Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Особливості організації та проведення занять методом самостійної роботи під керівництвом викладача

Самостійну роботу під керівництвом викладача доцільно будувати з трьох основних частин: вступної (настановної); власне самостійної роботи курсантів і слухачів з виконання запропонованого завдання (виконавської) і підбиття підсумків.

Заняття починається коротким вступним словом викладача. Вступна (установча) частина повинна орієнтувати курсантів і слухачів на міцне освоєння знань, відпрацювання умінь і якщо це передбачається завданням, то і навичок, які необхідні для його виконання. На цьому етапі з'ясовується і уточнюється, до яких джерел слід звернутися при виникненні труднощів, як і коли перевірити результати самостійної роботи. Вступну частину заняття викладачеві бажано обмежити до 5-10 хвилин.

Потім курсантам і слухачам надається можливість виконувати рекомендовані завдання самостійно. При цьому способи їх самостійної роботи вибирають індивідуально, але методика досягнення кінцевої мети може визначатися викладачем і включати послідовність вивчення і засвоєння навчально-методичного матеріалу, посібників, керівництв, настанов, техніки і т. д.; визначення головного в досліджуваному матеріалі, відомості, які необхідно опрацювати і законспектувати; перегляд навчальних кінофільмів та їх обговорення; роботу навчаються за індивідуальними завданнями; опитування протягом 7-10 хвилин з метою перевірки засвоєння головного із запропонованого навчального матеріалу.

В ході занять викладач не повинен усуватися від керівництва самостійною роботою курсантів і слухачів. Йому необхідно постійно спостерігати, все бачити, все помічати. На перших заняттях корисно поговорити з кожним навчаються, задати кілька питань як для контролю знань, так і для встановлення ділового контакту з ними.
Якщо з'ясується, що курсант (слухач) не засвоїв матеріал або усвідомив завдання, треба в доброзичливій формі надати йому допомогу.

При виникненні труднощів у навчаються у вирішенні питань завдання викладачеві потрібно передбачити, щоб кожен з них міг отримати оперативну консультацію з будь-якого питання. Якщо при самостійній роботі виникають труднощі з одного й того ж матеріалу (питання) у багатьох курсантів і слухачів, то доцільно провести групову консультацію. Консультації не повинні бути тривалими. Індивідуальні зазвичай протягом 1-2, групові - 2-3 хвилин.

Для контролю засвоєння навчального матеріалу доцільно проводити в кінці кожного заняття групове співбесіду або обговорення досліджуваного матеріалу, проведення контрольних робіт і т. п. Такі заходи при належній їх організації дозволяють не тільки оцінити знання матеріалу, але поглибити і закріпити його у курсантів і слухачів.

Іншою формою проведення самостійної роботи може бути вивчення навчального матеріалу з поставлених питань з наступним коротким обговоренням кожного з них. Контроль засвоєння матеріалу в даному випадку буде більш дієвим.

У заключній частині самостійної роботи викладач підводить підсумки, повідомляє (дає оцінку), як працювали курсанти та слухачі. Можливий звіт окремих навчаються, їх заслуховування за результатами самостійної роботи. Основна дидактична мета підбиття підсумків - навчити курсантів і слухачів аналізувати хід і результати роботи, аргументувати свої висновки, оцінювати зміст, раціонально планувати свою навчальну діяльність.

Нові і, треба сказати, широкі можливості у самостійній роботі над навчальним матеріалом відкриваються з появою на робочих місцях курсантів і слухачів персональних ЕОМ і автоматизованих навчальних систем.
Їх використання на самостійних заняттях під керівництвом викладача дозволяє:

- розширити інформаційну базу навчальних занять;

- підвищити активність курсантів і слухачів , з пасивних "поглиначів інформації" вони перетворюються на її "добувачів";

- розвивати здібності до аналізу та узагальнення, покращувати зв'язаність, широту і глибину мислення;

- полегшити засвоєння абстрактного матеріалу, представити його у вигляді конкретних образів;

- привчити курсантів і слухачів до точності, акуратності, послідовності дій;

- розвивати самостійність.

Вихід на нову якість підготовки майбутніх військових фахівців у військовому вузі бачиться в переорієнтації навчальних планів на широке використання самостійної роботи курсантів і слухачів, у тому числі на молодших курсах; перекладі найбільш "просунутих" навчаються на індивідуальні плани навчання, залучення їх у наукову роботу курсантів і слухачів.

В цілому орієнтація навчального процесу у військовому вузі на самостійну роботу учнів і підвищення її ефективності передбачає:

- збільшення годин на самоосвіту курсантів та слуша-телей;

- організацію постійних консультацій, видачу комплектів завдань на самостійну роботу заздалегідь або поетапно;

- створення навчально-методичної та матеріально-технічної бази військового вузу (підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, комп'ютерні класи тощо), що дозволяють самостійно освоювати дисципліну;

- розвиток систем дистанційного та відкритої освіти;

- доступність лабораторій і спеціальних аудиторій для самостійної роботи курсантів і слухачів та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості організації та проведення занять методом самостійної роботи під керівництвом викладача"
 1. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» ( ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 2. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ ПОРОКИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  Дж.Р.ДеЛонг, Р. Д. Адамі (С. R. DeLong, RDAdams) У цій главі йтиметься про хвороби, обумовлених ушкодженнями або вадами розвитку нервової системи, що виникли в процесі її формування, але надають несприятливий вплив і у дорослих осіб. В результаті виникають труднощі в питаннях їх діагностики та лікування хворих, з якими мають справу общепрактікующіе лікарі та
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 4. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 5. В
  + + + вагіна штучна (лат . vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 6. И
  + + + голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 7. К
  + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 8. Л
  + + + лабільність у фізіології (від лат. Labilis - ковзний, нестійкий), функціональна рухливість, здатність нервової і м'язової тканин тваринного організму відтворювати за 1 сек максимальне число імпульсів (число електричних коливань) у повній відповідності з ритмом діючих на неї подразників; швидкість протікання в тканини циклів збудження, яким супроводжується її
 9. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 10. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 11. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека