ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Педагогічні технології виховання військовослужбовців різних категорій

Виховання військовослужбовців здійснюється з використанням педагогічних технологій, під якими розуміється комплекс взаємоузгоджених і послідовно застосовуваних методів, засобів і форм реалізації виховних цілей і завдань.

У вихованні військовослужбовців використовуються такі основні групи методів:

методи вивчення об'єктів виховання: цілеспрямоване спостереження за об'єктом виховання, вивчення особистості за документами, біографічний метод, аналіз практичної діяльності військовослужбовців , вивчення та аналіз незалежних характеристик, тестування, письмові та усні опитування, індивідуальні (групові) бесіди;

методи виховних впливів і взаємодій: переконання, приклад, вправа, включення військовослужбовців у різні види діяльності, заохочення, критика і самокритика, примус;

методи профілактики і перевиховання особового складу: переучування, перепереконання, «реконструкція характеру», «розрив небажаних контактів», критика і самокритика, самовиправлення.

Ефективність і якість вирішення виховних завдань залежать від науково-методичної підготовки вихователів і їх педагогічної культури. У практичній виховній роботі це проявляється в знанні закономірностей і протиріч виховного процесу та володінні витікаючими з них принципами.

Основними принципами, обов'язковими для всіх воспи-татель, є: гуманістична спрямованість і цілеспрямованість виховного процесу; організація виховання в процесі військової діяльності, ратної праці; поєднання високої вимогливості до особистості з повагою її гідності і турботою про ній; організація виховання в колективі і через колектив; індиві-дуальний і диференційний підхід до об'єкта виховання; узгодженість і наступність у вихованні; комплексний і оптимальний підхід; опора на позитивне у вихованні.Особливість реалізації принципів полягає в систематичному і повне виконання їхніх вимог.

Важливу роль в системі виховання відіграють виховні засоби, до яких відносяться: моральне та матеріальне стимулювання, формування педагогічного середовища та інші.

Методи, принципи і засоби виховання реалізуються в таких основних формах виховної роботи, як індивідуальні та колективні бесіди, різні види інформування військовослужбовців, лекції, вечори питань і відповідей, збори і наради з різними категоріями військовослужбовців, пропаганда передового досвіду, науково-практичні конференції, тематичні вечори, диспути, вікторини, круглі столи, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, бойових дій, військової служби, державної служби та праці, екскурсії та походи по історичних місцях і місцях бойової слави, проведення днів військової слави Росії (днів мужності, призовника і т.
д.) з показом озброєння і техніки, життя і побуту особового складу, робота клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, заняття в музеях, кімнатах бойової слави військових частин і з'єднань, здійснення реклами служби в Збройних Силах.

Застосування методів, принципів, засобів і форм виховання військовослужбовців здійснюється комплексно і дозволяє забезпечити якісне функціонування системи виховання, досягти необхідного рівня її ефективності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічні технології виховання військовослужбовців різних категорій "
 1. Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003
  педагогічні аспекти теорії та практики виховання військовослужбовців російської армії, основи виховання, теорія і технології виховання військовослужбовців у сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Викладаються цілі, завдання, принципи, методи і форми виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. При розгляді концепцій, теорій і технологій виховання аналізуються різні
 2. Передмова
  педагогічної та психологічної наук. В основу книги покладені концепції всебічного розвитку особистості військовослужбовця в цілісному військово-педагогічному процесі частини (корабля), особистісно-соціально-діяльнісного та проблемно-діяльнісного підходів до виховання, навчання, розвитку та психологічної підготовки як окремих військовослужбовців, так і військових колективів. Відповідно до
 3. Організація виховання різних категорій військовослужбовців частини
  виховання різних категорій військовослужбовців
 4. Історико-педагогічний аналіз виховання військовослужбовців в російській армії і на флоті
  вихованню військовослужбовців. Одним із шляхів теоретичних і практичних узагальнень, подальшого вдосконалення виховання командного і рядового складу в сучасних умовах є вивчення багатого досвіду розвитку теорії та практики виховання військовослужбовців у різні періоди історії нашої країни. Звісно ж необхідним у навчальному посібнику дати рамки і коротку характеристику цих
 5. Педагогічна акмеологія
  педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології в праці педагога. -
 6. Педагогічна акмеологія
  педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології в праці педагога. -
 7. Висновок
  педагогічного процесу в ході професійного виховання військовослужбовців-жінок перевага віддається технологіям педагогічної взаємодії в системі суб'єкт-суб'єктних відносин офіцерів-керівників і підлеглих, а не методів прямого педагогічного впливу на них. Педагогічна взаємодія з жінками характеризується наступними особливостями: використання переважно
 8. Загальна характеристика процесу виховання
  педагогічної діяльності з формування і розвитку особистості є поняття "виховання". Для розкриття сутності даного явища, потрібно виявити основні закономірності, принципи та методи виховання, обгрунтувати їх соціальну обумовленість, охарактеризувати особливості їх функціонування в сучасних умовах. Розкриття змісту виховного процесу без розгляду основ сімейного
 9. Акмеологические технології в праці педагога
  педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог чи педагогічний акмеології, його консультує і супроводжуючий у професійному розвитку), по
 10. Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009
  педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Особлива увага приділяється особистісно-діяльнісного підходу у вихованні та формуванні особистості майбутнього воїна. У змісті аналізуються історико-педагогічні основи патріотичного виховання, педагогічні концепції підготовки фахівців до патріотичного виховання і
 11. Критерії та рівні професіоналізму педагога
  педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються). Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду критеріїв: - об'єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її видів - навчальної, розвиваючої, виховної, а також допоміжних у праці педагога - діагностичної, корекційної, консультаційної, організаторсько-управлінської,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека