ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія міжособистісного спілкування, 2004 - перейти до змісту підручника

Особливості спілкування в умовах військової служби

Як відомо, спілкування в армійських і флотських колективах будується на основі вимог загальновійськових статутів, регламентують відносини субординації і координації взаємин між різними категоріями військовослужбовців. У той же час необхідно підкреслити, що закладені в них принципи не суперечать загальновизнаним нормам і правилам спілкування в суспільстві, а доповнюють і конкретизують їх відповідно до вимог принципу єдиноначальності, що реалізується у вітчизняному військовому будівництві.

Враховуючи, що взаємини, виходячи з особливостей військової діяльності, класифікуються за сферами їх прояву (службові, громадські, соціальні), то правомірно і спілкування в

цих сферах поділяти на два види: службова (офіційне, ділове) і неслужбове (неофіційна). При цьому офіцерові слід враховувати, що кожен з цих видів має свої характерні риси та відмінності в технології реалізації (сукупності змісту, форм, засобів, методів і прийомів).

Характер службового спілкування визначається принципом суворої субординації, відрізняється категоричністю, стислістю, реалізацією статутних категорій, понять і термінів. Його головним змістом є проблеми організації службової, вахтової, бойової та іншої діяльності військовослужбовців, бойового навчання, військової дисципліни та ін В такому спілкуванні основна умова успіху офіцера полягає в творі враження грамотного, знає справу людини.

Свої особливості має також і неформальне спілкування військовослужбовців. Його головним змістом, як правило, є особистісні проблеми і власні інтереси. Зміст такого спілкування реалізується за допомогою вже інших форм, методів і прийомів обміну інформацією. Спостереження військових психологів показують, що в такому спілкуванні важливі відкритість, чуйність, спільність цінностей, співчуття, здатність дати правильну пораду і своєчасно надати моральну або психологічну підтримку.

У той же час, психологічною наукою також виділені специфічні фактори, що детермінують специфіку спілкування в умовах військового підрозділу. До їх числа віднесені:

- об'єктивні передумови для утвердження і розвитку вищих форм спілкування - дружби і військового товариства;

- обмеження соціальної сфери та можливостей спілкування у зв'язку з умовами комплектування та дислокації підрозділів, розміщення та побуту, статево-віковою однорідністю військових колективів;

- певна регламентація змісту і видів спілкування характером військово-професійної діяльності, вимог статутів, інструкцій і настанов, заснованих на принципах єдиноначальності та суворої субординації у взаєминах військовослужбовців;

- широке використання різноманітних засобів спілкування та специфіка їх застосування.
Це пов'язано з наявністю в підрозділах військовослужбовців з різним соціальним, освітнім, моральним та ін статусом;

- обумовленість змісту, форм і засобів спілкування багатонаціональним складом військового підрозділу. Кожна нація і народність має свої характерні соціально-психологічні особливості спілкування. Водночас офіцеру необхідно пам'ятати про те, що не всі дозволена в спілкуванні з підлеглими однієї національності може реалізовуватися щодо військовослужбовців іншої національності.

Це лише деякі особливості спілкування в умовах військової служби. Їх перелік значно розширюється в кожному конкретному підрозділі і офіцеру важливо їх враховувати при виборі найбільш ефективної технології взаємодії з підлеглими. Проте в її основу мають бути покладені відповідні принципи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості спілкування в умовах військової служби "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 2. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 3. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 4. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
  Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
 5. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології
  Військова психологія - це галузь науки, що вивчає закономірності прояву психіки військовослужбовця. Об'єкт воєн. псих. - Військовослужбовці (військові колективи) проходять військову службу за призовом і контрактом, а також ті. хто може бути притягнутий до військової служби у воєнний час. Предмет військової психології - особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах
 6. ВСТУП
  Відомо, що етикет визначає поведінку людини в різних сферах спілкування, тому в спорті є етикет спортсмена, в медичному закладі - етикет лікаря, в дипломатичному корпусі - етикет дипломата, в армії - військовий етикет. Військовий етикет - це зведення правил поведінки, заснованих на принципах соціалістичної марала, статутів і традицій. Такі правила охоплюють службові і не
 7. Вивчення психологічних особливостей військового колективу
  Якщо командир знає особливості очолюваного колективу, то він легко зуміє знайти найбільш ефективні методи управління, він отримує можливість з великим успіхом реалізувати прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. Для вивчення психологічних особливостей військового колективу командир підрозділу, як правило, користується методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової
 8. Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
  Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
 9. Військова психологія як галузь психологічної науки
  Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 10. Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця
  Особистість - це та сторона індивідуальної людської психології, яка відрізняється стійкістю, визначає духовне своєрідність людини і обумовлює якість, особливості його діяльності, спілкування і життя в цілому. Щоб зрозуміти психологію військовослужбовця, його необхідно сприймати як повноправного громадянина держави, представника певної верстви суспільства, члена військового
 11. Спілкування як фактор розвитку особистості
  Будь-яка діяльність більш ефективна, якщо протікає у взаємодії з іншими людьми. Ця обставина, в кінцевому підсумку, змусило колись людей об'єднатися. Але для узгодження дій з'явилася необхідність їх спілкування. Потім спілкування стало не тільки виконувати функцію узгодження дій, а й обміну іншою інформацією. Саме через нього стало здійснюватися вплив однієї людини
 12. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
 13. Дипломна робота. Тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності, 2009
  Об'єкт дослідження цієї роботи: професійна діяльність військових кадрів в умовах сучасної Росії. Предмет дослідження: сутність, зміст, стан, тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності. Цілі дипломної роботи: Розглянути сутність і специфіку військової діяльності і на цій основі визначити зміст та особливості її
 14. В В Е Д Е Н І Е
  Беручи участь у спільній діяльності, люди стають суб'єктами взаємин. Важливим засобом такої взаємодії виступає спілкування. Необхідність спілкування військовослужбовців обумовлена, по-перше, обов'язком спільної участі у військово-професійної діяльності, оволодіння своєю спеціальністю, засвоєння норм поведінки у військових колективах, по-друге, потребою особистості в
 15. Сутність військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців
  Військова дисципліна покликана регулювати військовий порядок, взаємовідносини між військовослужбовцями, відносини в підрозділах з метою забезпечення високої організованості та боєздатності. Військова дисципліна - це знання воїнами законів і статутних вимог, їх точне, суворе і свідоме виконання. Дисциплінованість - це вимоги дисципліни, виконання яких стало для
 16. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 17. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 18. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 19. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека