Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Особливості морально-психологічного забезпечення наступу

Досвід свідчить про те, що найкращим рішенням завдань оборонного бою є організація та здійснення наступу на противника. Але наступ є дуже складним і тому до його проведення потрібна ретельна і всебічна підготовка. Необхідність ретельної, всебічної, планомірної роботи щодо організації наступу обумовлена сукупністю відповідних чинників МПС-у. До них слід віднести те, що наступ:

позитивно впливає на морально-психічний настрій воїнів;

викликає у них емоційно-вольове збудження і бойову активність;

придушує у них жах, почуття страху, коливання та загострені реакції на психологічні фактори бойової обстановки;

мобілізує бойові можливості, волю, мужність та інші позитивні риси;

збуджує творчий потенціал особового складу, його активність, ініціативу, бажання опанувати бойовою майстерністю;

наступальний бій активізує навіть слабких духом, породжує хоробрість, сприяє масовому героїзму.

Під час підготовки і ведення наступу основні зусилля МПЗ зосереджуються на таких напрямках роботи:

формування та підтримка високої морально-психологічної готовності до виконання завдань наступу особовим складом військових частин і підрозділів, його бойової активності;

створення високого наступального пориву особового складу;

досягнення та утримання морально-психологічної переваги над противником, максимальне його морально-психологічне придушення;

відновлення та підтримання високого наступального духу воїнів;

їх мобілізація на рішучі, ініціативні дії по знищенню противника, з урахуванням його слабких сторін;

забезпечення безперервності морально-психологічного впливу на особовий склад частин і підрозділів, досягнення стійкості управління системою МПЗ на напрямку виконання найбільш важливих завдань;

виявлення об'єктів ефективного інформаційно-психологічного впливу на війська противника;

підтримання високого бойового духу у особового складу, який виконує завдання у другому ешелоні, резерві, розвідці, передовому загоні.

Отже, особливої уваги потребують ті частини й підрозділи, які виконують задачі по прориву переднього краю противника, по форсуванню водних перешкод, оволодінню населеними пунктами. Під час наступу може виникнути необхідність посилення морально-психологічної підтримки тих частин і підрозділів, які оточують противника; готуються до вводу в бій, виконують завдання окремо від основних сил.

Під час дій підрозділів і частин у складі тактичних повітряних десантів морально-психологічний вплив спрямовується на підтримання у особового складу почуття високої відповідальності, ініціативи, мобілізацію його на енергійні та завзяті дії в тилу противника, захоплення й утримання найбільш важливих рубежів і об'єктів.


Під час наступу в горах МПЗ зосереджується на вихованні у кожного військовослужбовця здатності стійко переносити труднощі бою в умовах гір, уміло використовувати озброєння і техніку, ініціативно діяти у складі обхідних загонів і тактичних повітряних десантів, під час захоплення командних висот, перевалів і тунелів, подоланні ущелин.

Виходячи з цих основних напрямків МПЗ наступального бою, формуються і завдання МПЗ на наступ:

організація оперативно-бойового інформування;

роз'яснення звернень командування до особового складу, бойових завдань на наступальний бій;

планування і проведення його спеціальної та цільової психологічної підготовки, особливо молодих солдатів, залучення для цього військовослужбовців, які мають бойовий досвід;

організація пропагування бойового досвіду військовослужбовців і підрозділів, які відзначились у боях;

проведення заходів по вивченню дій противника, бойових можливостей і слабких сторін його техніки та озброєння;

організація та проведення заходів правової роботи, спрямованих на укріплення єдиноначальності, безумовне виконання наказів командирів їх захист;

організація взаємодії з органами виховної роботи частин підсилення, сусідів, планування та проведення з ними спільних заходів з урахуванням їх бойового досвіду;

проведення роботи щодо протидії впливу матеріалів листівок та інших пропагандистських матеріалів противника, викриттю та показу їх дійсного підривного змісту і смислу;

забезпечення об'єктивної оцінки МПС-у особового складу перед боєм, урахування його під час планування і ведення, безперервний аналіз морально-психологічної обстановки;

забезпечення всіма формами культурно-виховної роботи відпочинку особового складу перед наступом, зняття та послаблення зайвої напруги, підвищення морально-психологічної переваги над ворогом;

організація та проведення заходів по навчанню військовослужбовців навичкам зняття стресового стану, саморегуляції та вольової мобілізації, підтримка настанови на безумовне виконання бойової задачі, підвищення психологічного настрою;

проведення заходів щодо прогнозування можливих психічних утрат, підготовка до роботи в умовах наступального бою пунктів психологічної реабілітації;

підсилення контролю за станом втоми особового складу в бою;

проведення напередодні бою мітингів і зборів особового складу, зустріч з учасниками бойових дій.


Досвід навчань, війн, збройних конфліктів показує, що існує достатньо форм і методів організації і здійснення морально-психологічного впливу на військовослужбовців під час підготовки до наступу.

На рівні відділу, відділення виховної роботи формами роботи фахівців можуть бути:

вивчення досвіду організації МПЗ, документів, планів та інших матеріалів;

уточнення та роз'яснення функціональних обов'язків посадових осіб;

постановка завдань щодо організації МПЗ;

перевірка виконання, допомога в організації та проведенні його заходів;

заслуховування посадових осіб про хід виконання його завдань;

обмін інформацією різних рівнів структур виховної роботи;

надання допомоги в організації забезпечення в підрозділах усім необхідним для бою тощо.

Головним методом роботи офіцерів відділу, відділення виховної роботи під час організації МПЗ щодо наступу є безпосередня робота в підрозділах, інструктувати всіх категорій офіцерів, бойового активу, допомога в організації та проведенні його заходів.

Важливою є організація вивчення з особовим складом пам'яток з переліком практичних способів поведінки під час бою, листівок з роз'ясненням особливостей бойової ситуації та способів виконання поставлених бойових завдань.

Основним змістом МПЗ у різних видах бою є:

мобілізація військовослужбовців на виконання конкретних бойових завдань, формування свідомого ставлення до них, прогнозування динаміки МПС-у особового складу підрозділів і частин, збереження його стійкості та керованості;

досягнення високої бойової активності особового складу підрозділів і частин, його спроможності витримувати нервово-психічні й фізичні перевантаження, зберігати боєздатність в умовах дій стрес-факторів сучасного бою;

зрив психологічних операцій противника, прогнозування і профілактика його негативного інформаційно-психологічного впливу;

організація комплексного захисту духовних, моральних, психічних, психофізіологічних, фізичних якостей військовослужбовців, їх своєчасної психологічної допомоги, реабілітації та їх корекції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості морально-психологічного забезпечення наступу"
 1. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 2. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у підрозділі 2.2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, але й істотні морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних
 3. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 4. Морально-психологічне забезпечення в період підготовки і проведення стрільб
  Результати наполегливої і напруженої навчальної роботи щодо освоєння матеріальної частини зброї і оволодіння навичками й уміннями майстерного володіння нею, згуртування обслуг і екіпажів у значній мірі проявляються у процесі бойових стрільб та їх результатах. У ході підготовки та проведення стрільб перевіряються, закріплюються і вдосконалюються знання, навички й уміння воїнів, які необхідні їм
 5. Особливості морально-психологічного забезпечення основних видів бойової діяльності військ
  Зарубіжний воєнний досвід свідчить про те що успіх збройної боротьби на сучасному етапі розвитку військової справи, перш за все, залежить від ходу і результатів бойової підготовки, боєздатності та кількості військ (сил), підготовленості командирів, бойової майстерності особового складу, наявності та можливостей бойової техніки і зброї, запасів і ресурсів, МПС-у і дисциплінованості особового
 6. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 7. Загальна характеристика морально-психологіч-ного забезпечення маршу
  Марш - це організоване пересування підрозділів з одного району в інший з метою своєчасного зосередження їх у зазначеному районі в зазначений строк і в повній готовності до виконання бойових задач. Досвід сучасних збройних конфліктів свідчить про підвищення ролі маршу, вимог до нього. Це обумовлено тим, що: по-перше, при здійсненні маршу підрозділи повинні бути завжди готовими до ведення
 8. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  Під час підготовки військовослужбовців до бойових дій, необхідно враховувати ті труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, створюються спеціально противником для досягнення в ньому перемоги. Їх усвідомлення, урахування і вміле застосування, як свідчить досвід колишніх війн і сучасних воєнних конфліктів, забезпечують успіх як окремих
 9. Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі
  Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері) Спілкування у його людинотворчій функції - одна з центральних тем філософії ХХ ст., за своїм походженням і змістом воно - продукт вітчизняної психології та філософії. Різноманітний світ людських відносин виступає сферою безпосередньої реалізації моральності, насамперед у тому своєму аспекті, в якому він
 10. Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
  Професійно-етичні норми - це вимоги, які висуваються до рівня професійної кваліфікації психолога, реалізації ним у своїй діяльності специфічних моральних норм поведінки як у взаємостосунках з колегами, науковим співтовариством, так і з досліджуваними (клієнтами). Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик стосуються діяльності трьох категорій
 11. Характеристика розділів етичного кодексу психолога
  На І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери інтересів [1]. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному
 12. Додаток Б
  Етичні стандарти психологів /Авторське право належить Американській психологічній асоціації, січень, 1963. Передруковано (і відредаговано) з журналу «Американський психолог», січень 1963, поправки внесені у вересні 1965 р. і грудні 1972 р. Ці стандарти також надруковані в Біографічному довіднику Американської психологічної асоціації/. Психолог надає великого значення достоїнству та цінності
 13. Предмет і завдання військової психології
  Накопичення позитивних результатів використання закономірностей функціонування психіки військовослужбовців та психічних явищ військового колективу з метою найефективнішого використання їх спроможностей, а також загальний розвиток психологічної науки й військової справи увінчались у 50-х pp. XX ст. організаційним оформленням військової психології як нової науки, котра набула особливої популярності
 14. Спрямованість особистості та особливості її змісту у військовослужбовців
  Провідна психічна властивість особистості - спрямованість. Спрямованість особистості - це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна, тобто спрямованість,Тю суті, стійка система мотивів, яка орієнтує життєдіяльність особистості [95, с. 230]. Причому, залежно від ситуації, система може бути провідною і супутньою. В цілому, визначаючи
 15. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 16. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 17. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 18. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека