Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Особливості підготовки лабораторного заняття

Підготовка лабораторного заняття починається з вивчення вихідної документації, визначення (уточнення) цілей і завдань даного заняття, часу, який виділяється курсантам і слухачам для підготовки.

У ході підготовки до лабораторної роботи військовий викладач повинен усвідомити проблематику, обсяг і зміст лабораторного заняття, визначити, які поняття, визначення, теорії можуть бути ілюстровані даними експериментом, які вміння та навички повинні придбати навчаються в ході заняття, які знання поглибити і розширити. При цьому йому необхідно вирішити, на якому етапі навчання слід поставити завдання на підготовку до лабораторної роботи, яким чином досягти активізації пізнавальної діяльності курсантів та слухачів.

Завдання на підготовку до лабораторної роботи може бути поставлена ??або на лекції, або на практичному занятті з таким тимчасовим розрахунком, щоб навчаються змогли якісно підготуватися до її проведення. Одночасно їм видаються розробляються на кафедрі "Завдання на лабораторну роботу" і "Опис лабораторної роботи". Ці навчально-методичні матеріали готуються, як правило, викладачем, який проводить весь лабораторний практикум.

Розділи зазначених методичних матеріалів відображають навчальні питання, короткі відомості з теорії, програму виконання роботи, зміст звіту, питання для підготовки та літературу, рекомендовану курсантам і слухачам для підготовки до заняття. У них також ставляться завдання, які навчаються повинні вирішити при підготовці до роботи, в процесі експерименту і при обробці отриманих результатів.

У вказівках про порядок оформлення звіту визначаються форма звіту, в якому вигляді має бути оформлений цифровий і графічний матеріал, порядок порівняння отриманих результатів з розрахунковими і оцінки похибок, порядок формулювання висновків і висновків, а також порядок захисту виконаної роботи.

При проведенні занять з жорсткою регламентацією, опис роботи - це фактично покроковий перелік того, що курсанти та слухачі повинні по ній зробити. Опис по роботах на проблемно орієнтовною основі дещо відрізняється від традиційного і включає найменування і цільову установку лабораторної роботи; суть наукової проблеми, що підлягає вирішенню; приблизний порядок проведення експерименту, а також очікуваний результат; загальні вимоги до звіту та висновків по роботі; питання для підготовки; рекомендовану літературу.


Такий опис орієнтує курсантів і слухачів на творчу, дослідницьку роботу, а не на репродуктивні дії.

Підготовка навчаються до лабораторної роботи проводиться в години самостійної роботи з використанням підручників, конспектів лекцій та вищевказаних методичних матеріалів.

У підсумку підготовки курсанти та слухачі повинні знати основний теоретичний матеріал, який закріплюється даної лабораторної роботою; мета, зміст і методику її проведення, правила користування приладами; заходи безпеки та порядок їх виконання в роботі. Крім того, вони повинні заготовити схеми, таблиці, графіки, необхідні для виконання роботи. Офіційним допуском для курсантів і слухачів до заняття є здача колоквіуму. Щоб забезпечити своєчасне виконання робіт, кафедри зазвичай встановлюють "контрольні терміни" колоквіумів і здачі робіт. Ці терміни вибираються таким чином, щоб навчаються мали можливість самостійно і якісно планувати свою діяльність. Тим часом викладач продовжує підготовку до даного заняття: організовує самостійну роботу курсантів та слухачів, проводить індивідуальні та колективні консультації, перевіряє готовність апаратури та документації, а також розробляє план проведення лабораторного заняття.

Змістовна частина плану проведення лабораторної роботи включає вступну частину; порядок проведення експерименту та обробки результатів; загальний розрахунок часу по етапах заняття (на збірку установки, проведення експерименту, аналіз та оформлення звіту); заключну частину заняття.

У вступній частині вказуються тема, мета, порядок виконання роботи та оформлення звіту. Хід виконання лабораторної роботи в плані відображається тільки в узагальненому вигляді.

Визначаючи порядок проведення експерименту, доцільно відзначати послідовність роботи, приблизний розрахунок часу; особливості роботи з даною апаратурою; заходи безпеки; контроль правильності зібраної схеми і порядок подачі напруги (навантаження); точність зняття відліків; питання або задачі (проблеми), що вимагають від курсантів і слухачів самостійних рішень або прояви творчості.

Заключна частина відводиться на підведення підсумків та постановку завдання на наступне заняття.

Проведенню лабораторного заняття передує здача курсантами та слухачами колоквіуму.
Колоквіум (від лат. Colloquium - розмова, бесіда) - співбесіда викладача з учнями.

Мета колоквіуму - контроль глибини засвоєння теоретичного матеріалу досліджуваного розділу навчальної дисципліни; контроль розуміння фізичної сутності явищ, іллюстріруемих даної лабораторної роботою; перевірка знання приладів та апаратури, що використовуються при проведенні лабораторної роботи; перевірка знання порядку проведення експерименту і його обгрунтування, уявлень про очікувані результати, вміння їх обробляти й аналізувати; перевірка знання правил експлуатації обладнання і техніки безпеки при проведенні робіт.

Таким чином, проводячи колоквіум, як правило, шляхом індивідуальної співбесіди, військовий викладач насамперед контролює, якою мірою курсанти та слухачі вивчили лекційний матеріал і рекомендовану літературу, наскільки глибоко засвоїли теоретичний матеріал, зрозуміли фізичну сутність розглянутих явищ.

Перевірка знання приладів, порядку проведення експерименту і уявлень курсантів і слухачів про очікувані результати, вміння обробляти і аналізувати експериментальні дані дозволяє, по-перше, виключити грубі помилки в ході експерименту, по-друге, виробляти у курсантів і слухачів навички якісних і кількісних узагальнень при проведенні наукових досліджень, по-третє, оцінювати допустимі розкид результатів експериментів і в цілому сприяти розвитку необхідної культури роботи.

Колоквіум як форма навчального контролю відрізняється від іспиту (заліку) наступним: охоплює не всю дисципліну в цілому і навіть не частина її, вивчену протягом семестру, а тільки її розділ або навіть тему; може і повинен приймати форму співбесіди, тобто діалогу; це вид індивідуальної методичної допомоги, роз'яснення обучающемуся тих питань, невірне або недостатнє розуміння яких він виявив у співбесіді.

Отже, колоквіум це форма контролю, вид допомоги курсанту (слухачу) і метод стимулювання його самостійної роботи. Залежно від можливостей і напруженості навчального плану колоквіуми можуть проводитися в планове навчальний час, в період самостійної підготовки і під час лабораторної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості підготовки лабораторного заняття "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  особливості менструальної, статевої та генеративної функції. АНАМНЕЗ Анамнез допомагає лікарю з'ясувати умови життя, вплив перенесених загальносоматичних та інфекційних захворювань (рахіт, ревматизм, скарлатина, дифтерія, вірусний гепатит, тифи, туберкульоз, пневмонія, хвороби серця, нирок), захворювань статевих органів (запальні процеси, безпліддя, порушення менструальної функції ,
 2. 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
  особливостями, по суті, включає чотири дисципліни: бактеріологію, вірусологію, мікологію і протозоологію. Тісно до них примикає, інтегрує, взаємодіє імунологія, як наука вивчає способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин, у тому числі мікробів і їх продуктів, з метою збереження гомеостазу, структурної та функціональної цілісності організму. Поразка імунної
 3. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  особливостями перебігу її захворювання. Жінку, обратившуюся в консультацію за отриманням направлення в стаціонар для штучного переривання вагітності (а в окремих випадках її чоловіка або родичів), перш за все слід переконати в необхідності серйозного ставлення до даної операції і роз'яснити шкоду і небезпека штучного переривання вагітності. Основне завдання санітарного
 4. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  особливо ретельно. 4.8.2. При необхідності переходу в обсерваційне відділення медичний персонал змінює халат , одягає бахіли. Для цього біля входу мається вішалка з чистими халатами, ємності з бахилами. 4.8.3. Зціджене породіллями обсерваційного відділення молоко для догодовування новонароджених не використовується. 4.8.4. Прийом пологів у ВІЛ-інфікованих вагітних у великих містах
 5. ДОДАТКИ
  особливо у жінок з ризиком передчасного переривання вагітності. Для бальної оцінки стану шийки матки використовують видозмінену шкалу Бішопа, наведену нижче. | ??ОЦІНКА СТАНУ ШИЙКИ МАТКИ У БАЛАХ При сумарній оцінці 4 бали хірургічної корекції шийки матки не потрібно в момент спостереження, а при оцінці 5-8 балів вона необхідна (можлива). Для більш точної
 6. ХВОРОБИ ЯЄЧНИКІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ жіночої репродуктивної системи
  особливо плацентарним естрогенів і прогестерону, за механізмом негативного зворотного зв'язку. Тому зміст гонадотропінів в крові знижується і до моменту народження стає практично невизначеним. В результаті відділення плоду від плаценти у новонароджених відбуваються зниження рівня естрогену і прогестерону і одночасне відповідь підвищення секреції гонадотропінів, що зберігається протягом
 7. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  особливо зараз, під час здійснюваних реформ і змін, тримати в голові наступне: ринок, ринкові відносини в медицині, в яких ми ще погано розбираємося і які тільки зароджуються у нас в країні, в тому числі такий великий розділ ринкових відносин, як медичне страхування, диктує свої "правила гри". Ви повинні з ними бути знайомі вже сьогодні, щоб не зазнати розчарування в
 8. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
  особливостями, по суті, включає чотири дисципліни: бактеріологію, вірусологію, мікологію і протозоологію. Тісно до них примикає, інтегрує, взаємодіє імунологія, як наука вивчає способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин, у тому числі мікробів і їх продуктів, з метою збереження гомеостазу, структурної та функціональної цілісності організму. Поразка імунної
 9. анаеробного ентеротоксемії СВИНЕЙ
  особливо в порожній кишці. У одних поросят весь кишечник геморрагически запалений, темно-червоного кольору і наповнений кров'яним вмістом, у інших запалені лише окремі відрізки кишечника з переважною локалізацією змін до порожній кишці. Кишкова стінка місцями некротизована, покрита виразками. Вміст кишечника кровянистое, з бульбашками газу, шлунок наповнений згустками молока, слизова
 10. Б
  особливостей росту культури в напіврідкому МПА. Виділення культури бактерій проводять шляхом посіву матеріалу на середовища живильні. Щоб полегшити і прискорити виділення бактерій, використовують диференційно-діагностичні та елективні поживні середовища (щільні та рідкі ), на яких певні види бактерій дають характерний для них зростання (при цьому затримується ріст сторонніх мікробів). Посів на
 11. В
  особливо трутневом), на дні вулика - на живих і загиблих бджолах і в смітті. Для ранньої діагностики використовують одноразову обробку сімей бджіл димом фенотіазину або інших акарицидів. Лікування. Бджіл обкурюють восени протягом трьох днів димом фенотіазину (1,5 г на одну обробку), фольбекса (2 смужки), нафталіну (2-3,0 г) або обробляють у спеціальному апараті при t 46-48 {{?}} C протягом 10-12
 12. И
  особливостей потомству повністю залежить від відбору фенотипів. Мутаційна І. визначає всі зміни в популяціях. Внаслідок безперервності мутаційної І. у природних популяціях завжди підтримується високий рівень генетичної різноманітності (гетерогенності). Неспадкова І. обумовлена ??впливом факторів зовнішнього середовища (наприклад, температура, харчування) на розвиток генотипу в даних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека