ГоловнаПсихологіяВступ до професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості навчання у вузі

Кваліфікація педагога-психолога присвоюється після закінчення відповідного відділення (факультету) вищого навчального закладу , найчастіше університету. Зазвичай термін навчання - 5 років.

Що ж вивчає майбутній педагог-психолог? Зміст освіти з кожної спеціальності визначається документом, який називається «Державний освітній стандарт». Він передбачає вивчення понад 40 дисциплін, які розподіляються по чотирьох розділах.

На вивчення загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін відводиться 750 аудиторних годин, з них 175-на іноземну мову і 200 - на фізичну культуру. Майбутній педагог-психолог вивчає також вітчизняну історію, культурологію, політологію, правознавство, соціологію, філософію, економіку.

Другий блок - це загальні математичні і природно-наукові дисципліни. Він передбачає вивчення математики, інформатики, концепції сучасного природознавства. Більшість дисциплін цього розділу вивчається на молодших курсах.

Основи формування фахівця здійснюються дисциплінами общепрофессіональной і предметної підготовки, на які відводиться основна частка аудиторних занять - більше 3000 годин. Цей блок передбачає детальне вивчення різних розділів психології і педагогіки, проведення практикумів.

Особливістю вузівського навчання є постійне збільшення від курсу до курсу частки занять за вибором, що дозволяють задовольнити і розвинути професійні інтереси студентів. Крім того, на старших курсах передбачається спеціалізація (поглиблене вивчення) в різних напрямках професійної діяльності (психолого-педагогічна корекція, психотерапія та клінічна психологія, робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування, і т. п.). Також в педагогічних вузах майбутній педагог-психолог може отримати другу спеціальність (соціальний педагог, соціальний працівник і т. п.). Студентам надається можливість займатися факультативно на курсах, які пропонуються кафедрами вузу.

Підготовка педагога-психолога передбачає проходження декількох практик: у літніх таборах, школі, педагогічних училищах. Всього на цей вид підготовки відводиться 20 тижнів.

У період навчання студенти, як правило, пишуть три курсових роботи.
Підсумкова державна атестація передбачає написання і захист випускної кваліфікаційної роботи.

Випускники підготовлені для продовження освіти в аспірантурі.

Вища школа відрізняється від загальноосвітньої своїми завданнями, режимом і формами навчання. Насамперед у вузі вчать дорослих людей, які мають певну професійну спрямованість. Якщо в школі повинні вчитися всі діти, то студентський квиток дається далеко не кожному. У школі учні займаються по одному типовому підручником, тоді як у вузі існує різноманіття навчальних посібників, а іноді і їх відсутність. Нерідко посібники створюються самими викладачами вузу.

У школі педагог вчить учня, а у вузі викладач керує самостійною роботою студентів. Не випадково «студент» в перекладі з латині означає «ретельно працюючий, займається». Самостійна робота - основа навчання у вузі. Умовно виділяються чотири найважливіші напрямки такої роботи студента: самостійне вивчення навчального матеріалу в рамках занять, самоосвіта, самоконтроль, самовиховання.

Під самоосвітою розуміється цілеспрямоване поповнення і вдосконалення знань за своєю ініціативою, здійснюване, в основному, шляхом самостійної роботи, відповідно до життєвими планами та інтересами особистості.

Самовиховання - цілеспрямована діяльність людини з удосконалення своєї особистості.

Особливістю навчання у вузі є включення студентів в дослідницьку роботу як в ході навчального процесу (УИРС-навчальна дослідницька робота студента), так і поза ним. Вже на першому курсі студенти вивчають методи психолого-педагогічних досліджень і в ході підготовки до семінарів, практичних занять користуються ними. Так, наприклад, при вивченні емпіричних методів дослідження складаються програми спостереження за групою дітей. Студенти самостійно проводять його, фіксують і аналізують результати. При вивченні опитувальних методів кожен студент складає декілька анкет різного типу, проводить анкетне опитування школярів.

При написанні курсових робіт зазвичай передбачається виконання невеликого психолого-педагогічного дослідження, яке поступово поглиблюється, розширюється і стає основою майбутньої дипломної роботи.


Вузівські кафедри (об'єднання викладачів одного профілю) крім навчальної роботи займаються дослідницькою діяльністю. Викладачі вузу - це одночасно і вчені, що розробляють ту чи іншу проблему. Спільно з ними в якості дослідників можуть виступати студенти. Вони можуть працювати у складі наукових гуртків, дослідницьких лабораторій, проблемних груп. У вузах існують студентські наукові товариства, проводяться конференції, випускаються збірники праць молодих вчених. Включення в дослідницьку діяльність ще в студентські роки - найважливіша умова підготовки педагога-психолога, бо вся його майбутня професійна діяльність буде носити дослідницький характер.

Життя студента не обмежується тільки навчанням. Не випадково багато видатних людей згадували свої студентські роки як найщасливіший час. У вузах створюються різноманітні творчі та художні колективи: театри мініатюр, вокальні та танцювальні групи, спортивні секції та клуби, конструкторські бюро. Крім того, нерідко працюють факультети додаткових професій, де студенти можуть отримати серйозну підготовку в якій-небудь області. Проводяться огляди художньої самодіяльності, КВН став традиційною прикметою студентського життя.

П'ять років, проведених на студентській лаві, - це період становлення особистості, перетворення юнака чи дівчини в дорослу людину. Це пора устремлінь в майбутнє, пора надій і перспектив. У той же час це активне включення в сьогоднішнє життя. Зараз, коли стипендія не може забезпечити існування студента, багато з старшокурсників мають можливість підробити, проявити свою конкурентоспроможність.

Вуз може дати студенту дуже багато. Однак результат значною мірою залежатиме від позиції молодої людини: чи захоче він і чи зможе взяти пропоноване.

Не слід забувати, що вуз не тільки навчає студентів, а й допомагає їм зберегти своє здоров'я, добре відпочити. За 5 років навчання студенти 49 тижнів проводять на канікулах, більша частина яких припадає на літній час. У вузах діють студентські профілакторії, оздоровчі центри і табори, проводяться масові спортивні заходи, дні здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості навчання у вузі "
 1. Загальні компетенції
  Для успішної роботи за професією випускник вищого навчального закладу повинен володіти відповідними компетенціями. Інтелект і особистісні особливості лежать в основі, як освоєння професії, так і діяльності в ній. Це положення носить універсальний характер і кардинальним чином визначає успішність освоєння конгітівних (творчих) компетенцій («знати»), набуття вмінь
 2. ВСТУП
  В останні роки надходить усе більше тривожна інформація про несприятливі сторонах впливу освітнього процесу в навчальних закладах на стан здоров'я учнів. Це стосується як організації, так і змісту самого навчання, психологічних особливостей взаємин вчителя з учнями та між самими учнями, методичних підходів до забезпечення навчання та багатьох інших аспектів.
 3. Що треба знати
  Студентська діяльність є своєрідним етапом життєвого шляху. Основа цілком з'ясовна - навчання у відповідності з метою, завданнями, а головне - мотивацією, обумовленої отриманням спеціальності в даному вузі. Робоче навантаження у студента збільшується, особливо в період сесії, до 15-16 годин. З урахуванням «хронічних» недосипання, порушення режиму праці, харчування та інших факторів,
 4. Поняття про здоров'я, хвороби, станіпередхвороби. Проблема норми і аномалії
  Здоров'я - це абсолютна і неминуща життєва цінність, що займає одну з верхніх щаблів в ієрархічній драбині цінностей всього людства. Здоров'я є тим ресурсом, від ступеня володіння яким залежить рівень задоволення практично всіх потреб людини. Воно, виступаючи в якості основи активної, творчої та повноцінного життя, бере участь у формуванні інтересів і
 5. Очні хвороби і аномалії рефракції
  Очні хвороби і аномалії рефракції, що спостерігаються в шкільному та підлітковому віці, нічим не відрізняються від подібних захворювань у дорослих, але зустрічаються рідше. Найчастіше розвиваються аномалії рефракції. Відносно часто зустрічаються косоокість і амбліопія. Аномалії рефракції У шкільному віці аномалії рефракції виникають у 20 -25% дітей. До них відносяться міопія, гіперметропія і
 6. Теми контрольних робіт
  . Профілактика психоемоційного перенапруження. 2. Режим фізичного навантаження для працівника розумової праці. 3. Способи профілактики порушень зору. 4. Методи і засоби підвищення імунітету. 5. Грип, ГРЗ - засоби профілактики та лікування. 6. Загартовування організму як засіб зміцнення здоров'я. 7. Режим дня студента. 8. Значення біоритмів для
 7. Введення в курс НСЗ
  Зробити кожного громадянина активним учасником. збереження його власного здоров'я, формуючи відповідальне ставлення до свого здоров'я, доступність знань про стан свого здоров'я і знань про заходи щодо його зміцнення і запобігання захворюванням. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку РФ Т.А. Голікова Науково-практичні основи здоров'я як навчальна
 8. Поняття про здоров'я, хвороби, станіпередхвороби. Проблема норми і аномалії.
  Здоров'я - це абсолютна і неминуща життєва цінність, що займає одну з верхніх щаблів в ієрархічній драбині цінностей всього людства. Здоров'я є тим ресурсом, від ступеня володіння яким залежить рівень задоволення практично всіх потреб людини. Воно, виступаючи в якості основи активної, творчої та повноцінного життя, бере участь у формуванні інтересів і
 9. ВСТУП
  Вивчення історії медицини має велике значення для виховання майбутнього лікаря. Знання передумов виникнення та основних етапів розвитку світової та вітчизняної медицини сприяє формуванню наукового мислення та етики студентів, розширює їх соціальний, медичний і загальнокультурний кругозір; на основних досягненнях вітчизняної медицини, прикладах з життя та діяльності видатних вчених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека