Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРІВ ЧУТЛИВОСТІ До цитостатиками У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ солідних ПУХЛИНАМИ

Жабина а.с.1, Проценко С.А.1, Иевлева А.Г.1, Телетаева Г.М.,

Моісеєнко В.М.2, Імянітов Е.Н.1

1ФГУ НДІ онкології ім.Н.Н.Петрова Росмедтехнологій;

2ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава, Санкт-Петербург

Завдання дослідження

Оцінити експресію маркерів чутливості до хіміотерапії у пацієнтів різними солідних пухлинами.

Методи дослідження

У роботу включені парафінові блоки пацієнтів, які страждають НМРЛ (n=486); КРР (n=262); РМЗ (n=55); раком шийки матки (n=19); нирки (n=35); плоскоклітинний рак голови і шиї (n=15); шлунка (n=51); яєчників (n=25); меланомою шкіри (n=58); саркомами м'яких тканин (n=52). З 2006 року по 2009 рік на даній панелі розглянуто спектр експресії ферментів DPD, TP, TS, ERCC1,?-Тубуліну. Вимірювання експресії перерахованих генів вироблено допомогою ПЛР-РВ за методикою, розробленою в НДІ онкології ім. М.М. Петрова.

Результати

Комбінація маркерів чутливості до фторпіримідин (низькі рівні DPD, TS, і низький / високий TP) відзначена у пацієнтів НМРЛ в 30,9%, КРР в 41 , 9%, РМЗ в 31,1%, рак нирки в 41,1%, плоскоклітинний рак голови та шиї в 14,3%, рак шлунка в 42,5%, меланомою шкіри в 39,5% випадків.

Маркер чутливості до препаратів платини (низький рівень ERCC1) зустрічався у пацієнтів НМРЛ в 68,8%, КРР в 57,1%, РМЗ в 55,0%, рак нирки в 70,8% , плоскоклітинний рак голови та шиї в 50,0%, рак шлунка в 87,9%, меланомою шкіри в 63,6% випадків. Маркер, що є непрямим показником чутливості до препаратів таксанового ряду (низький рівень?-Тубуліну) виявлено у пацієнтів НМРЛ в 72,7% випадків, КРР в 75%, РМЗ в 66,7%, рак нирки в 92,3%, рак шлунка в 86,6%, меланомою шкіри в 73,5%.


Висновки

Експресія маркерів в пухлинної тканини носить гетерогенний характер. Значна різнорідність експресії Інтелектуальне маркерів свідчить з одного боку про безперспективність емпіричного підходу до вибору терапії, а з іншого про необхідність їх визначення у всіх хворих. Інформація про молекулярно-генетичних особливостях пухлини може дозволити індивідуалізувати вибір препарату. Об'єктивні дані про інформативність молекулярно-генетичних маркерів можуть бути отримані на основі проведення рандомізованих клінічних досліджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРІВ ЧУТЛИВОСТІ До цитостатиками У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ солідних ПУХЛИНАМИ "
 1. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
 2. хвороба Ходжкіна І Лімфоцитарна ЛІМФОМИ
  Вінсент Г. ДеВіто, Джон Е. Ултман Визначення. Лімфоми слід розглядати як пухлини імунної системи. До них відносяться лімфоцитарні пухлини і хвороба Ходжкіна, а іноді в групу лімфом включають і пухлини гістіоцитарної походження. Раніше лімфоми підрозділяли на хвороба Ходжкіна і неходжкінські лімфоми, але в даний час більш досконалі методи діагностики дозволяють
 3. Нові та експериментальні методи лікування розсіяного склерозу
  Внутрішньовенні імуноглобуліни. Внутрішньовенне введення високих доз імуноглобулінів (ВВІГ) широко використовується для лікування ряду аутоімунних та інфекційних захворювань, у тому числі в неврологічній практиці. В останні роки кількома групами дослідників вивчається можливість застосування даного методу лікування у хворих РС. Описано як зменшення активності патологічного процесу на
 4. ВИБІР ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА НА ОСНОВІ молекулярно-генетичних МАРКЕРІВ
  Н.М. Волков, Е.Н. Суспіцин, А.Г. Иевлева, А.О. Іванцов, І.І. Семенов, Д.Є. Мацко, С.А. Проценко, Е.Н. Імянітов, В.М. Моісеєнко ФДМ «НДІ онкології ім. М.М. Петрова Росмедтехнологій », Санкт-Петербурзька Медична Академія Післядипломної Освіти, Санкт-Петербург В даний час не існує єдиного стандарту хіміотерапії першої лінії для дисемінованого раку шлунка.
 5. Хронічні гепатити
  У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 6. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 7. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 8. Системні васкуліти
  СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ (СВ) - гетерогенна група захворювань різної етіології, в основі яких лежить генералізована ураження судин з імунним запаленням, некрозом судинної стінки і вторинним залученням в патологічний процес різних органів і систем. Клінічні прояви залежать від типу, розміру і локалізації уражених судин, а також активності системного запалення.
 9. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ
  Ожиріння - серйозна медико-соціальна і економічна проблема сучасного суспільства. Актуальність її визначається в першу чергу високою поширеністю, так як 1/4 населення економічно розвинених країн світу має масу тіла, на 15% перевищує норму (табл. 4.6). За прогнозами експертів ВООЗ, при збереженні існуючих темпів зростання захворюваності його рівень до 2010 р. зросте в середньому
 10. тиреоїдний гомеостаз І дисгормональні порушення репродуктивної системи жінки
  Татарчук Т.Ф ., Косей Н.В., Исламова А.О. Щ ІТОВІДНАЯ заліза - один з найважливіших органів нейроендокринної системи, який має значний вплив на репродуктивну функцію. Стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи при патології щитовидної залози (ЩЗ), з одного боку, і функція щитовидної залози у жінок з патологією геніталій (передчасне або пізніше статеве дозрівання,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека