ГоловнаПсихологіяВступ до професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Оцінка діяльності практичного психолога

Оцінка діяльності практичного психолога включає наступні аспекти:

1. Результативність психологічної роботи.

2. Рівень компетентності у виконанні посадових обов'язків та участь у діяльності колективу.

3. Умови для проведення психологічної роботи.

4. Соціально-правове, організаційне забезпечення професійної діяльності психолога.

Розглянемо докладніше кожен з цих аспектів.

Оцінка результативності психологічної роботи охоплює наступні питання:

1) ефективність психологічного супроводу праці та життя клієнтів, цільова робота з ними у відповідності з поточними завданнями;

2) дієвість психологічної підтримки для розвитку творчого потенціалу клієнтів і надання їм допомоги у вирішенні різних проблем;

3) результативність психологічного освіти і консультування;

4) відповідність діагностичної роботи вимогам, що пред'являються до неї; правильність висновків і рекомендацій за результатами психодіагностичної роботи;

5) ефективність психопрофілактичної роботи, особливо у попередженні різних проявів девіантної поведінки, в подоланні кризових ситуацій та вирішенні проблем праці та життя організації;

6) компетентність і результативність психокорекційної та психореабілітаційні роботи.

Рівень компетентності у виконанні посадових обов'язків та участь у діяльності колективу, життя клієнта характеризується:

1) тимчасовими навантаженнями психолога у всій сфері праці, життя і безпосередньо в його професійній діяльності;

2) особистою участю психолога в роботі з різними категоріями клієнтів (людина-сім'я-колектив);

3) ефективністю системи взаємодії психолога з іншими посадовими особами з організації та проведення психологічної роботи, комунікабельністю у взаєминах з іншими службами;

4) ступенем обліку інформації психолога при прийнятті управлінських рішень;

5) участю психолога в роботі різних комісій та виконанням функцій, що виходять за рамки його посадових обов'язків;

6) дотриманням етичних норм роботи психолога;

7) самовдосконаленням і оволодінням продуктивними технологіями психологічної роботи.

Оцінка умов проведення психологічної роботи здійснюються за наступними пунктами:

1) оснащення кабінету психолога навчально-методичними, діагностичними матеріалами;

2 ) наявність і оснащення кімнати психологічного розвантаження;

3) матеріально-технічна база психологічної роботи.

Соціально-правова, організаційна забезпеченість професійної діяльності практичного психолога включає:

1) наявність робочого кабінету, шаф для зберігання документів, обліково-звітної документації;

2) правильність ведення обліково-звітної документації, яка включає в себе:

а) плани роботи практичного психолога (перспективний, місячні і професійного вдосконалення);

б) результати психодіагностики, акти (карти) обстеження, психологічні портрети клієнтів;

в) довідки-доповіді про виконану роботу;

г) рекомендації посадовим особам та іншим категоріям клієнтів (Робоча книга .., 1996).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка діяльності практичного психолога "
 1. Практичні заняття з надання першої медичної допомоги
  Заняття 1 (4 ч.) Тема: Поняття про невідкладних станах. Класифікація травм. Удари, поранення, укуси тварин, кровотечі. Мета: познайомитися з поняттями і відпрацювати мануальні (виконувані руками) навички надання першої допомоги при перерахованих станах. Матеріал для самостійної підготовки до заняття. Невідкладні стани в медицині називаються ті, при яких потрібно
 2. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 3. Місце валеології в системі наук
  Валеологія - це комплекс наук, або міждисциплінарний напрямок, в основі якого лежить уявлення про генетичні, психофізіологічних резервах систем організму і організму в цілому, що забезпечують стійкість фізіологічного, біологічного, психологічного та соціокультурного розвитку та збереження здоров'я людини в умовах впливу на нього мінливих умов зовнішнього і внутрішнього
 4. Умови і спосіб життя
  Останнім час, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
 5. Предмет і завдання валеології
  Центральною проблемою валеології є ставлення до індивідуального здоров'я і виховання культури здоров'я в процесі індивідуального розвитку особистості. Предметом валеології є індивідуальне здоров'я і резерви здоров'я людини, а також здоровий спосіб життя. Об'єктом валеології є практично здоровий, а також що знаходиться в стані перед хвороби людина у всьому безмежному
 6. ПЕРЕДМОВА
  Представлена ??Вашій увазі книга «Валеологія» є першим в Росії навчальним посібником для студентів, в якому відображені численні теоретичні, практичні та нетрадиційні фактори, що впливають на стан здоров'я людини. Написана у вигляді осмисленого, переробленого і апробованого часом інформаційного матеріалу з соціальної медицини, гігієни,
 7. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 8. Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі
  валеологізації навчально-виховного процесу зумовлена ??необхідністю зміни сучасного процесу навчання в школі, яке є в даний час фактором, негативно впливає на стан здоров'я учнів. Проблема погіршення здоров'я підростаючого покоління останнім часом все частіше стає об'єктом уваги медиків, педагогів, батьків, широкої громадськості.
 9. Характеристика валеології як науки. Основні завдання валеології
  Основні завдання валеології: 1. Розробка і реалізація уявлень про сутність індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, методів оцінки і прогнозування. 2. На основі кількісної оцінки здоров'я індивіда розробка систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я населення. 3. Формування "психології здоров'я". 4. Розробка методології і методів
 10. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека