Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т.Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Особливості діагностики нервово-психічної нестійкості у військовослужбовців

Розглядаючи НПН і НПУ як два протилежних полюси одного і того ж явища (НПН? НПУ), що представляє особливості адаптації військовослужбовця до нестандартних умов професійної діяльності, неважко припустити існування якоїсь умовної зони, так званої "золотої середини", коли звичайними методами діагностики важко визначити - переважає НПН або НПУ.

У діагностичній практиці з даними феноменом доводиться зустрічатися, коли відсутня достовірна інформація про обследуемом (формально заповнені характеристики та інші документи, відсутні відповіді на запити; нічим істотним обстежуваний до цього себе не проявив і т. д. ); коли зовнішні впливи врівноважені звичної для обстежуваного діяльністю та (або) компенсаторними механізмами внутрішньої психологічної захисту; коли інтенсивність зовнішніх впливів носить допорогових характер або відсутні їх значущість для особистості (повна байдужість до результатів діяльності, низька мотивація і т. д.). Для прогнозування в цих умовах успішності та придатності суб'єкта до тієї чи іншої діяльності необхідно створити для нього ситуацію виконання зада-ня в стресовій обстановці:

- штучно підняти мотивацію шляхом ілюзії високої значимості особисто для обстежуваного отриманого результату;

- проводити дослідження в умовах нав'язаного темпу, штучно створеного дефіциту часу, нестачу одержуваної інформації, після інтенсивного фізичного та (або) психічного навантаження та інших несприятливих впливів;

- шляхом порівняння результатів однотипної діяльності, отриманих в сприятливих і стресових умовах.

Другий шлях - вивчення стабільного ядра особистості (рис. 1). Тут можливі численні відомі методики з психофізіологічного обстеження "основних властивостей нервової системи", що дають досить об'єктивну оцінку і дозволяють моделювати ситуацію. Труднощі проблеми полягає лише в раціональному виборі методик з урахуванням реальних потреб і можливостей.

Діагностика НПН включає чотири етапи.

На першому етапі, етапі первинної психологічної оцінки, здійснюється аналіз характеристик військовослужбовців з місця призову та служби. При цьому враховуються недоліки у військово - професійної діяльності.

На другому етапі, етапі соціально-психологічного вивчення військовослужбовців, виявляються непрямі ознаки, що свідчать про рівень НПН: психічні захворювання у батьків і близьких родичів, виховання в неблагополучних сім'ях, труднощі у навчанні та освоєнні професії, залучення в антисоціальні групи, складні взаємини з товаришами, вузькість і не відповідність віку інтересів і захоплень. Потребують особливої ??уваги військовослужбовці, у яких зазначаються такі риси характеру і поведінки як: запальність, дратівливість, нестійкість настрою, образливість, замкнутість, театральність і інші, так звані акцентуації характеру.

На третьому етапі проводяться бесіди та спостереження за поведінковими реакціями військовослужбовця під час діалогу. Цілеспрямоване спостереження в ході бесіди з військовослужбовцем дає велику можливість виявити ряд ознак, що характеризують рівень НПН. Такими ознаками можуть стати розв'язна поведінка, заїкання, незручність, незграбність рухів, сором'язливість, боязкість і ін Досить інформативними при оцінці НПН військовослужбовця можуть стати вегетативні прояви та неврологічні ознаки: почервоніння шкірних покривів обличчя і шиї, підвищена пітливість, тремтіння пальців рук, часте миготіння очей, посмикування повік і щік.

Четвертий етап, етап психодиагностический. Одним із широко використовуваних методів визначення рівня ПНУ (НПН) є психо - діагностичні методики. Для оцінки НПН найчастіше застосовуються методики:'' Прогноз'','' Прогноз-2'','' Адаптивність'', НПН-А, опитувальник СМИЛ, 16-ФЛО, методика'' Незакінчені речення'', методика диаг- ностики самооцінки Спілбергера, діагностика рівня тривожності Тей-лора, шкала Роттера (УСК), колірний тест М. Люшера [24; 30].

Основними методиками, найбільш повно відповідає цілям психофізіологічної діагностики НПН військовослужбовців, оцінці адаптивних здібностей до професійному військовому навчанню та подальшої діяльності і визначення причин, що лежать в основі девіантної поведінки, є багаторівневий особистісний опитувальник '-

'Адаптивність'', що відображає інтегративні особливості НПУ і соціального розвитку особистості,'' Прогноз-2'' і НПН-А.

Додаткові методики застосовуються залежно від професійної підготовки психолога.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості діагностики нервово-психічної нестійкості у військовослужбовців "
 1. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 2. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 3. Додаток № 6 Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх
 4. У період прибуття поповнення.
  З прибуттям поповнення до військової частини психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує,
 5. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 6. Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх необхідності) організаційного або психологічного плану, спрямовані на надання допомоги даній особі. При звільненні зі Збройних Сил за станом здоров'я або переведення в іншу частину - в графі робиться відповідна
 7. Короткі методичні рекомендації з профілактики НПН у військовослужбовців
  Рішення задач з профілактики НПН можливо при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості повинна передбачати планові заходи в період прибуття поповнення в частину. Крім цього, до посадових осіб доводяться основні заходи щодо
 8. Поняття "нервово-психічна нестійкість" (НПН)
  Визначення об'єднує цілий комплекс предпатологіческіх (крайні варіанти психічної норми ) і частково патологічних особливостей особистості, які обумовлюють схильність нервової системи та психічної діяльності людини до зривів при незначних психічних або фізичних навантаженнях. Найбільш часто НПН проявляється при акцентуація характеру, алкоголізмі, наркоманії та деяких
 9. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 10. ВСТУП
  В даний час виходячи з аналізу демографічної обстановки в Російській Федерації особливе значення у Збройних Силах набуває якісне вивчення поповнення прибуває для укомплектування військових частин. Це перший етап, що забезпечує боєготовність, впевненість командирів усіх рівнів у можливості виконання завдань за призначенням, грамотно організувати роботу по зміцненню
 11. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація і зміст психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
 12. ц
  Цілісність сприйняття - особливість сприйняття, що полягає у відображенні об'єктів в сукупності їх властивостей при безпосередньому впливі на органи чуття; Ц.в. формується в предметній діяльності людини. Цілісний підхід - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Ціннісні орієнтації - позитивні чи негативні значущості для
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека