ГоловнаПсихологіяВікова психологія
Наступна »
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Докорінне реформування системи освіти України передбачає посилення гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, його побудову на засадах розвивальної психології, де дитині відводиться активна роль - роль суб'єкта діяльності й спілкування.

Становлення суб'єктності дитини напряму залежить від дорослого, його дбайливого, уважного, терплячого й тактовного ставлення, від поваги до дитини з перших днів її життя, від змістовного й емоційно теплого спілкування з нею.

При підготовці посібника автор вважав головною своєю задачею формування у студентів такої педагогічної позиції, за якої дитина сприймається як самоцінна й неповторна особистість, здатна до волевиявлення та ініціативи. Провідні завдання педагога, при вирішенні яких необхідні знання з дитячої психології, полягають у тому, щоб розпізнавати й підтримувати педагогічно значущі прояви активності дитини, спрямовувати їх у належному руслі; спиратись на бажання та інтереси вихованців при формуванні в них початкових уявлень та чимдалі складніших знань про оточуюче, при озброєнні їх навичками спілкування й діяльності.

Підготовка студента до вирішення вищезгаданих завдань знайшла у посібнику свою реалізацію через таку побудову змісту кожної теми, де головна увага приділяється проблемі налагодження педагогом спілкування з дитиною та з дитячим колективом з опорою на іні- ціативу вихованців.

При розробці посібника використовувались матеріали навчально- методичних праць Г. О. Люблінської. О. О. Смірнової, Г. А. Урунтаєвої, В. К. Котирло, С. Є. Кулачківської, Ю. О. Приходько, С. П. Тищенко, С. О. Ладивір, О. Л. Кононко.

З метою ілюстрування основних положень дитячої психології використані фрагменти експериментальних робіт О. В. Запорожця, М. І. Лісіної, Л. А. Венгера, А. Г. Рузської, В. К. Котирло, О. О. Смірнової та ін.

Посібник складається з курсу лекцій, містить словник основних понять та список рекомендованої і використаної літератури.


Курс лекцій розподіляється на п'ять модулів, що охоплюють 28 лекційних теми. Розподіл навчального матеріалу на п'ять модулів зумовлений традиційним підходом до визначення основних етапів психічного розвитку дитини, а також необхідністю детального розгляду дошкільного дитинства, що відповідає професійній спрямованості посібника. До кожної лекції подається список літератури, використаної при її написанні та рекомендованої до поглибленого вивчення студентами. Посилання по тексту зроблено за загальним списком літератури у кінці посібника.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА"
  1. . РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ
    Можливостям індивідуального підбору харчування присвячено книгу Л. Щелкунова "Пища. Здоровье. Знаки зодиака" (2000) за передмовою лауреата Державної премії України, професора В. Грубника. У передмові сказано, що автор запропонував свій нетрадиційний підхід до вирішення оздоровчих проблем харчування, підібравши й науково обґрунтувавши раціони, режими харчування та характерні компоненти їжі
  2. Професійний кодекс етики для психологів
    (Бонн, ФРН, 1986 р.) [2, с.148-153] Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, наприклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Американською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека