Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В. Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

Віддалені результати

У клінічних спостереженнях протягом 1 року-3 років пацієнтів після АКШ і ангіопластики не відмічені серйозні відмінності за таким показниками, як смертність, ІМ, толерантність до фізичного навантаження. Однак, порівнюючи результати АКШ і коронарної ангіопластики, необхідно відзначити, що в групі ЧТКА більше пацієнтів з рекуррентной стенокардією, ніж у групі АКШ (30-40% в порівнянні з 20-25%), в 3-10 разів частіше проводили повторну реваскуляризацию тієї ж артерії в групі ЧТКА (32-54% - у групі ЧТКА і 2-13% - у групі АКШ). Проведення АКШ було показано приблизно у 20% хворих після коронарної ангіопластики (табл. 1.18).

АІШ і співавтори проаналізували результати 2-річного лікування 350 пацієнтів з ІХС з многососудістим поразкою і многососудістого ангіопластикою в цілях визначення частоти виживаності. Після аналізу ангіографічних і клінічних даних визначено незалежні предиктори серйозних коронарних подій (смерть, ІМ або необхідність проведення АКШ). Таким чином у всіх пацієнтів без стенокардії спокою, цукрового діабету та стенозу в проксимальному сегменті передньої міжшлуночкової гілки відзначена 97% 2-річна виживаність без нападів стенокардії. У період спостереження всі пацієнти цієї групи були живі. У пацієнтів з 2 і більше з перерахованих факторів (стенокардія спокою, цукровий діабет і стеноз в проксимальному сегменті передньої міжшлуночкової гілки) показник 2-річної смертності становив> 25%, а виживання з відсутністю стенокардії - <50%. Знижена функція ЛШ була найбільш потужним протектором виживаності.

Таблиця 1.18

Рандомізовані дослідження ЧТКА в порівнянні з АКШ: віддалені результати

У роботі В. Meier і співавторів частота задовільних віддалених результатів через 14 міс після ангіопластики склала 84% (критерії: зникнення нападів стенокардії, значне поліпшення результатів функціональних тестів), проте вона була достовірно нижче, ніж відсоток успішних віддалених результатів після АКШ (94% пацієнтів без симптомів захворювання через 26 міс після операції АКШ).


Протилежні результати встановлені в дослідженні D. Holmes і співавторів. Серед обстежених пацієнтів через 1 рік після ангіопластики у 96% хворих не відзначена клініка стенокардії в порівнянні з 88% пацієнтів, у яких було виконано АКШ. Аналогічні дані наводяться в іншому багатоцентровому дослідженні, проведеному в США.

Функціональне поліпшення і зникнення симптомів стенокардії було відзначено у 88% пацієнтів через 3-18 міс після ангіопластики. З них у 9,4% пацієнтів проводили повторну ЧТКА і у 6,3% - АКШ в той же період. Згідно з даними Американського регістра коронарної ангіопластики у 74% пацієнтів через 24 міс після коронарної ангіопластики відзначені хороші й задовільні віддалені результати. За результатами дослідження М. Bertrand у 86% пацієнтів через 6 міс після втручання не спостерігалося клінічних симптомів стенокардії і об'єктивних ознак ішемії міокарда.

Дані різних центрів і результати багатоцентрових досліджень щодо кардіальних ускладнень і рецидивів стенокардії протягом 1 року після коронарної ангіопластики представлені в табл. 1.19.

Таблиця 1.19

Результати досліджень щодо кардіальних ускладнень і рецидиву стенокардії протягом 1 року після коронарної ангіопластики

Теза про залежність віддалених результатів коронарної ангіопластики від ступеня реваскуляризації міокарда побічно підтверджується при порівнянні цих результатів після ангіопластики одиночних і множинних уражень коронарного русла. Через 1 рік-5 років після втручання при одиночних ураженнях у 70-85% пацієнтів були відсутні симптоми захворювання, а при множинних ураженнях зникнення симптомів стенокардії через 1 рік-6 років після ангіопластики відзначено у 50-75% пацієнтів (табл. 1.20, 1.21) .

При многососудістом ураженні коронарного русла віддалені результати після коронарної ангіопластики були дещо гірше (див.
табл. 1.21). Незважаючи на більш високий відсоток пацієнтів без симптомів захворювання після ангіопластики повторного ураження, інші показники, зокрема смертність, частота ІМ і повторних втручань (ЧТКА або АКШ), порівнянні в групах з одно-і многососудістого поразками.

Таблиця 1.20

Віддалені результати коронарної ангіопластики у пацієнтів з повторного ураження коронарного русла

Таблиця 1.21

Віддалені результати коронарної ангіопластики у пацієнтів з многососудістим поразкою коронарного русла

При тривалому спостереженні 2271 хворого К. Kent і співавтори дійшли висновку, що після 1 року спостереження відзначена значна потреба у повторній реваскуляризації міокарда (14% - при повторній ангіопластиці і 12% - при АКШ). При цьому у 67% хворих відзначали стійке поліпшення. Частота смертності протягом 1 року склала 1,6%. J. Talley і співавтори отримали аналогічні результати при 5-річному спостереженні 424 хворих після ЧТКА.

К. Detre і співавтори аналізували віддалені результати коронарної ангіопластики у хворих з одно-(46%) і многососудістим поразкою коронарного русла (54%). Більш успішний результат відзначений у хворих з повторного ураження. За результатами спостереження протягом 1 року встановлено, що у хворих з багато-і повторного ураження летальність склала відповідно 4,6 і 1,8%, частота нефатального ІМ - 8,8 і 5,4%, частота повторної коронарної ангіопластики - 18, 8 і 18,1%, кількість операцій АКШ - 15,3 і 10,7%. Слід зазначити, що подібні дослідження проводили також багато інших авторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віддалені результати "
 1. Віддалені наслідки опромінення
  Віддалені наслідки опромінення в своєму розвитку мають дуже складний характер. Істотний вплив роблять фізіологічні особливості організму, доза, потужність дози, вид випромінювання. Розрізняють непухлинні і пухлинні форми віддалених наслідків. Непухлинні форми включають гіпопластичні стану, склеротичні процеси і дисгормональні стану. Пухлинні ефекти, як
 2. Саркома гортані
  Саркома гортані зустрічається рідко, частіше у чоловіків у середньому віці, проте буває і у дітей. Пухлина зазвичай виходить із сполучної тканини підслизового шару або з надхрящніци і відрізняється значно більшою злоякісністю, ніж рак, по швидкості інфільтруючого росту і просторості метастазування. Розрізняють гістологічні варіанти саркоми: веретеноподібно-клітинну, поліморфноклеточние,
 3. РОЛЬ ХІРУРГІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З МЕТАСТАЗАМИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ЛЕГКИХ
  Астахов Д.Н., Пикин О. В., Колбанов К.І., Глушко В.А., Вурсол Д.А. ФГУ МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва Завдання дослідження: Проблема вибору оптимальної лікувальної тактики у хворих з метастазами раку молочної залози в легкому залишається невирішеною і вимагає подальшого вивчення. Матеріал і методи: Нами вивчені віддалені результати хірургічного (n=58) і лікарського (n=29)
 4. РАК ПРЯМОЇ КИШКИ: СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ В ЄВРОПІ
  Б. Телекі , Австрія Захворюваність на колоректальний рак в Європі вкрай висока в порівнянні з країнами, що розвиваються і він є другим за поширеністю онкологічним захворюванням як у чоловіків, так і у жінок. У Євросоюзі щорічно діагностується близько 260 000 нових випадків захворювання на колоректальний рак. До нещастя, до 25% пацієнтів вже мають віддалені метастази на момент
 5. СІМУЛЬТАНТНИЕ І ПОСЛІДОВНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ недрібноклітинний рак легені з віддаленими метастазами
  Картовещенко А.С., Пикин О.В., Трахтенберг А.Х., Колбанов К.І., Глушко В.І., Зайцев А.М., Філоненко О.В., Вурсол Д.А. ФГУ МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва Завдання дослідження: Віддалені метастази найбільш несприятливий фактор прогнозу у хворих НМРЛ. При ізольованому ураженні головного мозку або наднирника вивчається можливість і доцільність симультанних або послідовних
 6. МУЛЬТІТАРГЕТНАЯ ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ місцево-поширеного раку молочної залози
  Смирнова І.А., Амінов Г . Г., Жарикова І.А., Белохвостова А.С., Енілеева А.А. Актуальність: Рак молочної залози є актуальною проблемою сучасної онкології. На сьогодні смертність від цього захворювання в Європі становить 38,4 на 100 тис. жінок. Однією з причин високої смертності є пізнє виявлення цієї пухлини, 1V стадія діагностується в 30-40% випадків. Існують
 7. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МЕТАСТАЗАМИ РАКУ НИРКИ У ЛЕГКИХ
  Аміраль А.М., Пикин О.В., Алексєєв Б.Я., Колбанов К.І ., Глушко В.І., Вурсол Д.А., Картовещенко А.С., Багров В.А. ФГУ МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва Завдання дослідження: Метастатичне ураження легень при раку нирки діагностують у 15 - 20% хворих. П'ятирічна виживаність у оперованих хворих становить 32 - 48%, а при застосуванні лікарського лікування не перевищує 5%.
 8. Деякі загальні міркування і застереження
  Як вже зазначалося, тестування з деякими антиаритмиками може бути недоцільним щодо довгострокового прогнозування їх клінічної ефективності. У перших повідомленнях про застосування програмної шлуночкової стимуляції у хворих, які отримують аміодарон, наголошується, що стійка визиваеми порушень ритму на тлі терапії не дозволяє прогнозувати подальші рецидиви клінічної
 9. РАДИКАЛЬНІ підшкірну мастектомію З ПЕРВИННОЮ РЕКОНСТРУКЦІЄЮ при раку молочної залози
  Пак Д.Д., Рассказова Е.А. МНІОІ ім.П.А.Герцена, м.Москва Завдання дослідження: Поліпшення віддалених результатів лікування і якості життя, хворих на рак молочної залози (РМЗ) після радикальних підшкірних мастектомій з одномоментною реконструкцією. Матеріали і методи: Радикальна підшкірна мастектомія увазі збереження шкіри молочної залози, сосково-ареолярного комплексу,
 10. Клініка гострого, проміжного та відокремленого періодів ЧМТ
  Гострий період - від моменту травми до стабілізації на різному рівні порушених внаслідок травми функцій (від 2 до 10 тижнів залежно від клінічної форми і тяжкості ЧМТ); проміжний період - від моменту стабілізації функцій до їх повного або часткового відновлення або стійкої компенсації (при легкій ЧМТ - до двох місяців, при середньотяжкій - до чотирьох місяців, при тяжкій - до шести
 11. 8 порівняльній перкусії легень
  1. Дослідження потрібно проводити в ортостатичної положенні 2. Переміщаються тільки руки. 3. Починають перкусію зі здорової сторони 4. Перкуторно удари повинні бути однаковими по силі і тривалості. 5. Для порівняння спочатку використовують гучну перкусію Над передніми відділами легенів. 1-а точка - над ключицями. 2-я точка - під ключицею, 3-я точка - II міжребер'ї 4-я точка - III міжребер'ї 5-а точка
 12. Введення
  Інфаркт міокарда - невідкладний стан, найчастіше викликане тромбозом коронарної артерії. Ризик смерті особливо дуже великий в перші 2 години від його початку і дуже швидко знижується коли пацієнт надходить у відділення реанімації і йому проводять розчинення тромбу, зване тромболізису або коронарну ангіопластику. Виділяють інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q і без нього. Як правило,
 13. ЗАСТОСУВАННЯ органозберігаючі операції У комбінованому лікуванні хворих на інвазивні плоскоклітинний рак статевого члена
  Бєлова Е.А., Одинцова М.В., Лісіцин І.Ю., Карлов П.А., Школяр М . І., Карелін М.І. ФГУ Російський науковий центр радіології та хірургічних технологій Федерального агентства з високотехнологічної медичної допомоги; Міський Онкологічний диспансер, м. Санкт-Петербург Вступ: Рак статевого члена (РПЧ) є рідкісною злоякісною пухлиною. Захворюваність варіює від 0 ,1-0, 9 до
 14. ТРАВМАТИЧНІ ПСИХОЗИ
  Психічні розлади, безпосередньо зумовлені черепно-мозковою травмою, формуються поетапно і характеризуються різноманіттям психічних синдромів і регресивним їх розвитком. Виділяють чотири етапи (періоду) розвитку психічних розладів після черепно-мозкової травми: початковий, гострий, реконвалесценція і віддалених наслідків. Початковий період характеризується вимиканням
 15. КЛАСИФІКАЦІЯ
  I. Екзофітпние пухлини : 1. Поліповідние; 2. Грибоподібні; 3. блюдцеобразной. II. Ендофітні пухлини: 1. виразково-інфільтративний; 2.інфільтрірующій дифузний: - фіброзний (склер); - колоїдний. III. Перехідні форм: має змішану картину ендо-та екзофітного зростання. IV. Рак situ:-поверхневий рак (локалізація в слизової)-інвазивний рак (локалізація не глибше
 16. злоякісних пухлин ШЛУНКА РАК ШЛУНКА
  займає перше місце і становить близько 40% всіх ракових поразок. Морфологічно розрізняють: екзофітні пухлини (ростуть в просвіт шлунка і відмежовані від здорових тканин); ендофітні пухлини (володіють інфільтративним ростом і злоякісним перебігом). Міжнародна класифікація раку шлунка Шлунок розділяється на три приблизно рівні частини: верхню (проксимальний відділ), середню
 17. надрадикальних ОПЕРАЦІЇ В ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
  Петровський Д.А, Васильєв А.А., Ахапкин Н.В. ГУОЗ Ярославська обласна клінічна онкологічна лікарня <Завдання дослідження: Вивчення віддалених результатів надрадикальних операцій при раку молочної залози. Матеріали і методи: Враховуючи можливості реконструктивно-пластичної хірургії, нами запропонована і впроваджена методика радикального хірургічного лікування местнораспространненого
 18.  Неоперабельний рак передміхурової залози
    З 2000 по 2008 рр.. 74 пацієнта, що страждають від локально поширеного раку підшлункової залози (ЛРПЖ), пройшли лікування в нашому відділенні з використанням химиолучевой терапії спільно + / - ГТ. У 8 пацієнтів з віддаленими метастазами захворювання було попереджено, а 10 втрачені в період спостереження. З 56 оцінюваних пацієнтів, 30 проходили лікування з використанням химиолучевой терапії
 19.  Рак Фатерова соска
    Епідеміологія. Рак Фатерова соска становить 0,5 - 1,6% від усіх злоякісних пухлин і 2% від злоякісних пухлин ШКТ. Співвідношення чоловіків і жінок складає 1,2:1. Середній вік - 56 років. Етіологія. Підвищення литогенности жовчі, ЖКБ, екзогенні естрогени, холестеринемия, хронічні захворювання запального генезу - папіліт, оддіт, остіум-стеноз, хронічний панкреатит.
 20.  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЯКІСНИХ плевролегочного новоутворень (ВООЗ, 1977)
    1. Епідермоїдний (плоскоклітинний) рак. 2. Дрібноклітинний рак (включаючи ацинарної, папілярний, брон-хіолоальвеолярний типи). 3. Аденокарцинома (включаючи ацинарної, папілярний, бронхіол-альвеолярний типи). 4. Крупноклеточний рак (включаючи солідні пухлини з наявністю або відсутністю муцина, гігантоклітинні і светлоклеточние пухлини). 5. Поєднання епідермоїдного раку і аденокарциноми.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека