ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Анцупов А.Я., Помогайбін В.Н.. Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень, 1999 - перейти до змісту підручника

Оцінка результатів діяльності та поведінки людини, колективу - потужний метод військово-психологічних досліджень

Оцінюючи роль методу в успішності вивчення будь-якої проблеми, видатний російський дослідник-експериментатор І.П. Павлов писав: «Метод - найперша основна річ. Від методу, від способу дії залежить вся серйозність дослідження. При хорошому методі і не дуже талановита людина може зробити багато. А при поганому методі і геніальна людина буде працювати даремно, не отримає цінних, точних знань ».

Військово-психологічні явища не можуть бути вивчені безпосередньо, оскільки вони не матеріальні, а ідеальні. Їх закономірності ми можемо пізнати, вивчаючи або об'єктивні, а отже, що фіксуються передумови їх виникнення, або ті зміни в матеріальному світі, які є наслідок ВПЯ. Найбільш суттєвими з них виступають результати діяльності та поведінки військовослужбовця або військового колективу. Багато важливої ??інформації про ВПЯ можна отримати, вивчаючи сам процес діяльності та поведінки воїна. Тому оцінка процесу і результатів діяльності та поведінки військовослужбовця або військового колективу є потужним методом ВПІ.

К. Маркс свого часу справедливо зазначав: «Яка життєдіяльність індивідів, такі й вони самі. Те, що вони собою представляють, збігається, отже, з їх виробництвом - збігається як з тим, що вони виробляють, так і з тим як вони виробляють ». Аналізуючи результати діяльності, а також сам процес досягнення цих результатів, способи діяльності, ми можемо отримувати достатньо достовірну інформацію про багато явищ психіки воїна і психології військового колективу. Про людину судять не по тому, що він сам про себе говорить або думає, а по справах його.

Незважаючи на очевидну важливість даного методу, практично він поки ще не розроблений. Можна назвати кілька причин такого стану справ. По-перше, до них відноситься залежність якісних і кількісних характеристик результатів діяльності не тільки від багатьох суб'єктивних, а й від великого числа об'єктивних чинників. У силу цього важко визначити, які саме чинники мали визначальний вплив на досягнення конкретних результатів діяльності. По-друге, недостатньо вивчені взаємозв'язку тих чи інших характеристик результатів діяльності з конкретними особливостями психіки воїнів і психології військового колективу. Тому навіть якщо встановлена ??залежність результатів діяльності від суб'єктивних факторів, то не завжди можна однозначно сказати, які саме психічні явища стали причиною таких результатів, які їхні особливості. По-третє, аналіз результатів діяльності зазвичай застосовується в комплексі з іншими методами психології чи навіть виробляється за допомогою використання інших методів, наприклад, аналізу документів, спостереження. У цьому випадку створюється видимість підпорядкованості даного методу, його несамостійності.

Яка ж загальна характеристика даного методу? Аналіз результатів діяльності - метод ВПІ, зміст якого полягає в оцінці кінцевих і проміжних результатів діяльності, а також способів її виконання в інтересах виявлення психологічних особливостей воїнів і військових колективів, які виконали дану діяльність.


Аналіз результатів діяльності може доповнюватися аналізом поведінки воїнів, тобто оцінкою їх вчинків. У найбільш загальному вигляді метод включає аналіз результатів і процесу діяльності та поведінки воїнів, військових колективів.

Результати діяльності можуть бути кінцевими і проміжними, головними і другорядними, оцінюватися безпосередньо і опосередковано. Опосередкований аналіз результатів діяльності здійснюється за документами і шляхом опитування.

Перш ніж аналізувати результати і процес діяльності, необхідно встановити систему показників, її характеризують. Їх визначення дозволяє об'єктивніше оцінювати якість виконаної роботи, диференційовано встановлювати взаємозв'язок результатів з особливостями психіки.

Діяльність найчастіше оцінюється за системою показників, пов'язаних з продуктами праці. Така оцінка представляється неповною, оскільки людина так само, як і колектив, характеризується не тільки тим, що він виробляє, а й тим, як він виробляє. Тому уявлення про якість діяльності буде більш повним, якщо в ньому будуть враховані не тільки характеристики продуктів діяльності, а й витрати на їх виробництво, а також особливості самого процесу діяльності.

Продукти діяльності, тобто те, що вироблено, і витрати на виробництво даного продукту є результатами діяльності. Узагальнюючої характеристикою результатів діяльності виступає її ефективність. Під ефективністю розуміється відношення продуктивності до суми матеріальних, тимчасових, психофізіологічних та інших витрат, потрібних для виробництва даного продукту. Продуктивність діяльності має систему кількісних і якісних характеристик. Число характеристик, оптимальне значення кожної з них визначаються специфікою продукту.

Процес і способи виконання діяльності також мають систему своїх показників, які дозволяють у найбільш загальному вигляді оцінити якість діяльності.

Продуктивність роботи є однією з двох основних складових ефективності діяльності (див. рис. 4.6.1). Продуктивність праці також не можна ототожнювати з ефективністю діяльності, віднесеної тільки до тимчасових витратах. Поняття «якість діяльності» представляє найбільш загальну характеристику діяльності і включає в себе розглянуті показники.

Дієвість застосування методу аналізу результатів діяльності залежить від виконання ряду вимог.

По-перше, психолог повинен ясно уявляти, які саме результати діяльності він вивчає: кінцеві або проміжні, головні або другорядні, типові для даного воїна або випадкові.

По-друге, важливо визначити, які характеристики результатів діяльності забезпечені за рахунок дії суб'єктивних факторів, а які - за рахунок об'єктивних.

По-третє, достовірність отриманої інформації буде вище, якщо аналіз результатів діяльності здійснюється неодноразово або для різних видів діяльності.


По-четверте, цінність і достовірність отримуваних даних буде тим більше, чим краще сам керівник знає ту діяльність, результати якої він аналізує.

По-п'яте, даний метод краще використовувати не ізольовано, а в комплексі з іншими методами психології.Як і будь-який метод психології, аналіз результатів діяльності має свої переваги і недоліки. Переваги методу полягають в тому, що інформація, одержувана з його допомогою, як правило, більш об'єктивна; метод дозволяє в цілому і в деталях судити про найбільш важливі сторони особистості воїна; результати діяльності зазвичай мають ряд певних кількісних і якісних характеристик, що дає можливість їх порівнювати; результати діяльності матеріальні, до них можна звертатися неодноразово, їх інформативність зазвичай незначно змінюється в часі.

Однак, аналізуючи результати діяльності, важко визначити характер впливу на них саме суб'єктивних факторів, встановити, які саме особливості психічних проявів вплинули на досягнення даних результатів. Ефективність застосування методу значною мірою залежить від підготовленості і досвіду психолога. Серед безлічі результатів діяльності через маскирующего ефекту різних форм імітації важко виявити і оцінити кінцеві і основні результати діяльності. Область застосування методу обмежена в порівнянні з іншими методами в силу того, що на сьогоднішній день він практично не розроблений.

Таким чином, аналіз результатів і процесу діяльності та поведінки воїнів і військових колективів потенційно є надзвичайно потужним методом психології. Він дозволяє досить глибоко і об'єктивно оцінювати особливості психіки воїна, насамперед його спрямованість, психічні утворення, психічні пізнавальні процеси, психологічну стійкість. Аналізуючи результати колективної діяльності, можна оцінити стиль керівництва колективом, його злагодженість, характер міжособистісних взаємин та інші соціально-психологічні явища.

Розробка цього методу в даний час є однією з найважливіших проблем, вирішення якої сприятиме підвищенню результативності ВПІ. Саме в результатах діяльності та поведінки людини проявляється його несвідоме і підсвідомість, які важко досліджувати за допомогою тестів, вивчення документів, опитувань тощо
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка результатів діяльності та поведінки людини, колективу - потужний метод військово-психологічних досліджень "
 1. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШЕННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В СУЧАСНІЙ ВІЙНІ НА МОРЕ
  Концентрованим виразом всієї підготовки військових моряків, що ведеться роками і десятиліттями, вищим проявом їх морально-політичної та психологічної підготовленості, військового майстерності є успішна діяльність в бойовій обстановці, в умовах смертельної сутички з ворогом. Війни завжди були всебічним випробуванням мощі воюючих країн, але найсуворішу перевірку в них проходили і
 2. Командир корабельного підрозділу в бойовій обстановці
  Основною формою прояву особистості є її діяльність, результативність якої залежить від стану психіки людини. А на нього робить істотний вплив навколишнє оточення. Особливе значення це має для військової людини, особливо моряка. Адже його професійна діяльність протягом тривалого часу протікає в складній, екстремальній обстановці. Навіть звичайна повсякденна
 3. Актуальність проблеми
  Послідовно здійснюючи демократичні принципи взаємовідносин на світовій арені, наша країна вдається до безпрецедентних кроки для пом'якшення міжнародної напруженості, для розвитку відносин взаємної довіри між усіма народами та державами, для ослаблення ризику ядерного протистояння. Миролюбна зовнішня політика Росії спрямована на ліквідацію наслідків холодної війни,
 4. Психопедагогика як наука: предмет, завдання, методи
  У другій половині ХХ в. науково-технічний прогрес призвів до появи нових тенденцій у розвитку суспільства. У галузі освіти, як однієї зі сфер розвитку суспільства, це виразилося в гуманізації освітнього процесу розвинутих країн. У нас ця тенденція почала проявлятися з початку 90-х років минулого століття - були змінені державні освітні стандарти і, як наслідок, зміст
 5. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального , операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 6. Вершина в розвитку дорослої людини. Б. Г. Ананьєв - ПЕРШОВІДКРИВАЧ І ДОСЛІДНИК складних проблем людинознавства
  В ряду видатних вчених Росії Борис Герасимович Ананьєв займає неповторне і гідне місце. Б.Г.Ананьев народився 14 серпня 1907 року в місті Владикавказі в сім'ї вчителя. У 17 років він закінчив середню школу, а вищу освіту здобув в Гірському політехнічному інституті в 1928 році. Навчаючись в інституті, одночасно працював асистентом на кафедрі психології. По закінченні інституту
 7. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 8. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності , потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 9. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 10. Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
  Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
 11.  Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
    Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 12.  Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
    Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
 13.  Профілактика психічного здоров'я військовослужбовців в умовах військової частини
    Робота по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців має комплексний характер і реалізується за двома основними напрямками. 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих
 14.  Методи розрахунку психогенних втрат полку
    Безпосередньою діагностикою психологічних втрат займатимуться психологи, медичний персонал підрозділів. Командний склад частин і з'єднань буде мати справу з узагальненими даними про психологічні втрати. Ці дані потрібні як для прийняття обгрунтованого рішення про шляхи та способи продовження бойових дій, так і про заходи по боротьбі з наслідками бойового стресу у осіб, віднесених до
 15.  Загальна характеристика принципів виховання
    Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 16.  Шляхи вдосконалення військово-професійного виховання військовослужбовців
    Завдання, які вирішуються Збройними Силами на сучасному етапі їх реформування, висувають високі вимоги до організації та змісту військового виховання військовослужбовців. Успішне формування у воїнів високих військово-професійних і морально-бойових якостей зумовлює вдосконалення всієї системи військового виховання в армії і на флоті. Науково обгрунтоване планування військового
 17.  Сутність і зміст духовно-морального виховання військовослужбовців
    Мораль наказує людям певні вчинки в якості їх боргу, тому в моральних уявленнях об'єктивна суспільна необхідність, історичні потреби людства і класові інтереси виражаються в особливій формі - у вигляді ідеї про належне. Вчинки повинні відбуватися остільки, оскільки вони являють собою благо, добро, переважні перед усіма іншими можливостями. Таким
 18.  Сутність професійного самовиховання військовослужбовців
    Під професійним самовихованням розуміється цілеспрямована, активна діяльність військовослужбовців, спрямована на формування і розвиток у себе позитивних і усунення негативних якостей. Будучи складовою частиною єдиного і цілісного військово-педагогічного процесу, професійне самовиховання виконує в ньому роль своєрідного внутрішнього реактора, значно активізує
 19.  Особливості виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять службу за контрактом
    Сьогодні об'єктивно виділяється особлива категорія військовослужбовців - військовослужбовці-контрактники. Аналіз стану виховної роботи в частинах і підрозділах показує, що контрактник - це не той військовослужбовець за призовом, з яким раніше проводилася виховна робота. Контрактник вимагає нових підходів у процесі виховання, тому що в ньому багато проблем і труднощів. Одна з труднощів,
 20.  Сутність і зміст індивідуальної виховної роботи в частині
    Індивідуальна виховна робота - це систематичне і цілеспрямоване вплив командира (начальника) на свідомість, почуття, волю і поведінку військовослужбовця з урахуванням вікових, соціальних, психологічних та інших особливостей, умов служби, побуту і відпочинку в інтересах його всебічного розвитку та підготовки до успішного виконання військового боргу. Проведення індивідуальної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека