Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Наукові відкриття XX століття дали змогу створити атомну енергетику, швидкісні транспортні мережі, нові біологічні, радіаційні, лазерні, фармацевтичні та харчові технології, впритул підійти до з'ясування геному людини й таємниць психіки. На межі другого та третього тисячоліть народилася нова наука - біоетика, покликана гармонізувати стосунки все нових і нових відкриттів із нормами людської моралі. Одночасно, на тлі величезних досягнень виникло багато несподіваних проблем, пов'язаних із екологією, харчуванням та здоров'ям людей.

Досягнення науково-технічного прогресу, різке погіршення екологічної ситуації в другій половині XX ст., зумовлене технічним прогресом та іншими об'єктивними і суб'єктивними чинниками, сучасний спосіб життя з характерними для нього надлишком у раціоні калорійної, жирної їжі, недостатнім вживанням фруктів, овочів та харчових волокон, гіподинамією й стресами призвели до появи нових та різкого зростання відомих захворювань. З'явився термін "хвороби цивілізації": синдром хронічної втоми, атеросклероз, ожиріння, серцево-судинні, ендокринні, психічні та інші захворювання.

В матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я (Женева) "Звіт про стан охорони здоров'я в світі" за 2000 рік сказано: "Глобальну тенденцію погіршення здоров'я, що склалася на сьогоднішній день, можна змінити, перейшовши до розумнішого режиму, адекватної фізичної активності, правильного! харчування та вживаючи необхідних заходів з охорони довкілля (не лише для захисту здоров'я від несприятливих чинників, а й для поліпшення якості життя)".


Збереження даного природою здоров'я сьогодні і в майбутньому - це передусім індивідуальна відповідальність кожного за свій стан. У зв'язку з цим головне - підвищити обізнаність і зацікавленість населення, особливо молоді, в питаннях збереження здоров'я, здорового способу життя, здорового харчування.

Єдина на сьогодні інтегративна наука, що поєднує всі зазначені питання, - валеологія. Валеології як науці про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини останнім часом приділяється багато уваги як у спеціальній літературі, так і в роботі з'їздів та конференцій, присвячених питанням оздоровлення населення. Вона стала навчальною дисципліною в багатьох школах та ряді вищих навчальних закладів. Тому створення навчально-методичної літератури (підручників та посібників) із валеології для студентів різних спеціальностей є актуальним і своєчасним, враховуючи далеко недостатню кількість цієї сучасної літератури у навчальних закладах нашої держави.

Книга "Основи валеології", яку Ви тримаєте в руках, є першим і поки що єдиним в Україні підручником, розрахованим на студентів технологічних, політехнічних, економічних та інших навчальних закладів. У підручнику викладено основні чинники, що впливають на стан здоров'я людини, та засоби практичної реалізації здорового способу життя. Головну увагу в підтриманні, збереженні та відновленні здоров'я, досягненні активного творчого довголіття зосереджено на здоровому способі життя, в основі якого є раціональне харчування, оскільки сьогодні вже не лише у фахівців, а й у пересічних громадян не викликає сумніву той факт, що здоров'я людини безпосередньо пов'язане з раціоном та якістю напоїв і їжі, які вона щоденно вживає.
І цим підручник істотно відрізняється від відомих посібників для

студентів медичних та педагогічних вузів. Окрім того, підручник містить новий фактичний матеріал і сучасні концепції з питань індивідуального здоров'я, старіння та довголіття, біохімічних аспектів стресу, біоритмологічних особливостей організму тощо. Систематизовано основні методи оздоровлення з використанням природних засобів, показано необхідність інтеграції виховання культури здоров'я студентів у систему вищої освіти.

У підручнику розглядається взаємозв'язок людини і Природи, зроблено спробу з'ясувати роль і місце людини в Природі на сучасному етапі еволюції та її відповідальність за майбутнє планети.

Основний задум авторів спрямовано на те, щоб переконати студентів, молодь та інших читачів у потребі культивування здорового способу життя, допомогти їм зрозуміти, що кожна людина повинна знати про себе все необхідне для розумної життєдіяльності, кожна людина несе індивідуальну відповідальність за своє здоров'я, кожна людина, врешті-решт, мусить розуміти, що вона потрібна передусім сама собі, а оздоровлення - це не одноразова лікувальна чи профілактична акція, а спосіб життя на всі роки!

Автори сподіваються на інтерес широкого читача до матеріалів книги і з вдячністю розглянуть усі пропозиції, зауваження та побажання щодо її змісту.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА"
  1. . РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ
    передмовою лауреата Державної премії України, професора В. Грубника. У передмові сказано, що автор запропонував свій нетрадиційний підхід до вирішення оздоровчих проблем харчування, підібравши й науково обґрунтувавши раціони, режими харчування та характерні компоненти їжі "зодіакальних" дієт для людей, що народились під одним із 12 знаків зодіаку. Відомо, що принципам астрології приділяли багато
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека