Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. А. Броневицький Ю.П. Зуєв А.М. Столяренко. Основи військово-морської психології, 1977 - перейти до змісту підручника

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ

Морально-політична і психологічна підготовка необхідна всім воїнам, в тому числі і офіцерам. Було б помилкою вважати, що оскільки у офіцерів освіту і досвід досить високі, то і проводити цю підготовку з ними начебто нема чого. Справа в тому, що для офіцерів мало бути в два-три рази більш стійким до тих же факторів, що діють і на матросів. На офіцерів покладено особливі функції, тому і бойові труднощі у них інші. Формування у них високих морально-політичних і бойових якостей здійснюється у процесі марксистсько-ленінської підготовки та партійно-політичної роботи. Велика увага при цьому відводиться психологічній підготовці, головні особливості якої полягають в тому, що радянські командири повинні вміти:

1) організувати бойові дії, в будь-якій обстановці перемагати ворога;

2) чітко керувати підлеглими в бою;

3) зміцнювати і підтримувати високу бойову готовність підрозділи, корабля.

Виходячи з цього приватні питання програми психологічної підготовки офіцерів залежно від особливостей можна розділити на три групи.

Перша група:

- правильне уявлення і розуміння особливостей сучасних бойових дій, їх труднощів і способів вирішення бойових завдань;

- командирські та організаторські здібності (схильність до такого роду діяльності, практичний розум, уміння бачити загальне і приватне, труднощі та шляхи їх подолання, виділяти головну ланку у вирішенні завдання, розчленовувати задачу за складовими і часу, швидко підбирати виконавців, організувати взаємодію, вирішувати матеріальні питання, володіти психологічної спостережливістю, товариськістю, вимогливістю, діловитістю, самовладанням);

- особливе, гармонійний розвиток вольових якостей, і перш за все цілеспрямованості, непохитність, активності, вимогливості, рішучості, організованості, дисциплінованості, самостійності та ініціативності , розумної обережності, здатності сміливо і обачливо йти назустріч ризику, брати на себе тягар одноосібної відповідальності;

- розвиток якостей командирського розуму: енциклопедичності знань, глибини, широти, аналітико-синтетичного типу мислення, швидкості орієнтування, оперативності й мобільності мислення, особливої ??здатності до передбачення, уловлювання тенденцій і змін в обстановці, військової інтуїції;

- почуття місцевості, часу, динаміки бойових дій, особлива спостережливість, пам'ять, уявлення та уяву;

- особлива стійкість до нового, незвичайного, непередбаченого, гнучкість розуму, його нешаблонность, оригінальність, винахідливість, здатність до творчості, критичність;

- здатність тверезо мислити в максимально важких умовах , приймати найкращі рішення, показувати кращі результати, висока витривалість і працездатність;

- розвиток «океанського мислення», тобто здатності вирішувати питання, спираючись не тільки на досвід і уявлення про успішні дії в прибережних водах, але і на вимоги і специфічні особливості боротьби на всьому просторі Світового океану;

- єдність мислення офіцерів з усіх питань військово-морського мистецтва;

- вміння вести в бою «боротьбу нервів», психологічно оцінювати обстановку, впливати на противника і протистояти його аналогічним устремлінням;

- знання психологічних труднощів перших бойових дій, вміння контролювати власний стан і долати ці труднощі.

Друга група:

- правильне розуміння всіх аспектів морального чинника, прагнення і відповідальне ставлення до його зміцнення;

- розвинене пропагандистське майстерність , здатність пристрасно і переконливо роз'яснювати політику КПРС, Радянського уряду, справедливі цілі нашої боротьби і захоплювати підлеглих на досягнення цих цілей;

- всебічний діловий авторитет;

- стиль роботи , характерний для радянських керівників і відрізняється діловитістю, принциповістю, вимогливістю, справедливістю, чуйністю, простотою взаємовідносин, щирістю, товариськістю, доступністю, особистій приблизно;

- розвинена емоційно-вольова стійкість, здатність впливати на особовий склад і підпорядковувати людей своїй волі в критичні хвилини, заражати їх енергією, оптимізмом, упевненістю;

- знання внутрішніх труднощів, які долають різними категоріями підлеглих у бойовій обстановці, при її зміні;

- здатність розуміти стану підлеглих у бойовій обстановці, знаходити і вміло застосовувати правильні методи психологічного впливу.

Третя група:

- знання варіантів і особливостей розв'язання війни агресором, ознак підготовлюваного нападу і вміння їх вчасно розпізнавати;

- чітке уявлення умов кризового загострення військово-політичної обстановки, труднощів дій особового складу в них, особливостей керівництва та прийняття рішень;

- знання психологічних доданків бойової готовності, вміння враховувати і використовувати їх у своїй роботі;

- знання психологічних труднощів і особливостей далеких походів, оволодіння методами наукової організації праці та дозвілля в плаванні, способами зняття надмірних морально-психологічних навантажень;

- чітке уявлення про повсякденні психологічних впливах на бойову готовність і вмілий облік їх у своїй діяльності.

Основу психологічної підготовленості офіцера, здатності долати будь-які психологічні труднощі складає його морально-політична підготовленість. Радянський флотський офіцер - це не тільки військово-морський фахівець, відмінно знає свою справу, а й політичний вихователь, провідник політики Комуністичної партії і Радянського уряду. Характер діяльності ого в далекому поході, в бойовій обстановці такий, що від нього в особливій мірі потрібні політична зрілість, ідейна стійкість, вміння творчо застосовувати на практиці марксистсько-ленінську теорію. Він не зможе вирішити поставлених завдань, що не опанувавши партійним методом виховання підлеглих, найважливішим зброєю партії - агітаційно-пропагандистським мистецтвом. Всі труднощі, що виникають перед офіцером, він в змозі подолати, якщо їм рухає комуністична переконаність, тверда впевненість у політиці партії, пристрасний радянський патріотизм, високе почуття обов'язку і відповідальності. Це основні якості, які визначають вигляд радянського офіцера і служать запорукою того, що він зможе віддати справі, якому служить, всі свої сили, здібності, а якщо потрібно - і життя.

Якщо ж говорити про власне психологічних аспектах підготовки офіцерів, то насамперед слід відзначити важливість і труднощі формування у них правильних поглядів на всі сторони війни, її вимоги до бойової готовності, способи її ведення і забезпечення. Ці погляди багато в чому впливають на повсякденну діяльність офіцерів, її результати і бойову цінність. Помилкові і неточні погляди служать одним з психологічних джерел розгубленості, нездатності вирішувати завдання, особливо в перші дні війни.

Історія військово-морського мистецтва різних країн свідчить, що помилки в поглядах на війну (різної, звичайно, глибини і важливості) були в минулому скоріше правилом, ніж винятком. Це говорить про дуже істотних труднощі формування правильних поглядів. До психологічних причин цього явища відносяться: відставання психічного відображення дійсності від об'єктивних змін (його вторинність); особливості процесу уяви, уводящего деколи від реальності і активно бере участь в передбаченні майбутнього, недоліки його розвитку у офіцерів; суперечливий характер, психологічні труднощі творчого мислення, необхідного для постійного вдосконалення поглядів, недостатність його розвитку у деяких офіцерів; труднощів своєчасного виявлення і правильної оцінки змін, їх співвідношення з існуючим і досвідом минулого; дія «психологічної інерції», що виникає під впливом стереотипів мислення, наявних суб'єктивних схильностей та вподобань, особистого досвіду; недостатня ступінь розвитку почуття нового; труднощі поєднувати теорію і практику для перевірки поглядів і припущень; дії ймовірного противника, що маскують його можливості і приготування. Знання і облік цих причин в роботі можуть допомогти офіцерові та офіцерського колективу у формуванні правильних поглядів на війну.

Слід мати на увазі і можливість прояву ілюзій мислення - помилкового відображення дійсності не на рівні сприйняттів, а на рівні мислення, не на рівні образу, а на рівні понять, суджень, умовиводів. У минулому, наприклад, бували ілюзії короткочасності майбутньої війни, вирішальної ролі техніки на флоті, непридатності минулого досвіду і, навпаки, непохитності всіх уроків минулого, ілюзія повної бойової готовності, власного всесилля. Найбільш часто помилки і помилки виникають в періоди революційних і швидких змін у військовій справі, в роки, наступні за великими війнами, після переможних воєн, в періоди радикальних змін планів розвитку і використання ВМС. Корисно уникати поглядів, в яких відкидається можливість раптового нападу на тій основі, що «ворог не посміє» і «ми не допустимо», не допускається думка про можливість виникнення критичної обстановки з початком війни, виносяться категоричні судження, переоцінюються або недооцінюються небудь види зброї, способи дій або критерії (наприклад, бойова готовність оцінюється тільки за критерієм часу).

Найважливішою умовою вироблення правильних поглядів на всі аспекти війни є оволодіння офіцерами марксистсько-ленінської методологією. Цим же цілям служить підвищення рівня загального та військової освіти, розвиток інтелектуальних якостей і творчих здібностей, створення сприятливого для творчості соціально-психологічної атмосфери в колективах. У число психологічних умов формування вірних поглядів також входять розвиток і заохочення наукової творчості корабельних офіцерів, оволодіння науковими методиками, постійне стеження за досягненнями науки та їх осмислення в практичному плані.
Велику користь при цьому приносить використання в офіцерських колективах спеціальних форм і методів подолання «психологічної інерції» (тренування, методи «мозкового штурму», інверсії, аналогії, емпатії, фантазії, систематичного дослідження варіантів). Істотний внесок у розвиток і вдосконалення поглядів вносить участь офіцерів у далеких походах, маневрах, великих і досвідчених навчаннях та їх критичне осмислення. Благотворно позначається на психології офіцерських колективів правильне поєднання досвіду і молодості.

Велике значення має і формування у офіцерів особливих якостей «океанського мислення», що дозволяють правильно вирішувати всі питання бойових дій на просторах Світового океану. Ці дії за своїми вимогами до офіцерів, по способам прийняття рішень, пересуванню, організації та інших питань відмінні від тих, які ведуться поблизу берегів. Океан вимагає від флотських офіцерів мислення, відмінного від «прибережного» або «морського». Досвід далеких походів показав, що в них потрібен особливий підхід до керівництва особовим складом. Офіцери, готуючи корабель до тривалого океанського плавання, зараз повинні брати до уваги міркування, над якими ніколи не замислювалися перш, виходячи на кілька днів в район бойової підготовки.

Офіцерам потрібні психологічний досвід і гарт у подоланні специфічних для їх бойової діяльності труднощів. З цією метою в процесі їх підготовки відтворюються розумові, емоційно-вольові та моральні труднощі, властиві бойовій обстановці. Наприклад, штурмани і вахтові офіцери широко використовують для визначення місця корабля в море різні засоби навігаційного обладнання морських театрів. Багато хто так звикли до цього, що часом і навчальні стрільби забезпечують, використовуючи ці кошти. Тим часом вже початок війни позбавить можливості надійно визначати місце такими методами в будь-який момент. Той, хто не звик до методів, характерним для умов війни, буде відчувати розгубленість, невпевненість у місці корабля, точне штурманське забезпечення поставлених кораблю завдань буде утруднено. Очевидно, треба не тільки вміти, а й звикати використовувати бойові способи кораблеводіння. Відсутність подібної звички в поєднанні з хвилюванням і збудженням з досвіду минулого не раз приводило з початком бойових дій до грубих навігаційним помилок, наприклад до постановки мінних загороджень з приблизно визначеними координатами їх меж, що заважало згодом бойовим діям своїх сил.

Моделювання психологічних умов і труднощів дієво, коли виходить з того, що перемога не спадає сама собою. Її треба вирвати у противника у важкій боротьбі, зламати його опір, перевершити за всіма показниками. За цей відповідальний офіцер, і йому необхідна підготовленість, що перевершує морально-політичну, професійну та психологічну підготовленість противника.

В. І. Ленін учив: «Найнебезпечніше у війні ... - Це недооцінити противника ... »[3, т. 41, с. 144]. Вірно говорять і в народі: «Той, хто думає, що противник дурень, - нехай сам займе розуму», «Знай і слабкі і сильні сторони супротивника: непізнана слабкість силою його стане, а пізнана сила - слабкістю».

Всяка перемога, бойової успіх - результат складної діяльності розуму і волі офіцерів, насамперед командира. Це плід невпинних роздумів, здогадок, припущень, результат відбору та аналізу самих різних відомостей, пошуків головного, вирішального, в яких поступово збираються крупиці істини, зіставляються, перепроверяются, відкидаються помилкові дані. У ході бойових дій командир відчуває хронічну нестачу відомостей про обстановку, вживає постійні спроби прояснити і уточнити її. Особливо сильний «туман війни» на її початку. Проте командир і його помічники - офіцери покликані завжди розібратися в обстановці і знайти найкраще рішення. Очевидно, необхідно психологічно підготувати їх до подолання пізнавальних труднощів. Це досягається, коли оперативна і тактична обстановка в ході навчань, групових вправ, ігор, летючок та інших форм підготовки офіцерів представлена ??обучавшая вичерпними даними, а має елементи неясності, неповноти, неточності, суперечливості. Частина даних може бути застарілою, деякі відомості - помилковими або приблизними. Допускається часом такий психологічний промах: учнем повідомляються лише ті дані, які потрібні їм для прийняття рішення. У результаті окремі офіцери починають оцінювати їх, виходячи з таких, приблизно, міркувань: «Мені не ясно, навіщо ці дані, по разу керівник повідомив їх, значить, вони для вирішення потрібні. Подумаємо ще раз, навіщо вони дані? »Але ж одна з характерних бойових розумових труднощів полягає в тому, щоб з маси різних повідомлень відібрати ті, які важливі, вибрати головне ланка в ланцюзі подій, що відбуваються.

  Розвитку у офіцерів розумових і вольових якостей, потрібних для вирішення бойових завдань, сприяє створення постійно мінливій навчальної обстановки, коли зміни відбуваються швидко, радикально, незвично, приголомшливо, містять елементи випадковості. Для достатньо підготовлених офіцерів ефективні створення комплексірованние розумових труднощів, постановка проблем не по черзі, а так, як вони реально можуть виникнути в бою. Наприклад, в роки другої світової війни після вибуху глибинної бомби біля борту однієї з підводних човнів центральний пост отримав майже одночасно такі відомості: припинилася подача електроенергії, човен провалюється з диферентом на корму, кінгстони та клапани вентиляції не закриваються гідравлікою, пожежа в Електромоторний відсіку, густий їдкий дим в Електромоторний і торпедному відсіках - особовий склад задихається, кермо заїло в крайньому лівому положенні, в машинне відділення надходить вода, головні осушувальні трубопроводи пошкоджені. Офіцери човни впоралися з труднощами, тому що вони готувалися по-бойовому.

  Як би не складна була обстановка з утримання завдань, її динаміці, оцінці та іншим складовим, основні труднощі її - у діях сильного, розумного, хитрого і напористого противника, що має свої плани і теж розраховує на перемогу. Не можна серйозно говорити про психологічну підготовку офіцера, якщо при його навчанні плани «противника» заздалегідь відомі йому, якщо не доводиться ламати голову над розгадуванням його задумів, якщо «супротивник» діє пасивно, маневрує примітивно, не може зрозуміти елементарних загроз, не ухиляється, що не протидіє, якщо він слабкий, що не напористий і не використовує допущені нами промахи і прорахунки. Дійсна психологічна гарт офіцера відбувається лише в обстановці боротьби, протидії, змагання умів, що найкраще досягається на двосторонніх навчаннях і іграх, але може бути створене досвідченим керівником і в ході групових вправ або тактичних летючок. Такі труднощі розвивають у офіцерів активну манеру вести бойові дії, вміння діяти наполегливо, непохитно, винахідливо, не пасувати перед труднощами при перших невдалих спробах вразити ворога, діяти передбачливо. Психологічну підготовленість офіцера, командира до ведення боротьби з ворогом підвищує ретельне вивчення ймовірного противника, в тому числі його національно-психологічних особливостей, традиційних звичок, способів дій, оцінок, якостей. Бойовий досвід минулого свідчить, що хоча цим завжди займаються, але, як правило, все-таки недостатньо, і це позначається особливо з початком війни.

  Психологічна підготовка офіцерів передбачає спеціальне вивчення всіх аспектів психологічної дуелі з противником, «боротьби нервів», способів орієнтування в ході цієї дуелі. Добре підготовлений до ведення боротьби той офіцер, який знає труднощі психологічної боротьби, способи психологічного впливу на противника, шляхи розпізнавання і подолання психологічного впливу противника, вміє правильно враховувати психологічні особливості першого бойового походу, бойового зіткнення з незнайомим супротивником, з переважаючим, з поступається за силою , з боязким, з чинним нахабно і авантюрно.

  Своєрідні завдання та шляхи створення небезпеки (необхідності ризику) при психологічній підготовці офіцерів. Небезпека і ризик - це не тільки загроза життю або здоров'ю офіцера, але й відповідальність за життя і здоров'я підлеглих, сумніви в отриманні високої оцінки з бойової підготовки, умови завоювання, збереження або втрати авторитету в очах старших, товаришів, підлеглих, питання успіхів подальшої служби , це відповідальність за самостійні та ініціативні рішення. У цьому сенсі всяке наближення умов навчання до бойових, а особливо максимальне, та ще на контрольних та залікових заходах, містить в собі труднощі, корисні для психологічного загартування офіцерів. Прагнення до спрощенство і умовностей, до вирішення навчально-бойових завдань в найпростіших умовах відображає недостатню психологічну стійкість даного керівника до відповідальності і ризику. Разом з тим це досить яскравий і відносно легко виявляється ознака непідготовленості його до рішення бойових завдань. Наївно сподіватися, що людина, яка не ризикує проявляти ініціативу і самостійність у мирний час, раптом в бойовій обстановці почне приймати на свою відповідальність ініціативні і самостійні рішення.

  Під час навчання офіцера обстановка ризику, небезпеки, що сприяє розвитку самостійності і відповідальності, створюється:

  - Імітацією виходу з ладу зв'язку з вищестоящими командними інстанціями, взаємодіючими силами і засобами;

  - Виконанням обов'язків по заступництву;

  - Ліквідацією зайвої опіки, контролю, підказок, тривалих інструктажів, жорсткої деталізації майбутніх дій;

  - Умисним відсутністю старших командирів, перевіряючих, що забезпечують поряд з учнем офіцером;

  - Скороченням термінів і сил на підготовку до виконання несподіваних і відповідальних навчально-бойових завдань;

  - Швидким нарощуванням складності завдань і питань, які відпрацьовуються протягом навчального року, сезону, місяця;

  - Різким підвищенням вимогливості при перевірках і оцінках підготовки;

  - Імітацією обстановки граничної скритності і введенням заборони на використання засобів зв'язку;

  - Введенням темпу розвитку навчальної обстановки, відповідного темпу бою, операції;

  - Введенням системи оцінок виконання навчально-бойових завдань, диференційованих за складністю тактичної обстановки і силі протидії супротивника (наприклад, бездоганне виконання завдання в простій обстановці без протидії супротивника відповідає оцінці не вище «задовільно»).


  Сконцентрувавши сили на певному напрямку або досягнувши хоча б часткової раптовості, противник може мати тимчасовий успіх, поставити корабель або з'єднання в дуже важкі умови. Тому необхідно психологічно бути готовим до дій у важкій обстановці, мати певний досвід (натренованість) дій в, здавалося б, безвихідних, критичних умовах. Заслуговує на увагу спеціальна відпрацювання особливих прийомів для виходу з критичної ситуації. У цьому відношенні психологічно корисні дії на двосторонніх навчаннях нечисленною, поставленої в невигідні умови сторони. Вони заслуговують ретельного розбору та оцінки.

  У психологічній підготовці, що готує офіцерів до будь-яких випробувань сучасної війни, яка виховує у них «звичку до незвичного», звичайно, має бути послідовність, перехід від простого до складного. Важливо тільки не застрявати на початкових рубежах, не затягувати перехід до обстановки, максимально наближеної до бойової, відводити основний час відпрацювання найскладніших дій і в найважчих умовах.

  У наші дні особливе значення має підготовка офіцерів до ефективних бойових дій при раптовому початку війни. Психологічна підготовка до війни взагалі не ідентична підготовці до її початку, хоча і становить основу останньої. Психологічні труднощі перших боїв і операцій великі, своєрідні, і до подолання їх слід готуватися особливо, бо від цього багато в чому може залежати хід і навіть результат війни. В інтересах такої підготовки ретельно відпрацьовуються всі дії, пов'язані з переходом від готовності до вирішення першого бойових завдань в умовах війни, дії у всіх можливих варіантах переходу від миру до війни з урахуванням можливих наслідків. Ефективність підготовки залежить від знання типових психологічних труднощів такого переходу, правдоподібного і регулярного моделювання їх під час навчань і маневрів. При цьому психологічно значуще не тільки різноманіття відпрацьовуваних дій і умов, а й бездоганна освоєність обов'язкових, типових дій, так як бойова готовність пред'являє до них підвищені вимоги по швидкості, ефективності, надійності і гнучкості. Відчувати себе звично в обстановці перших бойових дій офіцеру допоможе навчання в районах, де вони можуть розвернутися, у складі сил, які можуть брати участь в них.

  При психологічній підготовці командування і офіцерів штабів до дій на початку війни звертається увага на моделювання психологічних труднощів, пов'язаних з психологічним переломом в момент початку війни і подальшої бойової адаптацією психіки. Психологічно правдоподібно моделюються труднощі роботи командирів з'єднань і штабів з контролю за подіями, прийняттю відповідних рішень, оперативному реагуванню на зміни,, плануванню бойових дій в складній обстановці війни, що почалася, планування та підготовки операцій в гранично стислі терміни. При імітації таких труднощів корисно враховувати досвід початкових періодів воєн минулого.

  Як відомо, в перші години і дні важко було здійснювати контроль за обстановкою. Надходили відомості нерідко запізнювалися, були неповними, неточними, суперечливими. Багато надходило помилкових даних про перископах, виявлених підводних човнах, літаках, постановках хв противником, десантах, породжених як психологічними причинами, так і навмисно провокаційними актами противника. Тому офіцери штабу не повинні тільки збирати донесення, вони зобов'язані виявляти активність, накопичувати дані, аналізувати їх, робити припущення, негайно перевіряти їх. Вступники донесення нерідко відображають не тільки об'єктивну обстановку, але і мотиви доносять. Вони можуть прикрашати стан справ або згущувати фарби в залежності від бажання доносить представити свої дії получше чи наміри роздобути від вищестоящої інстанції побільше сил і засобів підтримки.

  Своєрідно у діяльності штабів та командування проявляються і емоційно-вольові труднощі. Часом виникає невіра у здатність підлеглих вирішити покладені на них завдання, загострюється боязнь відповідальності за прийняте рішення, ініціативу і самостійність, з'являється спокуса прикрасити правду, представити справу краще, ніж воно є, звалити на підлеглих провину за власні промахи, складніше стає відстоювати свою думку. Психологічна боротьба командування і офіцерів штабів з противником результативна, якщо вони знайомі з нею, вміють її вести, можуть проявляти стійкість у боротьбі за бойову ініціативу, володіють способами психологічного тиску на ворога, здатні правильно розгадувати його психологічні цілі. Для успішної організації взаємодії та забезпечення операцій має значення розвиток організаторських здібностей у офіцерів штабів, єдності оперативно-тактичного мислення, вміння враховувати психологічні наслідки своїх рішень.

  При психологічній підготовці політпрацівників особлива увага звертається на вироблення готовності до оперативної перебудови всієї системи роботи з особовим складом на бойовий лад, а також до ефективного морально-політичному і психологічному впливу на воїнів при вирішенні бойових завдань. Це досягається формуванням високої особистої стійкості до всіх бойовим труднощам, здатності до самоконтролю і самоврядуванню. З політпрацівниками вивчаються вимоги, пропоновані сучасної війною до матросів, старшинам, мічманам і офіцерам, відчувають ними (особливо з початком війни) внутрішні труднощі, можливі промахи і недоліки. У ході підготовки політпрацівників у них розвиваються психологічна спостережливість, вміння правильно виявити і оцінити стану підлеглих, знайти і застосувати найбільш ефективні в морально-політичному і психологічному плані способи впливу на них. Широка участь у конференціях та обговорення морально-політичних і психологічних питань бойових дій і підготовки до них у себе на кораблі поглиблюють і конкретизують цю сторону особистої підготовленості. Виправдало себе активне проведення політпрацівниками спостережень, опитувань, бесід, експериментів, аналізу якості роботи особового складу, що базуються на рекомендаціях психологічної науки і її методах. Набули поширення завдання політробітникам на період Тривалого походу з вивчення якогось питання, пов'язаного з роботою і керівництвом особовим складом. Ось короткий перелік таких завдань: партійно-політична робота в різних обставинах далекого походу з урахуванням психологічних факторів; психологічний аналіз дієвості різних виховних заходів у поході; організація дозвілля з урахуванням інтересів, запитів особового складу та стоять завдань; шляху підтримки високої готовності особового складу до активних і рішучим бойовим діям та ін

  Розвитку психологічної підготовленості політпрацівників сприяють практичні форми навчання під керівництвом начальника Політоргани. Це практичні заняття, ігри з розробки планів роботи политорганов та заступників командирів кораблів по політчастині в перші години і дні війни в різних варіантах її початку, у першому бойовому поході, розробка матеріалів для перших радіопередач, газет, виступів, складання пам'яток особовому складу, гасел, плакатів, організація виставок та забезпечення інших форм наочної агітації. Сприяють придбанню досвіду підготовка, аналіз та систематизація матеріалів для організації роботи з особовим складом в бойовій обстановці (наприклад, про борг і відповідальність, пильності, нормах і правилах поведінки в бойовій обстановці, про недоліки бойових дій за досвідом минулого і їх причини, про психологічну війну противника і шкідливості чуток та ін.) При цьому використовуються епізоди бойового минулого, досвід великих навчань і маневрів, локальних воєн, матеріали періодичної преси, література, живопис.

  Що стосується психологічної підготовки всіх офіцерів до керівництва підлеглими, то вона пов'язана з гарним знанням питань психології та виконанням рекомендацій, викладених у гл. II-IV та VI цієї книги. Специфіка підготовки до керівництва в бойовій обстановці полягає у вивченні психологічних особливостей вирішення бойових завдань, розвитку уміння передбачати і правильно оцінювати психологічні труднощі, стану підлеглих у бойовій обстановці і застосовувати рекомендації військової психології по керівництву ними. Корисно залучати всіх офіцерів до вивчення зазначених вище питань, огляду та підготовці матеріалів. Практична підготовка офіцерів може проводитися шляхом спеціальних групових вправ, летючок та ігор з питань морально-політичного та психологічного керівництва. Таким чином відпрацьовують їх дії при підготовці корабля до тривалого плавання, керівництво особовим складом у ході вирішення завдань при загостреннях військово-політичної обстановки, з початком війни, у ситуаціях, можливих в бойовій обстановці. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ"
 1.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 2.  Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
    У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 3.  Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
    Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 4.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5.  Психолог в армії
    Зараз інтенсивно розвивається психологічна служба у військах. Як починав свою кар'єру на кадровій службі, я ще й усім своїм єством відчуваю її необхідність. Навіть тоді, коли військовим регулярно платили, престиж служби в армії поступово падав, починала розвиватися дідівщина. В армії спостерігалися випадки самогубства як серед військовослужбовців строкової служби, так і серед офіцерів. У застійні
 6.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 7.  Військова психологія як галузь психологічної науки
    Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 8.  Розвиток військової психології в Англії, Німеччині, Франції, Японії та Ізраїлі
    Навчальні питання: 1.Аналіз науково-теоретичних особливостей розвитку військової психології в Німеччині 2. Основні напрямки розвитку військової психології в Англії, Франції, Японії та Ізраїлі Основні напрямки психологічних досліджень у Німеччині в роки I МВ: - моральний стан військ; - поведінка солдата в бою; - поведінка солдата на службі; -
 9.  ВСТУП
    Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 10.  Визначення психологічної роботи та основні етапи її розвитку
    Психологічна робота - це діяльність, що проводиться в мирний і воєнний час командирами, офіцерами органів виховних структур, психологами і спеціально створюваними структурами (підрозділами). Вона спрямована на вивчення, формування і розвиток у військовослужбовців психологічних якостей, підтримання психічних станів, необхідних для успішного ведення бойових дій, виконання
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека