ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011 - перейти до змісту підручника

Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців

Будь колектив, в тому числі і військовий, містить складну сукупність всередині колективних соціально-психологічних явищ і процесів. Проте слід мати на увазі, що в психології конкретного колективу поряд із загальними відбиваються і приватні умови його життєдіяльності. Саме ці приватні умови в значній мірі і про визначають специфічні особливості психології даного колективу. Таким чином, хоча кожен колектив може розглядатися як носій суспільної психології, його «індивідуальна» - психологія неповторна.

Якщо говорити про взаємини військовослужбовців в цілому, то в їх структурі можна виділити кілька сфер: службову, суспільно-політичну, неслужбове (побутову), і також їх невід'ємний аспект - систему міжособистісних психологічних відносин.

Службові відносини - найважливіша основа взаємодії людей при вирішенні професійних завдань, в тому числі і військовослужбовців в бою, на службі, у повсякденному житті. Система даних відносин передбачає неухильне виконання бойових, службових, трудових обов'язків і ролей. Ці взаємини офіційно закріплені в організаційній структурі військового колективу, задаються у відповідних керівних документах: законах, наказах, статутах, правилах, рекомендаціях. Однак, і на службі, і поза її взаємодіють конкретні люди, що володіють розумом, почуттями, волею, тому не можна відривати службові відносини від особистісних, так само як не можна ототожнювати особистісні та неслужбові стосунки. [3, с. 17]

Міжособистісні психологічні відносини є однією із сторін об'єктивних відносин, що надає винятково великий вплив на поведінку військовослужбовців. Система таких відносин в силу своєї внутрішньої психологічної обумовленості складається деколи стихійно. Однак роль міжособистісних відносин дуже значима для вирішення службових проблем і завдань, тому вивчення структури міжособистісних відносин військовослужбовців потребує пильної уваги і систематичному управлінні з боку командира підрозділу.
Дана необхідність зумовлена ??й тим, що в процесі міжособистісного спілкування виникають і розвиваються різні соціально-психологічні явища.

Одне з таких явищ - прагнення особистості до самоствердження. Самоствердження особистості - це її прагнення зайняти і утримувати певну позицію в системі психологічних відносин у колективі, яка забезпечувала б даної особистості повагу, визнання або довіру, прихильність або підтримку, допомогу або захист і тим самим сприяла б задоволенню потреби спілкування з іншими людьми, прояву індивідуальності особистості, розкриття її найбільш сильних сторін. Процес самоствердження особистості - це активне прагнення людини усвідомити свої достоїнства в ряду переваг інших людей, порівняти і зіставити себе з іншими людьми, з тим щоб не розгубити свою індивідуальність, розкрити можливості, проявити себе, відігравати значиму роль в колективі. [4, с.307]

Розвиток суспільних відносин передбачає боротьбу протилежностей, зіткнення нового і старого, закономірного і випадкового, особистого і суспільного. Психології взаємин військовослужбовців також притаманна певна суперечливість. При аналізі їх взаємовідносин можна зустріти випадки загострення протиріч, які істотно позначаються на самопочутті окремих військовослужбовців та діяльності колективу в цілому. Подібні протиріччя називаються конфліктами.

Конфлікт (у перекладі з латинської - зіткнення) означає протиборство між людьми, які захищають свої інтереси, відстоюють свої погляди і звички поведінки, доводять свою правоту, намагаються самоствердитися в колективі. Конфлікт зачіпає положення людини в суспільстві, колективі, його авторитет і особисту гідність. Він може виникнути в результаті перешкод у досягненні особистих чи колективних цілей.

З урахуванням кількості воїнів, що беруть участь в конфлікті, можна розрізняти парні конфлікти, в яких діють дві людини (начальник - підлеглий, два військовослужбовців), групові, що охоплюють кілька військовослужбовців, міжгрупові конфлікти і загальні конфлікти, що залучають майже весь колектив.


Залежно від психологічного стану конфліктуючих сторін конфлікти бувають з високим, помірним емоційним напруженням і без емоційного напруження. Психологія людини така, що до боротьби він ставиться далеко не спокійно. Такі емоції, як образа і злість, страх і гнів, обурення і презирство, в значній мірі збуджують людини і змушують його вести протиборство з емоційним напруженням і пристрастю.

Емоційно некеровані конфлікти протікають у вигляді різкого і грубого розмови, сперечань і сварок. Під впливом емоцій людина може допустити необачний вчинок, про який згодом буде шкодувати. Будь-який конфлікт, будучи динамічним явищем, проходить такі стадії: виникнення, існування конфлікту, пошук засобів усунення конфлікту і його затухання. Конфлікт може виникнути або стихійно, або за чиєюсь ініціативою. Виникнувши, він може відразу ж згаснути (короткочасний конфлікт), тривати певний час (тривалий конфлікт) або ж зайти в тупик (затяжний конфлікт). Тривалість конфлікту обумовлена ??невмінням протиборчих сторін розв'язати його, недостатнім взаєморозумінням або надмірною емоційністю партнерів, причинами. Особливо важливо вчасно знайти кошти усунення конфлікту, підказати протиборчим сторонам вірне рішення і зробити конфлікт керованим. Згасання конфлікту проходить по-різному. Він може припинятися або без втручання сторонніх, при повній пасивності самих учасників, або за допомогою командира або товаришів по службі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 2. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 4. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 5. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6. Професійно-етичні норми діяльності психолога
  Професійна діяльність психолога - це вельми складна і відповідальна область професійної діяльності, що вимагає відповідної освіти, професійної майстерності, оскільки торкається долі людей. Вона пов'язана з пізнанням суто індивідуальних особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. У процесі роботи психолог оперує інформацією,
 7. Військова психологія як галузь психологічної науки
  Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 8. Розвиток військової психології в Англії, Німеччині, Франції, Японії та Ізраїлі
  Навчальні питання: 1.Аналіз науково-теоретичних особливостей розвитку військової психології в Німеччині 2. Основні напрямки розвитку військової психології в Англії, Франції, Японії та Ізраїлі Основні напрямки психологічних досліджень у Німеччині в роки I МВ: - моральний стан військ; - поведінка солдата в бою; - поведінка солдата на службі; -
 9. Психологічні основи військової дисципліни
  Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
 10. Морально-психологічний стан особового складу і його динаміка
  Навчальні питання: 1. Сутність морально-психологічного стану особового складу. 2. Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стану У сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану. Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В.П.Кашіріним:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека