Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Оцінка ефективності військово-патріотичного виховання

Визначення сутності ефективності військово-патріотичного виховання має принципове значення , так як рішення цієї проблеми розширює межі наукового пізнання самого виховного процесу, озброює загальними методологічними принципами оцінки його результативності, сприяє виробленню єдиних, конкретних показників, за якими з найбільшою ймовірністю можна судити про оптимальність функціонування даної системи.

Система військово-патріотичного виховання складається з ряду підсистем і може оцінюватися:

- за результатами окремих заходів і компаній;

- по дієвості даної, конкретної підсистеми військово - патріотичного виховання;

- по ефективності управління всією системою та її складовими елементами.

Правильно сформульована мета сприяє виключенню стихійності, надає процесу виховання планомірний, усвідомлений характер.

Окреме захід не може відразу, миттєво сформувати у особистості необхідні якості збройного захисника. Мета окремого заходу - створення фундаменту для зародження і вдосконалення необхідних якостей. Тому ефективність окремого заходу військово-патріотичного виховання можна оцінити наступними критеріями:

- прояв інтересу молодих людей до тієї чи іншої інформації військово-патріотичного характеру;

- отримання навичок і умінь у процесі проведення заходу;

- оцінки і судження молодих людей про проведеному заході;

- прояв ініціативи, творчості, активності при проведенні конкретного заходу.

Висновки по другому розділі:

1. Процес автоматизації планування навчального процесу на військовій кафедрі реалізований у вигляді чотирьох самостійних програм, вирішальних конкретні завдання, але працюють з одним банком даних, що робить весь програмний комплекс гнучкою системою, що дозволяє звести до мінімуму витрати часу на вирішення такого складного завдання.

2. Реалізований програмний комплекс вирішує цілий ряд завдань, пов'язаних з плануванням навчального процесу, дозволяє розрахувати і зберегти всі необхідні для вирішення цих завдань дані в електронному вигляді.

3. Програмний комплекс передбачає видачу всіх необхідних для прийняття управлінських рішень пакетів документації, що значно спрощує процес затвердження і прискорює процес впровадження розроблених планів.

4. Дана програма дозволяє отримати в електронному або друкованому вигляді навчальний план, тобто дозволяє отримати його в загальнодоступному вигляді.

5. Основною вимогою до будь-якого програмному комплексу є швидкість і достовірність інформації. Дана інформаційна система покликана робити це в першу чергу. Це обумовлено тим, що достовірність інформації та швидкість її отримання досягається зменшенням кількості набираемой і розраховується інформації, що вводиться користувачем даного програмного комплексу.
До того ж, для того щоб користуватися ним, немає необхідності вивчати весь процес складання планів і розкладів, або спеціально вивчати принципи роботи з базами даних. Простий, інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко освоїти весь комплекс, а розроблена гнучка система, забути про настільний калькуляторі.

6. Формування педагогічної майстерності викладача військової кафедри є однією з головних завдань і основою для якісного проведення навчально-виховного процесу на кафедрі.

7. Педагогічна культура викладача грунтується на досягненнях в галузі педагогіки та психології, великому історичному досвіді видатних радянських і російських учених.

8. Військово-патріотичне виховання студентів на військовій кафедрі є важливим фактором у досягненні цілей якісної підготовки майбутніх офіцерів запасу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка ефективності військово-патріотичного виховання "
 1. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  оцінки впливу на організм людини особливо небезпечних факторів фізичної та хімічної природи, курортної справи, оплати праці, пенсійного забезпечення, в гам числі недержавного пенсійного забезпечення, соціального страхування, умов і охорони праці, соціального партнерства та трудових відносин, зайнятості населення та безробіття, трудової міграції, альтернативної цивільної служби,
 2. Загальна характеристика принципів виховання
  оцінка результатів виховання кожного військовослужбовця і т.д. Важливим принципом виховання, пов'язаним з попереднім, є принцип цивільно-патріотичної та професійної спрямованості виховної діяльності. Цей принцип відображає суть закономірного зв'язку процесу виховання з завданнями формування та розвитку якостей у військовослужбовця як громадянина-патріота і як
 3. Педагогічна сутність і зміст комплексного підходу
  ефективне застосування змісту, методів, форм, засобів і прийомів педагогічного впливу. Коли мова йде про зміст виховання, то в першу чергу мається на увазі забезпечення тісної єдності військового, державно-патріотичного, морального, правового, естетичного, фізичного та інших видів виховання. Це досягається, по-перше, цілеспрямованим морально-психологічним
 4. Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
  оцінки якості та ефективності виховних заходів, коригування всього військово-педагогічного процесу, надання допомоги вихователям, їх навчання. Особливе місце в реалізації комплексного підходу займає вироблення єдиної педагогічної лінії в роботі офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), активу полку - бригади (корабля 1 рангу). Єдність педагогічних вимог
 5. Сутність професійного самовиховання військовослужбовців
  оцінкою, до порівняння і зіставлення своїх вчинків з вчинками інших воїнів: вироблення стійкої установки на постійне самовдосконалення. А це означає, що між вихованням і самовихованням існує складна діалектичний взаємозв'язок: виховання передує самовихованню, стимулює і направляє його, самовиховання, в свою чергу, будучи результатом виховання, надає йому
 6. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  оцінка відповідними посадовими особами ходу та результатів виховної роботи у військовій частині (підрозділі). Вихідними матеріалами для проведення аналізу виховної роботи можуть служити: - облік проведених заходів у військовій частині і підрозділах; - облік контролю та участі керівного складу військової частини в найбільш значущих заходах виховної роботи
 7. Основи організації виховної роботи
  оцінка діяльності вихователів і виховуваних з урахуванням досягнутих результатів в організації виховної роботи. Для цього в частині (підрозділі) повинні бути розроблені критерії та показники, які доводяться до всіх учасників виховної роботи, і на їх підставі проводиться оцінка виховної діяльності. Дана послідовність діяльності вихователів військовослужбовців
 8. Організація виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом на посадах, які підлягають комплектування солдатами (матросами), сержантами і старшинами
  оцінці їх відносини до військової служби за контрактом, свідчать про те, що ті, хто прагне стати військовим професіоналом, аж ніяк не «тимчасові правителі», а бажають отримати реальні блага і можливості підвищення свого соціального статусу, рівня і якості життя. Дані вказують на неоднорідність надходить у війська контингенту, слабку військово-професійну підготовку і невисокий
 9. Основні спонукальні мотиви військової діяльності: сутність і зміст
  оцінкою, в розумінні самого себе, сенсу свого існування. Це має велике значення для його адаптації до навколишнього середовища. Фахівці, що досліджують базові потреби, що лежать в основі мотивації військової діяльності, пропонують наступну класифікацію (засновану на ієрархічній моделі потреб А. Маслоу): - фізіологічні потреби, - потреби безпеки і
 10. Введення
  оцінки, відносини. Бо в ньому укладено концентроване вираження всіх наших досягнень, успіхів і невдач, перемог і поразок. Цей досвід застерігає нас проти вільної або мимовільної недооцінки військової небезпеки, проти благодушності і самозаспокоєння. Він вимагає сміливо дивитися в обличчя військово-політичним реальностям сучасного міжнародного життя, не переоцінювати військову загрозу, але й не
 11. Психологічні особливості корабельного екіпажу
  оцінку і, прибувши на флагманський корабель, зауважив, що всі фахівці штабу, побувавши на підводному човні, знаходяться в хорошому настрої, у стані підвищеної працездатності. Безсумнівно, що воно було викликане станом того підйому і бадьорості, якими була перейнята вся життя на підводному човні. Створення в екіпажі сприятливих колективних психічних станів - важлива частина роботи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека