Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011 - перейти до змісту підручника

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Підлягають оцінці всі показники, однак найбільше значення мають: ТР (мс2), HF (%), LF (%), VLF (%), LF / HF і ІЦ.

Значення всіх показників спектрального аналізу можуть сильно варіювати при неякісній підготовці пацієнта до дослідження, а також за наявності в аналізованому ділянці записи порушень ритму і провідності або артефактів.

Показник загальної потужності спектра - ТР (мс2) є найважливішим показником ВСР, що характеризує функціональний стан серця в цілому. Проте він дуже чутливий до порушень регуляції СР

Наприклад, при порівнянні результатів двох досліджень, що відрізняються тільки значенням 2 КІ (як це буває при екстрасистолії з компенсаторною паузою) визначається істотна зміна показників спектрального аналізу:рітмограмме пацієнта К. , 20 роківрітмограмме того ж пацієнта зі зміною значень 2 КІ на значення ЕкстрасистолічнаСпектрограма того ж пацієнта Спектрограма того ж пацієнта зі зміною значень 2 КІ

Діаграма потужностей складових спектрального аналізу того ж пацієнта

Діаграма того ж пацієнта зі зміною значень 2 КІ

Потужність і відносний внесок хвиль високої частоти - HF (мс2) і HF (%) відображають активність ПСНС. Високі значення цих показників спостерігаються у здорових людей. Потужність і відносний внесок хвиль низької частоти - LF (мс2) і LF (%) відображають активність СНС. Потужність і відносний внесок хвиль дуже низької частоти - VLF (мс2) і VLF (%) відображають внесок гуморальної-метаболічних механізмів регуляції СР
Переважання VLF (%) спостерігається у пацієнтів з патологічними змінами регуляції СР

Іноді відзначаються різноспрямовані зміни показників спектрального аналізу, що значно ускладнює інтерпретацію результатів. Тому всі наведені показники повинні оцінюватися спільно. Наприклад, при високому значенні HF (%) може спостерігатися низьке значення ТР (мс2) і навпаки.Пацієнтка, що перенесла ІМ, з переважанням хвиль HF (%) і різко зниженим значенням загальної потужності спектра ТРПацієнт з гіпертонічною хворобою I стадії, з переважанням хвиль VLF ( %) і нормальним значенням показника загальної потужності спектра
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ"
 1. Оцінка захисно-пристосувальних можливостей плода за допомогою комп'ютерної кардіоінтервалографії при вагітності і в пологах
  оцінка даних про його серцевої діяльності. Функція всіх систем плода перш за все обумовлена ??пристосувальними реакціями з боку серця, а також дихальними рухами і його руховою активністю. Після 28 тижнів вагітності у плода формуються головні регуляторні механізми. Вищі вегетативні центри здійснюють регуляцію метаболічних і морфогенетичних процесів і забезпечують
 2. Стан плода при аномаліях пологової діяльності
  оцінці регуляторних та захисно-пристосувальних можливостей плода при нормальних пологах і при аномаліях пологової діяльно-сти Вегетативна нервова система здійснює координуючу функцію в діяльності організму і забезпечує реалізацію компенсаторно-пристосувальних реакцій у відповідь на фізичні та психічні навантаження, у тому числі і адекватний рівень адаптаційних процесів в
 3. судинних захворювань головного мозку
  оцінки гемодинамічних наслідків ураження. Ці тести найбільш інформативні при наступних клінічних показаннях: 1) дослідження біфуркації загальної сонної артерії в тих випадках, коли ішемічний інсульт або ТІА неясного генезу розвиваються в системі внутрішньої сонної артерії; 2) контроль за прогресуванням встановленого стенозу сонної артерії; 3) обстеження за наявності безсимптомного шуму.
 4. О
  Оцінки типу О. в. й ел. і фізіологічних норм годівлі. Пристосування рівня обмінних процесів до потреб організму здійснюється регуляторними системами, які включають автоматичним. регуляцію на рівні внутрішнього середовища клітини за допомогою механізмів субклітинних структур (важливу роль в О. в. й ел. клітини відіграють біологічні мембрани), ендокринну (див. Гормони) і нервову регуляції (див.
 5. Доплерівські методи і апарати, засновані на них
  оцінку як інтегральних швидкостей потоків, так і розподілів в частотно-часовій області на основі спектрального аналізу, виконувати обчислення об'ємних показників швидкостей потоків в обраному перерізі судини. На сьогоднішній день доплеровские методи стали невід'ємним елементом практично у всіх областях клінічного застосування ультразвукової діагностики. Стосовно Росії, перший
 6. Доплерівські системи з двомірної візуалізацією
  оцінки доплеровской інформації в кожному з елементів обраної двомірної зони інтересу з одночасним кольоровим кодуванням одержуваної інформації залежно від напрямку потоку. Даний потік отримав назву «метод колірного доплерівського картування» - ЦДК. Доплеровская інформація, що отримується при цьому методі, як правило, відтворюється на екрані приладу спільно з двомірним
 7. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН У ОБ'ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТКАНИНАХ ТВАРИН і продуктів тваринництва
  оцінки кормів і продуктів харчування використовують, як правило, тільки хіміко-аналітичні методи дослідження. Особливо їх значення зросло за останні роки , коли стали приділяти особливу увагу охороні навколишнього середовища, в системі якої велике місце займає моніторинг - накопичення фактичних даних за рівнем забруднення об'єктів навколишнього середовища токсичними речовинами різного походження.
 8. Визначення фенолів, бенз (а) пірену, нітратів і нітритів у м'ясних продуктах
  оцінку продуктів. При цьому оглядають поверхню ковбасного батона, відзначають вид ковбасної оболонки, груповий асортимент та найменування ковбаси (за допомогою викладача). Шляхом візуальної оцінки встановлюють колір, стан поверхні на розрізі, запах і смак. Дані фіксують у таблиці результатів. Визначення меж проникнення фенолів Приготування реактивів і матеріалів.
 9. ветсанекспертизи свіжої риби ПРИ заразних хвороб
  оцінка. Збудник краснухи коропів для людини і м'ясоїдних тварин не небезпечний. Хвору рибу, якщо вона не втратила товарного вигляду і відповідає харчовим якостям, допускають в їжу людям без обмежень. нетоварного рибу на розсуд ветеринарного лікаря направляють в корм сільськогосподарським тваринам, птиці, хутровим звірам в проваренном вигляді або направляють на виготовлення рибного борошна. Аеромоноз
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека