ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Іжванова Е.М.. Розвиток статеворольової ідентичності в юнацькому та зрілому віці, 2004 - перейти до змісту підручника

Особливості вибору статі Батька і Дитини в різних вікових та гендерних групах

Відповідно до методики визначення когнітивного вибору статі Батька і Дитини для всіх вікових та гендерних груп було визначено особливості цього вибору і встановлено зв'язок між когнітивним вибором статі Батька і Дитини.

Перевірка результатів когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини за критерієм х2 показала нормальність їх розподілу, а результати однофакторного дисперсійного аналізу-достовірність відмінностей виборів статі значимого Батька і Дитини за віковими та гендерними групами:

1) у жінок для розподілів вибору статі Батька при заданому рівні достовірності а=0,01 БЕМП=11,63> Гчф=6,36, вибору статі Дитину - БЕМП=7,9> БКР=6,36;

2) у чоловіків для розподілів вибору статі Батька при заданому рівні достовірності а=0,01 БЕМП=45,29> БКР=6,36, вибору статі Дитину - БЕМП=7,14> БКР=6,36. Отже, з імовірністю 0,99 можна говорити про достовірність відмінностей вибору статі Батька і Дитини як в жіночих, так і чоловічих групах.

Результати перевірки за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу наведені у Додатку 5 до глави 3.

Співвідношення вибору статі Батька за різними віковими групами жінок і чоловіків від загальної кількості випробовуваних у віковій групі (у%) наведено на рис. 3.1 - 3.2.Вибір гендеру Батька у жінок16-19 20-26 27-32 33-39 40 ^ 5 46-60 групиРис.3.1. Вибір гендеру Батька в жіночих вікових групах На рис.3.1 видно, що практично у всіх жіночих групах переважає Батько жіночої статі, крім груп 27-32 роки і 40-45 років, де в якості Батька обраний

чоловік. Таким чином, в жіночих вікових групах вибирається переважно Батько своєї статі.Вибір гендеру Батька у чоловіківРис.3.2.

Вибір гендеру Батька в чоловічих вікових групах

У всіх чоловічих групах переважає вибір Батька - чоловіки. Приблизно однаковий вибір Батька обох статей вийшов тільки у молодшій віковій групі 16-19 років. У всіх інших вікових групах Батько чоловічої статі домінує.

Чоловіча стать Дитину вибирається усіма чоловічими і жіночими віковими групами. Винятками в жіночій вибірці є вікова група 40-45 років, в якій вибір жіночого і чоловічого гендерів однаковий, і найстарша - 46-60 років, в якій переважає жіночий.


Узагальнимо результати когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини для жінок і чоловіків у табл. 3.5 і 3.6.

Когнітивний вибір гендерів Батька і Дитини у жінокТаблиця 3.6

Когнітивний вибір гендерів Батька і Дитини у чоловіківТаким чином, у дорослих чоловіків і жінок зберігається орієнтація на Батька своєї статі, як це відбувається у дітей при статеворольової ідентифікації відповідно до теорій ідентифікації.

Для всіх чоловічих і жіночих вікових груп характерне переважання вибору Дитину чоловічої статі. Таким чином, при виборі підлоги Дитину чоловіки і жінки воліють чоловічий. Як видно з проведеного аналізу і результатів, отриманих В.Е.Каганом (В.Е.Каган, 2000), батьки та дідусі з бабусями так само, як і їхні діти й онуки, воліють маскулінність. Даний факт зайвий раз підтверджує маскулінну орієнтованість нашої культури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості вибору статі Батька і Дитини в різних вікових та гендерних групах "
 1. Гіпотези дослідження
  особливості афективної складової статеворольової ідентичності, обумовлені вирішенням завдань розвитку особистості в юнацькому та зрілому віці. 2) Гендерні відмінності афективної складової статеворольової ідентичності виявляються в її віковій динаміці. 3) Факторами, що впливають на афективну складову статеворольової ідентичності особистості, є емоційна забарвленість образів Чоловіки
 2. Теорії формування статеворольової ідентичності
  особливості его-об'єктних зв'язків з матір'ю (оральної залежності, симбиотической прихильності, нарцисичного досконалості і т.п.). Батько є базою для пізніших інтерперсональних зв'язків особистості і маскулінності. Маскулінність включає ті типи поведінки, які зазвичай очікуються від чоловіків для підтримки цільової орієнтації та відображають незатребуваність міжособистісних контактів.
 3. Полоролевая ідентичність на різних вікових стадіях: завдання, соціальні ролі, стадії розвитку сім'ї
  особливість даної стадії життєвого циклу сім'ї становить перехід подружжя до початку реалізації батьківської функції. Становлення батьківської позиції - процес у багатьох відношеннях переломний, кризовий для обох батьків, значною мірою зумовлює долю розвитку дітей у сім'ї, характер батьківсько-дитячих відносин і розвиток особистості самого батька. На цій стадії також
 4. . Цілі, завдання, гіпотези, схема і програма дослідження
  особливості афективної складової статеворольової ідентичності та вплив культурно-історичних і сімейних факторів на її формування. Об'єктом дослідження - афективна складова статеворольової ідентичності Мета дослідження: вивчення віково-психологічних особливостей афективної компоненти статеворольової ідентичності особистості в юнацькому та зрілому віці і їх зв'язок з характером
 5. Обгрунтування і опис методики когнітивного вибору статі батька та дитини
  особливості носія образів, такі як особливості його пізнавальної, емоційної, мотиваційно-вольової сфери, різні особистісні характеристики. Він виділяє три типи факторів, що впливають на формування суб'єктивних параметрів: спілкування в дітьми, спілкування з дорослими, пов'язане з дитинством, не пов'язана з дітьми діяльність, визначає розвиток особистості. Ці групи факторів формуються як
 6. Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитину з типом афективної складової статеворольової ідентичності
  особливості афективної забарвленості образів чоловіка і жінки виявляються в тому, що емоційна забарвленість образу чоловіка у обох гендерів стабільна і не залежить від віку, а образ жінки зазнає різні зміни залежно від гендеру: у жінок з віком змінюється в досить широкому діапазоні, а у чоловіків залишається стабільним, залишаючись переважно позитивним
 7. Особливості співвідношення маскулінності-фемінінності жінок в трехпоколенной сім'ях
  особливостей, а загально-культурних, характерних для даних умов і часу. Кореляційний зв'язок між різними складовими гендерної самосвідомості (коефіцієнти рангової кореляції Спірмена) по 17-ти випробуваним при рівні достовірності а=0,01 і ГКР=0,62 показує достовірну зв'язок між Я-реальне і Я-ідеальне (Г=0,647), Я -реальне і Я-рефлексивне (r=0,824), що говорить про намагання
 8. Дослідження наступності співвідношення маскулінності-фемінінності жінок в трехпоколенной сім'ях жінок
  особливості статеворольової ідентичності жінок у сім'ї пов'язані з характерними для сімей афективними образами Чоловіки і Жінки, проаналізуємо результати, отримані за допомогою модифікованої методики «Кодування». Для цих цілей розглянемо характеристики образів Я, Чоловік і Жінка, характерні для кожної родини і кожної випробуваної. У табл.4.5 наведені якісні характеристики цих
 9. Обговорення результатів
  особливості розвитку афективної складової статеворольової ідентичності, обумовлені вирішенням завдань розвитку особистості в юнацькому та зрілому віці. Загальними тенденціями, що характеризують афективну складову статеворольової ідентичності, є наступні. Спостережувані максимуми в розподілі адекватної афективної складової статеворольової ідентичності в певних вікових групах можна
 10. АТЕРОСКЛЕРОЗ ТА ІНШІ ФОРМИ Артеріосклероз
  особливо добре виражена у великих артеріях еластичного типу і артеріях м'язового типу середнього калібру, але відсутній в капілярах. Ендотеліальні клітини з'єднані між собою, а також з підлягає пухкої сполучною тканиною різними сполучними комплексами, які отримали назва базальної пластинки, зв'язку з якою значно міцніші. У нормальних умовах плоскі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека