Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Особливості МПЗ бойової підготовки Військ Протиповітряної оборони

Війська ППО Збройних сил України виконують особливу роль у захисті державних інтересів України. Підрозділи цих військ і в мирний час виконують відповідальну бойову задачу - несуть бойове чергування по охороні повітряних рубежів Батьківщини. Отже, вони призначені для захисту від ударів з повітря та із космосу адміністративних, промислово-економічних центрів і районів держави, важливих військових і інших об'єктів. Свої задачі вони можуть виконувати окремо або у взаємодії з іншими видами військ шляхом знищення засобів повітряного нападу противника у повітрі і ближчому космосі. У переважній більшості держав Війська ППО не являються окремим видом військ. Їх задачі виконують ВПС.

Війська ППО складаються з різних родів військ (наприклад, зенітно-ракетні і радіотехнічні війська). При організації МПЗ діяльності зенітно-ракетних і радіотехнічних частин враховується, що воїни цих військ завжди мають знаходитися у високій ступені готовності до відбиття повітряного нападу. Від будь-якого номера бойового розрахунку командного пункту, радіолокаційної станції, пускової установки, кожного офіцера наведення, оператора характер діяльності, навіть в мирних умовах, потребує виключної самовідданості, дисциплінованості, внутрішньої зібраності, швидкості реакції, уважливості, витривалості, сильної волі, твердості та ініціативи.

Заходи МПЗ спрямовуються на вдосконалення бойової виучки особового складу, підтримку високої бойової готовності частин і з'єднань до відбиття повітряного нападу противника, укріплення морального духу і психічної готовності та стійкості воїнів.

Особлива увага звертається на підвищення якості тактико-спеціальної, тактичної, технічної і спеціальної підготовки особового складу, інтенсифікацію навчального процесу, впровадження в бойову підготовку комплексного підходу.

Активно використовується система тренувань щодо формування і підтримання у воїнів необхідних для бою навичок і вмінь, яка склалася у військах і виправдала себе в практиці. В ході тренувань обстановка насичується ситуаціями, які примушують номери бойових розрахунків напружено мислити, відпрацьовувати різні варіанти тактичних задач, швидко приймати рішення на пошук, супроводження та обстріл цілей, на перенос вогню, в необхідних випадках йти на обґрунтований ризик.

Однією з ефективних форм психологічного загартування воїнів являється випробування їх раптовістю. Елементи раптовості повинні бути, як правило, присутніми на всіх тренуваннях, заняттях, кожному тактичному навчанні. Для цього передбачаються маневрування цілей по висоті, швидкості та курсу, їх роз'єднання і з'єднання, появою перешкод і зміною їх інтенсивності. В апаратуру вводяться різні "непоправності", один спеціаліст заміняється іншим, команди на включення радіолокаційних засобів подаються не завчасно, а одночасно з появою навчальних цілей в зоні виявлення та ін. Все це привчає воїнів до самостійності, твердості, формує уміння оптимально діяти в умовах нестачі інформації, тобто недостатніх даних про цілі і повітряну обстановку.

Добре зарекомендували себе вправи щодо формування у воїнів уміння швидко "читати" повітряну обстановку, яка зафіксована на планшетах, грамотно організовувати та обробляти інформацію, підводити підсумки і коротко доповідати їх. При підготовці операторів зенітних, зенітно-ракетних і радіотехнічних частин, радіотелеграфістів, номерів стартових розрахунків і ряду інших спеціалістів широко застосовується метод поетапного формування навичок, що дозволяє скоротити терміни підготовки операторів приблизно в два рази.

Широке застосування отримав комплексний метод опрацювання задач при проведенні тренажів, літучок та інших видів навчальних занять та тактичному фоні, який передбачає активні дії "противника", постійну або раптову зміну тактичної обстановки, несподіване застосування радіолокаційних перешкод, відволікаючих маневрів, імітацію застосування "противником" засобів вогневого ураження та ін.


Велику роль в удосконаленні морально-психічних якостей особового складу Військ ППО відіграють навчання і бойові стрільби. Саме на полігоні, в умовах, наближених до бойових, у особового складу формується впевненість в надійності, ефективності і безвідмовності техніки. Тактичні навчання з бойовими стрільбами є вищою формою удосконалення бойового вишколу підрозділів і військових частин. В процесі проведення навчань особовий склад отримує всебічну психологічну підготовку, вчиться воювати рішуче, максимально використовувати бойові можливості сучасної техніки. Із зростанням рівня бойової майстерності у воїнів зміцнюється впевненість в своїх діях в складній обстановці сучасного бою, формуються і вдосконалюються духовні якості, психічна стійкість, професійні навички і вміння, які необхідні для успішного виконання задач щодо захисту Батьківщини.

Одним із найбільш відповідальних і складних видів діяльності особового складу Військ ППО в мирний час є бойове чергування. За своїм характером воно є виконанням бойової задачі і потребує від бойових розрахунків, змін, екіпажів високої готовності у морально-психічному аспекті. Воно потребує від воїнів відповідальності, постійної внутрішньої зібраності й здатності самовіддано виконувати бойові задачі, незалежно від їх складності. Таке чергування також характеризується витратою значних фізичних і нервово-психічних сил всіма категоріями військовослужбовців, які входять в чергові розрахунки, різкими переходами від одного психічного стану до іншого.

Специфіка бойового чергування потребує від командирів і офіцерів виховної роботи диференційованого підходу до роботи з різними категоріями військовослужбовців.

Так, робота з посадовими особами бойових розрахунків зенітно-ракетних військ зосереджується на формуванні їх здатності своєчасно виявляти, супроводжувати та знищувати повітряні цілі на всій глибині зони ураження в будь-якій обстановці перешкод, вміння находити і застосовувати нові, нестандартні, неочікувані для противника дії, які б забезпечували вирішення задач з більшою надійністю і в більш стислі терміни.

В чергових силах радіотехнічних військ центр тяжіння у виховній роботі переноситься на підвищення відповідальності особового складу командних пунктів і пунктів управління за надійність радіолокаційної і візуальної розвідки повітряного противника, тверде і безперервне управління підрозділами і розрахунками, оперативний збір, обробку, відображення та видачу достовірної радіолокаційної інформації про повітряну обстановку на командні пункти.

Робота з черговими змінами військ зв'язку спрямовується на формування у особового складу норм і правил поведінки, військово-професійних якостей, які відповідають вимогам всебічного забезпечення задач управління військами.

МПЗ бойового чергування організовується в три послідовних етапи, які охоплюють період підготовки і несення бойового чергування.

Перший етап починається за 5-7 днів до заступлення на бойове чергування. На цьому етапі проводиться психологічна підготовка особового складу, що заступає на чергування, з врахуванням його МПС-у, психічної і психофізіологічної сумісності членів розрахунку, відношення до виконання службових обов'язків. Після цього комплектуються чергові зміни і здійснюється розстановка в бойових розрахунках.

На основі вказівок командира заступник з виховної роботи відпрацьовує заходи з МПЗ бойового чергування, що передбачає індивідуально-виховну роботу з різними категоріями особового складу, чергових змін і членами їх сімей, вивчення МПС-у воїнів, які заступають на бойове чергування, організацію місць відпочинку і якісного харчування, проведення культурно-дозвільних заходів, забезпечення особового складу періодичними виданнями, ТЗВ та ін.


Для проведення виховної роботи з особовим складом на командних пунктах і пунктах управління обладнуються спеціально оформлені місця, де зосереджуються ТЗВ (телевізори, радіоприймачі, магнітофони, відеомагнітофони), підшивки газет і журналів, музичні інструменти, настільні ігри, похідні бібліотечки та інше.

Другий етап включає період безпосереднього заступлення на бойове чергування та надання особовому складу бойового наказу. Він є самим короткотривалим за часом, але найбільш емоційним за психічним змістом і важливим за характером. В роботі з особовим складом на цьому етапі бере активну участь керівний склад усіх рівнів. До нього доводиться воєнно-політична ситуація, особливості несення бойової служби, перевіряється готовність до виконання бойової задачі, уточнюються функціональні обов'язки. Особовому складу, який заступає на бойове чергування, роз'яснюються обов'язки, міри відповідальності за порушення наказів і діючого законодавства, основні правила безпеки.

Офіцери виховних і тилових органів повинні турбуватися про забезпечення сімей військовослужбовців, які заступають на бойове чергування всім необхідним, встановлюють контроль за забезпечення їх домівок електроенергією, водою, теплом, паливом.

Рекомендується запрошувати до проведення ритуалів заступлення на бойове чергування зенітно-ракетних частин та підрозділів голів місцевих органів влади, представників громадськості й духовенства.

Третій етап охоплює період виконання задач бойового чергування. Виховна робота на цьому етапі проводиться безпосередньо на об'єктах бойового чергування. Особлива турбота проявляється про створення в ході несення служби умов, які максимально сприяють виконанню покладених задач. Підсилюється увага до продовольчого забезпечення військовослужбовців, дотримання режиму праці і відпочинку, контролю за дотриманням заходів безпеки. Сім'ям військовослужбовців, які знаходяться на бойовому чергуванні, надається допомога у вирішенні соціально-побутових проблем.

Виховна робота під час бойового чергування повинна мати цілеспрямований та індивідуальний характер. Особлива увага має приділятися військовослужбовцям, які заступають на бойове чергування вперше. Для цього рекомендується використовувати кімнати психологічного розвантаження, проводити психологічні консультації. З особовим складом, який вільний від несення бойового чергування, проводяться групові та індивідуальні бесіди, демонструються кіно- і відеофільми.

При підведенні підсумків бойового чергування у військових частинах видаються накази, в яких поряд з іншими питаннями аналізується організація та зміст МПЗ, надається оцінка діяльності офіцерів виховної структури військової частини. Велика увага приділяється пропаганді передового досвіду, популяризації воїнів, які відзначилися при несенні бойового чергування.

Добре підготовлений процес підготовки і несення бойового чергування значно впливає на формування та удосконалення психічної готовності воїнів до захисту Батьківщини. Бойове чергування, як ніякий інший вид діяльності особового складу в мирний час, наближає характер військової праці до реальної бойової обстановки і, таким чином, є школою мужності, стійкості та ініціативи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості МПЗ бойової підготовки Військ Протиповітряної оборони"
 1. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 2. Зміст морально-психологічного забезпечення бойових дій
  Сукупність функціонально пов'язаних сил і засобів, комплекс заходів, які забезпечують процес формування та підтримки в особового складу військ (сил) і населення України високого МПС-у, реалізацію духовної складової бойового потенціалу Збройних сил України, складає систему МПЗ. Основними складовими цієї системи є цілі, задачі, зміст, принципи, форми, методи, суб'єкти та об'єкти МПЗ, результат.
 3. Загальна характеристика морально-психологіч-ного забезпечення маршу
  Марш - це організоване пересування підрозділів з одного району в інший з метою своєчасного зосередження їх у зазначеному районі в зазначений строк і в повній готовності до виконання бойових задач. Досвід сучасних збройних конфліктів свідчить про підвищення ролі маршу, вимог до нього. Це обумовлено тим, що: по-перше, при здійсненні маршу підрозділи повинні бути завжди готовими до ведення
 4. Зміст діяльності заступника з виховної роботи щодо морально-психологічного забезпечення маршу
  На підставі отриманої задачі, наказу командира та його вказівок, заступник командира з виховної роботи: усвідомлює мету і завдання МПЗ; всебічно оцінює морально-психологічну обстановку та умови виконання завдань маршу; розробляє і доповідає командиру свої пропозиції з питань МПЗ маршу; визначає заходи, які потрібно провести з офіцерами, сержантами, бойовим активом, з водіями
 5. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 6. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 7. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  У військовій практиці склалася така система основних напрямів психологічної підготовки: - формування мотиваційних основ бойової діяльності воїнів;br> - їх інформування про навчально-бойові завдання, способи і прийоми їх розв'язання; - залучення особового складу до активних практичних дій у процесі бойової підготовки в умовах, близьких до реального бою; - озброєння воїнів засобами
 8. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у підрозділі 2.2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, але й істотні морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних
 9. Особливості планування МПЗ навчально-бойових завдань
  При проведенні стрільб і водіння бойових машин, навчань підрозділів і військових частин розробляються плани МПЗ, які, як правило, складаються із трьох розділів, що відображають підготовчий період, хід заняття (динаміку навчань), підведення підсумків (див.: додатки 4 і 5). Зміст МПЗ в кожному конкретному випадку має відповідати темі, яка відпрацьовується і задачам бойової підготовки. Так,
 10. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 11. Обладнання будинку чергових сил, майданчика для проведення ритуалу заступлення на бойове чергування
  Обладнання будинку чергових сил. В будинках чергових сил, приміщеннях чергових розрахунків командних пунктів, чергових змін військ зв'язку для проведення виховної роботи з особовим складом має бути: кімната морально-психологічного розвантаження; табло з оцінками за бойове чергування; стенд "Ми захищаємо Батьківщину"; карта України з задачами чергових сил, описом випадків порушення
 12. Особливості морально-психологічного забезпечення основних видів бойової діяльності військ
  Зарубіжний воєнний досвід свідчить про те що успіх збройної боротьби на сучасному етапі розвитку військової справи, перш за все, залежить від ходу і результатів бойової підготовки, боєздатності та кількості військ (сил), підготовленості командирів, бойової майстерності особового складу, наявності та можливостей бойової техніки і зброї, запасів і ресурсів, МПС-у і дисциплінованості особового
 13. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 14. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 15. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  Під час підготовки військовослужбовців до бойових дій, необхідно враховувати ті труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, створюються спеціально противником для досягнення в ньому перемоги. Їх усвідомлення, урахування і вміле застосування, як свідчить досвід колишніх війн і сучасних воєнних конфліктів, забезпечують успіх як окремих
 16. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  У військовій практиці склалася така система основних напрямків психологічної підготовки: формування мотиваційних основ бойової діяльності воїнів; їх інформування про навчально-бойові завдання і способи і прийоми їх розв'язання; залучення особового складу до активних практичних дій у процесі бойової підготовки в умовах, близьких до реального бою; озброєння воїнів засобами
 17. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 18. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 19. Предмет і завдання військової психології
  Накопичення позитивних результатів використання закономірностей функціонування психіки військовослужбовців та психічних явищ військового колективу з метою найефективнішого використання їх спроможностей, а також загальний розвиток психологічної науки й військової справи увінчались у 50-х pp. XX ст. організаційним оформленням військової психології як нової науки, котра набула особливої популярності
 20. Особливості функціонування емоційно-вольової сфери особистості в умовах військової діяльності
  Почуття і воля - важливі складові психічної сфери військовослужбовця. Розуміння їх сутності та особливостей дає змогу якісно впливати на його діяльність в інтересах ефективного виконання завдань, що стоять перед ним. Емоціїїа почуття, як і психічні пізнавальні процеси, забезпечують відображення та пізнання навколишнього світу. Але на відміну від останніх, вони відображають реальну дійсність у
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека