ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Особливості морально-психологічного забезпечення основних видів бойової діяльності військ

Зарубіжний воєнний досвід свідчить про те що успіх збройної боротьби на сучасному етапі розвитку військової справи, перш за все, залежить від ходу і результатів бойової підготовки, боєздатності та кількості військ (сил), підготовленості командирів, бойової майстерності особового складу, наявності та можливостей бойової техніки і зброї, запасів і ресурсів, МПС-у і дисциплінованості особового складу. Недооцінка будь-якого з цих факторів може призвести до поразки збройних сил у сучасній війні (збройному конфлікті). Але особливо слід акцентувати увагу на одному із них - на духовному, який вимагає здійснення разом з оперативним (бойовим), технічним, тиловим і медичним забезпеченням такого виду забезпечення підготовки та застосування військ (сил), як морально-психологічне.

Основні його аспекти визначені Концепцією МПЗ підготовки і введення операцій (бойових дій) Збройних сил України, яка затверджена наказом Міністра оборони №142 від 5 травня 1999 року.

МПЗ підготовки і введення операцій (бойових дій) спрямовано на вирішення таких завдань:

досягнення морально-психологічної переваги над противником;

формування і підтримання психічної стійкості особового складу та його готовності до ефективних бойових дій;

забезпечення надійного захисту військ, цивільного населення від інформаційно-психологічного впливу противника;

створення позитивних соціально-психологічних умов бойового застосування підрозділів і частин (з'єднань);

надання оперативної психологічної допомоги військовослужбовцям на полі бою і відновлення їх боєздатності після бойових дій;

підтримання правопорядку і військової дисципліни серед особового складу під час виконання бойових задач;

організація психокорекційної і психореабілітаційної роботи з військовослужбовцями, що отримали бойові психічні травми, тощо.

Отже, МПЗ бойових дій - це один із основних видів забезпечення бойових дій військ (сил), який представляє собою комплекс заходів щодо формування у особового складу високих бойових, морально-психічних і фізичних якостей, позитивного МПС-у, необхідних для ефективного виконання бойових завдань шляхом підтримання у нього високого морально-бойового духу, максимального зниження бойових психічних втрат у військах, перехоплення і утримання морально-психічної переваги над противником.

Воно здійснюється у тісній взаємодії з оперативним, технічним, тиловим і медичним забезпеченням на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, організовується у всіх видах бойової діяльності, бойової служби та бойового чергування військ (сил) у воєнний час.

МПЗ планується і здійснюється диференційовано в залежності від призначення і характеру бойових дій, а також задач, які вирішують війська. Практичне застосування його системи у видах Збройних сил України і родах військ має свої особливості. Більш докладно охарактеризуємо МПЗ окремих видів бойових дій.

МПЗ відбиття повітряного нападу спрямовується на:

виховання у військовослужбовців свідомого розуміння необхідності здійснення комплексу заходів щодо своєчасного виявлення, підготовки та початку повітряного нападу противника і оповіщення про це вищого керівництва держави та Збройних сил;

мобілізацію особового складу військ на зрив повітряної наступальної операції противника, масованих ракетно-авіаційних ударів, завдання поразки основним авіаційним і ракетним угрупуванням противника;

роз'яснення військовослужбовцям завдань щодо забезпечення збереження боєздатності угрупувань Збройних сил, важливих об'єктів держави, їх особистої ролі у досягненні мети операції;

виявлення і роз'яснення сильних і слабких сторін противника, більш ефективних способів боротьби з ним;

підтримання у особового складу мужності, прагнення діяти ініціативно, нешаблонно в умовах застосування противником високоточної зброї;

підтримку високої організованості, формування морально-психічної стійкості, бойової активності.


Головні зусилля МПЗ бойових дій по прикриттю державного кордону зосереджуються на:

формуванні та підтримці у особового складу постійної морально-психічної готовності першими зустріти агресора, відбити його раптовий напад в будь-яких умовах обстановки;

мобілізації особового складу на нанесення противнику максимально можливих втрат, примушення його передчасно розгорнути свої головні сили і наступати в невигідних напрямках, вигравання часу для підготовки оборони на головному напрямку;

підтриманні морально-психічної стійкості військовослужбовців в умовах дій у відриві від головних сил, значної чисельної переваги противника.

При організації та проведені МПЗ оборонних дій головні зусилля зосереджуються на:

формуванні та підтримці морально-психічної готовності та здатності особового складу військ відбити вторгнення агресора;

перехопленні та утриманні морально-психічної переваги над противником;

створенні умов для завдання поразки угрупованням агресора.

Морально-психологічні заходи в обороні мають забезпечити:

мобілізацію особового складу на відбиття повітряного нападу противника;

підтримання високої морально-психічної стійкості особового складу в умовах використання противником високоточної зброї (ВТЗ);

активізацію зусиль військовослужбовців на створення у стислі строки надійної оборони, ефективної системи вогню і загороджень, інженерне обладнання рубежів, позицій, районів оборони, повне використання захисних якостей місцевості, проведення заходів маскування;

роз'яснення воїнам завдань щодо завдання поразки угрупованням військ противника під час їх висування, при розгортанні та переході у наступ, ведення стійкої й активної оборони, утримання зайнятих рубежів (районів, смуг) оборони, недопущення прориву противника, висадку його повітряних та морських десантів, підтримання у особового складу мужності, завзятості та високої дисципліни;

усвідомлення необхідності завзято обороняти зайняті позиції і за будь-яких обставин не залишати їх без наказу старшого командира;

підсилення морально-психологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин (з'єднань), які обороняють найбільш важливі райони, від утримання яких залежить стійкість оборони, а також підрозділів і частин, які ведуть бій у оточенні;

з'ясування сильних і слабких боків противника, роз'яснення їх особовому складу;

проведення роботи з особовим складом другого ешелону і резерву по його підготовці до рішучих дій щодо знищення угруповань противника, що вклинились або прорвались;

створення високого наступального пориву у воїнів, які беруть участь у контратаках, відновленні позицій на найважливіших напрямах;

створення необхідних морально-психологічних умов для проведення військами контрнаступальних (наступальних) операцій.

При виході із бою і відході підрозділів заходи МПЗ спрямовуються на підтримання організованості та дисципліни, недопущення панічних настроїв, забезпечення підвищеної бойової активності особового складу підрозділів, які прикривають вихід із бою головних сил, своєчасну евакуацію поранених і хворих.

При обороні міст (населених пунктів), бойових дій в горах і оточенні заходи МПЗ повинні нейтралізувати негативний вплив на особовий склад умов роз'єднаності військ, труднощі в отриманні різноманітної інформації, підвищений інформаційно-психологічний вплив противника. Особливого значення набуває виховання у військовослужбовців стійкості та витривалості, безперервне бойове інформування, цілеспрямована індивідуально-виховна робота, попередження можливих негативних психічних явищ, оперативне реагування на них, особистий приклад командира (начальників).

Головні зусилля МПЗ контрнаступальних (наступальних) дій зосереджуються на:

підтримці високого наступального пориву, досягненні духовної переваги над противником, укріпленні МПС-у особового складу військ, вихованні у військовослужбовців ініціативи, самовідданості та твердої рішучості у досягненні перемоги над ворогом, забезпеченні безперервності морально-психологічного впливу на особовий склад підрозділів (частин), які діють на напряму головного удару і виконують найбільш важливі завдання,

роз'ясненні військовослужбовцям бойових задач і обстановки, яка склалася, особливостей дій військ, необхідності збереження у таємниці заходів по підготовці до наступу, суворого виконання правил маскування і радіодисципліни;

інформуванні особового складу про противника, який протистоїть, його сильних і слабких боків, особливостях оборони, озброєння і техніки, виховання ненависті до ворога і впевненості в його розгромі;

мобілізації особового складу на завоювання оперативної переваги у повітрі, нанесення ефективних ракетно-авіаційних ударів по противнику, розгром угруповань його військ, резервів, оволодіння важливими районами, рубежами оборони, економічними районами, районами базування авіації, ракетних військ, іншими важливими об'єктами;

здійсненні морально-психологічного супроводу повітряних (морських) десантів;

організації безперервної взаємодії між підрозділами (частинами), що наступають;

мобілізації особового складу на ефективне застосування озброєння і техніки для прориву оборони, оточення і ураження противника, активне використання результатів вогневого враження противника, успіхів сусідів;

виявленні об'єктів інформаційно-психологічного впливу противника на наші війська та ефективне їх використання у своїх інтересах;

підтриманні особового складу частин (підрозділів) другого ешелону (резерву) у постійній готовності до введення у бій, роз'ясненні йому отриманих бойових завдань, підтриманні високої бойової активності військовослужбовців, які діють в розвідці, передовому загоні (авангарді).


МПЗ під час дій підрозділів у повітряних десантах. Заходи МПЗ спрямовуються на підтримання у особового складу почуття високої відповідальності, ініціативи, мобілізації його на енергійні і зухвалі дії в тилу противника, захоплення і утримання найбільш важливих рубежів і важливих об'єктів.

Під час наступу у горах МПЗ зосереджується на вихованні у кожного військовослужбовця здатності стійко переносити труднощі бою в умовах гір, вміло використовувати озброєння і техніку; звертається особлива увага на ініціативні дії у складі обхідних загонів і тактичних повітряних десантів, під час захоплення командних висот, перевалів і тунелі в подоланні ущелин.

МПЗ зустрічного бою супроводжується зосередженням зусиль на вихованні у особового складу постійної готовності до стрімких і маневрених дій щодо розгрому противника, його упередженні у розгортанні і відкритті вогню, нанесенню йому раптових ударів по флангах і в тил, розчленування і знищення по частинах. При цьому особлива увага приділяється роботі з воїнами, які діють в розвідці, передових загонах (авангарді), частинах технічного забезпечення і тилу.

Головні зусилля МПЗ пересування військ зосереджуються на вихованні відповідальності командирів (начальників), всього особового складу за ретельну підготовку до здійснення пересування будь-яким способом, забезпечення своєчасного прибуття у визначений район в повній бойовій готовності до виконання отриманого завдання.

Особлива увага надається підтриманню дисципліни маршу, готовності особового складу до ведення бойових дій в умовах будь-якої обстановки, високої пильності особового складу підрозділів ППО, чіткості в роботі загонів забезпечення руху, підрозділів комендантської служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості морально-психологічного забезпечення основних видів бойової діяльності військ"
 1. Предмет і завдання військової психології
  Накопичення позитивних результатів використання закономірностей функціонування психіки військовослужбовців та психічних явищ військового колективу з метою найефективнішого використання їх спроможностей, а також загальний розвиток психологічної науки й військової справи увінчались у 50-х pp. XX ст. організаційним оформленням військової психології як нової науки, котра набула особливої популярності
 2. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 3. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 4. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 5. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у підрозділі 2.2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, але й істотні морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних
 6. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 7. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 8. Зміст і організація МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу Військово-повітряних сил
  Військово-повітряні сили (ВПС) - це вид Збройних сил України, призначений для самостійних і спільних з іншими видами Збройних сил дій щодо розгрому авіаційних, сухопутних і морських угрупувань противника, підриву його воєнно-економічного потенціалу, дезорганізації державного і військового управління, порушення роботи тилу і транспорту, а також авіаційної підтримки своїх сухопутних військ і сил
 9. Зміст морально-психологічного забезпечення бойових дій
  Сукупність функціонально пов'язаних сил і засобів, комплекс заходів, які забезпечують процес формування та підтримки в особового складу військ (сил) і населення України високого МПС-у, реалізацію духовної складової бойового потенціалу Збройних сил України, складає систему МПЗ. Основними складовими цієї системи є цілі, задачі, зміст, принципи, форми, методи, суб'єкти та об'єкти МПЗ, результат.
 10. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 11. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 12. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 13. Основні напрями психологічного забезпечення
  Ряд цих проблем можуть бути оптимально зняті завдяки ефективній організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом
 14. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 15. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  У військовій практиці склалася така система основних напрямів психологічної підготовки: - формування мотиваційних основ бойової діяльності воїнів;br> - їх інформування про навчально-бойові завдання, способи і прийоми їх розв'язання; - залучення особового складу до активних практичних дій у процесі бойової підготовки в умовах, близьких до реального бою; - озброєння воїнів засобами
 16. Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
  Як спосіб діяльності психологічна робота включає взаємозв'язані методи - психологічне проектування і психологічну корекцію. Психологічне проектування полягає в прогнозуванні психологічного змісту майбутньої бойової діяльності, передбаченні її психічних наслідків і закладанні оптимальних психологічних умов здійснення. Смисл психологічного проектування полягає у передбаченні всієї сукупності
 17. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  У зв'язку з чим виникає необхідність здійснення психологічної реабілітації воїнів? По-перше, у воїнів, які протягом певного часу перебувають під впливом бойових стрес-факторів, виникає елементарна стомленість, що знижує ефективність їхньої бойової діяльності. Стомленість - це відчуття слабкості, безсилля, в'ялості, дискомфорту, що супроводжуються негативними емоційними станами, втратою
 18. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 19. Основні форми психологічної роботи
  Реалізація основних завдань психологічної роботи та ефективне їх розв'язання залежить від основних форм цієї роботи, до яких, насамперед, належать: психодіагностика; психопрофілактика і психогігієна; психологічне консультування і освіта; психотерапія і психореабілітація. Кожна з цих форм має свої особливості, зміст, специфіку і технологію. Психодіагностика - комплекс заходів, які провадяться у
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека