ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Конспект лекцій військової кафедри. Військова конфліктологія, - перейти до змісту підручника

«Особливості протікання та впливу конфліктів на життєдіяльність військовослужбовців»

Навчальні питання:

1. Особливості конфліктів між військовослужбовцями за призовом.

2. Міжособистісні конфлікти у взаєминах офіцерів.

3. Специфіка конфліктів між начальниками і підлеглими.

Питання 1. Дві категорії конфліктів:

1) Конфлікти по горизонталі

2) Конфлікти по вертикалі (опоненти - супідрядні особи)

Причини конфліктів:

1) Об'єктивна

1) недостатня забезпеченість підрозділу всім необхідним для нормальної життєдіяльності та виконання бойових завдань

2) порушення соціальної справедливості при розподілі матеріальних і духовних благ

3) слабка розробленість правових та інших нормативних процедур

4) субординаційних тип ставлення до військовослужбовців і духовним укладами військової служби

5) складність і динамічність військової діяльності

6) невідповідність нормативного характеру відносини військовослужбовця

7) складність соціальної і професійної адаптації командирів до своїм посадовим статусом

2) Суб'єктивні

3) Управлінські

1) на прийняття необгрунтованих або помилкових рішень

2) зайва опіку чи підміна старшими начальниками молодшими командирами у виконанні ними посадових обов'язків

3) слабка турбота деяких керівників про престижність командних посад

4) невідповідність між функціями і засобами, які є у розпорядженні військовослужбовця для виконання цих функцій

5) приблизна рівність ряду категорій військовослужбовців та начальників за віком з підлеглими

6) недостатня підготовка ряду військовослужбовців

4) Психологічні

1) існування в деяких підрозділах суперечать статутним вимогам і традиціям звичаїв, що виражаються в перекладанні окремими воїнами своїх обов'язків на товаришів по службі

2) низька культура спілкування, грубість і нетерпимість до чужої думки

3) прагнення командирів затвердити свій авторитет будь-яку ціну

4) негативна установка підлеглого на начальника

5) напружені взаємини між військовослужбовцями

6) упереджене ставлення начальника до своїх підлеглих

7) завищена самооцінка військовослужбовців

8) прагнення нечесним шляхом домогтися лідерства в колективі

9) негативізм у поведінці деяких військовослужбовців

10) підвищена агресивність і дратівливість

Перше місце серед психологічних причин конфліктів між військовослужбовцями є образа честі і гідності військовослужбовця.
Другу позицію займає боротьба за більш привабливу соціально-групову роль в підрозділі. Третє місце займає незадовільна якість військової діяльності.

Питання 2. Характеристики:

1) змістовна

2) оцінка чистоти конфлікту (по вертикалі, по горизонталі, по діагоналі)

3) динаміка протягом року (залежність від пори року)

4) тривалість протікання конфліктів

5) вплив конфлікту на ступінь розв'язання суперечності, що лежить в його основі

6) найбільш часто використовувані способи боротьби в конфлікті (критика опонентів 31%; грубість по відношенню до опонентів 24%; звернення за підтримкою до начальника 22%; звернення за підтримкою до громадськості 16%; невиконання розпоряджень опонентів 15%; сумлінне використання обов'язків як засіб зміцнення своїх позицій 15%; загроза опонентів 12%; звернення за підтримкою товаришів по службі 12%)

7) залежність чистоти конфліктів від часу перебування на посаді офіцера - опонента

Питання 3. Об'єктивні причини конфліктів:

1) субординаційні характер відносин

2) Діяльність в системі людина-людина

3) Велика частина конфліктів по вертикалі детермінована

4) Інтенсивність спільних дій з опонентом

5) Найбільш конфліктне ланка - керівник і підлеглий

6) Розбалансованість робочого місця

7) Неузгодженість зв'язків між робочими місцями в організації

8) Складність спеціальної професійної адаптації

9) Недостатня забезпеченість за об'єктивними умовами управлінських рішень всім необхідним для їх реалізаціїТипи конфліктів

Ставте підлеглому конкретні завдання.
Забезпечте виконання завдання всім необхідним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Особливості протікання та впливу конфліктів на життєдіяльність військовослужбовців» "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2. Неврози
  До неврозів відносять такі функціональні порушення в нервовій діяльності, які не супроводжуються грубими органічними змінами в структурі нервової тканини. Однак таке визначення досить умовно, і воно пояснюється тією обставиною, що природа неврозів довгий час була мало вивчена. Деякі порушення в загальній соматики організму (недокрів'я, розлад обміну речовин, виснаження та ін)
 3. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечать один одному задачі: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 4. Аутопсихологічна компетентність у структурі особистості професіонала
  Як фактор успішної професіоналізації аутопсихологічна компетентність забезпечує концентрацію індивідуального досвіду під рішення професійних завдань. Оптимізація внутрішніх можливостей відбувається в процесі самопреобразующей діяльності, включеної в контекст вирішення професійних завдань. Суб'єкт професійної діяльності опановує своїми індивідуальними й особистісними
 5. Аутопсихологічна компетентність в системі професійної компетентності фахівця
  Порівняльно-порівняльний аналіз результатів акмеологічних досліджень показав, що АК є важливим компонентом психологічної культури та , зокрема, професійної компетентності фахівця (що постійно розширюється система знань, що дозволяє виконувати професійну діяльність, коло вирішуваних проблем з високою продуктивністю), в тому числі і держслужбовця. Компетентне
 6. Акмеологический і аксіологічний підходи до проблеми толерантності в міжособистісному спілкуванні
  Акмеологія вивчає насамперед ті умови і фактори, які забезпечують вищий рівень досягнень людини в якій-небудь області професійної діяльності як особистості і як зрілого суб'єкта цієї діяльності (Б.Г. Ананьєв, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, І.А. Рибніков та ін.) Тому в рамках акмеології толерантність в міжособистісному спілкуванні розуміється нами як невід'ємна характеристика
 7. Про методи емпіричного ФІКСАЦІЇ ВПЛИВУ біографічних ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
  Біографічний аналіз особистості може мати принаймні три основні аспекти: об'єктивний, суб'єктний і суб'єктивний. Перший аспект передбачає вивчення, розуміння особистості виходячи з типового "життєвого розкладу" представників певної соціальної чи якийсь умовної групи, до якої належить обстежуваний. Для цього індивідуальні біографічні події важливо
 8. «Емпіричний аналіз межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»
  У четвертому розділі аналізуються результати емпіричного дослідження ролі факторів [микросоциум (сім'я) і макросоциума , умови і місце проживання (село / місто), етнокультурні особливості], що визначають своєрідність відносин між представниками різних поколінь. Сім'я є одним з головних соціальних інститутів суспільства. Тому всі зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві,
 9. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад , в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 10. Полоролевая ідентичність на різних вікових стадіях: завдання, соціальні ролі, стадії розвитку сім'ї
  Зі зміною системи статевих ролей багато традиційних відмінності між статями, на яких грунтувалися стереотипи маскулінності і фемінінності зникають або різко зменшуються, а самі образи стають менш полярними і однозначними, ніж раніше. У той же час певні відмінності в характері діяльності, спрямованості інтересів і протіканні психічних процесів зберігаються. Природно,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека