ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості спілкування

В отроцтві відбувається перебудова всієї соціальної ситуації розвитку підлітка. У першу чергу - це завдання побудови відносин з іншими людьми. Саме на початку підліткового віку інтенсивне спілкування, свідоме експериментування з власними відносинами до інших людей (пошуки друзів, конфлікти, з'ясування відносин, зміна компанії) виділяються у відносно самостійну область життя. Відбувається перехід від характерного для дитинства типу відносин дорослого і дитини до якісно нового, специфічного для спілкування дорослих. Позбавлення від батьківської опіки є універсальною психологічною метою підліткового віку. Підліток починає чинити опір вимогам, які раніше виконував; ображається і протестує при спробах обмежити його самостійність, не рахуючись з його інтересами, вимогами, бажаннями. У неї виявляється загострене почуття власної гідності, і він претендує на більше рівноправ'я з дорослими. Існуючий в дитинстві тип відносин з дорослими, що відображає асиметричне, нерівноправне становище дитини, стає для підлітка неприйнятним, що не відповідає його уявленням про власну дорослості. Створюється специфічна для цього віку ситуація: права дорослих він обмежує, а свої розширює і претендує на повагу до його особистості та людської гідності, на довіру і надання самостійності, тобто на визнання дорослими його рівноправності з ними. Старі способи поступово витісняються новими, але вони одночасно і співіснують. Це створює великі труднощі і для дорослих, і для підлітків. Характер зміни колишнього типу відносин на новий в чому залежить від того, хто є ініціатором цієї зміни. При ініціативи дорослого існує принципова можливість оптимізувати цей процес і уникнути труднощів. За ініціативи ж підлітка ймовірність виникнення конфліктів велика і залежить від існуючого у дорослого відношення до підлітку - ще як до дитини або вже як до досить дорослому і відповідальному. Підліток стає ініціатором зміни відносин, коли у нього виникає відчуття дорослості, і якщо ставлення дорослого до нього не змінюється, то таке неузгодженість в оцінці ступеня дорослості підлітка виступає як протиріччя, здатного породити конфлікт.

Оскільки ніякого місця в системі відносин з дорослими дитина ще зайняти не може, він знаходить його в дитячому співтоваристві. Для підліткового віку характерне панування дитячого співтовариства над дорослими. Тут-то і складається нова соціальна ситуація розвитку, тут освоюється область моральних норм, на основі яких будуються соціальні взаємини. Спілкування з однолітками настільки значимо в отроцтві, що Д.Б. Ельконін і Т.В.Драгунова

запропонували надати їй статус провідної діяльності цього віку. Положення принципової рівності дітей-однолітків робить спілкування з ними особливо привабливим для підлітків, і навіть розвинене спілкування з дорослими не здатна його замінити.

Фізичні, психологічні і соціальні зміни в їхньому житті підлітки прагнуть обговорити з тими, хто переживає аналогічні почуття, тобто зі своїми однолітками. Коло ровесників відіграє основну роль у соціальному розвитку підлітка. У спілкуванні з ровесниками підліток відчуває себе і визначає - хто він є і ким хоче стати. Він фіксує увагу на тому, як він виглядає, які риси його характеру роблять його популярним в різних групах однолітків. У ході інтенсивного спілкування та взаємодії в групах однолітків здійснюється інтеграція одержуваної про себе різноманітної інтеграції одержуваної про себе різноманітної інформації в цілісну несуперечливу особистість.

Відносини з однолітками виділяються в сферу особистого життя, відокремленої від впливу, втручання дорослих. Тут проявляються 1) прагнення до спілкування та спільної діяльності з однолітками, бажання мати друзів і жити з ними спільним життям і одночасно 2) бажання бути прийнятим, визнаним, шанованим однолітками завдяки своїм індивідуальним якостям. У перевесниках підліток цінує якості товариша і друга, кмітливість і знання (а не успішність), сміливість, вміння володіти собою. Відносини з одним, однолітком є ??предметом особливих роздумів підлітків, усередині яких коригуються самооцінка, рівень домагань і т.д. Таке спілкування для них - особлива діяльність, предметом якої є інша людина, а змістом - побудова взаємин і действованій в них. Всередині цієї діяльності відбувається пізнання підлітком іншої людини і самого себе і розвиваються засоби такого пізнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості спілкування "
 1. В В Е Д Е Н І Е
  Беручи участь у спільній діяльності, люди стають суб'єктами взаємин. Важливим засобом такої взаємодії виступає спілкування. Необхідність спілкування військовослужбовців обумовлена, по-перше, обов'язком спільної участі у військово-професійної діяльності, оволодіння своєю спеціальністю, засвоєння норм поведінки у військових колективах, по-друге, потребою особистості в
 2. Зміст спілкування
  Зміст спілкування - це інформація, передана при контактах людей. Це можуть бути відомості про внутрішній мотиваційному стані, про наявні потреби, зраджуваних партнеру з розрахунком на його участь у їх задоволенні. Це знання про світ, набутий досвід, навички та вміння. Спілкування многопредметно і різноманітно за своїм внутрішнім змістом, пізнати яке можна, лише проаналізувавши
 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ ОФІЦЕРА
  Спілкування є найважливішою об'єктивною потребою всіх людей, так як зумовлює результати діяльності кожного з них. Особливо це актуально в умовах військового підрозділу. Ось чому офіцер сам зобов'язаний вміти ефективно і правильно спілкуватися з підлеглими у всіх умовах службової, вахтової або бойової діяльності. Однією з умов ефективності вирішення цього завдання виступає знання
 4. РАННИЙ ВІК (ОТ 1 РОКУ ДО 3 РОКІВ)
  З психолого-педагогічної точки зору ранній дитячий вік (від одного року до трьох років) є одним з ключових у житті дитини і багато в чому визначає його майбутнє психологічний розвиток. Цей вік пов'язаний з трьома фундаментальними життєвими надбаннями дитини: прямо ходінням, мовним спілкуванням і предметною діяльністю. Прямоходіння забезпечує дитині широку орієнтацію в
 5. Поняття спілкування
  За своєю суттю спілкування - це одна з найважливіших форм взаємодії військовослужбовців, породжуваного потребами їх спільної військово-професійної та іншої діяльності, що припускає обмін (передачу, трансляцію) професійної, соціальної чи особистісно значущою інформацією. Його головна мета полягає в тому, заради чого у людини виникає даний вид активності, а саме: навчання та
 6. Принципи спілкування з підлеглими
  До числа основних принципів організації та здійснення спілкування офіцера зі своїми підлеглими в останні роки віднесені наступні психологічні, педагогічні та організаційні вимоги, реалізація яких виступає однією з умов його ефективності. 1. Спілкування з підлеглим має здійснюватися з урахуванням його особистісних цінностей та індивідуальних психологічних особливостей. Для того,
 7. СПІЛКУВАННЯ ЯК соціально-психологічних явищ
  Спілкування - це складний, багатоплановий соціально-психологічний процес встановлення і розвитку контактів між військовослужбовцями, породжений потребою в спільної військово- професійної діяльності і включає обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини. Отже, головне завдання військової психології в цьому випадку полягає в
 8. Спілкування як фактор розвитку особистості
  Будь-яка діяльність більш ефективна, якщо протікає у взаємодії з іншими людьми. Ця обставина, в кінцевому підсумку, змусило колись людей об'єднатися. Але для узгодження дій з'явилася необхідність їх спілкування. Потім спілкування стало не тільки виконувати функцію узгодження дій, а й обміну іншою інформацією. Саме через нього стало здійснюватися вплив однієї людини
 9. Особливості спілкування в умовах військової служби
  Як відомо, спілкування в армійських і флотських колективах будується на основі вимог загальновійськових статутів, що регламентують відносини субординації і координації взаємин між різними категоріями військовослужбовців. У той же час необхідно підкреслити, що закладені в них принципи не суперечать загальновизнаним нормам і правилам спілкування в суспільстві, а доповнюють і конкретизують їх в
 10. Висновок
  Отже, в практиці спілкування офіцера представляється доцільним і привабливим використання переконливого впливу. Воно, як свідчать результати дослідження, виступає важливим засобом у вирішенні завдань військової служби. Ці завдання не завжди збігаються з інтересами і потребами підлеглих. Подолання даної неадекватності і досягнення найбільшої конгруентності (збігу службового та
 11. Засоби спілкування
  Засоби спілкування можна визначити як способи кодування, передачі, переробки і розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування . Інформація може передаватися і прийматися різними способами: тілесними контактами (торкання тіла, руками і т.п.); на відстані, з допомогою органів почуттів (спостереження за діяльністю іншої людини, сприйняття звукових сигналів). Людина винайшов і
 12. Технологія спілкування
  Один із продуктивних і перспективних підходів, що свідчить про високий рівень військово-професійної компетентності офіцера, полягає в практичному використанні ефективних технологій взаємодії з військовослужбовцями, і, перш за все, з підлеглими. Тут системно проявляються цілеспрямованість, комунікабельність, результативність, коректність і інші сторони спілкування керівника.
 13. ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ І МОВИ
  Джей П. Мор, Реймонд Д. Адамі (Jay P . Mohr, Raymond D. Adams) Мова і спонтанна мовна продукція - це основні функції, необхідні як для соціального спілкування, так і для інтелектуального життя. Втрата мови при ураженні головного мозку перевершує по тяжкості сліпоту, глухоту і параліч. Поняття вимова і мова відносяться до складних і мало вивченим видам діяльності головного
 14. «Роль інформації в конфліктній взаємодії та особливості неконфліктного спілкування»
  Навчальні питання: 1. Психологічні бар'єри спілкування як чинники виникнення конфліктів 2 . Психологічні умови оптимізації спілкування військовослужбовців Питання 1. Проблеми передачі інформації: 1. Значна частина інформації, що стосується предмету спілкування, знаходиться на рівні несвідомого Основні бар'єри спілкування: 1) Мовний бар'єр 2) Граматичний бар'єр 3)
 15. Специфіка суспільних відносин
  Специфіка суспільних відносин полягає в тому, що людина представляє в них певні суспільні групи (класи, професії тощо). Такі відносини несуть безособовий характер. Їх сутність у взаємодії конкретних соціальних ролей, а не у взаємодії конкретних особистостей. Однак усередині системи без особистісних суспільних відносин люди неминуче вступають у взаємодію, в
 16. Періодизація психічного розвитку, розроблена Д. Б. Ельконіна
  В основу періодизації психічного розвитку дитинства Д. Б. Ельконін взяв обгрунтовані Л. С. Виготським критерії - соціальну ситуацію розвитку і психічне новоутворення, а також провідну діяльність, виділену А.Н. Леонтьєвим, як механізм розвитку. Етапи психічного розвитку визначені наступні. I. Дитячий вік (до 1 р.): - соціальна ситуація розвитку - батьки; -
 17. Методика педагогічного превентивного взаємодії з військовослужбовцями, схильними до демонстративно-шантажних поведінки
  {foto22 } {foto23} {foto24} Афективна суїцидальна схильність вірогідна при екзальтованої і емотивної акцентуації особистості. Педагогічна допомога при екзальтованої акцентуації ефективна в ситуаціях: довірчого спілкування; співчуття і розради; стимулювання гарної ініціативи; відволікання від неприємних станів; перемикання напрямку думок, почуттів,
 18. Соціальна ситуація розвитку дитини в ранньому віці і спілкування з дорослим
  Наприкінці першого року дитина стає на ноги. Це придбання має таке велике значення, що іноді цей період називають «ходяче дитинство». На перших порах прямоходіння, ходьба - це особлива задача, пов'язана з сильними переживаннями, для вирішення якої необхідна підтримка, участь і схвалення дорослих. Поступово ходьба стає впевненою, збільшується автономність дитини від
 19. Спілкування в юності
  Зміст і характер спілкування юнаків з усіма категоріями партнерів визначаються рішенням проблем, пов'язаних зі становленням та реалізацією їх як суб'єктів відносин у значущих сферax життєдіяльності. Ціннісно-смислова домінанта спілкування виявляється у провідній тематиці бесід старшокласників: обговорення особистих справ (своїх і партнерів), взаємин людей, свого минулого, планів на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека