Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г .. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Перспективи застосування в управлінні якістю виробництва медичних послуг стандартів ІСО 9000/2000

Однією з головних відмінностей стратегії сьогоднішнього розвитку системи охорони здоров'я від стратегії розвитку в попередні роки, є пошук якісно нових моделей інфраструктури та схем управління, що грунтуються на застосуванні інноваційних технологій і застосовуваних у відповідності з основними стратегічними цілями і завданнями ЛПУ галузі. У цьому контексті найбільш актуальною проблемою стає побудова системи управління медичної організації на основі виробництва якісних медичних послуг. На думку деяких фахівців, вирішення цього завдання можливе за допомогою реалізації в ЛПУ системи менеджменту якості, побудованої відповідно до стандартів серії ISO / ISO (The International Organization for Standardization) 9000:2000.

Стандарти ІСО відповідають на питання, що необхідно зробити для створення в організації основи для постійного поліпшення діяльності. Практика їх впровадження повинна дати відповідь на питання, як цього домогтися. У численних публікаціях, присвячених застосуванню стандартів у Росії, найбільша увага приділяється методологічним аспектам цієї проблеми і у меншій мірі її практичної стороні. Тим часом, саме практичні аспекти впровадження стандартів ІСО нової версії заслуговують особливої ??уваги. Слід зазначити, що прикладів практичного впровадження стандартів ISO серії 9000 в охороні здоров'я поки мало, та й то більшість публікацій стосується, м'яко кажучи, «просунутих» ЛПУ, що знаходяться в особливих обставинах, в яких сформовані сучасні технологічні лінії з виробництва діагностичних або лікувальних послуг. Слід зазначити, що робіт, присвячених комплексному вивченню методики впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO серії 9000 та сертифікації ЛПУ відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, теж поки небагато.

Як правило, впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 проводиться в кілька етапів.

На першому етапі здійснюється попередній аналіз існуючої системи якості в ЛПУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 і розробляється план адаптації системи менеджменту якості до умов конкретного ЛПУ.

На другому етапі реалізується перехід до процесного управління. Ідентифікуються основні процеси, їх ієрархічна структура, послідовність та взаємодію, розробляються критерії та методи визначення результативності та ефективності.

На третьому етапі проводиться реорганізація основних процесів, приведення всіх елементів системи менеджменту якості у відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, підготовка до сертифікації, а також проведення аудиту сторонньою організацією.

На четвертому етапі проводиться оцінка ефективності впровадження системи управління якістю медичної допомоги, що відображає реалізацію стратегії впровадження в ЛПУ.

Наступний (п'ятий) етап полягає в підтримці в робочому стані і реалізації стратегії безперервного вдосконалення системи менеджменту якості в медичній установі, що має стати підтвердженням стійкості досягнутого рівня показників якості вироблених послуг та їх максимальної відповідності вимогам пацієнтів. При впровадженні системи менеджменту якості перед ЛПУ відкриваються додаткові можливості для поліпшення діяльності як установи в цілому, так і для керуючих структур, медичного персоналу, а також для пацієнтів.

У той же час достатнє число досвідчених керівників ЛПУ не поспішає впроваджувати стандарти ISO серії 9000 і проходити сертифікацію на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.
Вони мотивують свій скептицизм невизначеністю і непередбачуваністю результатів реалізації ідеології стандартів ІСО 9000 в умовах медичних установ, де в основі технологічних процесів лежить розумову і фізичну працю медичного персоналу в першу чергу, а вже в другу і третю чергу - робота технологічного обладнання тощо У цьому зв'язку слід зазначити, що і в світовій літературі зокрема впровадження стандартів ISO серії 9000 немає єдності поглядів. Тому тим, хто збирається впроваджувати ці стандарти, слід знати і альтернативні точки зору.

У 2001 році в журналі European Quality («Європейська якість»), видаваному Європейською організацією з якості (ЄОК), було опубліковано досить докладний виклад книги Дж. Седдон «У пошуках якості. Справу проти ІСО 9000 ». Він вважає, що існують більш надійні способи підвищення ефективності підприємств, задоволення споживачів, забезпечення реальної якості і збільшення прибутків, ніж робота відповідно до приписів стандартів ISO серії 9000, навіть у версії 2000 року.

Сьогодні існує значне число установ, промислових підприємств і організацій, що впровадили стандарти ISO серії 9000, але отримали в результаті збільшення власних витрат, невдоволення споживачів і розчарування свого персоналу.

Якщо сьогодні уважно розглядати стандарти цієї серії, то цілком природно можна знайти достатньо підстав для критики.

По-перше, на нашу думку ці стандарти перевантажені бюрократичними процедурами, що стає перешкодою для оптимальних взаємин між виробниками і споживачами. Аналітичні звіти стають способом управління, оскільки стандарти концентруються на реалізації тотального контролю та перевірок. Викликає сумнів необхідність підвищення вимог до документації (звітів), оскільки не сама якість, а якість звітів стає головним засобом контролю, а сама ідеологія контролю призводить до зростання вартості продукції та послуг. Всякий раз, коли медичний персонал стикається з надмірною документацією, він змушений робити подвійну роботу: спочатку зробити справу, а потім докладно описати процедури. При цьому створюються документи тільки заради того, щоб контролер (експерт) міг успішно виконувати свою роботу. Такий підхід заважає персоналу займатися виробництвом якісних медичних послуг, змушуючи їх вірити в те, що цінність їх внеску в кінцевий результат - рівень здоров'я пацієнта, визначається процедурою контролю.

По-друге, застосовувані підходи до впровадження стандартів ISO серії 9000 в кінцевому підсумку зводяться до регламентації діяльності ЛПУ, а впровадження системи починають не з аналізу показників діяльності установи, а з її зіставлення з набором вимог стандартів. При цьому передбачається, що правильне застосування цих вимог позитивно позначиться на ефективності роботи установи в цілому. Стандарт зайво довіряє тому, як перевіряючі (експерти, аудитори) інтерпретують поняття якості. У цьому зв'язку аналіз програми підготовки аудиторів здатний породити сумніви, оскільки існують досвідчені аудитори, що володіють глибокими знаннями, але настільки ж часто зустрічаються аудитори, тільки що пройшли підготовку і мало знаючі, але здатні сильно вплинути на роботу перевіряється установи. Аудиторам, перевіряючим впровадження стандартів ІСО 9000, як правило, показують тільки певні служби установи, ті, що можуть пройти перевірку. А потім установі видають сертифікат про проходження ним перевірки на відповідність стандартам ІСО 9000 в якості рекомендації споживачам користуватися його послугами.


У третьому, стандарти ІСО 9000 не сприяють вивченню головними лікарями ЛПУ системного підходу і дисперсійного аналізу. Навпаки, стандарти прищеплюють управлінцям віру в те, що проходження встановленими методиками сприяє зменшенню дисперсії результатів роботи. Насправді, строге проходження цими методиками може привести до збільшення дисперсії. У зв'язку з цим Дж. Седдон говорив: «Я не хочу сказати, що люди не повинні працювати за правилами. Очевидно, що в деяких випадках застосування стандартних методів роботи дає свої переваги. Але в інших випадках може виникати питання не про те, чи правильно ми працюємо, а займаємося ми тим, чим слід. І для відповіді на нього найкращим чином підходить аналіз організації як системи та відповідне управління нею, засноване на аналізі дисперсії. Нам відомо, наприклад, що в промисловості зменшення варіабельності параметрів продукції означає підвищення її якості.

В організаціях, що виробляють і продають послуги, будь-які відхилення від побажання клієнта ведуть до зростання витрат і втрати клієнтури. Для того, щоб вчитися на основі аналізу відхилень, потрібні вимірювання, а правильно вибрані і грамотні вимірювання тягнуть за собою отримання нової інформації і вдосконалення роботи організації. Здається логічною і відповідної загальноприйнятим уявленням думка про те, що люди будуть працювати краще, якщо вони чітко знають, що вони повинні робити і діяти за правилами. Але чи завжди це справедливо? Стандарти ІСО 9000 не дають відповіді на це питання, оскільки вони припускають, що такий підхід є єдино правильним. Вони виходять з презумпції переваг роботи за правилами з використанням документованих методик, які вказують, як потрібно працювати, і виконання яких контролюється »

І, нарешті, в четвертих, стандарти ІСО 9000 не сприяють встановленню оптимальних відносин між виробниками та споживачами, а також культивування в середовищі фахівців з управління різноманітності точок зору і підходів до управління. Деякі менеджери і, безсумнівно, більшість перевіряючих (експертів, аудиторів) переконані в тому, що організація зробила все необхідне для якості, довівши останнім прийняттям ідеології стандартів ІСО 9000 і зареєструвавши свою відповідність. Але немає нічого більш далекого від істини, ніж подібне припущення.

На думку опонентів, стандарти ІСО розвивають ідею про те, що будь-яка робота підрозділяється на функції керівників і виконавців. Вони вважають, що ця ідея стала фундаментальною помилкою ХХ століття в галузі управління, і стандарти ІСО 9000 продовжують стару традицію, відображену формулою «керівник вирішує - робочий виконує». Реалізація помилкового підходу до управління служить джерелом нераціонального витрачання коштів. Гірше того, такий підхід згубний для інновацій. Для того щоб впроваджувати інновації, необхідно вміти поглянути на організацію очима споживачів її продукції та послуг, необхідно управляти всіма процесами з початку і до кінця. Потрібні такі показники, які відповідають цілям персоналу, безпосередньо зайнятого виробництвом. Створення необхідних умов для інновацій є складовою частиною системного підходу до управління організацією, представляє серцевину сучасних поглядів на якість. Він діаметрально протилежний тому підходу, який просуває стандарти ISO серії 9000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перспективи застосування в управлінні якістю виробництва медичних послуг стандартів ІСО 9000/2000 "
 1. Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
  У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 2. Передумови впровадження перспективної моделі управління якістю та ефективністю медичної допомоги в умовах ринку
  Кожна країна повинна розраховувати, перш за все, на свій власний природний, трудовий та інтелектуальний потенціал Р. Нігматуллін Всім, хто не залишився байдужим до падіння престижу і деградації вітчизняної медицини, слід замислитися. Адже за відносно короткий проміжок часу з 1986 по 2000 рік рівень стану здоров'я населення Росії опустився з 26 місця до 130 (між Перу
 3. СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Управління якістю харчової продукції є основним засобом досягнення і підтримки конкурентоспроможності підприємства. Якість продукту створюється на всіх стадіях виробництва. Харчовий продукт не може бути якісним, якщо він не потрібен споживачеві, хоча і відповідає всім вимогам і специфікаціям. Основа якості продукту - це визначення потреб споживача, тобто
 4. Перспективи вітчизняного руху за якість продукції
  На початку XXI століття проблема якості стала одним із пріоритетів світового розвитку. В останні десятиліття в більшості країн світу дозріло тверде переконання, що висока якість продукції, товарів і послуг - реальна матеріальна основа ефективності економіки, зміцнення безпеки, захисту навколишнього середовища, засіб для вирішення соціальних завдань розвитку суспільства і в кінцевому рахунку - створення
 5. На шляху до формування єдиних принципів збору інформації для забезпечення якості та ефективності медичної допомоги
  В даний час вітчизняна охорона здоров'я переживає не тільки фінансовий, але ще більш ризикований за своїми наслідками управлінська криза. Внаслідок низької якості управління галуззю обмежені фінансові кошти витрачаються вкрай нераціонально. Ресурсний дефіцит в охороні здоров'я завжди був великий. Не менш гострим він буде і в XXI столітті. Перед розпорядниками кредитів постійно
 6.  Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
    Поліклініка - це ЛПУ, в якому надається медична допомога хворим, які приходять, а також хворим на дому. Міська поліклініка будує свою роботу за територіальним принципом - для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, що проживає в районі її діяльності, і за цеховою (виробничому) принципом - прикріпленим працівникам промислових підприємств, будівельних
 7.  Передумови до економічних оцінками ефективності витрат при наданні медичної допомоги населенню
    Стратегія прийняття рішень в охороні здоров'я Росії повинна підкорятися принципом: «Досягнення максимальної ефективності від кожної одиниці сил і коштів, вкладених у сферу охорони здоров'я» - єдино реальний шлях в умовах реформ. Слід зазначити, що керуватися цим принципом висловлюють бажання не багато хто з керівників ЛПУ, які звикли за довгі роки роботи до того, що вся
 8.  Принципи реформи фінансування виробництва медичних послуг в умовах ринку
    З кінця в 80-х років в нашій країні робляться спроби реформування вітчизняної системи охорони здоров'я. Головним об'єктом нововведень є система фінансування медичного обслуговування. У 1988-1990 роках відбувалося впровадження в ряді регіонів так званого нового механізму господарювання, міняло порядок фінансування державних лікувально-профілактичних закладів та їх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека