Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Аверін В.А .. Психологія дітей і підлітків, 1998 - перейти до змісту підручника

Період конкретних операцій (2-11/12 років)

У цей період відбувається поступова інтеріоризується-ція схем дій і перетворення їх в операції, які дозволяють дитині порівнювати, оцінювати, класифікувати, розташовувати в ряд, вимірювати і т д. Якщо в період розвитку сенсомоторного інтелекту основними засобами розумової діяльності дитини були предметні дії, то в розглянутому періоді ними є - операції

Принципова відмінність в тому, що народження операції-це передумова становлення власне логічного мислення людини.

Центральними характеристиками розумової діяльності дитини в цей період його пізнавального розвитку є егоцентризм мислення дитини і уявлення про збереження. Егоцентризм мислення обумовлює такі особливості дитячого мислення як синкретизм, невміння зосереджуватися на змінах об'єкта, незворотність мислення, трансдукцію, нечутливість до протиріччя, сукупна дія яких перешкоджають формуванню логічного мислення.

Поява у дитини уявлення про збереження-це умова виникнення оборотності мислення. Саме тому егоцентризм, представлення про збереження й оборотність мислення є діагностичними ознаками інтелектуального розвитку дитини. Більш детальна характеристика цих особливостей буде дана при описі стадій інтелектуального розвитку в рамках періоду конкретних операцій.

Л Стадія предопераціонального інтелекту (інтуїтивне, наочне мислення) (2-6/7 років).

Як відомо закінчення у розвитку сенсомоторного інтелекту ознаменовано появою символічного мислення. На даній стадії воно отримує свій подальший розвиток: формуються образно-символічні схеми, засновані на довільному поєднанні будь-яких безпосередніх вражень типу «місяць яскраво світить, тому що вона кругла». Це і подібне висловлювання 4-х річної дитини багато чого пояснює в його інтелектуальному розвитку. Дитина в цьому віці активно спирається на уявлення про предмети. Саме уявлення за висловом Піаже - це інтеріоризувати ескіз дії. Тому уявлення і перші міркування малюка-це всього лише скорочені дії, представлені у

внутрішньому плані: вже не предметне дію, але ще не операція. Відсутність власне операцій спонукає дитину встановлювати зв'язки між об'єктами не на основі логічного міркування, а інтуїтивно. Розумова діяльність такого роду типова для цього віку, що й обумовлює його характер - предопераціональное або інтуїтивне (образне) мислення. Що ж є причиною цього?

Якісна своєрідність мислення дошкільника складає егоцентризм - центральна особливість мислення, прихована розумова позиція дитини. Суть її в тому, що дитина бачить предмети такими, якими їх дає йому його безпосереднє сприйняття. Наприклад, він думає, що місяць слід за ним під час прогулянки: зупиняється, коли він зупиняється, біжить за ним, коли він тікає. Інший приклад: дошкільниця, тримаючи в руках улюблену ляльку і розмовляючи по телефону з бабусею, повідомляє їй: «Подивися, яка гарна у мене лялька!» Будучи впевненою в тому, що та бачить її ляльку, як і вона сама. Очевидно, що дитина розглядає навколишній світ зі своєї точки зору, не усвідомлюючи її. Його точка зору абсолютна. Він - центр всесвіту і все обертається навколо неї, як планети навколо сонця. Навколишній світ невіддільний від «Я» дитини, будучи його продовженням. Егоцентризм означає відсутність у дитини усвідомлення власної суб'єктності, а з нею і відсутність об'єктивної заходи речей. Це є причиною того, що дитина в цьому віці не розуміє, що в інших людей можуть бути свої уявлення про що-небудь, відмінні від його власних. Він не розуміє, що можливе існування різних точок зору на один і той предмет. Тому він не в змозі поглянути на об'єкт із позиції іншої людини.

Значимість егоцентризму мислення й у тому, що він, специфічним чином перетворюючи сприйняття і мислення

дитини, робить його відмінним від сприйняття і мислення дорослого, що нерідко призводить до непорозумінь в їх взаєминах. Наприклад, завзяте відстоювання малюком своєї об'єктивно невірної точки зору дорослі схильні розцінювати як прояв упертості, якого в даній ситуації немає і в помині, оскільки бачення дитини не збігається з баченням дорослого.

У світлі егоцентризму протікає вся розумова діяльність дошкільника.
Егоцентризм змушує дитину фокусувати увагу тільки на якійсь одній стороні події, явища або предмета і тому виступає гальмом на шляху встановлення логічних зв'язків. Прикладом тому є добре відомі досліди Піаже. Якщо на очах дитини налити порівну води у два однакових склянки, то дитина підтвердить рівність обсягів. Але якщо тут же в його присутності ви переллєте воду з однієї склянки в склянку більш вузький і задасте те ж питання, то дитина впевнено вам відповість, що води стало більше в цьому вузькому стакані (див. рис.16).Рис. 16.

Приклади демонстрації дослідів Ж.ПиажеВаріацій подібних дослідів - безліч, але всі вони демонстрували одне і теж - невміння дитини зосередитися на змінах об'єкта. Останнє означає, що малюк добре фіксує в пам'яті лише стійкі ситуації, але при цьому від нього вислизає процес перетворення. У випадку зі стаканами дитина бачить лише результат-два однакових склянки з водою на початку і два різних склянки з тією ж водою - наприкінці, але він не в змозі вловити момент зміни.

Інший ефект егоцентризму состоітвнеобратімос-ти мислення, тобто нездатності дитини подумки повернутися до вихідного пункту своїх міркувань. Саме необоротність мислення не дозволяє нашому малюкові простежити хід власних міркувань і, повернувшись до їх початку, уявити стакани в їх вихідному положенні. Відсутність оборотності - це прямий прояв егоцен-трічності мислення дитини.

Ще одним ефектом егоцентричного мислення в цьому віці є так звані трансдуктів-ні умовиводи. Основними видами умовиводів, використовуваними дорослими є, як відомо, дедуктивні (від загального до окремого) і індуктивні (від часткового до загального) умовиводи. Розумовий процес дошкільника - це щось середнє між ними. Діти мислять асоціативно: вони вважають, що два випадкових, але відбулися одночасно події (пам'ятаєте: 1) яскравий місяць, 2) круглий місяць) неодмінно пов'язані між собою. У результаті народжується нове, але алогічне умовивід - «місяць яскраво світить тому, що вона кругла». Таким чином, основний принцип побудови подібних умовиводів - від приватного до приватного без співвіднесення із загальним.

Найбільш яскраво егоцентризм проявляється в мові дитини (егоцентрична мова). Як і у випадку розумової діяльності, мова дитини егоцентрична тому, що

дитина говорить лише зі своєї точки зору і не намагається стати на точку зору співрозмовника. Якщо спілкуванню дорослих, як правило, притаманне прагнення впливати на співрозмовника, то у дошкільника таке бажання відсутня. Рівень езопової мови залежить від двох обставин: активності самої дитини і типу відносин між ним і дорослим. Якщо дитина наданий сам собі, обсяг езопової мови зростає, так само як і у випадку авторитарної позиції дорослого. Наприклад, в середовищі ровесників, де можливі суперечки, відсоток такої промови знижується. Однак незалежно від середовища відсоток егоцентричних мови знижується з віком. Якщо в три роки коефіцієнт вербального егоцентризму становить 75%, то до шести років він помітно падає, а після семи років егоцентрична мова зникає.

Справедливості ради слід зазначити, що егоцентризм властивий не тільки дитині, а й дорослим, якщо ті керуються «спонтанними, наївними і, отже, не відрізняються, по суті, від дитячих судженнями про речі ... . Він зберігається на все життя у людей, що залишаються на низькому рівні психічного розвитку ». Таким чином, стає зрозумілою діагностична функція егоцентризму - його наявність або відсутність характеризує рівень інтелектуального розвитку дитини. У цьому зв'язку актуальним стає питання про умови подолання егоцентризму. Для цього необхідні дві умови.

Перше з них - це розвиток у дитини знань про себе, усвідомлення дитиною свого «Я», відділення себе як суб'єкта від об'єкта. Це залежить, в свою чергу, від характеру соціальної взаємодії дитини з оточуючими:

або це відносини примусу, або кооперації. Перші нав'язують дитині систему правил обов'язкового

характеру, що особливо характерно для його відносин з дорослими, які намагаються нав'язати йому свої уявлення про навколишній світ. У дитини виникають суто зовнішні уявлення про ці правила, більше того, вони спотворюються у свідомості дитини, оскільки він змушений їх асимілювати відповідно своїм розумовим можливостям.
В результаті не відбувається зміни розумової позиції дитини, він не в змозі усвідомити свою суб'єктивність, так як усвідомлення «Я» можливе тільки в ході взаємодії думок, а односторонньої трансляції їх від дорослого до дитини. Звідси випливає і друга умова подолання егоцентризму - координація дитиною своєї точки зору з іншими. Такі відносини виникають з моменту встановлення кооперації (спілкування) серед дітей. У дитини при цьому виникає потреба пристосуватися до іншої особи; зіткнення власної думки з чужою викликає сумнів і необхідність докази. Завдяки кооперації (спілкуванню) відбувається усвідомлення існування інших точок зору, інших «Я», що в кінцевому рахунку сприяє самовиделенію власного «Я» і стимулює процес пізнавального розвитку дитини.

Так, наприклад, проведення спеціальної ігрової психокорекції, інтенсифікує процес спілкування між молодшими школярами, робить позитивний вплив на розвиток інтелектуальних функцій: максимальний приріст дають показники логічного мислення - в 1,2-1,4 рази, показники розвитку уваги - в 1,2 рази, довготривалої пам'яті - 1,1 рази.

2. Стадія конкретних операцій (6/7-11/12 років). Цей рівень виникає тоді, коли дитина здатна зрозуміти, що дві ознаки об'єкта (наприклад, його форма і кількість речовини в ньому) не залежать один від одного (форма склянок не впливає на кількість води в них). Очевидно, що мислення дитини при цьому вже не визначається тільки можливостями сприйняття, як це було в дошкільному віці.

Однією з центральних характеристик пізнавального розвитку дітей у цьому віці є поява у них представлення про збереження. Раніше ми вже говорили про те, що егоцентризм мислення блокує розвиток чутливості до протиріччя, вмінню зосередитися на змінах об'єкта і подумки повернутися до початку міркування - оборотність мислення. Ослаблення егоцентризму мислення, внаслідок розвитку кооперативних відносин між дітьми, перехід від егоцентризму до об'єктивної оцінки речей сприяє виникненню уявлень про збереження кількості (речовини, енергії і т.д.). Поняття збереження з'являється, як тільки дитина починає розуміти необхідність логічної послідовності операцій. До тих пір, поки мислення спирається на безпосередній, чуттєвий досвід дій з предметами в ньому немає потреби. Один з дослідів Піаже наочно демонструє поява цього поняття. Якщо розкачати кульку з пластиліну в сосиску, то він стає довшим і тонше. Одночасно відбувається два зміни (збільшення довжини і зменшення товщини) взаємно компенсують один одного (маса залишається незмінною). Дошкільник в стані врахувати тільки одне з двох змін; восьмирічна дитина розуміє, що обидва параметри пов'язані зворотними відносинами і тим самим врівноважують один одного. Тому, якщо на питання:

«Де більше пластиліну: в кульці або сосиску?», Дошкільник впевнено назве довгу сосиску, то восьми-річний школяр настільки ж упевнено скаже, що в обох предметах рівну кількість пластиліну . Поява збереження-важлива ступінь у пізнавальному розвитку, оскільки воно сприяє оборотності мислення. Оборотність, що характеризує здатність дитини змінювати напрям думки, уміння подумки повернутися до первинних, вихідним даним, дозволяє дитині утримувати в пам'яті первісні дані про кількість рідини, довжиною і площею (6-7 років), про масу (7-8 років), про вагу (9-10 років), про обсяг (11-12 років). Уявлення про збереження й оборотність мислення - це необхідні умови для класифікації, групування предметів, явищ і подій. Дошкільники недоступні такі поняття як «клас» і «підклас», він не в змозі виокремити підклас з цілого, так як для цього потрібно одночасне зосередження відразу на двох ознаках. Що з'явилося у молодшого школяра уявлення про збереження й оборотність надають таку можливість. Нарешті, завдяки оборотності дитина починає розуміти, що додавання - це дія, протилежна відніманню, а множення - діленню. Тому школярі здатні перевіряти правильність рішення задачі на віднімання додаванням, а на ділення - множенням. Завершує процес інтелектуального розвитку період формальних операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Період конкретних операцій (2-11/12 років) "
 1. ПІДГОТОВКА ДО АНЕСТЕЗІЇ І ОПЕРАЦІЇ
  Активна участь анестезіолога в обстеженні та лікуванні тяжкохворих починається вже в передопераційному періоді, що значною мірою зменшує ризик анестезії та операції. У цей період необхідно: 1) оцінити повноту обстеження хворого, його стан і функціональні резерви; 2) з'ясувати характер і обсяг хірургічного втручання; 3) визначити ступінь ризику операції та анестезії;
 2.  Знеболювання при операції витягання плоду за тазовий кінець
    Перед операцією внутрішньовенно породіллі вводять один з спазмолітичних препаратів (1 мл атропіну 0,1% розчину, но-шпа - 2,0 мл 2% розчину і т. д.). Операцію проводять під кетаміновим (каліпсоловим) наркозом на тлі інгаляції закису азоту з киснем у співвідношенні
 3.  Предіндукціонний період
    А. Голодування. Тривалість періоду утримання від їжі і пиття залежить від віку дитини (гл. 44). Вік <1 року: не можна давати їжу протягом 4 год перед операцією, прозорі рідини - протягом 2 год перед операцією. Вік від 1 року до 2-х років: не можна приймати їжу протягом б год перед операцією, пити прозорі рідини - протягом 4 год перед операцією. Вік> 2 років: не можна їсти і
 4.  Зміст психологічних операцій
    Психологічна війна - це комплекс психологічних операцій і заходів, здійснюваних у відповідності з конкретними цілями і завданнями. Зазвичай вона починається ще в мирний час, в так званий загрозливий період. Цей період характеризується наступними ознаками: У зовнішньополітичній області - безперервно йдуть інтенсивні переговори дипломатів (у тому числі з усякого роду
 5.  Оперативна хірургія
    Введення Визначення поняття ветеринарної хірургії, її цілі і завдання, зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Історія розвитку оперативної хірургії. топографічна анатомія. Загальна частина Вчення про хірургічної операції. Фіксація тварин при операції. знерухомлення тварин з застосуванням фармакологічних засобів. Профілактика хірургічної інфекції та
 6.  Періодизація інтелектуального розвитку, розроблена Ж.Пиаже
    Періодизація Жана Піаже відображає процес складного становлення інтелектуальної схеми, який полягає в переході операцій у внутрішній план і придбанні ними оборотного характеру. Оборотність операції полягає в тому, що, виконавши відповідну дію, дитина може повернутися до його початку шляхом вчинення зворотного йому дії. Стадії інтелектуального розвитку, з точки зору Ж.
 7.  Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту дисципліни, визначені ДОС ВПО
    Ветеринарна хірургія Вчення про хірургічної операції, технологія організації та проведення операцій, фіксація та фармакологічне знерухомлення тварин, профілактика інфекції при хірургічних маніпуляціях; ін'єкції і пункції, анестезіологія, елементи хірургічних і пластичних операцій, десмургія. Операції на голові і потилиці, у вентральній області шиї, в області холки, в
 8.  Вивчення особливостей об'єктів психологічної війни
    Об'єктами впливу в ході психологічної війни завжди є люди: конкретні представники цивільного населення і особового складу збройних сил. Тому вивчення і врахування психологічних особливостей тих і інших в обов'язковому порядку передує проведенню психологічних операцій як таких. Від цього прямо залежить їх ефективність. У широкому плані до об'єктів психологічної війни
 9.  ВСТУП
    Створення короткого посібника мало на меті запропонувати студентам конкретні матеріали, вивчення яких дозволить їм закріпити свої знання та практичні вміння з курсу «акушерство і гінекологія». Посібник складено на підставі багаторічного практичного та педагогічного досвіду співробітників кафедри і відповідно до вимог Державного освітнього стандарту за фахом 04.01.00
 10.  Серцева хірургія
    У хворих, які перенесли операцію на відкритому серці, в післяопераційний період часто відзначаються передсердні та шлуночкові порушення ритму. Dewar і співавт. [54] опублікували результати ретельного передопераційного, інтраопераційного та постоперационного холтерівського моніторування в групі з 52 хворих, які перенесли хірургічне втручання на серці. Дослідники відзначили: 1) високу частоту
 11.  Анестезія при супутніх захворюваннях легенів
    Існує чітка закономірність: чим важче захворювання легенів, тим сильніше порушується функція дихання під час операції (гл. 22) і, тим вище ризик легеневих ускладнень в післяопераційному періоді. Якщо захворювання легень не вдається виявити до операції, то ризик розвитку ускладнень зростає. У цій главі розглядаються фактори ризику легеневих ускладнень, а також обговорюються найбільш
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека