ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Особливості багатонаціонального військового колективу

Багатонаціональний склад військових колективів - важливий фактор, визначає стан службової та навчально-бойової діяльності, морально-психологічний клімат, правопорядок і взаємини між військовослужбовцями.

Розглянемо сутнісні характеристики деяких явищ, найбільш яскраво проявляються в міжособистісних відносинах військовослужбовців, на початковому етапі служби яких значну роль відіграють національні (етнічні) стереотипи. Під цим явищем розуміється схематизований образ (шаблон) представника будь-якої нації. Як правило, спрощений, односторонній, сформований на основі поверхневих знань про психологічні особливості та культурі людей іншого етносу (народу). Прикладами таких стереотипів є популярні вульгарні узагальнення-образи: "особа кавказької національності", "скупий хохол", "запальний татарин", "хитрий єврей" та ін На підставі таких стереотипів військовослужбовці часто роблять упереджені висновки стосовно людей іншої національності і ведуть себе невірно: проявляють агресивність, замкнутість, недовіру і т.д. Для попередження подібного командирам і кожному військовослужбовцю необхідно виробляти у себе і у підлеглих якості цивілізованої людини - терпимість і повагу до іншої культури, інтерес до її пізнання, дружелюбність, комунікабельність і т.п. Важливою умовою попередження негативних національних стереотипів є ванна на переконанні, суть якого полягає в тому, що поганих народів не буває, так само як немає народів обраних і знедолених.

Незнання і недотримання національного етикету може принести до грубих порушень у відносинах, породити образи, недовіра, ворожнечу і агресію.
Попереджати подібні явища можна своєчасним інформуванням особового складу про особливості змісту і формах прояви етикету військовослужбовцями різних національностей, підвищенням власної міжетнічної культури спілкування та ін

У структурі національно-психологічних особливостей. Важливе місце належить національним почуттям. Дане явище характеризується емоційно-забарвленим ставленням людей до своєї етнічної спільності та її інтересам, до інших народів і їх національним цінностям.

Для найбільш повного розуміння особливостей национальнопсихологического своєрідності різних народів необхідно знати і враховувати специфіку їх національного складу розуму. Вона полягає в особливості мислення, яке має свою національну специфіку. Так, наприклад, мисленню представників слов'янської та фінно-угорської культури властиві ідеалістичність, умозрительность і логіка. Розумової діяльності тюркських і деяких північнокавказьких народів притаманні дотепність, красномовство, практичність і жвавість уяви.

Для мислення представників семітських народів характерні раціоналізм, критичність, аналітичність, схильність до філософствування. Народи монгольської і тунгусо-маньчжурської груп відрізняють стриманість, відсутність поспішності у прийнятті рішення, всебічна обдуманість, конкретність. Щоб правильно побудувати навчально-виховний процес, а також розподілити воїнів по штатнодолжностним позиціях в підрозділах, необхідно враховувати їх національні особливості.

Треба також розуміти, що таке національний темперамент і характер.
Темперамент зумовлює емоційно-експресивну специфіку поведінки і вчинків представників певної етнічної спільності, характеризує своєрідність їх активності в різних видах діяльності. Він проявляється також у жестах. Психологи встановили, що за годину бесіди фін вживає 1 жест, італієць - 80, француз - 120, а мексиканець - 180.

На відміну від темпераменту національний характер - більш стійке і збірне явище психіки, що визначає звичну манеру поведінки і типовий спосіб життя людей, їх ставлення до праці, до інших народів, до своєї культури.

У характері тісно поєднані елементи свідомості, ідеології, моральної культури, поведінки та суспільної психіки. Ставлення до навколишнього світу визначає спрямованість національної свідомості людей. До провідних рисам характеру відносять: релігійність, традиціоналізм, консерватизм, оптимізм (песимізм), діловитість, практичність, пунктуальність, обов'язковість, підприємливість, організованість і ін

В силу особливостей історичного, економічного і соціально-політичного розвитку, специфіки релігійних, культурних, мовних, міграційних та інших впливів багато націй і народи Росії мають значне господарське, культурне і, відповідно, національне подібність. Розглядаючи національно-психологічні особливості представників різних регіонів нашої країни, доцільно об'єднати їх (з певною часткою умовності) у кілька етнорегіональних груп.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості багатонаціонального військового колективу "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  особливості взаємовідносин у військовому колективі. Значення колективної думки в житті і діяльності Традиції - як елемент психології військового колективу. Особливості багатонаціонального військового колективу. Психолого-педагогічні аспекти по згуртуванню військового колективу. Соціально-психологічні передумови виникнення міжособистісних конфліктів у військовому колективі. Причини
 2. Організація виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом на посадах, які підлягають комплектування солдатами (матросами), сержантами і старшинами
  особливо на вирішення питань виховної роботи з воїнами-контрактниками. Дані соціологічних досліджень, проведених у 2002-2003 рр.., Дозволяють образно уявити соціальний портрет воїна-контрактника. Як правило, це молоді люди старше 20 років. За рівнем освіти вони складають основну масу військовослужбовців, які мають повне (30%), неповну середню (26%) і середнє
 3. Стан військово-психологічних досліджень в Росії після завершення Великої вітчизняної війни
  особливості військового дешифрування аерофотознімків (В.Ф.Рубахин); розробка психологічних основ стрільби (Д.Б. Ельконін). У 1946 р. створена кафедра військової педагогіки та психології у Вищому військово-педагогічному інституті імені М. І. Калініна, на якій керували ад'юнктами А. Г. Ковальов, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец. В якості пріоритетних наукових напрямів досліджень на кафедрі
 4. ПРОФІЛАКТИКА - ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСТАТУТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
  особливостей воїнів, психології багатонаціональних військових колективів; - упущення і перекоси в організації бойової підготовки, служби військ, у підтримці статутного порядку. Ігнорування у навчанні та вихованні воїнів індивідуального підходу, фактора міжнаціонального спілкування солдатів, сержантів, прапорщиків і офіцерів; - відсутність у командирів достовірної та повної інформації про становище
 5. Принципи формування військових колективів, підрозділів
  особливостей слов'ян. У цих підрозділах воїни неслов'янських національностей, внутрішньо зберігаючи збою національну самобутність, найчастіше приймають властивий для таких колективів тип відносин і норми поведінки. Другий тип відносин формується у військових колективах, де військовослужбовці різних національностей - територіальних груп приблизно рівні за чисельністю і соціальної активності.
 6. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти
  особливо великий внесок у розвиток ветеринарної освіти вніс професор І.І. Равич, призначений в 1872 р. наказом Військового міністра завідувачем ветеринарним відділенням. Однак в 1879 р. у зв'язку з перетворенням Медико-хірургічної академії у Військово-медичну академію для ветеринарного відділення виникли несподівані ускладнення. Головний військово-медичний інс-пектор заявив, що зважаючи
 7. Кишкові антропонозние інфекції та їх профілактика
  особ тривало зберігатися у воді (3-10 міс.), У грунті і на оточуючих предметах (близько 1 міс.). Він інактивується при температурі 100 оС протягом 5 хв. Вірус чутливий УФЛ і відносно стійкий до хлору. Гепатит А передається в основному через воду і їжу. Забруднення вірусами харчових продуктів можливе при їх обробці, приготуванні, зберіганні та реалізації. Зараження відбувається через
 8. Забезпечення національної безпеки Росії
  багатонаціональних контингентів. У випадку загострення військово-політичної та військово-стратегічної обстановки - забезпечити стратегічне розгортання ЗС РФ і стримувати ескалацію обстановки за рахунок сил стратегічного стримування і маневру силами постійної готовності. У воєнний час - готівкою силами відбити повітряно-космічний напад противника, а після повномасштабного
 9. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  особливо, в післявоєнний період система евакуації поранених і хворих в тил країни продовжувала вдосконалюватися. Були створені умови для якісно нового підходу до організації лікувально-евакуаційних заході у військах, організований єдиний центр управління військово-санітарною службою Військово-санітарне управління РККА, і якому вже в першій половині 1918 повністю зосередилося управління
 10. Лекція № 9
  особливо клітинного, що отримало підтвердження при імунологічних дослідженнях. Це захворювання в 1982 р. отримало назву Acquired immunodeficincy syndrome (AIDS), в російській перекладі - «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД). Більшість хворих на СНІД, як показали перші ж дослідження, становили пасивні гомосексуалісти, що мали багато статевих партнерів; за ні-ми йшли
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека