Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Програма. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ), 2009 - перейти до змісту підручника

Перелік тестових питань для проведення контролю знань з теми «Профілактика ВЛІ»

1. Проблема внутрішньолікарняних інфекцій є актуальною тому, що:a. частіше хворіють особи молодого, працездатного віку;

b. * Реєструється високий рівень захворюваності, інвалідності смертності, економічного збитку;

c. уражаються всі особи, що звернулися за медичною допомогою в ЛПЗ2. Рівень поширеності ВЛІ в країнах Європи та США становить:a. * 50-80 на 1000 пацієнтів, пролікованих у ЛПЗ;

b. у кожного другого госпіталізованого в ЛПУ;

c. 20 на 100 тисяч населення3. Рівень поширеності ВЛІ в РФ і Свердловської області за даними офіційної статистики:a. у кожного другого госпіталізованого в ЛПУ;

b. 20 на 100 тисяч населення;

c. * 1,0 на 1000 пролікованих у ЛПЗ4. Визначення ВЛІ:a. будь-яке захворювання, виявлене в ЛПУ;

b. * Будь-яке клінічно распознаваемое інфекційне захворювання, що вражає хворого і персонал;

c. різні інфекційні захворювання, з якими пацієнт звернувся в ЛПУ5. Основні причини зростання ВЛІ:a. недотримання режиму дезінфекції;

b. * Формування ГШ, артифициального механізму;

c. наявність захворювань серед співробітників6. Визначення госпітального штаму:a. будь мікроорганізм, виділений з об'єктом зовнішнього середовища і з патологічного матеріалу пацієнта;

b. будь мікроорганізм, виділений від персоналу, стійкий до антибіотиків;

c. * Штам, який адаптувався до умов стаціонару, виробив стійкість до несприятливих зовнішніх факторів і викликав не менше 2 випадків ВЛІ7. Особливості госпітального штаму:a. * Висока вірулентність, стійкість до антибіотиків, дезінфектантів, УФО

b. інтенсивність розмноження в зовнішньому середовищі;

c. стійкість до антибіотиків

8. Ведучий механізм передачі при гнійно-септичних інфекціях (ГСИ):a. аерогенний;

b. фекально-оральний;

c. * Штучний (маніпуляційний)9.Сістема інфекційного контролю за ВЛІ (визначення):a. стеження за захворюваністю в ЛПУ;

b. спостереження за станом здоров'я співробітників

c. система заходів з профілактики ВЛІ, заснована на даних епідеміологічної діагностики10. У структуру епідеміологічного нагляду за ВЛІ входить:a. * Інформаційна підсистема, епідеміологічна діагностика, управлінська підсистема;

b. дезінфекція, стерилізація, спостереження за станом здоров'я співробітників;

c. виявлення факторів ризику та аналіз отриманих даних11. Розробка та застосування епідеміологічно безпечних алгоритмів діагностичних і лікувальних процедур - заходи інфекційного контролю:a. * Профілактичні та протиепідемічні заходи;

b. охорона здоров'я персоналу;

c. епідеміологічна діагностика ВЛІ12. Основні заходи з профілактики парентеральних інфекцій (ВІЛ, гепатит В і С) в ЛПУ спрямовані на:

a. 1 ланку епідемічного процесу;

b. * 2 ланку епідемічного процесу;

c. 3 ланку епідемічного процесу13. Профілактика внутрішньо лікарняного поширення ВІЛ-інфекції відноситься до групи заходів по:a. первинної профілактики ВІЛ;

b. * Вторинній профілактиці;

c. третинної профілактики14. При порізі або проколі, рану необхідно обробити:a. 70% спиртом;

b. проточною водою;

c. * 5% спиртовим розчином йоду15. При попаданні біоматеріалу на слизові оболонки очей, їх негайно обробляють:a. 0,05% розчином марганцево-кислого калію;

b. 70% спирту;

c. * 0,01% розчином марганцево-кислого калію;

16. Шляхи зараження ВІЛ - інфекцією:

а) предметно-побутової

б) перинатальний *

в) повітряно-краплинний

г) парентеральний *

д) гетеросексуальний *

е) гомосексуальний *17. Біологічні рідини, що містять максимально кількість вірусу ВІЛ:

а) слина

б) сперма *

в) вагінальний секрет *

г) піт

д) кров та її компоненти *

е) ліквор *

ж) грудне молоко18. При обстеженні на ВІЛ - інфекцію виявляють:

а) вірус ВІЛ

б) антигени вірусу ВІЛ

в) антитіла до вірусу ВІЛ *

г) частки вірусу19. Середні терміни появи антитіл до вірусу ВІЛ:

а) 1 місяць

б) 3-6 місяців *

в) 9 місяців

г) 12 місяців

д) 2 роки20. Що входить до складу аптечки «Анти - ВІЛ»:

а) навішування марганцю *

б) навішування хлораміну

в) дистильована вода *

г) спирт етиловий 100%

д) настоянка йоду 5% *

е) спирт етиловий 70% *

ж) піпетки *21. Порядок проведення обробки при аварійних ситуаціях при пошкодженні шкіри:

а) обробити дез. розчином і заклеїти ранку

б) обробити спиртом, видавити кров і заклеїти рану

в) вимити руки з милом (не знімаючи рукавичок), видавити кров з рани, вимити руки і обробити 5% розчином йоду *

г) видавити кров з рани, обробити 5% розчином йоду22. Алгоритм дій при аварійних ситуаціях:

а) провести обробку, почати профілактичне лікування

б) провести обробку записати аварію в журнал

в ) провести обробку, записати аварію в журнал, скласти акт про аварійну ситуацію, проконсультуватися в інфекціоніста, почати профілактичне лікування *

г) провести обробку, записати аварію в журнал, почати профілактичне лікування23. Які заходи безпеки застосовуються в ЛПУ для захисту персоналу від ВЛІ:

а) використання коштів бар'єрної захисту *

б) профілактичні щеплення *

в) використання протигаза

г) застосування імуноглобулінів

д) профілактичне лікування антибіотиками24. Дезінфекція-це:

а) знищення вегетативних видом мікроорганізмів

б) знищення патогенним видом мікроорганізмів на об'єктах навколишнього середовища *

в) знищення всіх мікроорганізмів у приміщеннях25. Частота проведення поточної дезінфекції (прибирання) в процедурних (маніпуляційних):

а) щодня

б) щотижня

в) 2 рази на тиждень

г) 1 раз на тиждень

д) не рідше 2 разів на день *26. Частота проведення генерального прибирання в процедурних (маніпуляційних, перев'язувальних і т.п.):

а) щодня

б) щотижня

в) 2 рази на тиждень

г) 1 раз на тиждень *

д) не рідше 2 разів на день27. Камерна дезінфекція постільних речей проводиться:

а) 1 раз на тиждень

б) після кожного хворого *

в) після померлих і інфекційних хворих

г) 1 раз місяць д 1 раз в квартал28. Порядок обробки виробів медичного призначення багаторазового застосування:

а) очищення, дезінфекція, стерилізація

б) дезінфекція, очищення, зберігання, стерилізація

в) дезінфекція, очищення, стерилізація *

г) дезінфекція, стерилізація29.
Дезінфекція виробів медичного призначення проводиться:

а) після кожного використання *

б) перед використанням

в) після стерилізації

г) перед утилізацією *30. Методи дезінфекції виробів медичного призначення:

А) ультрафіолетове опромінення

б) кип'ятіння *

в) промивання проточною водою

г) занурення у дезінфікуючий розчин *

д) замочування в миючому засобі31. Передстерилізаційна очищення виробів медичного призначення проводиться:

а) відразу після використання

б) перед стерилізацією *

в) перед дезінфекцією

г) до утилізації

32. Якість передстерилізаційного очищення оцінюється:

а) проведенням проб на наявність залишкових кількостей дезінфікуючих засобів

б) проведенням проб на наявність залишкових кількостей крові *

в) проведенням проб на наявність залишкових кількостей лужних компонентів миючого розчину

г) проведенням проб на наявність залишкових кількостей дистильованої води33. Види проб для оцінки якості передстерилізаційного очищення:

а) бензольними

б) Азопірамова *

в) амідопіринової *

г) етанолова

д) і фенолфталєїновая *34. Кратність проведення самоконтролю якості передстерилізаційного очищення:

а) щодня *

б) 1 раз на 2 дні

в) 1 раз на тиждень

г) 1 раз на 10 днів

д) 1 раз на місяць35 Стерилізація - це:

а) видалення патогенних мікроорганізмів з виробів медичного призначення

б) знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів

в) знищення всіх видів мікроорганізмів на виробах медичного призначення, в т.ч. суперечка *36. Методи стерилізації:

а) ультрафіолетове опромінення

б) паровий *

в) кип'ятінням

г) газовий *

37. д) повітряний *

е) Гласперленовий *

ж) розчинами *

з) заморожуванням38. Для хімічної стерилізації розчинами використовують засоби з наступних груп дез засобів: а) перекис водню *

б) хлорвміщуючі

в) альдегіди *

г) надкислоти *

д) ЧАС

е) спирти

39. Хімічні методи стерилізації розчинами проводять:

а) постійно для всіх видів інструментів

б) для виробів, які неможливо простерилізувати парою або гарячим повітрям *

в) для виробів зі скла

г) для виробів з гуми

40. Гігієнічна обробка рук медичного персоналу проводиться:

а) перед проведенням ін'єкцій *

б) перед проведенням операцій

в) після відвідування туалету

г) перед прийомом пологів

д) після закінчення маніпуляцій *

е) при заборі крові на дослідження41. Хірургічна обробка рук медичного персоналу проводиться:

а) перед проведенням ін'єкцій

б) перед проведенням операцій *

в) після відвідування туалету

г) перед прийомом пологів *

д) після закінчення маніпуляцій

е) при заборі крові у донорів *42. Використання спиртових шкірних антисептиків обов'язково:

а) при гігієнічній обробці рук

б) при обробці рук хірургів *

в) при митті рук медперсоналу43. Утилізацію колючо - ріжучих інструментів проводячи:

а) разом в з іншими одноразовими інструментами

б) окремо від інших інструментів *

в ) разом з перев'язувальнимматеріалом44. Видалення медичних відходів класу Б і В проводять:

а) 1 раз на тиждень,

б) щодня *

в) 1 раз в 10 днів

г) 1 раз на 3 дні

45. Асептика - це комплекс заходів

а) з боротьби з інфекцією в рані

* б) з профілактики попадання інфекції в рану

в ) з дезінфекції інструментів

г) по стерилізації інструментів

46. Антисептика - це комплекс заходів

* а) з боротьби з інфекцією в рані

б) з профілактики попадання інфекції в рану

в ) з дезінфекції інструментів

г) по стерилізації інструментів

47. Дезінфекція - це

  а) комплекс заходів, що попереджають потрапляння мікробів в рану

  б) знищення всіх мікроорганізмів, у тому числі і спороутворюючих

  * В) знищення патогенних мікробів

  г) механічне видалення мікроорганізмів з поверхні виробів медичного призначення

  48. Стерилізація - це

  а) комплекс заходів, що попереджають потрапляння мікробів в рану

  * Б) знищення всіх мікроорганізмів, у тому числі і спороутворюючих

  в) знищення патогенних мікробів

  г) механічне видалення мікроорганізмів з поверхні виробів медичного призначення

  49. Застосування перекису водню відноситься до методу антисептики

  а) фізичній

  * Б) хімічним

  в) механічному

  г) біологічному

  50. До фізичного методу стерилізації відносять

  * А) автоклавирование

  б) занурення в 70% розчин етилового спирту

  в) занурення в 6% розчин перекису водню

  г) вплив парами формаліну

  51. Операційний білизна стерилізують в режимі

  а) 180 ° С - 60 хв.

  б) 120 ° С. - 1,1 атм. - 45 хв.

  в) 160 ° С - 180 хв.

  * Г) 132 ° С - 2,0 атм. - 20 хв.

  52. Вироби з гуми і пластмас стерилізують в режимі

  а) 180 ° С - 60 хв.

  * Б) 120 ° С - 1,1 атм. - 45 хв.

  в) 160 ° С - 180 хв.

  г) 132 ° С - 2,0 атм. - 20 хв.

  53. Час хімічної стерилізації інструментів у 6% розчині перекису водню при кімнатній температурі

  а) 1 година

  б) 3:00

  * В) 6:00

  г) 40 хв.

  54. Основний режим сухожарової стерилізації інструментарію

  а) 120 ° С - 40 хв.

  б) 180 ° С - 3 години

  в) 200 ° С - 40 хв.

  *) 180 ° С - 1 година

  55. Проба на якість передстерилізаційної обробки інструментів

  а) формалінова

  * Б) Азопірамова

  в) бензойна

  г) нікотінамідовая  56. Наркозно-дихальна апаратура дезінфікується розчином

  а) 96% етилового спирту - 10 хв.

  б) 10% формальдегіду - 10 хв.

  в) 1% хлораміну - 60 хв.

  * Г) 3% перекису водню - 60 хв.

  57. Для контролю якості обробки рук використовують

  а) термоіндикатори

  * Б) бактеріологічний контроль

  в) фенолфталеїнової пробу

  г) амідопіринової пробу  58. Термін зберігання закритого стерильного бікс без фільтра не більше

  * А) 3 доби

  б) 1 доби

  в) 20 діб

  г) 6:00

  59. Стерильність відкритого бікс зберігається

  * А) 6:00

  б) 12:00

  в) 10:00

  г) 24 години

  60. Генеральне прибирання в операційному блоці проводиться 1 раз на

  а) місяць

  * Б) тиждень

  в) 10 днів

  г) 2 тижні

  61. Порушення асептики виконання ін'єкції може призвести до

  а) повітряної емболії

  б) алергічної реакції

  * В) абсцесу

  г) ліподистрофії

  62. Одноразову систему після інфузійної терапії необхідно

  а) викинути відразу

  * Б) розрізати, замочити в дезрастворе

  в) здати старшій медсестрі

  г) промити проточною водою  63.
 Екзогенний шлях проникнення інфекції в рану з

  а) зруйнованих карієсом зубів

  * Б) зовнішнього середовища

  в) запалених мигдаликів

  г) уражених нирок

  64. Ендогенний шлях проникнення інфекції в рану

  а) повітряно-краплинний

  б) контактний

  в) повітряно-пиловий

  * Г) лімфогенний

  65. В операційному блоці посіви повітря проводять

  а) 4 рази на місяць

  * Б) 1 раз на місяць

  в) 1 раз на 3 місяці

  г) 1 раз на 2 місяці  66. Тривалість дезінфекції кип'ятінням у дистильованій воді

  а) 15 хвилин

  б) 45 хвилин

  в) 60 хвилин

  * Г) 30 хвилин  67. При предстерилизационной обробці інструменти занурюють в миючий розчин на

  а) 5 хв.

  * Б) 15 хв.

  в) 45 хв.

  г) 60 хв.

  68. Після використання гумові рукавички піддаються

  * А) дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації

  б) промиванню під проточною водою, стерилізації

  в) дезінфекції, стерилізації

  г) предстерилизационной очищенню, стерилізації

  69. Щоденне вологе прибирання в палатах проводиться

  а) 4 рази

  б) 3 рази

  * В) 2 рази

  г) 1 раз  70. Тривалість дезінфекції медичних термометрів в 2% розчині хлораміну (у хв.)

  а) 45

  * Б) 5

  в) 20

  г) 30

  71. Дезінфекція ножиць, бритвених приладів проводиться

  * А) зануренням в спирт 70? С на 15 хв.

  б) зануренням в 1% розчин хлораміну на 1 годину

  в) протиранием спиртом

  г) кип'ятінням протягом 30 хв. у воді

  72. Тривалість кип'ятіння в 2% розчині гідрокарбонату натрію при дезінфекції медінструментарію багаторазового використання (у хв.)

  а) 60

  б) 45

  * В) 15

  г) 30  73. Для стерилізації одноразових пластмасових виробів медичного призначення в промисловості використовують

  а) УФ-випромінювання

  б) стерилізацію текучим паром

  * В) гамма-випромінювання

  г) дробову стерилізацію  74. Експозиція при дезінфекції шпателів в 3% розчині перекису водню (у хв.)

  а) 60

  б) 45

  * В) 30

  г) 15  75. Спецодяг, рясно забруднену кров'ю, необхідно

  * А) зняти і замочити в дезрастворе на 1 годину

  б) відправити в пральню

  в) обробити місце забруднення тампоном, змоченим в дез. розчині

  г) зняти і місце забруднення запрати з милом

  76. У біксі з фільтром вміст вважається стерильним з моменту стерилізації протягом

  * А) 20 діб

  б) 7 діб

  в) 6:00

  г) 24 годин  77. Недостатньо оброблені руки медперсоналу є

  а) джерелом інфекції

  * Б) фактором передачі інфекції

  в) джерелом і фактором передачі інфекції  78. Режим кварцування процедурного кабінету

  а) через кожні 60 хв. на 15 хв.

  б) 2 рази на день

  в) 3 рази на день

  * Г) через 2 години по 30 хв.

  79. Апарат, застосовуваний для стерилізації перев'язувального матеріалу

  а) термостат

  * Б) автоклав

  в) сухожарової шафа

  г) стерилізатор  80. Для контролю температури в паровому стерилізаторі застосовують

  а) сахарозу, ІС-160

  * Б) бензойну кислоту, ІС-120

  в) бурштинову кислоту, ІС-180

  г) винну кислоту, ІС-160

  81. Вид прибирання процедурного кабінету, яка проводиться в кінці робочого дня

  * А) заключна

  б) поточна

  в) генеральна

  г) попередня

  82. Номер наказу МОЗ СРСР, що регламентує санепідрежим ЛПУ з профілактики гепатиту

  а) 770

  б) 720

  * В) 408

  г) 288  83. Генеральне прибирання процедурного кабінету проводять

  а) 2 рази на місяць

  б) 1 раз на місяць

  * В) 1 раз на тиждень

  г) 1 раз на день

  84. Позитивна Азопірамова проба на приховану кров дає фарбування

  а) зелене

  б) рожеве

  в) червоне

  * Г) фіолетове (синьо-фіолетове)  85. Обробка слизових оболонок медсестри при попаданні на них крові пацієнта проводиться

  а) 6% розчином перекису водню

  б) 3% розчином перекису водню

  в) 1% розчином перекису водню, проточною водою

  * Г) 0,05% розчином перманганату калію, 70? З спиртом  86. Метод контролю стерильності

  а) візуальний

  * Б) бактеріологічний

  в) фізичний

  г) фармакологічний  87. Для контролю температури в повітряному стерилізаторі застосовують

  а) сірку, ІС-120

  б) бензойну кислоту, ІС-120

  * В) бурштинову кислоту, ІС-180

  г) нікотинамід, ІС-132  88. До термічного методу дезінфекції відноситься

  * А) кип'ятіння

  б) ультрафіолетове опромінення

  в) дворазове протирання дезинфікуючим розчином

  г) занурення в миючий розчин  89. Використаний прибиральний інвентар підлягає

  а) знищення

  б) провітрювання

  в) промиванню

  * Г) дезінфекції

  90. Максимальна концентрація ВІЛ визначається в

  а) мокроті

  б) слині

  * В) крові

  г) спермі  91. Обробка шкіри при попаданні на неї ВІЛ-інфікованого матеріалу проводиться

  а) 96? спиртом

  * Б) 70? спиртом

  в) 6% розчином перекису водню

  г) 3% розчином перекису водню  92. Збирання процедурного кабінету виробляє

  а) палатна медсестра

  б) молодша медсестра

  в) старша медсестра

  * Г) процедурна медсестра

  93. Прибирання їдальні і буфету повинна проводитися

  а) 2 рази на день

  б) 3 рази на день

  * В) після кожної роздачі їжі

  г) наприкінці робочого дня

  94. Термін використання миючого розчину з «Біолот»

  а) 72 години

  б) 48 годин

  в) 24 години

  * Г) одноразово  95. Контроль стерильності перев'язувального матеріалу здійснюється шляхом

  а) використання хімічних індикаторів

  б) використання біологічних індикаторів

  * В) посіву на живильні середовища

  г) використання фізичних індикаторів  96. Клізмові наконечники відразу ж після використання підлягають

  а) кипячению

  б) стерилізації

  * В) дезінфекції

  г) ополіскуванню під проточною водою

  97. Кушетку, яку використовують для огляду пацієнта, необхідно дезінфікувати

  * А) після кожного пацієнта

  б) один раз на день

  в) в кінці зміни

  г) під час генерального прибирання  98. Найбільш надійний метод контролю стерилізації

  а) механічний

  б) хімічний

  в) фізичний

  * Г) біологічний

  99. При позитивній фенолфталеїнової пробі з'являється фарбування

  а) синьо-зелене

  б) фіолетове

  * В) рожеве

  г) коричневе  100. Фенолфталєїновая проба проводиться для визначення залишків

  а) масляного розчину

  б) крові

  * В) миючого засобу

  г) лікарського засобу 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Перелік тестових питань для проведення контролю знань з теми« Профілактика ВЛІ »"
 1.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 2.  Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
    Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 3.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4.  Генітальний ендометріоз
    Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 5.  Бронхіальна астма
    Бронхіальна астма (БА) - «хронічне захворювання, основою якого є запальний процес в дихальних шляхах за участю різноманітних клітинних елементів, включаючи гладкі клітини, еозинофіли і Т-лімфоцити. У схильних осіб цей процес призводить до розвитку генералізованої бронхіальної обструкції різного ступеня вираженості, повністю або частково оборотною спонтанно або під
 6.  Лікувальний ефект контрацептивних гормонів
    Дисфункціональні маткові кровотечі У тому випадку, якщо маткова кровотеча виникає в результаті порушення циклічної продукції гормонів яєчниками при відсутності будь-якої органічної патології, його називають дисфункціональним маточним кровотечею (ДМК). За визначенням ряду авторів, ДМК - це «діагноз виключення», який можна поставити тільки в тому випадку, якщо після ретельного
 7.  . рідини і електролітів
    Норман, Г. Левінські (Norman G. Levinsky) Натрій і вода Фізіологічні аспекти (див. також гол. 218). Як з фізіологічної, так і з клінічної точки зору обмін води і натрію в організмі тісно взаємопов'язаний. Вміст натрію в ньому залежить від рівноваги між що надходять з їжею і виведеним через нирки. У здорових виведення натрію НЕ через нирки незначно. Його екскреція
 8.  ОСНОВИ неоплазією
    Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 9.  ТУБЕРКУЛЬОЗ
    Томас М. Деніел (Thomas M. Daniel) Визначення. Туберкульоз - хронічна бактеріальна інфекція, що викликається Mycobacterium tuberculosis і характеризується утворенням гранульом в уражених тканинах і вираженої клітинно-опосередкованої гіперчутливістю. Хвороба, як правило, локалізується в легенях, проте в процес можуть залучатися і інші органи. За відсутності ефективного лікування
 10.  Хламідійна інфекція
    Уолтер Е. Стемм, Кінг К. Холмс (Walter Е. Stamm, King К. Holmes) Рід Chlamydia об'єднує два види - С. psittaci і С. trachomatis, С. psittaci широко поширена в природі, зумовлює розвиток генітальних, кон'юнктивальних, кишкових або респіраторних інфекцій у багатьох ссавців і птахів. Викликані С. psittaci генітальні інфекції у деяких видів тварин були докладно описані;
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека