтролю
  перцептивное; г) емпатівна. 10-3. Яке з ніжчезазначеніх положень не захи до Спілкування? а) обмін думками, б) Різновид людської ДІЯЛЬНОСТІ; в) спеціфічна соціальна форма інформаційного зв'язку; г) правильної ВІДПОВІДІ немає; д) УСІ ВІДПОВІДІ правільні. 10-4. Схарактеризуйте Такі Функції Спілкування: Соціальні, емоційного удовольствие, самоактуалізації ОСОБИСТОСТІ.
 16.  Імпліцитно пам'ять
    перцептивних, моторних або когнітивних завдань без свідомого відновлення того досвіду, який привів до такого досконалості. Наприклад, у міру тренування ми можемо стійко покращувати свою здатність до розпізнавання слів іноземної мови, але в момент, коли ми розпізнаємо слово і тим самим демонструємо наш навик, не потрібні які-небудь свідомі спогади про уроки, що призвели до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека