ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Оцінка стану індивідуальної дисципліни військовослужбовців

Для здійснення оцінки стану індивідуальної дисципліни військовослужбовців необхідно спочатку вирішити ряд питань:

1. За який період часу здійснюється оцінка?

2. У яких видах діяльності та поведінки оцінюється дисципліна, навчання, вартова служба, дозвілля і т.д.?

3. Які вимоги пред'являлися, з якими правилами поведінки, посадовими і общевоинскими обов'язками, наказами та інструкціями була пов'язана діяльність?

4. В яких умовах у даний час знаходиться військовослужбовець, простих або складних, наскільки велика була «дисциплінарна навантаження»?

5. Чи піддавався негативним впливам з боку інших осіб, що перешкоджають прояву дисциплінованості (поганий приклад, непряме або прямий тиск, недисциплінованість товаришів по службі)?

6. Чи знаходиться в режимі автономного поведінки або був на очах у начальства і товаришів, працював під керівництвом командира?

7. Як впорався з дисциплінарної навантаженням, які допустив помилки, порушення правил, норм, вимог? Як ці порушення співвідносяться з загальною величиною дисциплінарної навантаження?

8. Які сторони особистого недисциплінованості проявилися за розглянутий час:

- самодисципліна;

- старанність (покора);

- позитивне ставлення до вимог служби;

- внутрішня організованість і стійкість.

9. Який вплив чинився на дисципліну своїх товаришів по службі:

- дав позитивний приклад;

- надав допомогу командиру у наведенні порядку;

- виступив з критикою недоліків в дисципліні, вніс свої пропозиції;

- був дезорганізаторів;

- був головним дезорганізаторів.


10. Аналіз допущених порушень дисципліни.

11. Загальні висновки:

- загальна оцінка поточного стану індивідуальної дисципліни;

- динаміка стану дисципліни: поліпшення, погіршення, стабільність, нестійкість;

- оцінка досягнутого рівня розвитку особистої дисциплінованості;

- розвиток особистості ведеться в напрямку зміцнення дисциплінованості;

- має місце явна недисциплінованість;

- психологічні механізми дисциплінованого поведінки нестійкі і ненадійні;

- висновки відносного змісту і методів дисциплінування даного військовослужбовця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка стану індивідуальної дисципліни військовослужбовців "
 1. Сутність військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців
  Військова дисципліна покликана регулювати військовий порядок, взаємовідносини між військовослужбовцями, відносини в підрозділах з метою забезпечення високої організованості і боєздатності. Військова дисципліна - це знання воїнами законів і статутних вимог, їх точне, суворе і свідоме виконання. Дисциплінованість - це вимоги дисципліни, виконання яких стало для
 2. Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
  Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни включає в себе: а) з особистою складом: - виконання заходів виховної роботи (що планувалося, що проведено, з якою якістю); - оцінки роботи редколегії стінного друку, редакторів бойових листків, іншого активу підрозділу; - які, коли пройшли збори особового складу, які рішення приймалися, що
 3. Реферат. Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 2009
  Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин.
 4. Методика аналізу стану військової дисципліни у підрозділі
  Аналіз стану військової дисципліни включає в себе комплекс питань, розглядаючи які, командир робить висновки:? про характер правопорушень;? про категорії військовослужбовців, які допустили порушення;? про обставини, при яких вчинено порушення дисципліни або проступок, пов'язаний з нечітким виконанням вимог військових статутів, наказів вищих командирів (начальників);
 5. Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості
  Рішення основних завдань реформування Збройних Сил неможливе без корінного зміцнення військової дисципліни, забезпечення високої дисциплінованості у військовослужбовців. Обов'язковою умовою будь-якої діяльності є оцінка її стану. Без цього не можна сформулювати виникаючі проблеми, прийняти обгрунтовані рішення визначити цілі і відповідно їм кошти, здійснювати предметні
 6. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології
  Військова психологія - це галузь науки, що вивчає закономірності прояву психіки військовослужбовця. Об'єкт воєн. псих. - Військовослужбовці (військові колективи) проходять військову службу за призовом і контрактом, а також ті. хто може бути притягнутий до військової служби у воєнний час. Предмет військової психології - особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах
 7. Організація роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Вирішальна роль у підтримці правопорядку та військової дисципліни у підрозділі належить командиру. Разом з ним, іншими офіцерами підрозділу завдання підтримки правопорядку і зміцнення військової дисципліни вирішує заступник командира з виховної роботи. Основні напрямки виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни визначені в наказі МО РФ 1993 р. № 0100 «Про заходи
 8. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 9. Формовані знання, навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати: - психологічні
 10. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 11. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 12. Додаток 2
  Алгоритм аналізу стану військової дисципліни і правопорядку в підрозділі {foto52} і визначення заходів щодо її зміцнення Алгоритм оцінки діяльності командира по зміцненню правопорядку і військової дисципліни
 13. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 14. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека