ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Вирішення проблем життєдіяльності Збройних сил України потребує від офіцерів глибоких знань закономірностей функціонування психіки військовослужбовця, його психічних можливостей, соціально-психологічних явищ військового колективу та раціонального використання їх у службовій діяльності у мирний і воєнний час.

Професійна діяльність офіцера має безпосередньо психолого-педагогічний характер. Від його знань, педагогічної майстерності залежить кінцевий результат бойової і гуманітарної підготовки, бойового чергування, вартової служби у мирний час та успіх виконання бойового завдання - у воєнний час. Які ж знання на сучасному етапі необхідні офіцерові як педагогу і командиру? Насамперед - це психологічні знання. Ще К.Д.Ушинський вважав, що виховання має об'єктивні закони, знання яких потрібні педагогу для цілеспрямованої та раціональної діяльності. Але щоб пізнати ці закони і враховувати їх, треба передусім вивчити сам об'єкт виховання: "Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна насамперед пізнати її також в усіх відношеннях". А глибоко вивчити своїх підлеглих офіцер може лише добре знаючи загальні закономірності розвитку й функціонування їхньої психіки у різноманітних ситуаціях, психологічні закономірності розвитку провідних психічних властивостей військовослужбовців. Від офіцерів найчастіше залежить настроєність воїнів на виконання бойових завдань, мобілізація їхніх духовних, психічних, психофізіологічних і фізичних можливостей, зняття тривожності, страху, напруженості.

Освітньо-кваліфікаційнми характеристиками, освітньо-професійними програмами і навчальними планами підготовки військових фахівців у ВВНЗ-ах передбачено певну психологічну підготовку курсантів, студентів і офіцерів, у тому числі з проблем морально-психологічного забезпечення. Але цей процес, на жаль, практично незабезпечений відповідною навчально-методичною літературою. У зв'язку з цим, мета видання даного курсу лекцій ? це реально допомогти курсантам, студентам і офіцерам опанувати методологічні, теоретичні і методичні аспекти морально-психологічного забезпечення Збройних сил України у мирний і воєнний час.
Курсанти, студенти і слухачі знайдуть для себе тут відповіді на такі проблеми:

концептуальні основи морально-психологічного забезпечення;

морально-психологічне забезпечення бойової підготовки;

морально-психологічне забезпечення бойового чергування і вартової служби;

морально-психологічне забезпечення військової дисципліни і профілактики правопорушень;

морально-психологічне забезпечення бойових дій;

психологічна робота у мирний і воєнний час.

Під час написання курсу лекцій автором творчо використані методичні розробки з проблем морально-психологічного забезпечення, які розроблені Головним управлінням виховної роботи Міністерства оборони України, управлінь виховної роботи видів Збройних сил України та оперативних командувань, навчальні і навчально-методичні посібники професорсько-викладацького складу Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. У зв'язку з цим автор висловлює їм велику вдячність і просить ставитися до нього і посібника толерантно.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА"
  1. . РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ
    Можливостям індивідуального підбору харчування присвячено книгу Л. Щелкунова "Пища. Здоровье. Знаки зодиака" (2000) за передмовою лауреата Державної премії України, професора В. Грубника. У передмові сказано, що автор запропонував свій нетрадиційний підхід до вирішення оздоровчих проблем харчування, підібравши й науково обґрунтувавши раціони, режими харчування та характерні компоненти їжі
  2. Професійний кодекс етики для психологів
    (Бонн, ФРН, 1986 р.) [2, с.148-153] Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, наприклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Американською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека