ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Особливості морально-психологічного забезпечення виконання завдань бойового чергування в авіаційних частинах і підрозділах

З льотним складом на:

формування у льотного складу відчуття впевненості в авіаційній техніці та озброєнні, в своїй майстерності та спроможності виконати поставлені завдання за будь-яких обставин, в умовах фізичних та моральних перевантажень;

вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок і вмінь умілого володіння авіаційною технікою та озброєнням, здатності повного використання їх тактико-технічних можливостей, готовності льотного складу до впевнених дій у нестандартних та нештатних ситуаціях;

швидку перебудову свідомості льотного складу з мирного на бойовий лад, сприяння виробленню у нього таких якостей як мужність, володіння собою в критичних ситуаціях, активність, рішучість, ініціативність, готовність йти на розумний ризик для виконання поставлених бойових завдань;

підтримання впевненості у чітких діях групи керівництва польотами та пошуково-рятувальної служби, особового складу служб тилу, частин зв'язку та РТЗ з проблем всебічного забезпечення польотів

З інженерно-технічним складом на:

суворе дотримання технологічної дисципліни підготовки авіаційної техніки та озброєння, формування високої культури виконання регламентних робіт;

забезпечення постійної готовності авіаційної техніки та озброєння до бойового застосування;

здійснення об'єктивної оцінки технічного стану агрегатів та обладнання, вжиття заходів щодо своєчасного їх ремонту чи заміні;

підтримання заходів безпеки при обслуговуванні авіаційної техніки та озброєння.

З офіцерами командного пункту й груп керівництва польотами на:

високу дисципліну несення бойового чергування на командних пунктах та під час керівництва польотами;

точне виконання вимог керівних документів з питань бойового чергування, польотних завдань, підтримання безперервного стійкого зв'язку та радіолокаційного забезпечення.

З особовим складом служб тилу, аеродромно-технічного забезпечення, зв'язку, АСУ та радіотехнічного забезпечення на:

доведення даній категорії військовослужбовців важливості якісного та своєчасного виконання ними завдань тилового, аеродромно-технічного та радіотехнічного забезпечення;

підбір особового складу та забезпечення їх психологічної сумісності для виконання завдань на своїх об'єктах;

дотримання заходів безпеки при експлуатації автомобільної, спеціальної техніки та техніки зв'язку;

забезпечення льотного складу соціально-побутовими умовами в повсякденному житті та при виконанні ними завдань бойового чергування.

З особовим складом підрозділів охорони на:

створення здорової морально-психологічної обстановки у військових підрозділах, підтримання високого морально-психічного стану кожного військовослужбовця перед заступленням у варту та на пост;

проведення заходів щодо забезпечення психологічної сумісності військовослужбовців у складі варти (підбір начальника варти та розвідних, їх інструктування про суворе дотримання статутних взаємин у стосунках між військовослужбовцями, правильного й справедливого розподілу обов'язків тощо);

доведення правил безпеки при користуванні зброєю та визначений законом порядок її застосування;

дотримання принципу недоцільності передачі особистої кореспонденції військовослужбовцям на передодні та під час несення вартової служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості морально-психологічного забезпечення виконання завдань бойового чергування в авіаційних частинах і підрозділах"
 1. Обладнання будинку чергових сил, майданчика для проведення ритуалу заступлення на бойове чергування
  Обладнання будинку чергових сил. В будинках чергових сил, приміщеннях чергових розрахунків командних пунктів, чергових змін військ зв'язку для проведення виховної роботи з особовим складом має бути: кімната морально-психологічного розвантаження; табло з оцінками за бойове чергування; стенд "Ми захищаємо Батьківщину"; карта України з задачами чергових сил, описом випадків порушення
 2. Особливості морально-психологічного забезпечення основних видів бойової діяльності військ
  Зарубіжний воєнний досвід свідчить про те що успіх збройної боротьби на сучасному етапі розвитку військової справи, перш за все, залежить від ходу і результатів бойової підготовки, боєздатності та кількості військ (сил), підготовленості командирів, бойової майстерності особового складу, наявності та можливостей бойової техніки і зброї, запасів і ресурсів, МПС-у і дисциплінованості особового
 3. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
  У вирішенні завдань психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти, кожен з яких виконує свої специфічні функції. Разом з тим ефективність цієї роботи забезпечується лише спільними, скоординованими зусиллями всіх її суб'єктів. Це зумовлює необхідність поєднання двох рівнів організації і здійснення заходів психологічної роботи: перший - рівень застосування методів і технологій
 4. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 5. Зміст і організація МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу Військово-повітряних сил
  Військово-повітряні сили (ВПС) - це вид Збройних сил України, призначений для самостійних і спільних з іншими видами Збройних сил дій щодо розгрому авіаційних, сухопутних і морських угрупувань противника, підриву його воєнно-економічного потенціалу, дезорганізації державного і військового управління, порушення роботи тилу і транспорту, а також авіаційної підтримки своїх сухопутних військ і сил
 6. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 7. Зміст морально-психологічного забезпечення бойових дій
  Сукупність функціонально пов'язаних сил і засобів, комплекс заходів, які забезпечують процес формування та підтримки в особового складу військ (сил) і населення України високого МПС-у, реалізацію духовної складової бойового потенціалу Збройних сил України, складає систему МПЗ. Основними складовими цієї системи є цілі, задачі, зміст, принципи, форми, методи, суб'єкти та об'єкти МПЗ, результат.
 8. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 9. Предмет і завдання військової психології
  Накопичення позитивних результатів використання закономірностей функціонування психіки військовослужбовців та психічних явищ військового колективу з метою найефективнішого використання їх спроможностей, а також загальний розвиток психологічної науки й військової справи увінчались у 50-х pp. XX ст. організаційним оформленням військової психології як нової науки, котра набула особливої популярності
 10. Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
  То які ж фактори лежать в основі виникнення малої соціальної групи? Яка етапність її розвитку? Для офіцера дуже важливо розумітися на стадіях розвитку колективу, передумовах і механізмах його переходу від одного якісного стану в інший. Вирішення цих проблем допомагає офіцерові цілеспрямовано, конкретно і більш змістовно організувати управління своїм підрозділом. Нарешті, кожний офіцер має чітко
 11. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у питанні 2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, а й істотні морально-психологічні особливості: - здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; - різке збільшення психогенних втрат, що можуть призвести
 12. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 13. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 14. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
  У військовій практиці склалася така система основних напрямів психологічної підготовки: - формування мотиваційних основ бойової діяльності воїнів;br> - їх інформування про навчально-бойові завдання, способи і прийоми їх розв'язання; - залучення особового складу до активних практичних дій у процесі бойової підготовки в умовах, близьких до реального бою; - озброєння воїнів засобами
 15. Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
  Як спосіб діяльності психологічна робота включає взаємозв'язані методи - психологічне проектування і психологічну корекцію. Психологічне проектування полягає в прогнозуванні психологічного змісту майбутньої бойової діяльності, передбаченні її психічних наслідків і закладанні оптимальних психологічних умов здійснення. Смисл психологічного проектування полягає у передбаченні всієї сукупності
 16. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  У зв'язку з чим виникає необхідність здійснення психологічної реабілітації воїнів? По-перше, у воїнів, які протягом певного часу перебувають під впливом бойових стрес-факторів, виникає елементарна стомленість, що знижує ефективність їхньої бойової діяльності. Стомленість - це відчуття слабкості, безсилля, в'ялості, дискомфорту, що супроводжуються негативними емоційними станами, втратою
 17. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 18. Основні форми психологічної роботи
  Реалізація основних завдань психологічної роботи та ефективне їх розв'язання залежить від основних форм цієї роботи, до яких, насамперед, належать: психодіагностика; психопрофілактика і психогігієна; психологічне консультування і освіта; психотерапія і психореабілітація. Кожна з цих форм має свої особливості, зміст, специфіку і технологію. Психодіагностика - комплекс заходів, які провадяться у
 19. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 20. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека