Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня
Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012 - перейти до змісту підручника

Особ-ти псіх.знаній: прикладна психологія, мистецтво, парапсихологія

Прикладна психологія - орієнтована на фахівців-психологів спрямована на практику психологія. Для прикладної психології обов'язкове опора на наукову базу і мова наукових статей. Під прикладною психологією розуміються всі галузі академічної психології, які прагнуть застосувати принципи, відкриття і теорії психології на практиці в суміжних областях, таких як освіта (педагогіка), промисловість (ергономіка), маркетинг, опитування громадської думки, спорт (психологія спорту), кадрова служба (психодіагностика) і т. п. і / або виявити базові принципи, які можуть бути застосовані таким чином. Прикладна психологія використовує моделі та методи, розроблені теоретичної психологією. З іншого боку, прикладна психологія отримує власні дані, розробляє власні методи і розвиває нові напрямки в психології.

Найважливіший джерело психологічних знань - твори мистецтва. Ці знання носять подібний характер. Письменники і поети в сюжетах, образах, діях героїв намагаються відобразити типові особливості внутрішнього світу (психології) людей. Художники в живописних, графічних роботах також відображають внутрішній світ людини. Причому тут важливо не тільки те, "що" зображують, а й те, "як" це роблять. У музиці внутрішній світ людини відбивається в звуках. Образи різного роду та виду, створювані в творах мистецтва, дозволяють людині краще зрозуміти свій внутрішній світ і душі інших людей. Головний критерій істинності психологічних знань у мистецтві - впізнаваність образів, визнання читача, глядача, слухача. Якщо вони знаходять у творі мистецтва, в тому чи іншому образі, відображення типових особливостей внутрішнього світу людини, то це психологічне знання вважається вірним. Особливості таких знань - конкретність, образність, емоційність, фрагментарність. Коли мова йде про життєвої психології або про відображення психології людей в мистецтві, слово "психолог" використовується метафорично. У строгому сенсі слова психолог - це людина, яка професійно займається цією наукою в теоретичному і практичному плані, здійснює практичну допомогу людям у різних життєвих ситуаціях.


Сукупність езотеричних знань, що стосуються світу психічних явищ, часто називають парапсихологією. Таїнство методів їх отримання, відсутність можливості пояснення на основі традиційних наукових принципів характерні для такого пізнання. Способи доведення істинності таких знань специфічні і недостатньо систематичні. Правдоподібність - головний критерій істини. Особливостями цих знань служать: цілісність світогляду, поєднання конкретності і невизначеності, практичність висновків, опора на таємне знання. Наукова перевірка достовірності езотеричного психологічного знання може суттєво доповнити відомості про психічному світі людини.

Отже, види психологічних знань досить різноманітні. Многообразно і вживання слова "психолог".

Але тільки люди, які отримали спеціальну освіту в галузі наукової та практичної психології, можуть бути названі професійними психологами.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Особ-ти псіх.знаній: прикладна психологія, мистецтво , парапсихологія "
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 2. Термінологічний словник
  Психологія, як будь-яка галузь знань, має свою специфічну термінологію і людині, що входить у світ професійної психології, важливо вміти її правильно розуміти. Труднощі в засвоєнні психологічної лексики пов'язані з трьома обставинами. 1. Багато психологічні поняття використовуються в нашій повсякденній мові. При цьому вони досить багатозначні. У науковій психологічній літературі
 3. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 4. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки. Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 5. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги , самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 6. Введення
  В останні чотири десятиліття в нашій країні цілеспрямовано і послідовно здійснюються комплексні дослідження розвитку дорослої людини. Отримувані в них результати збагачують фонд знань нової науки акмеології, головним завданням якої є простежування закономірностей розвитку дорослої людини в характеристиках індивіда (складного живого організму), особистості (ядром якої
 7. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність , вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 8. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 9. Проблема професіоналізму в політиці
  Сьогодні в Росії складається шар людей, для яких політика стає основним заняттям (на все життя або на певний період часу, наприклад, термін роботи виборного органу влади). З цієї точки зору можна говорити про перетворення політичної діяльності в професію. Разом з тим, як показує російська і світова практика, тривалість виконання обов'язків не визначає
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека