ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з проблем зміцнення військової дисципліни

Командир відділення (обслуги, екіпажу):

- список особового складу відділення, обслуги, екіпажу;

- соціально-демографічні дані на кожного військовослужбовця;

- відомості про кількість заохочень І стягнень у кожного з них.

Командир взводу:

- щоденник індивідуально-виховної роботи з рядовими і сержантами взводу;

- список особового складу взводу;

- відомості про заохочення і стягнення особового складу взводу (вони відображаються в службовій картці військовослужбовця);

- соціально-демографічні дані особового складу взводу;

- журнал обліку порушень особовим складом взводу військової дисципліни та громадського порядку, які не кваліфікуються як злочин;

- протоколи загальних зборів взводу;

- список порушників військової дисципліни;

- списки ознайомлення особового складу із заходами безпеки при поводженні із технікою та зброєю, отруйними речовинами;

- списки доведення (під розпис) положень статей закону про кримінальну відповідальність (за самовільну відлучку, самовільне залишення частини, дезертирство, непокору, погрозу начальникові, порушення статутних правил взаємин, зґвалтування, про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі).

Заступник командира роти з виховної роботи:

- план виховної роботи зі звітними матеріалами;

- щоденник індивідуально-виховної роботи з офіцерами, прапорщиками, сержантами, солдатами;

- список порушників військової дисципліни, повні дані по них, а також матеріали адміністративних розслідувань;

- соціально-демографічні дані про солдатів, сержантів, прапорщиків і офіцерів роти, характеристику на кожного військовослужбовця підрозділу;

- матеріали аналізу результатів військової дисципліни в роті за кожний тиждень та заходи щодо її зміцнення;

- облік порушень військової дисципліни та громадського порядку, що скоєні офіцерами, прапорщиками, сержантами, рядовими роти, які не мають складу злочину;

- службові картки;

- облік оцінок кожного військовослужбовця роти за особисту дисциплінованість;

- список активу і матеріали роботи з ним;

- відомості про дисциплінарну практику офіцерів і сержантів роти.

Командир роти (батареї):

- щоденник індивідуально-виховної роботи з офіцерами, прапорщиками, сержантами, рядовими роти;

- протоколи загальних зборів особового складу роти;

- списки особового складу з обліком доведених до нього наказів, вироків військового суду, статей Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність за військові злочини і положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців;

- список порушників військової дисципліни;

- список військовослужбовців, що входять до «групи ризику»;

- облік заохочень і стягнень, застосовуваних до особового складу роти;

- службові картки на сержантів роти;

-матеріали аналізу стану військової дисципліни в роті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з проблем зміцнення військової дисципліни"
 1. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 2. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 3. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 4. Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
  Ця робота мусить мати комплексний, системний, послідовний і науковий характер. До неї мають залучатися всі категорії командирів (начальників) та їхніх заступників. Безперечно, особлива роль тут належить військовим психологам, які мають виступати координаторами психологічних заходів щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями. Ефективність цієї роботи залежить
 5. Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів
  Однією з причин насильства є загальний кризовий стан держави, що, в першу чергу, позначається на сім'ї, спричиняє падіння її життєвого рівня. Інтереси та проблеми сім'ї, забезпечення здобутку життєво необхідних продуктів та товарів, постійні нестатки та різного роду проблеми погіршують сімейні стосунки як у психологічному, так і фізичному відношеннях. Соціально-економічні і політичні зміни, що
 6. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 7. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 8. Спілкування та діяльність
  У вітчизняній психології існують різні підходи до розуміння взаємозв'язку спілкування і діяльності. Так у працях Б.Г. Ананьева, І.С. Кона спілкування, праця і пізнання розглядаються як рівноправні різновиди діяльності. На думку О.М. Леонтьева, спілкування завжди включене у будь-яку діяльність і є її суттєвим аспектом, а сама діяльність - умовою спілкування. У багатьох працях М.С. Кагана і О.О.
 9. Динаміка конфлікту
  Поряд зі знанням причин конфліктів офіцерові для цілеспрямованої роботи з їх попередження і подолання необхідно добре знати динаміку їхнього розвитку і розв'язання (рис. 12-2), бо вони, незважаючи на їхню різноманітність, мають процесуальний характер. Завдання офіцера у вирішенні міжособистісного конфлікту - вжити заходів його недопущення або усунення на ранній стадії виникнення. Таким чином,
 10. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека