ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості спілкування молодшого школяра

Спілкування в сім'ї. Здобута, щодо можливостей самої дитини, свобода дошкільного дитинства змінюється відносинами залежності і підпорядкування новим правилам життя. Сім'я починає по-новому контролювати дитину у зв'язку з необхідністю вчитися в школі, виконувати домашні завдання, строго організувати режим дня. Жорсткість вимог до дитини, навіть у самій доброзичливій формі, покладає на нього відповідальність за самого себе. Необхідна утримання від ситуативних імпульсивних бажань і обов'язкова самоорганізація створюють спочатку у дитини почуття самотності, відчуженості себе від близьких - адже він сам повинен нести відповідальність і організувати своє нове життя. Починається важкий період іспьіанія дитини не тільки необхідністю ходити в школу, бути дисциплінованим (правильно поводитися в класі, бути уважним до ходу уроку, до розумових операцій, які треба здійснювати при виконанні завдань вчителя, та ін), але і необхідністю організації свого дня вдома, в сім'ї [10].

Найголовніше, що може дати сім'я для молодшого школяра - навчити його утримуватися від розваг в урочний час, відчути, що означає «справі час - потісі годину», брати відповідальність на себе, тим самим навчитися керувати своєю волею. Розумна і любляча дитину сім'я допомагає дитині освоїти пропоновані до нього вимоги навчальної діяльності і прийняти їх як неминуче і необхідне.

Успіхи дитини в освоєнні норм життя в нових умовах підтримуються, насамперед, у родині і формують у нього потреба у визнанні не тільки в колишніх формах відносин, але і в навчальній діяльності. Характер адаптації до умов життя в молодшому шкільному віці і ставлення до дитини з боку сім'ї визначають стан і розвиток його почуття особистості. В умовах чутливої ??до зміни соціального статусу дитини сім'ї він знаходить нове місце і всередині сімейних відносин: він учень, він відповідальна людина, з ним радяться, з ним рахуються [10].

Потреба у визнанні проявляється у прагненні дитини утвердитися в своїх моральних якостях: він рефлексує, намагається проектувати свій вчинок на майбутні реакції інших людей, при цьому він хоче, щоб люди відчували до нього вдячність, визнавали і цінували його хороший вчинок. Дитина відчуває ненасищаемой потреба звертатися до дорослих за оцінкою результатів своєї діяльності і досягнень.
У цьому випадку дуже важливо підтримати дитину самим батькам [10].

Спілкування в школі. У процесі спільної навчальної діяльності у дітей встановлюються нові взаємини. Через кілька тижнів, проведених у школі, у більшості першокласників зникають боязкість і збентеження від маси нових вражень. Вони починають уважно придивлятися до поведінки сусіда по парті, встановлюють контакти з однокласниками, які симпатизують їм або виявляють схожість інтересів. На перших етапах орієнтації в новому колективі у частини дітей проявляються в загальному невластиві їм риси характеру (в одних - сором'язливість, в інших - розв'язність). Але в міру встановлення взаємовідносин з іншими дітьми кожен школяр виявляє свої справжні індивідуальні особливості [4].

Характерна риса взаємин молодших школярів полягає в тому, що їх дружба заснована, як правило, на спільності зовнішніх життєвих обставин і випадкових інтересів (діти сидять за однією партою, живуть в одному будинку, цікавляться пригодницькою літературою і т. п.). Свідомість молодших школярів ще не досягає того рівня, щоб думка однолітків служило критерієм справжньої оцінки самого себе. Звичайно, діти 9-10 років з великим інтересом ставляться до оцінки, яку дають їм однокласники за спритність, кмітливість, сміливість, і гостро переживають, якщо ця оцінка розходиться із бажаною. Але такі переживання короткочасні, і, головне, їх легко змінити оцінкою з боку дорослих чи вчителя. Думка останнього є для молодших школярів найбільш істотним і безапеляційним [4].

Л. І. Божович вважала, що не окремі форми спілкування, а сам шкільний колектив має вирішальне значення для розвитку особистості молодшого школяра [3]. У колективі школярів немає і не може бути «равностоянія», тут складається ціла система взаємовідносин і залежностей, в якій кожна дитина у зв'язку з тими обов'язками, які на нього покладені, та у відповідності зі своїми індивідуальними особливостями і схильностями займає своє певне місце. Организуемая школою суспільне життя дітей з необхідністю призводить до формування серед учнів громадської думки, до виникнення традицій, звичаїв і правил, які створюються під керівництвом вчителя і закріплюються в кожному шкільному колективі.

Отже, вступ дитини в шкільний колектив має величезне значення для формування його особистості [3].


Спілкування з учителем організовує не тільки навчальну діяльність, але і всі форми життя в школі. Молодші школярі беззастережно визнають авторитет вчителя. Вони звертаються до нього по різним питанням-від випадкових і дрібних до найглибших і особистісних. Діти відверто діляться з вчителями своїми турботами, переживаннями, домашніми подіями. У разі образи молодший школяр також звертається до вчителя, і кривдник найчастіше сприймає це як належне, оскільки вчитель для всіх виступає загальним моральним арбітром [4]. Авторитет учителя в молодшій школі величезний, він обумовлений не тільки особистими якостями вчителя, але й соціальною ситуацією в цьому віці. Проте вже в наступному, в підлітковому віці вся система спілкування в школі піддається істотним змінам.

Запитання контрольної роботи

1. Які перебудови в особистісній сфері дитини відбуваються у зв'язку з початком навчання в школі? [2, 3, 8, 10, 14, 16].

2. Як впливає навчальна діяльність на розвиток мислення молодшого школяра? Які перебудови пізнавальних функцій відбуваються у зв'язку з розвитком мислення? [3, 6, 8,10, 14].

3. Які новоутворення в області мотиваційно-емоційної сфери формуються у дитини в молодшому шкільному віці? [3, 10, 16]. Знайдіть приклади з книги Н. А. Менчинська [9].

4. Які шляхи виховання бажань у дітей молодшого шкільного віку? [2].

5. Які стадії формування системи навчально-важливих якостей у молодшому шкільному віці? [13].

6. Які умови організації розумової діяльності, необхідні для підвищення ефективності навчання? [5].

7. Які закономірності і механізми виникнення спільних навчальних дій? [12].

8. У чому виявляються особливості спілкування молодших школярів з однолітками? [10, 16].

Дайте визначення наступних понять

Навчальна діяльність.

Рефлексія.

Навчальна завдання.

Навчальний дію.

Інтелектуалізація психічних процесів.

Смислове запам'ятовування.

Відтворює уяву.

Понятійне мислення.

Наукові поняття.

Відповідальність.

Моральне почуття.

Потреба у визнанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості спілкування молодшого школяра "
 1. Теми рефератів
  особливості спілкування з дитиною в цей період. 3. Стадії та умови розвитку предметної діяльності в ранньому віці. 4. Передумови та особливості мовного розвитку в дитячому і ранньому віці. 5. Розвиток рухової активності дитини в ранньому віці. 6. Витоки розвитку самосвідомості в ранньому віці. 7. Особливості розвитку пізнавальних процесів у ранньому віці.
 2. Емоційна сфера молодшого школяра
  спілкування. Все це позначається на емоційному розвитку молодшого школяра. Відомий американський психолог Е. Берн висловив якось думку про те, що приблизно до 10 років у дитини формується емоція, яка буде переважати в його жізні2. При цьому дитина як би експериментує, по черзі відчуваючи почуття злості, провини, образи, переляку або радості. На щось він не звертає уваги, щось з
 3. ЛІТЕРАТУРА
  особливості молодших підлітків Ізбр. психол. тр. - М.,
 4. Пізнавальний розвиток
  спілкування і праці. Значний приріст предметних знань створює хорошу базу для подальшого розвитку умінь і навичок у тих видах діяльності, де ці знання практично необхідні. Ранній юнацький вік є досить сензитивними для розвитку всього комплексу різноманітних здібностей, і їх практичне використання впливає на індивідуальні відмінності, які до кінця цього
 5. вузлові питання ПО КУРСУ «Вікова психологія»
  молодших школярів: соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, новоутворення. 35.Развітіе психічних функцій у молодшому шкільному віці. 36.Особенності емоційно-вольової сфери молодших школярів. 37.Развітіе самосвідомості в молодшому шкільному віці. 38.Особенності мотиваційної сфери в молодшому шкільному віці. 39.Особенності психічного розвитку в
 6. Основні характеристики людини в молодшому шкільному віці
  особливістю розвитку когнітивної сфери дітей молодшого шкільного віку (період 6 - 11 років) є перехід психічних пізнавальних процесів дитини на більш високий рівень. Це, насамперед, виражається в більш довільному протіканні більшості психічних процесів (сприйняття, увага, пам'ять, уявлення), а також у формуванні у дитини абстрактно-логічних форм мислення і
 7. Основні характеристики людини в молодшому шкільному віці
  особливістю розвитку когнітивної сфери дітей молодшого шкільного віку (період 6-11 років) є перехід психічних пізнавальних процесів дитини на більш високий рівень. Це, насамперед, виражається в більш довільному протіканні більшості психічних процесів (сприйняття, увага, пам'ять, уявлення), а також у формуванні у дитини абстрактно-логічних форм мислення і
 8. ВИДИ діяльності молодших школярів
  особливості в молодшому шкільному віці. Навчальна діяльність. Вчення в молодшому шкільному віці тільки починається, і тому про нього потрібно говорити як про розвивається виді діяльності. Навчальна діяльність проходить тривалий шлях становлення. Розвиток навчальної діяльності триватиме протягом усіх років шкільного життя, але основи закладаються в перші роки навчання. На
 9. Додаток 1
  молодших командирів {foto9} Висновок комісії начальника училища про можливість представлення кандидата на посаду молодшого командира з присвоєнням військового звання «молодший сержант». Примітка: графа «група профвідбору» заповнюється оціночними балами: - 1 група - 5 балів; - 2 група - 3 балів; - 3 група - 0
 10. Програма
  особливості спілкування в різних вікових періодах). Періодизація вікового розвитку. Загальні підходи до проблеми періодизації. Критерії періодизації психічного розвитку дитини. Періодизації дитячого розвитку за зовнішнім критерієм (В.Штерн, Р.Заззо, А.В.Петровский). Періодизації дитячого розвитку за внутрішнім критерієм (П.П.Блонский, З. Фрейд, Л.Колберг). Періодизації дитячого розвитку по
 11. Розвиток особистості дитини
  особливостях особистості його самого. Спостерігаються зміни і в емоційно-вольовій сфері. Загальна орієнтація емоцій молодшого школяра пов'язана з наростанням усвідомленості, стриманості, стійкості почуттів і дій. Досить рідкісні випадки байдужого ставлення до навчання, більшість дітей дуже емоційно реагують на оцінки, думки вчителя. Але можливості повного усвідомлення своїх почуттів і
 12. Школяр - перший соціальний статус дитини
  спілкування.
 13. Особливості спілкування
  особливістю спілкування на цьому етапі стає прагнення до взаєморозуміння і співпереживання під дорослими, потреба в них. Важливе місце в житті дошкільника займають однолітки. Симпатії до інших дітей, що виникають в ранньому дитинстві, переходять у дошкільника в потреба в спілкуванні з однолітками. Розвивається ця потреба на основі спільної діяльності дітей в іграх, заняттях,
 14. молодшого шкільного віку
  молодших класів грають заняття з праці. Провідна роль тепер належить навчанню, навчальної діяльності. Однак гра (у позанавчальний час) продовжує виконувати дуже важливу роль. У цей час у дітей виникає інтерес до нових для них ігор (шашки, шахи та ін.) Розвиток особистості молодшого школяра відбувається переважно в колективі однолітків. Діти починають ставитися до вчення не тільки
 15. Гігієнічне нормування навчальної, позакласної та позашкільної навантаження
  молодших школярів і 50 - 60 хвилин - для старшокласників. При організації позакласної та позашкільної роботи слід враховувати принцип
 16. Питання до іспиту
  особливості мовного розвитку. 17. Ранній вік: соціальне, емоційне і особистісний розвиток дитини. Криза 3-х років. 18. Розвиток дошкільника: гра як провідний вид діяльності. 19. Розвиток психічних функцій дошкільника. 20. Становлення особистісної сфери дошкільника: емоцій, мотивів, самосвідомості. 21. Шестирічні діти: психологічна готовність до шкільного навчання.
 17. Теми семінарських занять
  особливості мнемічних процесів дошкільнят). Уява (види уяви, функції аоображенія, етапи розвитку уяви). Мислення (етапи розвитку мислення, умови розумової діяльності, розвиток словесно-логічного мислення). 4 тема. Розвиток особистості в дошкільному віці. Емоційна сфера (загальна характеристика емоційної сфери, механізм виникнення емоційних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека