ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011 - перейти до змісту підручника

Галузі психології

Сучасна психологія являє собою широко розгорнуту область знань, що включає ряд окремих дисциплін і наукових напрямів. Психіка багатовимірна. Її історичне і соціальний розвиток призвело до необхідності інтегрувати багато науки, які прямо або побічно розглядали питання життєдіяльності людини.

За С.Л.Рубинштейну галузі умовно можна розділити на основні (базові) і допоміжні (прикладні). До основних галузей можна віднести ті аспекти психології, які розкривають значущі характеристики психіки людини (і поведінки тварин) у різних сферах її прояву:

- вікова психологія,

- соціальна психологія,

- психологія особистості,

- зоопсихология,

- педагогічна психологія,

психологія аномального розвитку та ін

Головне в даній галузі - пізнання основних механізмів психіки. До допоміжних галузей відноситься те, що пов'язане з вивченням проблеми прояви психіки в конкретних видах людської діяльності (професіях):

- психологія праці,

- медична психологія,

- юридична психологія,

- психологія управління,

- військова психологія,

- психологія реклами,

- психологія торгівлі і т.д. (Перечіслітельний ряд можна продовжувати - скільки професій, стільки може бути і прикладних галузей).

За А.В.Петровский, в якості підстави класифікації галузей психології обрана психологічна сторона:

1. конкретної діяльності;

2. розвитку (вивчає психічні аспекти розвитку людини);

3. відносини людини до суспільства (вивчає психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей в різних суспільних групах).

Галузі психології, які вивчають психологічні проблеми конкретних видів людської діяльності:

- психологія праці досліджує психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці;

- медична психологія вивчає психологічні аспекти здоров'я і хвороби, психологічні основи діяльності медичного персоналу;

- педагогічна психологія розглядає психологічні закономірності процесів навчання і виховання;

- юридична психологія підрозділяється на судову психологію, що досліджує психічні особливості поведінки учасників кримінального процесу, кримінальну психологію, що займається проблемами поведінки та формування особистості злочинця, мотивами злочину, а також пенітенціарну психологію, що вивчає психологію ув'язненого у виправних установах;

- інженерна психологія аналізує процеси інформаційної взаємодії людини і технічних пристроїв, рішення проблем інженерно-психологічного проектування в системі «людина - машина»;

- спортивна психологія розглядає психологічні особливості особистості та діяльності спортсменів, умови і засоби їх психологічної підготовки;

- галузі, які займаються психологічними аспектами реклами, бізнесу, управління, творчості і багатьох інших видів діяльності людини.

Галузі психології, які вивчають різні аспекти психічного розвитку:

- вікова психологія простежує розвиток психіки в онтогенезі - її розділами є дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юності, психологія дорослої людини, геронтопсихолога;

- порівняльна психологія вивчає закономірності, походження і розвиток психіки тварин і людини;

- психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія, досліджує порушення психічного розвитку дитини .

Галузі психології, які вивчають відносини особистості і суспільства:

- соціальна психологія досліджує психічні явища в процесі взаємини людей один з одним;

- етнопсихологія акцентує увагу на етнічних особливостях психіки людей, етнічних стереотипах і т.д.

Можна констатувати, що галузева сфера психології знаходиться в постійному розвитку; інтенсивний розвиток галузей в кінці XX в. - Початку XXI в. пов'язано з соціально-економічними потребами суспільства; для галузевого розвитку характерний процес диференціації, що породжує галузеву розгалуженість, та інтеграції, що формує можливість об'єднання раніше не пов'язаних між собою галузей і наук.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Галузі психології "
 1. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 2. Галузі совр.псіхологіі
  Сучасна психологія являє собою цілий комплекс наукових дисциплін, багато з яких претендують на те, щоб вважатися самостійними науками. Різні автори налічують до ста галузей психології. Ці наукові дисципліни знаходяться на різних стадіях розвитку, пов'язані з різними сферами людської практики. Ядром сучасної психології є загальна психологія, яка вивчає
 3. Введення
  ХТО ТАКИЙ ПСИХОЛОГ? ЩО ТАКЕ ПСИХОЛОГІЯ? Психологія в останні роки стала наукою, затребуваною самим життям. Однак слово "психологія" все ще оповите завісою таємниці для тих, кому не доводилося стикатися з психологами на практиці. Психологів цінують, поважають, але в повсякденному житті побоюються, вважаючи, що психолог "наскрізь бачить людину" навіть в простій розмові. При цьому утрудняються
 4. Видатні професійні психологи
  Наприкінці XIX і на початку XX століття, у міру того як виділялася особлива сфера наукових досліджень і особлива сфера практичної психологічної роботи, поступово формувалася і професія психолога. У психології почали розроблятися окремі наукові концепції та теоретичні напрямки. Найбільш відомими з них стали біхевіоризм, гештальтпсихології, глибинна психологія. Засновником
 5. Сучасні тенденції розвитку наукової психології
  Характерною рисою розвитку наукової психології в другій половині XX століття стало поступове стирання кордонів між різними науковими школами і напрямами. У нових психологічних теоріях і емпіричних дослідженнях все частіше інтегруються знання з різних психологічних концепцій: біхевіоризму, гештальтпсіхоло-гии, психоаналізу, генетичної психології, гуманістичної психології, когнітивної
 6. Галузі наукової психології
  Як ми пам'ятаємо, психологія стала самостійною наукою тільки в кінці XIX століття і протягом XX сторіччя накопичила таку величезну кількість наукових знань про світ психічних явищ, що самі психологи часто не цілком ясно усвідомлюють, як багато вони знають. Психологія стала дуже розгалуженою наукою, і фахівці в одній галузі психології вже не можуть бути достатньо компетентними в іншій області
 7. Зв'язки психології з іншими науками
  Розглянемо положення психології в системі інших наук. Різноманіття проблематики психології ускладнює точну характеристику її місця серед них. Протягом тривалого часу йшли дискусії про те, чи є психологія природною або гуманітарною наукою. Однозначної відповіді на це питання бути не може, оскільки одні галузі психології більше пов'язані з гуманітарними науками (наприклад,
 8. Історія психології праці
  Вивчення психології праці та застосування цих знань для вдосконалення трудової діяльності почалося в перші роки XX століття. В Америці ініціатором психологічного вивчення праці став інженер Фредерік Тейлор. Він пропонував аналізувати працю, тобто виділяти його елементи, нормувати і раціоналізувати його, а також підбирати найбільш придатних до професії робітників. У роботах Тейлора були закладені
 9. Прикладні галузі психології праці
  До психології праці відноситься цілий ряд інших галузей, що вивчають окремі види трудової діяльності. Психологія управління займається різноманітними психологічними проблемами управлінської діяльності: вивченням особистісних якостей, стилю і методів роботи керівника, дослідженням факторів, що підвищують ефективність керівної діяльності. Авіаційна психологія досліджує
 10. Що таке економічна психологія
  Великі можливості використання психологічних знань для професійних психологів існують у сфері економіки. На жаль, психологів досі рідко залучають для пояснення економічних явищ. Економісти, приймаючі важливі рішення, часто не здатні або не вважають за потрібне враховувати психологію людей. Якщо ж намагаються врахувати психологічний фактор, то робиться це часто не на основі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека