ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008 - перейти до змісту підручника

Оцінка результатів медико-психологічної підготовки

Медико-психологічна підготовка контролюється за результатами періодичних психологічних обстежень та даними, отриманими в ході динамічного спостереження за успіхами професійної підготовки, з урахуванням результатів інших видів підготовки космонавтів. Комплексна оцінка підготовленості з видачею експертного висновку про придатність до переходу на черговий етап підготовки або до космічного польоту здійснюється в періоди завершення контрольного етапу підготовки з перспективою початку чергового етапу або передпольотного періоду.

Експертні висновки видаються на підставі результатів клініко-психологічного обстеження, проведеного в обсязі загального клініко-фізіологічного обстеження (КФВ). Обов'язковою умовою для вироблення обгрунтованих експертних висновків є використання результатів даного обстеження та інших видів підготовки. Критерії оцінки медико-психологічної підготовленості кандидатів у космонавти по етапах підготовки можуть бути наступні:а) на етапі загальнокосмічної підготовки:

- сформований або сприятливо формується індивідуальний стиль життєдіяльності з переважної реалізацією сприятливих нейродинамических властивостей і якостей, які забезпечують попередження розвитку психосоматичних розладів в процесі комплексної професійної підготовки;

- високий і хороший рівень розвитку основних психологічних властивостей (уваги, сприйняття, пам'яті, уяви, мислення), що забезпечують ефективне формування професійних навичок, умінь, знань, досвіду;

- емоційна стійкість до впливу стрессфакторов, незвичайних умов

існування і потенційно-конфліктних ситуацій при відсутності ознак психічної дезадаптації;

- прогресивне вдосконалення показників об'єктивності і продуктивності пізнавальної діяльності;

- прогресивне вдосконалення професійно-значущих особистісних властивостей і якостей, домінуючих інтересів, ціннісних орієнтації і особистісних установок;

- прогресивне вдосконалення вольових якостей, що визначають самокритичність, цілеспрямованість, наполегливість, загальну дисциплінованість і відповідальність;

- прогресивне формування активних життєвих позицій, високих морально-психічних і моральних ідеалів, передовий системи ідеологічних, політичних поглядів і переконань.

При виявленні невисокого рівня вираженості цих показників, що сполучається з відповідними даними результатів загальної професійної підготовки та даними службово-виробничих характеристик, виноситься висновок про непридатність кандидатів до участі в наступному етапі групової підготовки до космічних польотів.

Термін повноваження даного експертного рішення визначається індивідуально в кожному конкретному випадку і залежить як від міри вираженості несприятливий особистісних чинників, так і від результативності реалізації відповідних психолого-педагогічних і псіхокорректірующіх заходів;б) на етапі підготовки космонавтів у складі груп:

- стабільно сформований індивідуальний стиль життєдіяльності з ефективною реалізацією готівки потенційних можливостей особистості в прогресивному формуванні знань, умінь, навичок і досвіду професійної діяльності;

- стабільно-сприятлива структура особистісних властивостей;

- стійко прогресивне вдосконалення професійно-значущих якостей;

- високий і гарний рівень розвиненості систем адекватної самооцінки і свідомої саморегуляції;

- стабільні форми поведінки та ефективні результати діяльності в складних умовах існування;

- відсутність ознак психофізіологічного перенапруги в стресових умовах життєдіяльності;

- розвиток або сприятливі перспективні здібності до ефективного груповому функціонуванню в складних умовах існування.
Експертний висновок про непридатність космонавта до участі в наступному етапі безпосередньої підготовки у складі екіпажу видається у виняткових випадках і залежить як від вираженості несприятливих особистісних особливостей, так і від можливостей відбору психологічно сумісного екіпажу;в) на етапі екіпажної підготовки до космічного польоту:

- високий рівень індивідуальної медико-психологічної підготовленості, що включає в себе професійно-сприятливу структуру особистісних властивостей, комплексну розвиненість професійно-значущих психологічних якостей , стійко сформовані навички саморегуляції і управління своїми функціональними можливостями, адекватно-сформовану концептуальну модель майбутнього космічного польоту;

- стійко високий рівень морально-психологічної підготовленості, що включає в себе прогресивні мотиви і установки на участь в космічному польоті , моральну зрілість, етичну культуру і почуття високої відповідальності за доручену завдання;

- стабільно високий рівень групової взаємодії, що полягає у взаімоактівірующая співробітництві як в операторських і пізнавальних видах діяльності, так і в модельних експериментах і складних умовах існування з реалізацією взаємодопомоги, взаємовиручки і турботи один про одного;

- хороші і високі показники групового взаєморозуміння, які полягають у правильній взаімооріентіровке, як за особистісним особливостям і прогнозом поведінкового реагування, так і щодо дій під взаємозалежної роботі ;

- узгоджено-сформований або прогресивно-що формується стиль внутрішньогрупового керівництва, адекватні рольові позиції членів екіпажу згідно обстановці, часу і ситуації для досягнення оптимальної результативності;

- стійке формування групової згуртованості, що полягає в діяльнісної взаємозадовільнення, особистих симпатіях один до одного, схожості, єдності мотиваційних установок ціннісних орієнтації;

- прогресивна спрямованість автономізації екіпажу з ознаками «спільної мови» комунікацій, формування загальних естетичних смаків та пізнавальної зацікавленості один в одному.

У виборі найбільш предпочітельнее екіпажу, крім результатів медико-психологічної підготовки, враховуються також комплекси факторів за іншими видами підготовки космонавтів.

Таким чином, медико-психологічна підготовка космонавтів є складовою частиною медико-біологічної підготовки і являє собою систему психодіагностичних, експертних, психолого-педагогічних, ознайомчо-тренувальних, випробувально-дослідних, псіхокорректірующіх (психогігієнічних, профілактичних і психотерапевтичних) заходів, методів і засобів, спрямованих на вироблення оптимального стилю психічної саморегуляції і груповий взаємозалежної життєдіяльності з метою досягнення заданого рівня нервово-психічної стійкості і психічної працездатності космонавтів, необхідного і достатнього для успішного виконання конкретних програм космічних польотів.


Формування (виховання) нервово-психічної стійкості, оптимального стилю психічної саморегуляції і груповий взаємозалежної життєдіяльності космонавтів досягається:

- динамічним клініко-психологічним спостереженням за професійною діяльністю космонавтів на всіх етапах підготовки і в космічних польотах з розробкою рекомендацій космонавтам щодо вдосконалення індивідуального стилю професійної діяльності;

- випробуваннями нервово-психічної стійкості космонавтів: а) еколого-психологічними методами стендового моделювання (сурдо-, баро-, термокамери , комплексні, спеціалізовані тренажери, гідролабораторії, центрифуга та ін), б) еколого-психологічними методами натурного (польового) моделювання (льотна підготовка, парашутні стрибки, тренування в різних кліматично-географічних зонах та ін);

- вивченням основних психічних процесів, функцій, станів з використанням широкого комплексу психологічних методик;

- проведенням теоретичного курсу з основ соціально-психологічної адаптації космонавтів до умов професійної діяльності та основам саморегуляції;

- навчанням космонавтів методам саморегуляції;

- навчанням космонавтів принципам внутрішньогрупового управління;

- проведенням заходів психологічної підтримки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка результатів медико-психологічної підготовки "
 1. Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
  Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 2. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 3. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 4. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 5. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 6. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 7. ВСТУП
  В історично склалася сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
 8. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 9. Попередження проблем
  Здавалося б, усунення прихованих чинників, що привертають до виникненню проблем, має бути ефективною мірою, що підвищує безпеку пацієнта. Однак, оскільки більшість прихованих обставин, що впливають на анестезію, є результатом складної еволюції медико-економічних та історико-політичних чинників, процес їх зміни трудомісткий, медлен і не завжди успішний. Крім прихованих
 10. Демографічна характеристика здоров'я населення Росії
  Стан здоров'я населення країни оцінюється за демографічними, соціально-економічним, медичним аспектам і за спеціальними опитуваннями. У Росії настала демографічна катастрофа: щорічно населення країни убуває на 1,5 млн. чоловік; народжуваність знизилася вдвічі, а на сім'ю припадає 0,8 дитини. За демографічної оцінці чисельність населення Росії незважаючи на приплив біженців
 11. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 12. Психосексуальна і статева культура
  Якщо у тварини секс є закономірним підсумком реалізації інстинкту продовження роду, то у людини він значною мірою придбав соціальне значення і має культурологічний нюанс. Суть сучасного процесу полягає в тому, що в середині XX в. Західну Європу, Скандинавію, США захлеснула сексуальна революція. Вона означає, що Гедонічна частина сексу (задоволення бажань)
 13.  ІСТОРІЯ НЕВРОЛОГІЇ
    Перші відомості про захворювання нервової системи зустрічаються в письмових джерелах глибокої давнини. У єгипетських папірусах близько 3000 років до н.е. згадуються паралічі, порушення чутливості. У давньоіндійській книзі Аюр-Веди повідомляється про судомних нападах, непритомності, головного болю. У працях Гіппократа, Рази, Ібн-Сини описані клінічні прояви різноманітних неврологічних
 14.  Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
    Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека